1

Тема: Шандра В. Міщанські органи станового самоврядування в Україні

Шандра В. Міщанські органи станового самоврядування в Україні (кінець ХVIII ‒ початок ХХ ст.) / Наук. ред. О. Реєнт. НАН України. Інститут історії України. ‒ К.: Інститут історії України, 2016. ‒ 345 с.

resource.history.org.ua/cgi-bin/ … DOWNLOAD=1


Анотація:

З’ясовуються роль і місце соціально-історичних форм самоврядування, що їх продемонстрували станові органи влади українського міста ‒ цехові, ремісничі та міщанські управи. Аналізуються повноваження, структурні зміни, які відбулися з ними впродовж "довгого" XIX ст. Зберігаючи залишки магдебурзького права, вони одержали від держави нові завдання та стали виборними інституціями для справляння податків і соціального захисту міщанства.

Видання розраховане на істориків, фахівців із державного управління, на широке коло читачів
Зміст:

    Вступ …  6
    Розділ 1. Цехові й ремісничі управи
    1.1. Пошук універсальної територіально-станової управлінської моделі …  13
    1.2. Через спрощене управління до "століття пару й електрики" …  33
    1.2.1. Випробування індустріальною епохою …  41
    1.2.2. "Розбір євреїв" …  43
    1.2.3. Ліквідація цехового устрою у Південно-Західному краї …  60
    1.2.4. На останньому етапі …  73
    1.3. Владні повноваження ремісничих управ …  82
    1.3.1. Контроль фаховості …  83
    1.3.2. Фіскально-облікові повноваження …  97
    1.3.3. Соціальна відповідальність …  105
    1.4. Управи як соціально-історичні органи самоврядування …  117
    1.4.1. Ознаки самоврядування: виборність, сходи, звітність …  117
    1.4.2. Відповідальність за правопорушення …  141
    1.4.3. Взаємодія управ із місцевими та центральними органами влади …  149
    Розділ 2. Міщанські управи та староства
    2.1. Від заснування — до широкої мережі …  155
    2.2. Коло повноважень міщанських органів …  175
    2.2.1. Соціальна допомога …  176
    2.2.2. Фіскально-облікові функції …  188
    2.3. Практики самоврядування …  211
    2.3.1. Громада та її виборні посади …  212
    2.3.2. Міщанський сход і його присуди …  224
    2.3.3. Стимули та заохочення до відбування виборних посад …  234
    2.3.4. Єврейське походження — не перешкода врядуванню …  238
    2.3.5. Покарання за зловживання владою …  248
    2.3.6. Міщанська управа у системі місцевих органів влади …  255
    Висновки …  267
    Додатки …  272
    Географічний покажчик …  304
    Іменний покажчик …  321
    Ілюстрації …  341

Спасибо сказали: SVKM de L1

Поделиться