1 ( 11-02-2015 10:27:25 змінене enskada )

Тема: КРОЛЕВЕЦЬКА сотня

КРОЛЕВЕЦЬКА СОТНЯ
(бл.1650-1782 рр.)

Військово-адміністративна одиниця Війська Запорозького. З’явилася на початку 1650-х років. Короткочасно входила до складу Новгород-Сіверського полку (1653–1654), але на початку 1654 року юридично оформлена як частина Ніжинського полку. В цей час охоплювала м. Кролевець, с. Олтинів (Алтинівка), с. Райгородок, с. Тулиголівка (Тулиголів) і с. Чарторийське (Чорториї). В 1663–1665 та в 1668–1669 роках короткочасно входила до складу Глухівського та Новгород-Сіверського полків відповідно.

В 1676 році до її складу належали такі населені пункти: с. Алтинівка, с. Андріївка, с. Бистрик, с. Добротів, с. Дубовичі, м. Кролевець і с. Ревутинці.

Серед сотень Ніжинського полку належала до так званих «засеймських» сотень (разом із Воронізькою, Глухівською, Коропською, Новомлинською та Ямпільською). Ці сотні підпорядковувалися напряму гетьману, забезпечували йому особисту варту та залучалися на службу в Генеральній військовій канцелярії та інших установах Гетьманщини.

В останні десятиліття існування полково-сотенного устрою охоплювала: м. Кролевець, с. Алтинівка, с. Андріївка, с. Бистрик, с. Грузьке, с. Добротів, с. Дубовичі, с. Любитів, с. Подолів, с. Ревутинці, д. Ретик а також присілок Дулівку та хутори: Голубівський, Лісовий, Лободівський, Пісочний, Прасолівський і Терехівський. Всі населені пункти сотні, крім сіл Добротів і Дубовичі, в церковно-адміністративному плані входили до складу Кролевецької протопопії, яка до 1785 року належала до Київської єпархії.

Загальна кількість чоловічого населення за даними ревізії 1765–1769 років становила 6366 осіб. Всі населені пункти Кролевецької сотні в вересні 1781 року відійшли до складу новоутвореного Кролевецького повіту Новгород-Сіверського намісництва.

Сотники:
Михайло Васильович Дуля (Дуль) (?–1650–?)
Федір Іванович Попович (?–26.ІV.1653–14.ІІ.1654–?)
Григорій Михайлович Дуля (Дуль) (?–ІІ.1656–?)
Михайло Васильович Дуля (?–1656–?)
Григорій Михайлович Дуля (Дуль) (?–07.І.1657–16.VІ.1658–?)
        Михайло Харкович (?–12.Х.1657–?), наказний
        Давид Юхимович (?–22.ХІІ.1657–?), наказний
        Давид Юхимович (?–02.І.1658–?), наказний
        Давид Юхимович (?–16.ІІ.1658–?), наказний
        Давид Юхимович (?–09.ІІІ.1658–?), наказний
        Митько Лучченко (?–23.V.1658–25.V.1658–?), наказний
        Митько Лучченко (?–22.VІ.1658–?), наказний
        Давид Юхимович (?–23.VІ.1658–?), наказний
        Давид Юхимович (?–07.Х.1658–?), наказний
Василь Якович Дейнека (Яценко) (?–11.VІІІ.1661–21.ІІ.1662–?)
        Роман Дубовик (?–26.ІІ.1662–?), наказний
        Микита Андрійович (?–27.V.1662–?), наказний
        Давид Юхимович (?–04.VІІ.1662–08.07.1662–?), наказний
Данило Якимович (?–03.Х.1662–04.V.1663–?)
        Омелян Андрійович Березняченко (?–19.VІІІ.1663–08.Х.1663–?), наказний
Герасим Стасенко (?–12.ХІ.1663–16.І.1666–?)
        Давид Юхимович (?–31.VІІІ.1665–?), наказний
Максим Антонович Ковденко (?–09.ІІ.1666–ІІІ.1666–?)
Данило Якимович (Пархоменко?) (?–Х.1666–?)
Гнат Федорович (Федорів) (?–1667–?)
Максим Антонович Ковденко (?–ІІІ.1667–V.1668–?)
Григорій Боярин (?–17.ХІІ.1668–?)
Василь Якович Дейнека (Яценко) (?–03.ІІІ.1669–17.VІ.1672–?)
        Іван Ракоцький (?–27.ІХ.1669–?), наказний
        Григорій Боярин (?–І.1670–?), наказний
Ян (Іван) Миколайович Маковський (?–ХІ.1673–12.ІІІ.1679–?)
Кіндрат Іванович Огієнко (?–1680–?)
Ян (Іван) Миколайович Маковський (?–30.VІІ.1781–1705–1707–?)
        Каленик Федорович (?–04.V.1682–?), наказний
        Каленик Федорович (?–1683–?), наказний
        Каленик Федорович (?–1684–?), наказний
        Каленик Федорович (?–1691–?), наказний
        Каленик Федорович (?–04.ІІІ.1693–?), наказний
        Каленик Федорович (?–1694–?), наказний
        Федір Король (?–23.ІІІ.1699–?), наказний
        Федір Король (?–12.ІІІ.1701–?), наказний
        Федір Данилович Стожок (?–1703–?), наказний
Іван Дмитрович Дияковський (?–01.VІІІ.1708–1709–?)
        Федір Данилович Стожок (?–13.ІХ.1709–?), наказний
Федір Данилович Стожок (?–24.ІХ.1709–24.V.1712–?)
        Степан Данилович (?–19.VІ.1710–?), наказний
        Степан Данилович (?–13.VІІ.1711–29.VІІ.1711–?), наказний
Федір Левицький (?–1712–?)
        Пилип Федорович Шевченко-Федченко (?–1712–?), наказний
Яків Іванович Маковський (?–28.ХІ.1712–1713–?)
Захар Калістратович Калиновський (?–20.І.1714–?)
Андрій Бутурлим (?–02.ІV.1714–03.ІV.1715–V.1715–?)
        Федір Іванович Макаренко (?–1714–?), наказний
        Веремій (Ярема) Григорович (?–25.VІІ.1715–?), наказний
Костянтин Андрійович Генваровський (?–1715–10.ІХ.1716–14.Х.1719–?)
Павло Іванович Огієнко (–1720–11.ХІ.1721–ІІ.1722–?)
        Василь Миколайович (Миколаєнко) (?–1721–10.VІІ.1722–?), наказний
        Семен Григорович (?–09.ІХ.1722–25.V.1723–?), наказний
Пилип Федорович Шевченко-Федченко  (?–1722–?)
Костянтин Андрійович Генваровський (?–23.VІ.1723–27.ХІ.1735–07.VІІІ.1738–?)
        Антон Гнатович Салівонів зять (?–08.ХІІ.1723–?), наказний
        Пилип Федорович Шевченко-Федченко (?–09.VІІІ.1724–?), наказний
        Григорій Падалка (?–1725–?), наказний
        Пилип Федорович Шевченко-Федченко (?–1725–?), наказний
        Василь Миколайович (Миколаєнко) (?–1726–10.ІХ.1727–29.ХІ.1728–?), наказний
        Пилип Федченко (?–29.ІІІ.1729–?), наказний
        Климентій Федорович Стожок (?–09.ХІ.1729–13.ХІІ.1729–?), наказний
        Онисим Степанович Веґера (?–18.ІІ.1736–?), наказний
        Опанас Макаренко (?–1736–?), наказний
        Пилип Федченко (?–18.VІ.1737–29.VІІ.1737–?), наказний
Михайло Лукашевич (?–1738–11.Х.1740–1741–?)
Григорій Павлович Огієвський (?–01.VІ.1741–25.V.1763–?)
Максим Григорович Огієвський (?–1763–1767–)
        Іван Лучницький (?–1764–?), наказний
Федір Петрович Коханія (?–1767–ІІ.1768–18.ХІІ.1780–1782–?)

Share

2

Re: КРОЛЕВЕЦЬКА сотня

Набір погоничів волів для армії 1769 року

ЦДІАК ф. 54 оп. 3 спр. 4275. - Арк. 56-58 зв.

Города Кролевця козачие

1. Игнатъ Тарасовъ синъ Довгопятий от роду ему летъ 34 росту среднего волоса черние лицемъ сухощавъ носъ долгой горбатой очей карих брови черние уси русие средние на правой щекы близъ уси шрамъ родимецъ города Кролевця.
2. Ілия Андреевъ синъ Чередныкъ от роду ему летъ 40 росту среднего волосовъ на головѣ бородѣ і усах светлорусих очей серих на верхней губѣ шрамъ носа неболшого лица продолговатого говоритъ дроботлыво родимець города Кролевця.
3. Мыхайло Степановъ синъ Рябушенко от роду ему летъ 22 волосовъ на головѣ бровах и усах светлорусих очи карие носа продолговатого говоритъ тихо родимець полку Нѣжинского сотнѣ Носовской села Лосиновки.
4. Гаврило Иванов синъ Ромасенко росту среднего от роду ему летъ 30 волосовъ на головѣ светлорусих а на усах рудих очей серих лица круглого носа кирпатого говорит горкаво родимець города Кролевця.
5. Данило Семенов синъ Сученко от роду ему летъ 35 росту болшого волосовъ на головѣ черних носа продолговатого очей серих лица продолговатого сухощав уси рудие родимецъ бистрицкий сотнѣ Кролевецкой.

Города Кролевця с посполитих свободныхъ

6. Михайло Григориевъ синъ Цакал от роду ему летъ 35 росту малого волосовъ на головѣ бородѣ и усах темно русихъ очей серих носа продолговатого мови тихой родимецъ кролевецкий.
7. Тарас Савелиевъ синъ Бѣгунъ от роду летъ 33 росту среднего волосовъ на головѣ темнорусихъ а на усах рудих очей сѣрокороватых носа неболшого родимецъ кролевецкий.
8. Игнатъ Федоровъ синъ Шрамко от роду летъ 25 росту среднего волосовъ на головѣ свѣтлорусих а на усах рудоватих очей серих носа неболшого на лобу шрамъ как би ножемъ растято родимецъ кролевецкий.
9. Мартынъ Івановъ синъ Гайдученко от роду летъ 32 росту среднего волосовъ на головѣ светлорусих а на усах і бородѣ рудих очей серих носа неблшого мало на лево скрывленного родимецъ города Гадяча.
10. Степанъ Герасимовъ синъ Шкура от роду летъ 35 росту среднего волосовъ на головѣ темнорусих а на усах темнорусих очей серих носа продолговатого родимецъ кролевецкий.
11. Степанъ Антоновъ синъ Гладкий от роду летъ 50 росту неболшого волосовъ на головѣ черних на усах светлорусих очей серих носа круглопродолговатого уси нахилыстие родимецъ кролевецкий.
12. Матвѣй Артемовъ синъ Плаксинъ зять от роду летъ 25 росту неболшого волосовъ на головѣ светлорусих очей серих уси толко начали висипатся родимецъ сотнѣ Воронѣжской села Чеплѣевки.

Того ж города Кролевця з разних владѣний

З владѣния сотника кролевецкого Григория Огиевского
13. Иванъ Антоновъ синъ Кокодей от роду ему летъ 20 росту среднего волоса русявие глаза карие лица долгого житель города Кролевця

З владѣния умершого значкового товариша Демяна Огиевского жени его Пелагії с протчими значащимысь по билету владѣлцами
14. Василь Федоровъ синъ Ященко от роду летъ 30 росту среднего волосовъ на головѣ светлорусих а на бородѣ и сах рудих лица продолговатого очей серокарих малорябоватъ носа продолговатого приплосклого родимецъ кролевецкий.

Села Бистрика козачие

15. Павелъ Герасимовъ синъ Сороченко от роду ему летъ 20 волосовъ на головѣ и бровах светлорусих лица кругловатого очей серих носа малого родимецъ бистрицкий.
16. Василь Савинъ синъ Илленко летъ 20 росту среднего волосовъ на головъ темнорусих лица продолговатого очей серих носа неболшого уси толко начали висипатся левой рукы мизинецъ кривой родимецъ бистрицкий.
17. Кирило Игнатовъ синъ Чаюнъ от роду летъ 18 росту неболшого волосовъ на головѣ темнорусих носа неболшого очей серокарих лиця круглого уси толко начали висипатця з лѣвой сторони ниже щеки шрамъ родимецъ быстрицкий.
18. Павелъ Даниловъ синъ Горбенко летъ от роду 20 росту неболшого волосовъ на головѣ і бровах черних лыца продолговатого носа долгого очей серихъ уси толко начали висипатця родимецъ бистрицкий.

Села Дубовичъ козачий

19. Афанасий Петровъ синъ Рябушенко от роду ему летъ 30 росту среднего волоса на головѣ усах и бородѣ темнорусие лыця круглого полного говоритъ тихо пространно.

Села Грузкой

З владѣния бунчукового товариша Андрея Войцеховича
20. Тымофѣй Федоровъ синъ прозваниемъ Она от роду ему летъ 19 росту среднего волоса русие глаза серие лиця круглого носа среднего жытель слободкы Дулевкы

З владѣныя войскового товарыша Иосифа Чуйкевича с протчиїмы по билету владѣлцамы
21. Андрей Максимовъ синъ Остапенко от роду летъ 20 росту среднего волосовъ на головѣ темнорусих а на бровах черних лиця продолговатого очей серих носа продолговатого уси толко начали висипатця говоритъ горкаво родимецъ полку Чернѣговского мѣстечка Понорници.

З владѣныя бунчукового товариша Манковского і прочих о билету значащихся владѣний
22. Павелъ Семеновъ синъ Лахаенко от роду летъ 25 приметъ такових росту среднего волосовъ на головѣ черних кучерявих лиця круглого носъ малой усовъ родих мови громкой родимецъ приселка Дулевки.

Села Подолова

З владѣния надворного совѣтныка Гпдна Григория Григориевича Фридрикевича
23. Захарий Федоров синъ Ященко от роду летъ 30 росту малого волосовъ на головѣсветлорусих а на бородѣ и усах рудих очей карих брови черные на левой щеки на ягодкы шрамъ неболшой.


Села Андрѣевкы козачий

24. Пылипъ Калениковъ синъ Кусій от роду ему лет 30 росту среднего волоса черние лиця круглого полного очей карих брови черние уси русие малие на левой щеки на ягодкы шрамъ неболшой

Села Ревутынецъ

З владѣныя войскового товариша Семена Забѣли с протчиїмы значащимысь по билету владѣлцами
25. Яковъ Тымошовъ синъ Прибудко от роду летъ 36 росту среднего плечистъ волосовъ на головѣ черныхъ на бородѣ и усах темнорусих лиця круглого глаза серие носа неболшого говоритъ по литовску родимецъ полку Стародубовского сотнѣ Шептаковской села Ущербя подданний Кыево Печерского монастра

З владѣныя бунчукового товариша Івана Забѣли и протчиїхъ по билету значащих владѣлцовъ
26. Наумъ Григориевъ синъ Чернышъ от роду летъ 20 росту неболшого волосовъ на головъ темнорусих очей серокароватыхъ на левой руки на малой пучкы з боку знакъ родимой что билъ палецъ пятой родимецъ села Добротова


Села Добротова козачие

27. Іванъ Василыевъ синъ Паламаренко от роду летъ 24 росту среднего волосовъ на головѣ темнорусих а на усах рудих лиця круглого очей серих носа неболшого над бровою правою два шрамка з малолѣтства его пробитые родимецъ добротовскый
28. Нычипоръ Захаріевъ синъ Дряпка от роду ему летъ 23 росту среднего волоса русие усъ толко сталъ пробиватця брови русие болшые лиця круглого очей серих

З владѣныя бунчукового товариша Гпдна Холодовича
29. Борыс Федоровъ синъ Кравченко росту среднего летъ 35 волосовъ на головѣ бородѣ и усах русих носа долгого очей серих на левой щекы две бородавки маленкых з левой стороны на потылицѣ шрамъ на лавецъ лиця красного полного двох зубовъ нетъ говоритъ громко на правой рукы палецъ крайней хромой на рукахъ палцѣ толстые


Села Алтыновкы козачие

30. Іванъ Стефановъ синъ Вовкула от роду летъ 30 росту среднего волосовъ на головѣ светлорусих на бородѣ и усах рудих лиця продолготоватого сухобров носа неболшого очей серих родимецъ алтиновскый
31. Хома Іванов синъ Драґа от роду летъ 20 росту неболшого волосовъна головѣ светлорусих уси толко началы висипатця лиця круглого носа неболшого очей серо кароватыхъ родимецъ алтыновскый
32. Сезонъ Ивановъ синъ Луценко от роду летъ 20 росту средного волосовъ на головѣ темнорусих лиця круглого с воспы рябоватого оче серих носа кырпатого усъ толко началъ висипатця с правой сторони на виску шрамъ болшой родимецъ алтыновский.
33. Иванъ Борисовъ синъ Говѣйний от роду летъ 22 росту среднего волосовъ на головѣ светлорусих уси белие лиця круглого очей серих носа долгого весма рябъ родимецъ алтыновский
34. Деныс Федоровъ синъ Давиденко от роду летъ 20 росту среднего волосовъ на головѣ светлорусих уси и борода толко началы висипатця лиця продолговатого носа неболшого очей серих ниже правого уса шрамъ болшой родимецъ алтыновский
35. Гаврило Уласовъ синъ Бойченко от роду летъ 21 росту среднего волосовъ на головѣ светлорусих лица продолговатого очей серих носа неболшого уси толко начали висипатця говоритъ тихо родимецъ алтыновскый
36. Гапонъ Ныкыфоров синъ Костюченко от роду летъ 19 росту невеликого волосовъ на головѣ светлорусих лиця мало продолговатого очей серих носа неболшого мови тихой родимецъ алтыновский
37. Клымъ Івановъ синъ Савенко от роду летъ 30 росту среднего волосовъ на головѣ темнорусих на усах рудих лиця круглого очей серокарих носа неболшого кырпатого родимецъ алтыновский звания козачого

Слободки Любѣтова козачий

38. Яковъ Мыхайловъ синъ Охонко от роду ему летъ 30 росту среднего волоса на головѣ бородѣ и усах русие носа долгого очей серих

Владѣныя монастыра Крупецкого Батуринского и протчиїх значащихся по билету владѣлцовъ
39. Мыхайло Ныкытинъ синъ Степура от роду летъ 29 росту среднего волосовъ на головѣ и бородѣ темнорусих глаза карие носа неболшого говорит пространно мови тихой родимецъ любѣтовский

Ітого 39

Сотникъ Кролевецкий Ѳедор Коханѣя
Сотенний писаръ Іванъ Бѣлевичъ.

Share

3 ( 28-01-2015 13:02:13 змінене enskada )

Re: КРОЛЕВЕЦЬКА сотня

Список козаків Кролевецької сотні, яких 25.IV.1725 року було направлено в Гілянський похід:

ЦДІАК. – Ф.51. – Оп. 3. – Спр. 1640.

(в квадратні дужки взято фрагменти слів, у правильності прочитання яких я не впевнений)

Города Кролевця
Антонъ Саливоновъ зять
Парфінъ Хмілныченко
Дацко Срѣбраніцъ
Іаковъ Макаренковъ
Степанъ Мащенковъ
Тимушъ Стожокъ
Кирикъ Ревенко
Ле[в]ко Сердюкъ
Іванъ Гарасименковъ
Іацко Шишъ
Павелъ Руденко
Павелъ Суховѣй
Савка Лютый
Гомелко Пекленко
Грицко Ганашокъ
Гомелко Гичкаль
Гордѣй Затулка
Іванъ Пуйтенко
Максимъ Харченко
Василъ Сикало
Левко Говѣйко
Кондратъ Лаврѣненко
Уласъ Середа
Есипъ Царикъ

Села Алтиновки
Микита Боровенко
Михайло Нестеренко
[Онупко] Химичъ
[Ерѣмко] Крупененко
Мартынъ Конченко
Хведоръ Назаренко
Павелъ Кобзаренко
Савка Довзенко

Села Андрѣевки
Іаковъ Жовтобрухъ
Іоско Сыдоренко
Марко Приймакъ
Карпъ Юрченко
Михайло Олетченко
Іаковъ Іаковенко
Микита Китилзенко

Села Ревутинецъ
Іакимъ [Криволицѣй]
Василь Холодъ

Села Добротова
Степанъ Костенко
Семенъ Бондаръ
Уласъ Лещенко
Іоско Онанченко
Хведоръ [Томашенко]
Семенъ [Лупский]
Іванъ Стриганъ
Іванъ [Кузилный]

Села Быстрыка
Захарко Бритва
Кирикъ Василенко
Іванъ Кулѣшъ
Іванъ Клименко
Петро Кошевый
Кирикъ Глутченко
Кирикъ Гончаренко
Іацко Нычипоренко

Села Дубовычъ
Василь Юрченко
Дем[ко Буруптенко]
Іванъ Ночъвѣенко
Евфимъ Карпенко
Ныкита Мелныкъ
Хвеско Хотій
Хведоръ Москаленко
Павелъ Колода
Ныколай Скоробагатый

Share

4

Re: КРОЛЕВЕЦЬКА сотня

Втрати Кролевецької сотні в Чигиринському поході 1678 року
(в квадратні дужки взято фрагменти слів, у правильності прочитання яких я не впевнений)

Реестръ побитих людей на войне полку Нѣжинского


Сотнѣ Кролевской побитие:
Андрѣй Ружанец
Степанъ Скрипка
Занко Тлушенко
Евдокимъ Дубовинский
Гордѣй Ткачъ
Иванъ [Ел]меленко

Share

5 ( 28-01-2015 13:17:06 змінене enskada )

Re: КРОЛЕВЕЦЬКА сотня

Список козаків, набраних для участі в Низовому поході з Кролевецької сотні (складений 22 вересня 1731 року)

[в квадратні дужки взято нерозбірливі фрагменти]

ЦДІАК. - Ф. 51. - Оп. 3. - Спр. 3896.

Реестръ коли кое число вишло козаковъ з сотнѣ Кролевецкой до походу военного и хто именно ниже сего ѩвствует.

Городовие козаки куренѩ сотенного
Максимъ Слѣпуха атаман курѣнний
Ѩковъ Микишенко, Федор Скрипеленко
Федор Кобизкий, Денис Волочаенко
Кирикъ Кочерга, Корнѣй Чепурний
Наумъ Срѣбранец, Прокупъ Кобизкий
Тимуш Заика, Парфен Хмелнецкий
Тарас Гриніовъ

Куренѩ Довгаліовского
Аѳанасий Макаренко хоружий и атаман корѣнний
Иван Козел, Иван Шведченко
Хведор Евхименко, Матвѣй Боѩрин
Семен Ващенко, Прокупъ Сердіоченко
Данило Пархоменко, Артем Саливунъ
Деміѩн Федоренко, Пилипъ Чорномазенко
Васил Бѣлоусенко

Куренѩ Макаренкового
Иван Макаренко атаман курѣнний
Филипъ Федченко, Ѩковъ Макаренко
Васил Николаенко, Кондрат Даценко
Мартин Ліонокъ, Данило Дулѩ
Васил Гарасименко, Лаврѣн Копитаненко
Парфен Нерувнѩ, Кирикъ Рожокъ

Села Алтиновки куренѩ Коблюкового
Мойсѣй Коблюкъ атаман куренний
Иван Марушенко, Данило Бахмацкий
Иванъ Зѣненко, Ониско Михалченко
Петро Гарасименко, Павел Коблюкъ
Павелъ Полешукъ, Михал Лобода
Павел Ґанжа, Андрѣй Радченко
Иванъ Иваницкий, Васил Сикало
Савка Иллѩшенко, Иванъ Риженко
Савка Кравецъ

Куренѩ Суховѣевого
Семен Суховѣй атаман курѣнний
Хома Здіор, Левко Петриковец
Михал Бороденко, Марко Бурдѣенко
Грицко Довженко, Миколай Горкуша
Есипъ Ващенко, Симон Снѣжко
Гостапъ Кириленко, Федор Ґанашокъ
Демко Куцъ, Мартин Кручокъ

Куренѩ Карасевого
Мирун Карас атаман курѣнний
Иван Макаренко
Левко Настеччинъ, Голексѣй Хоменко
Иванъ Микитенко, Роман Ковгун
Демко Романенко, Хведор Марѣненко
Роман Кравецъ, Семен Кириченко
Тимуш Лисман, Иванъ Мороз
Иван Конко, Зѣнко Морозенко
Касѩн Ложетчин, Хома Ціоліорикъ

Куренѩ Бардакового
Грицко Бардакъ атаман курѣнний
Трохим Молѩвка, Левко Хоменко
Данило Миронец, Гогѣй Ґанашокъ
Федор Савинецъ, Стефан Гарасименко
Павел Лаврѣченко, Мартин Іоначокъ
Калко Ричкаль, Тимуш Федченко
Мосѣй Панченко, Микита Лѣвинец
Микита Ґруша, Тимуш Бѣлору[ч]ка

Села Андрѣевки
Грицко Бутенко атаман курѣнний
Андрѣй Булах
Васил Ґріонский, Иван Вознѩкъ
Мирунъ Уласенко, Иван Тишченко
Хома Сурмачъ, Петро Назаренко
Іоско Сидоренко,

Села Добротова
Хведор Шулченко атаман курѣнний
Миколай Пилтѩенко, Данило Супрун
Иванъ Корденко, Наум Довгий
Стефан Коваленко, Гарасим Сукуренко
Дмитро Дробѩзка, Андрѣй Грищенко
Хведор Чхунъ, Ѩковъ Кошовец
Кузма Ступакъ, Стефан Курмаенко
Иван Иваницкий, Грицко Дѩковъ

Села Ревутинец
Клим [Закотурний], атаман курѣнний
Никифор Горкун
Демѩнъ Михайленко, Ѩким Кривохижа
Иван Падалчинъ, Захарко Кирѣенко
Лаврѣн Билименко, Матвѣй Шинкаренко

Села Бистрика
Федор Клименко атаман курѣнний
Иллѩ Кулешенко
Иван Зѣнченко, Иван Кондратенко
Тишко Колѩбченко, Лукѩн Каптаненко
Ѩковъ Забарненко, Иван Ѩщенко
Петро Береженко, Дмитро Морозенко
Ѩким Лѩдвѣжченко, Леско Слюсаренко
Васил Ѩременко, Захарко Проценко
Кирикъ Молибоженко, Лазор Даценко

Села Дубовичъ
Семен Зѣненко атаман курѣнний
Мартин Срадченко
Дмитро Мелниченко, Грицко Евтушенко
Хведор Скоробагатий, Васил Бобровицкий
Кондрат Басанціовъ, Кузма [Л]азаренк[ув]

Оружейного мукетного и с списами сто и два [ґл]авки а безоружейного толко из списами пѩтдесѩт без едного.

Share

6

Re: КРОЛЕВЕЦЬКА сотня

Список козаків Кролевецької сотні, направлених для укомплектування команд на редутах від м. Києва до Єреміївки та для генерального роз'їзду

ЦДІАК. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 6789. – Арк. 173–173 зв.

20 грудня 1737 року

Сотнѣ Кролевецкой

Села Бистрика
Иванъ Игнатенко Законнидѣра
Іванъ Зѣнковъ

Села Дубовичъ
Мартинъ Радченко
Хома Евтушенко

Села Алтиновки
Тимушъ Калишенко
Ѩкимъ Солошинъ
Левко Кунчакъ
Андрѣй Кобзаръ

Села Добротова
Пилипъ Мовчаненко
Грицко Бондаренко

Села Андрѣевки
Федоръ Сурмаченко

Share

7

Re: КРОЛЕВЕЦЬКА сотня

Іменний список козаків Ніжинського полку, які дійсно відбували військову службу, складений у січні 1785 року

ЦДІАК. – Ф. 736. – Оп. 1. – Спр. 207. – Арк. 30–30 зв.

Кролевецька сотня
Игнатъ Клименко
Михайло Кобзѣй
Иванъ Гончаренко
Леонтій Баша
Андрей Левченко
Никифоръ Плисъ
Осыпъ Скоробагатько
Николай Левченко
Емельянъ Глушко
Кузма Онищенко
Андрей Горбачъ
Павелъ Лисогоръ
Козма Ефименко
Пантелимонъ [Ж]иленко
Петро Шпѣнъ
Демянъ Молибогъ
Андрей Сущенко
Логинъ Гаевій
Иванъ Сергіенко
Андрей Хоменко
Иванъ Бабычевъ
Демидъ Михалько
Уласъ Чайка
Афанасъ Бѣлобровка
Петро Макіенко
Иванъ Ющенко
Яковъ Кручокъ
Михайло Харченко
Андрей Сыдоренко
Климъ Коропецъ
Иванъ Мирочниченко
Грыгорій Шутка
Данило Кужолній
Максимъ Костенко

Ітого 34

Share

8

Re: КРОЛЕВЕЦЬКА сотня

ЦДІАК. – Ф. 54. – Оп. 3. – Спр. 3459. – Арк. 17–20.


Список старшини та козаків Кролевецької сотні, викликаних до діючої армії (травень 1769 року)

сотникъ Федор Коханѣя – по указу малороссійской коллегии за слабостю здоровя находится при сотеном правленій
атаманъ Максим Зубаха – по резолюцій его сиятелства графа гпдна Румянцова оставлень при сотенномъ правленій
писарь Іванъ Бѣлевичъ – вметѣ в отдачи собранного з округа повѣту Глуховского провяита при войсковому товаришу Петру Шмиевичу
асаулъ Александръ Макаренко – с форпостовъ отправленъ к армии
хоружий Яковъ Камѣнский – болен а на мѣстѣ его брат его родной при армии

Значковие товарищы:
Іванъ Сердюковъ – в смотрений короних маетностей в полку Нѣжинском имѣючихся
Іванъ Левченковъ – при домѣ находится
Никита Стожокъ – при армии
Іванъ Огиевский – от армій в ******* [дуже нечітко]
Тимофѣй Масютинъ – ********** [розмито] в домѣ находится

Козаки города Кролевца (в походѣ второй армій):
1. Есифъ Кобизкій – на мѣсто его брат Данило Кобизкій
2. Илия Макаренко – на мѣсто его брат Кондрат Макаренко
3. Мойсѣй Боженко
4. Корнѣй Руденко
5. Никита Лисогор
6. Мойсѣй Кобизкій
7. Ефим Беседа
8. Василь Басарабъ
9. Андрѣй Баша
10. Игнатъ Бояринъ
11. Герасим Гринь – за одиначество его подпомощик Федор Паталах
12. Иванъ Саливонъ – за неспособност его подпомощик Лука Саливонъ
13. Федор Ефименко – за неспособност его подпомощик Остапъ Чорномазъ
14. Демянъ Чепурній – за […] его подпомощик Іванъ Кусій
15. Василь Тищенко – за неспособност его подпомощик братаничъ Сергий Тищенко
16. Федор Матвѣенко – за одиначество его подпомощик Илия Мовчанъ
17. Федоръ Гарасименко – за неспособност его подпомощик Семенъ Мирочниченко
18. Тишко Цюба – с подпомощиков до полнаго комплета намѣсто вшедшого в сотение есаули
19. Ничипоръ Неровня – с подпомощиков до полного комплета на место вишедшого в значковие товарищи
20. Василь Макаренко – на пограничних форпостах в полку Старобудовскомъ
21. Антонъ Зайка – на пограничних форпостах в полку Старобудовскомъ

Share

9

Re: КРОЛЕВЕЦЬКА сотня

ЦДІАК. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 7059. – Арк. 165–165 зв.

Список направлених у похід козаків Кролевецької сотні, які зібралися в команду біля с. Спаського Глухівської сотні (25 серпня 1738 року)

Города Кролевца
За сотеного командира Ониско Руденко
Михайло Чепурний
Маѯимъ Ревенко
Павелъ Тищенко
Павелъ Мазепенко
Ѩкимъ Каширний
Іванъ Сиволожский
Данило Дулѩ

Села Дубовичъ
Грицко Коломѣиченко
Прокопъ Скоробогатий
Кузма Блаженко
Евфимъ Карпенко

Села Алтиновки
Їванъ Макаренко
Микита Драґа
Павелъ Лаврѣненко
Юско Лютий
Маѯимъ Юначенко
Стефанъ Гарасименко
Остапъ Конко
Їванъ Бабиченко
Кирило Павленко
Васил Ѳедченко
Ѳедоръ Ѩценко
Опанас Калишенко
Созонъ Снѣженко
Прокопъ Бѣлодѣденко
Микита Царикъ
Павелъ Кобзаръ

Села Бистрика
Демко Забарний
Павелъ Сулименко
Андрѣй Притира
Матвѣй Клименко
Иванъ Кусайленко

Села Андрѣевки
Василь Кошовецъ
Иванъ Опанасенко

Села Добротова
Корнѣй Куриленко
Стеѳанъ Коваленко
Андрѣй Наказненко
Ѳедоръ Лещенко
Кирило Супрунъ
Наумъ Бондаренко

Share

10

Re: КРОЛЕВЕЦЬКА сотня

ЦДІАК. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 20064. – Арк. 16–24.

Реєстр посівів зернових культур у жителів Кролевецької сотні (2-га пол. 1730-х років)

Обиватели Сотнѣ Кролевецкой мѣстечка Кролевцѩ
Афанасий Макаренко
Климъ Мосцѣпанъ
Улас Григориевъ
Игнатъ Гарасименко
Степанъ Кобижченко
Павелъ Лисогоръ
Гаврило Жарко
Петро Нерювнѩ
Юско Сергѣенко
Хведоръ Евфименко
Оришка Евфименко
Василь Коновалъ
Парфенъ Хмелнецкий
Хведоръ Дмитренко
Евдокия Прокопиха
Прюска Михайлиха
Алеѯѣй Макарученко
Стеха Руденчиха
Пилипъ Хведко
Юско Гриненко
Іванъ Кочерга
Василь Кочерга
Петро Дуля
Іванъ Макаренко
Степанъ Онанка
Иванъ Рожокъ
Демко Дуля
Маѯимъ Слѣпуха
Іванъ Тютюниченко
Семенъ Саливоненко
Тимошъ Мовчанъ
Кондрат Рожокъ
Артюхъ Козиръ
Грицко Романов
Карпъ Кочуръ
Павелъ Лисогор
Терешко Сухомлин
Гаврило Сухомлин
Малафѣй Онисифоровъ
Карпъ Соляникъ
Григорий Пикусъ
Микита Ножовникъ
Алеѯѣй Тимошевский
Ѩковъ Масюта
Левко Ножовникъ
Іванъ Холодюнка
Антонъ Ткачъ
Андрѣй Гончаръ
Хведоръ Охрѣменко
Самойло Ѩценко
Марко Засюкъ
Ѩков Кубраченко
Гарасимъ Шкура
Пилипъ Демченко
Прокопъ Демченко
Лавринъ Козиръ
Дмитро Пека
Савка Ѩрмаченко
Трохимъ Свѣженко
Левко Гриценко
Хвеска Пушкарка
Марѩ Колесничка
Вуцка Гордѣїха
Семенъ Макаровецъ
Михайло Макаровецъ
Терешко Сухомлинъ
Василь Батишъ
Иванъ Бондаръ
Карпъ Заїка
Василь Ѩценко
Ѩцко Шаповалъ
Петро Сикало
Микита Рева
Кузма Ревенко
Карпъ Кочуръ
Іванъ Костюченко
Дмитро Бѣгунъ
Хвеска Кошучка
Ѩковъ Велесъ
Иванъ Нѣжинецъ
Грицко Антоненко
Михайло Чопурній
Мелашка Оникѣїха
Андрѣй Сѣрий
Леско Ѩщенко
Давидъ Шаповалъ
Грицко Задорожній
Степанъ Стожокъ
Игнатъ Бондаренко
Михайло Кочуренко
Вовдя Ревиха
Данило Велес
Гаврило Бѣгунъ
Тимко Ѩщенко
Микита Безпалий
Тарас Сикало
Андрѣй Смолѣенко
Гаврило Зачепа
Омелко Дмитренко
Михайло Беседа
Савка Ревенко
Вуцка Николаенкова
Семенъ Бондаренко
Василь Бондаренко
Марко Степаненко
Кирикъ Морозъ
Гаврило Степаненко
Хведоръ Лесишинъ зѩт
Ничипор Сергѣенко
Ѩрмола Карпов
Андрѣй Гладченко
Иванъ Ножувниченко
Микита Клименко
Иванъ Шкуренко
Микита Демченко
Ониско Савчинъ зѩть

Обиватели Села Дубовичъ Сотнѣ Кролевецкой
Василь Блаженко
Хведор Конопля
Маѯимъ Колоденко
Грицко Лавриненко
Есифъ Дохно
Прокопъ Коломийченко
Юско Левченков зѩть
Петро Сущенко
Хведоръ Сущенков зѩть
Есифъ Левченко
Кондрат Басанцов
Денисъ Бобровичкий
Наумъ Лазоренко
Маря Радченкова
Есифъ Радченко
Хведоръ Хоменко
Тацка Плясиха вдова
Трохимъ Рабаренко
Марѩ Скоробогатка вдова
Иванъ Колесникъ
Василь Скоробогатко
Хведоръ Скоробогатий
Василь Юрченко
Грицко Мелниченко
Игнатъ Зѣнченко
Кирикъ Терещенко
Василь Петрушенко
Ѩковъ Кравченко
Процко Савченко
Прокопъ Петрушенко
Михайло Романов зѩть
Тимошъ Лѩщенко
Тимошъ Тищенко
Степанъ Терещенко
Михайло Бурименко
Лукянъ Колоденко
Демко Бородѣенко
Хома Корбутенко
Іванъ Миронов зять
Илля Харченко
Хведоръ Петрученко
Василь Противень

Обиватели сотнѣ Кролевецкой села Бистрика
Никита Борисенко
Каленикъ Забарній
Савка Мелниченко
Иванъ Забарній
Іванъ Клименко
Наумъ Бережній
Хведор Ѩщенко
Ілля Кулишенко
Павелъ Илленко
Лукянъ Гончаренко
Лазар Даценко
ІВанъ Зѣненко
Иванъ Молибоженко
Михайло Хилченко
Іванъ Котъ
Кирикъ Гончаренко
Улас Каранчукъ
Ѩков Мироненко
Хведоръ Калебетенко
Иванъ Хилко
Тимошъ Морозъ

Обиватели села Реутинцов сотнѣ Кролевецкой
Андрѣй Клукъ
Климъ Закомурній
Матвѣй Шинкаренко
Дмитро Горкуненко
Михайло Гузѣенко
Омелко Падалка
Вуцка Падалчиха вдова
Климъ Семененко
Лаврниъ Бѣлишенко
Иванъ Коваленко
Семенъ Карпенко
Ѩрмола Скороходъ
Мартинъ Карпенко
Іванъ Коноваленко
Ѩцко Шевченко
Вѣрка Подсосонна вдова
Ѩцко Лосенко
Андрѣй Бондаренко

Обиватели Сотнѣ Кролевецкой села Добротова
Захарко Наказненко
Іванъ Довгий
Опанасъ Булахъ
Андрѣй Мовчанъ
Василь Супруненко
Хведоръ Грищенко
Андрѣй Грищенко
Іванъ Бондаренко
Василь Иваницкий
Юско Онанченко
Данило Супруненко
Петро Корнѣенко
Хведоръ Паламаренко
Лукянъ Пилтяй
Маѯимъ Пилтяенко
Ѩковъ Корнѣенко
Иванъ Драпка
Петро Мищенко
Микита бородовка
Хведоръ Чхунъ
Иванъ Пилтѣенко
Микита Пилтѣенко
Иванъ Пилтѣенко
Гаврило Мирочникъ
Хведоръ Малченко
Степанъ Коваленко
Левко Кошовецъ
Маѯимъ Кужилній
Лаврѣнъ Савченко
Хвеска Тимошиха вдова
Хведоръ Шутка
Наталка Ѩциха вдова
Петро Головань
Романъ Шваччичъ
Хведоръ Шрамко
Грицко Лущенко
Ничипор Голоскунъ
Павелъ Кравченко
Андрѣй Кравченко
Кузма Ступаченко

Обиватели села Андрѣевки сотнѣ Кролевецкой
Михайло Куций
Феска Прониха вдова
Христя Тищиха вдова
Хведоръ Уласенко
Исай Кошовенко
Ѩковъ Жовтобрухъ
Леско Бутенко
Хома Назаренко
Ѩковъ Ѩковенко
Хведоръ Хоменко
Ничипоръ Колесниченко
Опанас Пекленко
Петро Ѩковенко
Левко Назаренко
Настя Сурмачка
Хома Сурмачъ
Иванъ Позняхъ
Пилипъ Булахъ
Грицко Шуболъ
Гарасимъ Карпенко

Обиватели Села Подолова Сотнѣ Кролевецкой
Ѩцко Гончаренко
Хведоръ Бороденко
Дмитро Чередниченко
Иванъ Семченко
Петро Пугачъ
Иванъ Миколаенко
Тарас Литвинченко
Улас Жовтенко
Матвѣй Чирка
Павелъ Чирко
Гарпина Грибачка
Хвеска Гаврилиха вдова
Семенъ Ліоникъ
Павелъ Антоненко

Обиватели сотнѣ Кролевецкой Села Алтиновки
Степанъ Божокъ
Хведоръ Панченко
Иванъ Носувецъ
Лазар Устименцъ
Грицко Бурдѣенко
Иванъ Хведченко
Михайло Ткачъ
Грицко Цубинъ
Опанас Гарасименко
Вовдѩ Ґрушиха вдова
Дмитро Крученко
Василь Паламаренко
Тарасъ Носувецъ
Иванъ Хведченко
Тимошъ Хведченко
Ярмола Кобзаренко
Ганна Паченкова вдова
Іванъ Понченко
Алеѯѣй Полещукъ
Савка Иляшенко
Есифъ Кисленко
Омелко Юнакъ
Варка Суховѣїха
Игнатъ Хандоґий
Мина Даценко
Есифъ Ковтунъ
Омелко Настечинъ
Тимошъ Лишманъ
Іванъ Микитенко
Іванъ Морозенко
Алеѯѣй Хоменко
Марко Рибка
Иванъ Ващенко
Миколай Горкуша
Якимъ Чайка
Хвеско Верея
Остапъ Михалченко
Мартинъ Конко
Іванъ Снѣжко
Грицко Бойко
Данило Бахмацкий
Павелъ Ґанжа
Иванъ Рижий
Тимошъ Колишенко
Вовдя Василиха вдова
Данило Ґанашокъ
Мартинъ Коблюкъ
Левко Настечинъ
Марко Бурдѣенко
Лавринъ Ничипоренко
Ничипор Ложиченко
Мойсѣй Омелченко
Иванъ Довгий
Тишко Станѣслав
Хома Здоръ
Павелъ Суховѣй
Михайло Коротичъ
Степанъ Бѣлогрювка
Степанъ Духъ
Ѩрушъ Бурденко
Лавринъ Епикъ
Тимошъ Коваль
Іванъ Крупеня
Михайло Давиденко
Трохимъ Крупеня
Демко Сѣзенко

Обиватели сотнѣ Кролевецкой деревнѣ Любитова
Ѩкимъ Кононенко
Иванъ Караїкъ
Остапъ Охунко
Левко Тищенко
Тишко Перевюзникъ
Харко Гора
Леско Наконечній
Павелъ Ювченко
Маѯимъ Ващенко
Михайло Охонченко

Обиватели деревнѣ Ретика Сотнѣ Кролевецкой
Степанъ Лѩшенко
Иванъ Халимоненко
Степанъ Осадченко

Обиватели села Грузкой сотнѣ Кролевецкой
Василь Мовчанъ
Леско Іванченко
Романъ Хведоренко
Василь Радченко

Share

11

Re: КРОЛЕВЕЦЬКА сотня

РГАДА. – Ф. 229. – Оп. 2. – Спр. 42. – Арк. 269–269 зв., 280.

Присяга Кролевецької сотні Фьодору І (1676)

Книга крестоприводная или присяжная о приводѣ къ присягѣ на вѣрность царю Ѳедору Алексѣевичу Киева-печерскаго монастыря архимандритомъ Иннокиентиемъ Гизелемъ съ братиею, гетмана Ивана Самойловича, всей малороссийской старшины и запорожскаго войска послѣ кончины царя Алексѣя Михайловича въ 7184 году

Кролевецька сотня

Іванъ Миколаевич Сотникъ Кролевецкий руку свою приложивъ
Василий Ѩковлевыч Атаманъ Городовий руку приложилъ
Гарасим Стасенъко руку свою приложилъ
Маѯим Ковденъко руку свою приложилъ
Федор Савелиевич Маґировъский руку пр
Еѵстафий Лукѩновыч руку приложилъ
Василий Івановыч хоружий руку свою приложилъ
Іванъ Макаровычъ руку свою приложилъ
Лукашъ Тимофѣевычъ руку свою приложилъ
Микита Игнатовычъ руку свою приложилъ
Ѡстапъ Степановыч руку свою приложилъ
Кондратъ Стефановыч асаулъ руку свою приложилъ
Феѡдор Ѩковлевычъ Пушъкаръ руку свою приложилъ
Сава Федоровыч Сокалский руку свою приложилъ
Ѡмелѩнъ Григориевыч руку свою приложилъ
Прокопъ Федоровычъ Чорномазъ руку свою приложилъ
Гарасимъ Трофимовыч Атаманъ алтыновъский с товарыствомъ руку свою приложилъ
Феодоръ Михайловычъ Атаманъ Дубовыцкий с товарыствомъ руки свої приложили
Прокопий Афанасовыч Атаманъ Добротовъский с товарыством руку свою приложилъ
Василь Тымофѣевычъ Атаманъ Ревутынъский с товарыствомъ руки свої приложили
Стефанъ Федоровыч Ломака, Атаманъ Быстрицкий с товарыствомъ руку свою приложилъ
Іванъ Глушъко Атаманъ анъдрѣевский с товарыством руку свою приложил
Григорий Михайлович свѩщеник Свѩтониколский Кролевецкий намѣсъник руку свою приложилъ
Данилъ Ѳеѡдорович Сщ҃еник Ст҃о Причиский руку свою приложилъ
Костантий Миколаевичъ Свѩщенникъ Ст҃о Пречиский Кролевецкий руку свою приложил
Ефремъ Стефанович сщ҃еник ст҃о Троецкий мглѣевский руку приложил
Дѣнис Маѯименъко писар Городовый Кролевецкий руку свою приложилъ
Іванъ Шмайданъ войтъ Кролевецъкий руку свою приложилъ
Михайло Роменецъ, буръмыстръ руку свою приложилъ
Гапонъ Горбаченъко бурмыстръ руку свою приложилъ
Марко Василевыч мещанинъ руку свою приложилъ
Стефанъ Шуст руку свою приложилъ
Веремѣй Каръповыч руку свою приложилъ
Михайло Феѡдоровыч, войтъ алтыновъский с посполством руку прил
Каленикъ Малышенъко войтъ Дубовыцкий с посполством руку свою приложил
Павелъ Феѡдоровыч войтъ Добротовъский с посполством руку свою приложил
Данило Мартыновыч войтъ Быстрицкий с посполствомъ руку свою приложилъ
Исидоръ, войтъ андрѣевъский с посполством руку приложил

Share

12

Re: КРОЛЕВЕЦЬКА сотня

ЦДІАК. – Ф. 54. – Оп. 4. – Спр. 4822. – Арк. 496–496 зв.

Список погоничів волів, направлених на збір у м. Конотоп із Кролевецької сотні (15.ІІІ.1770)

Списокъ іменній собраннимъ з полку Нѣжинского подлежащимъ во вторую армию погонщикамъ с показаниемъ их летъ и приметъ какихъ званій и от каких владѣній или козачихъ жителствъ виставленних которие при промеморіи͒ к подкоморому Ивану Маркевичу чрезъ войскового товариша Иосифа Костенецкого отрпавленни 1770 году марта 15 дня.

Сотнѣ Кролевецкой
371. Карнѣй Яковлевъ синъ Чаленко летъ сорокъ росту дву аршинъ пяти вершковъ волосовъ на головѣ на головѣ чернихъ на бровах усахъ и бородѣ светло русихъ глазовъ сѣрих лица сухощавого под бородою з лѣвого боку шрамъ житель города Кролевця звания посполитского представленъ за посполитих Кролевецкихъ імѣетъ в себе в силѣ указу потребное снабдѣние и денги.
372. Осипъ Демяновъ синъ Рисинъ лѣтъ тридцяти пяти росту дву аршинъ шести вершковъ волосовъ на головѣ и бровах тѣмно а на усахъ и бородѣ светлорусих очи серие лица сухощавого житель города Кролевця звания посполитского представленъ от посполитих Кролевецких імѣетъ в себе в силѣ указу потрѣбное снабдѣние и денги.
373. Аѳанасъ Евтихиевъ синъ Цинбаленко лѣтъ двадцяти росту дву аршинъ четирох с половиною вершковъ волоса на головѣ і бровах темнорусие очей сѣрихъ лица угроватого звания посполитского представленъ от посполитихъ жытель Кролевецкий імѣетъ в себе потрѣбное снабдѣние и денги.
374. Павелъ Калиниковъ синъ Пимоненко лѣтъ тридцять три росту двох аршинъ пяти вершковъ волоса на головѣ и бровах темно а на усахъ и бороде светлорусие лиця круглого очей серихъ носа кирпатого житель города Кролевця звания посполитского представленъ от Кролевецких посполитихъ імѣетъ в себе потребное снабдѣние и денги.
375. Лазарь Іванов синъ Задорожній летъ двадцяти росту дву аршинъ три с полъ вершковъ волосовъ на головѣ русих глазов серих лица продолговатого рябого житель Кролевецкий звания посполитого представленъ от посполитих Кролевецких імѣетъ в себе потребное снадѣние и денги.

Share

13

Re: КРОЛЕВЕЦЬКА сотня

ЦДІАК ф.222 оп.2 спр.30
1772р реєстр приданого дочери кролевецкого сотника Огиевского г.Параскеве

Thanks: Алена, parus2

Share

14 ( 23-05-2015 17:59:08 змінене enskada )

Re: КРОЛЕВЕЦЬКА сотня

ЦДІАК. - Ф. 54. - Оп. 3. - Спр. 4314. - Арк. 15, 15зв., 22 зв.

Списокъ отправленным в Киевъ для отпуску оттуда в домъ малороссійским погонщикам…
Отправленныя декабря 4 [1769] новгородского пехотного полку с прапорщикомъ Аврамовымъ

Кролевецкой сотни:

арк. 15:
29. Никифоръ Дряпка
30. Иванъ Кокодей
31. Василь Ищенъко
32. Ѳилипъ Кусий
33. Гаврила Романенъко
34. Михайла Ребушенъко
арк. 15зв.:
14. Михайла Цокаленъка
15. Барисъ Кривченъко
16. Климъ Сава
17. Ѳома Драга
18. Гопонъ Коствѣенко
19. Яков Прибудко
20. Сизонъ Луценко
арк. 22зв:
11. Иванъ Говенка
12. Кирикъ Чайка
13. Павелъ Сороченко
14. Василь Иленко
15. Мартин Гаидученко
16. Денис Завѣденко

В цій самій справі перелічено багато погоничів із Чернігівського, Ніжинського, Переяславського, Стародубського та деяких інших полків (з поділом на сотні).

Share

15

Re: КРОЛЕВЕЦЬКА сотня

Сотне Кролевецкой.

Действителний сотник Костантий Генваровский в походе Низовом.
Григорий Падалка наказний сотник,
Улас Дмитренко асаул,
Опанас Резников хоружий,
Иван Хмелницкий писарь,
Илля Каменецкий писарь,
Сидор Харевич асаул.

Личный состав малороссийской козацкой старшины в 1725 году // Киевская старина, № 7-8. 1904

Шукаю предків - Коритько, Гащенко, Бунак, Кононенко, Бутрим, Шабранський (Szabranski) Шапранський), По(е)рвенко, Малявко, Прачик (Praczyk), В'язовик, Білодід, Шурига, Юрченко, Голиш, Жура, Пророк, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко (Почекайло), Розум, Козел, Комоса, Наумець, Лисий (Лисиця)
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis, Пагодіс
R1 M173

Share

16

Re: КРОЛЕВЕЦЬКА сотня

   Град Королевецъ -- город земляной, обруб дубовой и житием средней; рядов много; жители небогатыя1; строенье2 по-среднему.
Ярмонок великъ бываетъ: нынѣ Свинской нетъ*, такъ тутъ нынѣ съѣзжаются, многолюдно бывает будет противу3 Свинской.

Толко немного бываетъ торгу, а товаровъ всякихъ бываетъ много: и
московских, и полскихъ; и грекъ много живетъ, торгуются. Толко хорошего
торгу на 3 дни, а то на праздникъ на Семеновъ день* всѣ вдруг и
разъезжаются4. И того же дни, ядши хлѣба, поидохомъ ис Королевца в Батуринъ*. От Глухова до Королевца 30 верстъ.

 Хождение в святую землю московского священника Иоанна Лукьянова (1701-1703)

Share

17

Re: КРОЛЕВЕЦЬКА сотня

РГАДА. Ф. 229, оп. 2, спр.1

Козаки відпущені з полону, що були заслані за участь в повстанні Брюховецького
З Архангельська
Города кролевца

Герасим остапов
Степан тимофієв
Василь філонов
Антон іванов
Остафій матвієв
Василь леонтьєв
Василь матвієв
Парфен данилов
Іван федоров
Федір єкимов
Трофим марков
Трофим трофимов
Єфим петров
Прокофій афанасьєв

Парусимов, Найда, Гудко, Витко[ченко], Сидько, Варяник, Слушний, Спивак, Чупик, Сидорчук, Коломиец,  Корниенко, Билик, Рудой, Клищенок, Божок, Павлюк, Прядка, Загний, Понька, Горбач, Ворона, Дяченко, Войташевский, Примак, Руденко, Кот, Максименко, Коваленко, Сирик, Мартыненко, Бутко, Кобизский, Колесник, Ильенко, Лемешенко, Бойко, Карпенко, Братчик, Самохвал, Святина, Панасенко

Share

18 ( 21-04-2018 16:36:37 змінене parus )

Re: КРОЛЕВЕЦЬКА сотня

1732 год
Сотня Кролевецкая

Полку Нежинского Кролевецкой сотенная старшина
Сотник Кролевецкий Костантин Генваровский
Сотне Кролевецкой сотенний хоружий Афанасий Макаренко
Сотне Кролевецкой сотенний асаул Иван Мижитович
Города Кролевца атаман Кролевецкий Онисим Вегера
Сотне Кролевецкой товариш Яков Никитов

Сотне Кролевецкой куреня сотенного меские козаки
Иван Кобиский
Леско Дмитренко
Демко Чепурний
Корней Чепурний
Омелко Дмитренко
Феско Дмитренко
Петро Мука
Остап Слепуха
Грицко Беседа
Кузма Беседа
Савка Ревенко
Яков Лукавецкий
Леско Чепурний
Яким Чепурний
Влас Дмитренко
Гарасим Дмитренко
Максим Слепуха
Михайло Беседа
Иван Беседа
Кирик Ревенко
Сидор Ревенко
Василь Павленко
Матвей Павленко
Лукян Божий
Грицко Беседенко
Василь Ковал
Кузма Плис
Иван Беседенко
Грицко Дубовиченко
Иван Коновал
Опанас Коновал
Онуфрий Подставченко
Фома Тищенко
Яков Тищенко
Динис Кобезний
Юско Гриненко
Артем Гриненко
Василь Кочерга
Захарка Скрепель
Прокоп Кобезкий
Алексей Селегун
Сидор Тютюнник
Трохим Зайка
Данило Сребрянец
Петро Овдеенко
Павел Панченко
Остап Панченко
Остап Волочай
Иван Ковтун
Иван Руденко
Евтух Руденко
Василь Скрепель
Леско Мазепа
Василь Тишченко
Игнат Тишченко
Стефан Кобезкий
Федор Кобезкий
Клим Гриненко
Кирик Кочерга
Иван Оверченко
Федор Скрепель
Сидор Харевич
Данило Салугун
Тимофей Зайка
Иван Зайка
Карп Сребрянец
Никифор Зачепа
Кондрат Панченко
Филип Волочай
Денис Волочай
Тишко Хрипченко
Василь Руденко
Михайло Ковтуненко
Максим Слепуха
Парфем Хмелниченко
Трофим Зачепенко

Сотне Кролевецкой куреня Макаренка Афанасевого меские козаки
Матвей Боярин
Грицко Ященко
Мойсей Чорномазенко
Есиф Сергиенко
Грицко Бояринов зят
Демян Ященко
Ярема Пивовар
Омелко Сергеенко
Лукян Ромасенко
Сайко Ромасенко
Иван Козел
Сенко Мищенко
Иван Шестерик
Стефан Цюбин
Грицко Падалка
Артем Саливоненко
Василь Бегрус
Демян Федоренко
Иван Хоруженко
Иван Кошел
Роман Васченко
Захарко Скакун
Зенко Сененко
Петро Ефименко
Филип Ромасенко
Иван Бороденко
Михайло Баша
Данило Пархоменко
Артем Шестерик
Кондрат Платнер
Петро Падалка
Иван Белоус
Мойсей Федоренко
Андрей Хоруженко
Иван Хоруженков син
Яков Дивосук
Семен Ващенко
Ефим Мазковенко
Андрей Косто Манаха

Сотне Кролевецкой куреня Макаренкового козаки меские
Атаман куренний Лукян Макаренко
Иван Макаренко
Корней Федченко
Иван Стожченко
Петро Неровяско
Кирик Копитаненко
Стефан Мищенко
Василь Стожок
Данило Кириченко
Стефан Цюба
Прокуп Сиволужский
Евфим Мовчан
Василь Гарасименко
Яков Макаренко
Тимуш Руденко
Михайло Шарей
Никита Нерувня
Герасим Близнюк
Иван Рожок
Кондрат Рожок
Иван Ракоид
Остап Дуленко
Данило Дуля
Павел Стожок
Артем Нерувня
Кондрат Даценко
Лаврен Капитаненко
Алексей Мищенко
Дмитро Стожченко
Гаврило Жарко
Ониско Цюбенко
Федор Сиволожченко
Игнат Гарасименко
Яков Макаренко
Мартин Монок
Опанас Руденко
Иван Нерувня
Стефан Лисогур
Иван Шевел
Стефан Рожченко
Кирик Рожок
Тишко Дуля
Василь Дуленко
Иван Соломаха
Павел Соломашенко
Грицко Николаев
Иван Ракоид
Михайло Близнюк
Василь Николаенко

Сотне Кролевецкой села Добротова козаки
Атаман села Добротова Захарий Наказненко
Иван Коропец
Василь Кириленко
Стефан Мирочниченко
Федор Супрун
Михайло Супрун
Федор Товстошиенко
Юско Онончач
Лукян Ярченко
Каленик Пилтяенко
Иван Пилтяенко
Фома Бондаренко
Семен Бондар
Иван Ющенко
Иван Довгий
Василь Бондаренко
Петро Корнеенко
Яков Корнеенко
Федор Корнеенко
Григорий Мовчаненко
Стефан Коваленко
Яков Кривенко
Гаврило Мирочник
Василь Супрун
Иван Супрун
Данило Супруненко
Стефан Онанчич
Иван Тимошенко
Лукян Пилтяй
Максим Пилтяй
Роман Бондар
Иван Бондар
Денис Иваненко
Самуйло Никитенко
Козма Довга
Наум Бондар
Гаврило Корнеенко
Иван Корнеенко
Андрей Мовчан
Стефан Корда
Федор Оселедко
Андрей Охтя
Федор Тарарака
Федор Грищенко
Андрей Грищенко
Грицко Ювченко
Иван Драпка
Григорий Тарарака
Андрей Грищенко
Андрей Грищенко син
Антон Ювченко
Иван Шокал
Васил Шокал
Дмитро Дробязка
Иван Моцай
Николай Драпка
Захарко Драпка
Иван Лещенко
Федор Левченко
Федор Манко
Степан Ройченко
Петро Мищенко
Кузма Ступак
Григорий Ященко
Юско Сегера
Павел Булах
Михайло Булах
Стефан Иващенко
Михайло Бородавка
Тишко Евко
Василь Иваниченко
Яков Хвесенко
Лаврен Савченко
Сидор Седюченко
Федор Шутка
Лукян Ющенко
Федор Шокал
Левко Кошовец
Сидор Дробязка
Карп Пустовуйт
Мартин Драпка
Иван Лещенко
Опанас Легуша
Левко Левченко
Григорий Матченко
Иван Попович
Стефан
Иван Яценко
Микита Сагера
Дмитро Роженко
Опанас Булах
Семен Бобраченко
Микита Бородавченко
Иван Бородавка
Федор Иванищенко
Марко Башляй
Опанас Фесенко
Михайло Савченко
Грицко Сердюченко
Никита Ющенко
Иван Иваненко
Андрей Наказненко
Пархом Ковал
Максим Кужелний
Герасим Учкуренко
Стефан Мищенко

Сотне Кролевецкой села Андреевки козаки
Атаман села Андреевки Грицко Бутенко
Леонтий Бутенко
Леско Кус
Леско Горелий
Омелко Проненко
Фома Сурмач
Левко Щербака
Петро Назаренко
Петро Яковенко
Михайло Олешченко
Омелко Ничипоренко
Герасим Федоренко
Семен Федоренко
Андрей Булай
Иван Возняк
Роман Князь
Ивн Герасименко
Овсей Жовтобрух
Исай Загорулка
Яков Жовтобрух
Юско Сурмач
Леско Китилженко
Василь Хоменко
Яков зят его
Иван Гореленко
Григорий Проненков
Марко Жовтобрух
Фома Назаренко
Яков Яковенко
Федор Яковенко
Кирик Олешченко
Семен Ничипоренко
Федор Федоренко
Петро Федоренко
Пилип Булах
Михайло Яременко
Мирон Урасенко
Василь Гарасименко
Тимофей Загорулко
ЛевкоЛазоренко
Стефан Козинец
Аврам Сурмач
Гаврило Шпак
Федор Хоменко
Стефан Хоменко
Трохим Найдуненко
Семен Онищенко
Юско Сидоренко
Андрей Сергийчин зят
Остап Возняченко
Иван Возняченко
Опанас Пеклун
Иван Сергиенко
Григорий Сергиенко
Леско Салиун
Карп Ященко

Сотне Кролевецкой села Ревутинец козаки
Атаман Села Ревутинец Иван Иванов
Лаврен Билик
Антон Падалка
Иван Падалка
Демян Михайленко
Петро Михайленко
Павел Гаршашенко
Иван Кривохижа
Яким Кривохижа
Омелко Беня
Василь Кладченко
Прокоп Ващенко
Омелко Падалка
Демян Яременко
Петро Сидоренко
Петро Киреенкув
Давид Киреенкув
Ничипор Горкуненко
Сидор Горкуненко
Дмитро Горкуненко
Яков Закомурна
Клим Закомурненко
Васил Холод
Макар Холод
Антон Иваненко
Яким Иваненко
Трохим Кириенко
Иван Киреенко
Ордей Киреенко
Алексей Гордеенко
Демян Гордеенко
Захарко Киреенко
Клим Семенов
Матвей Шикаренко
Овсей Кавука
Федор Иваненко
Михайло Иваненко

Сотне Кролевецкой села Дубовичи козаки
Атаман села Дубович Игнат Зенченко
Федор Зенченко
Николай Сущенко
Прокоп Коломийченко
Грицко Мелник
Андрей Сущенко
Иля Сущенко
Никита Коломийченко
Тимофей Мелниченко
Ефим Карпенко
Грицко Евтушенко
Федор Бобровицкий
Матвей Горбаченко
Грицко Сердюченко
Петро Скоробогатий
Федор Олесейчин
Прокоп Скоробогатий
Федор Горбаченко
Петро Басанец
Демко Левченко
Леско Левченко
Олексей Дагненко
Семен Мелник
Василь Юрченко
Федор Горбаченко
Демко Сердюченко
Никола Скоробогатий
Иван Евтушенко
Федор Филипов
Радко Горбаченко
Лазор Басанец
Наум Лазоренко
Есиф Демченко
Иван Близенко
Есиф Левченко

Сотне Кролевецкой села Бистрика козаки
Атаман села Бистрика Федор Илленко
Павел Илленков
Савка
Василь Яременко
Леско Слюсаренко
Петро Сапога
Зенко Мелниченко
Яков Мелниченко
Грицко Слюсар
Юско Коваленко
Карп Катрич
Кирик Костоглуд
Иван Борисенко
Левко Борисенко
Андрей Пратийренко
Иван Забарненко
Опанас Забарненко
Костюк Болобан
Грицко Мовчанко
Наум Бережний
Петро Бережненко
Данило Марченко
Иван Забарненко
Иван Забарненков другий
Федор Клименко
Иван Клименко
Петро Кошовий
Василь Шинкар
Иван Булах
Юско Карачуненко
Остап Сидоренко
Юско Келембетенко
Федор Келембетенко
Юско Шинкаренко
Никита зят его Борисенко
Олексей Хумченко
Тишко Колядченко
Стефан Забарненко
Павел Коновец
Иван Болобанов зят
Иван Кулеш
Грицко Бережненко
Андрей Марченко
Каленик Забарний
Яцко Забарненко
Федор Колесник
Иван Крименко
Карп Забарненко
Федор Кошовий
Марко Босенко
Василь Плетюненко
Василь Шекеренко
Омелко Сидоренко
Петро Коленбетенко
Юско Науменко
Иван Хилко
Тимош Сум
Сидор Белодед
Ничипор Несмачненко
Яков Молибогов зят
Юско Хилченко
Левко Коваль
Левко Несмачненко
Роман Пушкар
Сидор Ломака
Мойсей Попченко
Тимош Мороз
Дмитро Морозенко
Иван Ященко
Потап Шпак
Тимуш Евтух
Иван Евтух
Иван Ковт
Савка Демченко
Захарко Ломака
Семен Костюченко
Павел Молибоженко
Корней Гончаренко
Иван Игнатенко
Костюк Середа
Иван Галянжа
Игнат Котенко
Демко Морозенко
Опанас Морозенко
Андрей Горбач
Кирил Тищенко
Федор Матяш
Иван Омелченко
Ониско Пушкаренко
Лазор Попченко
Максим Кущенко
Ничипор Ющенко
Федор Ющенко
Панко Шпаченко
Тимош Буб
Павел Смоловий
Иван Вирозуб
Федор Демченко
Юско Костюченко
Хведор Ляховченко
Иван Гончаренко
Сидор Гончаренко
Васил Игнатенко
Иван Галян
Иван Кот
Яков Середа
Макар Морозенко
Леско Горбач
Савка Горбач
Лукян Тишенко
Михайло Омелченко
Тарас Радченко
Зенко Лядвижченко
Иля Кулешенко
Гаврило Кондратенко
Антон Кондратенко
Семен Кондратенко
Васил Кондратенко
Иван Зенченко
Кузма Лядвижченко
Грицко Вакуленко
Федор Каптан
Олексей Каптаенко
Никон Каптаненко
Федор Каптаненко
Иван Любивий
Михайло Чаленко
Карп Шпак
Данило Кановец
Тарас Савенко
Трохим Короткий
Трохим Каптаненко
Олексей Чалий
Нестор Чаленко
Омелко Шпаченко
Васил Сокерский
Игнат Короткий

Сотне Кролевецкой села Алтиновки козаки
Атаман села Алтиновки Петро Гайчик
Атаман куренний Семен Суховей
Сидор Хилков зят
Андрей Хоменко
Тишко Калишенко
Никола Горкуша
Мартин Конко
Игнат Кисляченко
Стефан Безбородчик
Хома Здиоренко
Улас Снежко
Федор Снежко
Савка Довгий
Мина Даценко
Иван Ващенко
Данило Ганашок
Левко Куничин зят
Есиф Киселенко
Грицко Верея
Андрей Гаркавенко
Иван Крученко
Ярмуш Безбородчик
Иван Пустенко
Васил Павленко
Левко Сороченко
Василь Хилкув пасинок
Данило Горбач
Иван Снежко
Симон Снежко
Микита Бороденко
Демко Куц
Петро Гайденко
Игнат Режинец
Савка Вегера
Кузма Луценко
Микола Куц
Иля Панченко
Клим Горкавенко
Мартин Крученко
Тарас Носувец
Иван Ювченко
Кирик Сухоставский
Павел Суховей
Андрей Кобзаренко
Супрун Белокун
Тимош Химич
Якуб Ковал
Михал Нестерец
Павел Кобзаренко
Васил Швец
Стефан Макеенко
Иван Самулик
Иван Шведчишиш
Яков Ювченко
Гаврило Ювченко
Левко Сухоставский
Тарас Химич
Ермола Кобзаренко
Иван Прядченко
Иван Панишин син
Савка Ющенко

Сотне Кролевецкой села Алтиновки куреня Карасевого Алтиновские козаки
Атаман куренний села Алтиновки Мирун Карас
Хома Цюлюрик
Федор Пулинец
Грицко Любченко
Роман Нечесенко
Лаврен Микитенко
Марко Рибченко
Левко Настегченко
Федор Хомаенко
Федор Завгородний
Улас Гапиченко
Василь Матруненко
Лазор Устимец
Павел Пулинец
Игнат Пулинец
Андрей Плавченко
Иван Макаренко
Иван Микитенко
Роман Ковгун
Прокоп Федорченко
Тишко Келишенко
Павел Гребенник
Харко Цюлюрик
Данило Карас
Васил Клименко
Дмитро Олейник
Никон Вангородчик
Матвей Конко
Иван Морозенко
Иван Кириченко
Антон Тарасенко
Роман Кравец
Яким Чайка
Федор Пилипенко
Улас Калишенко
Максим Мекедин зят
Петро Карас
Касян Ложечка
Демко Романенко
Тимош Лисман
Савка Слепоноженко
Федор Лаврененко
Иван Тимошенко

Сотне Кролевецкой села Алтиновки куреня Коблюкового Алтиновские козаки
Атаман куренний села Алтиновки Мартин Коблюк
Антин Радчик
Федор Зененко
Стефан Вовкула
Васил Сикало
Иван Зененко
Иван Иваницкий
Иван Риженко
Иван Белоус
Олексей Полевик
Трохим Курдила
Савка Кравец
Савка Илляшенко
Опанас Гарасименко
Тимош Савущенко
Василь Моренец
Игнат Моренец
Пилип Резник
Павел Коблюк
Лаврен Риженко
Васил Ковал
Микита Рибчин
Роман Милюн
Мойсей Плетенко
Ониско Сикало
Улас Радчик
Петро Красименко
Игнат Ювейно
Кондрат Лаврененко
Петро Полешученко
Ничипор Костюченко
Тимош Илляшенко
Роман Плетененко
Стефан Коротич
Иван Довженко
Макар Риженко
Остап Михалченко
Михайло Коротич
Мартин Волошенко
Пилип Резничок
Семен Илляшенко

Сотне Кролевецкой села Алтиновки куреня Бардакового Алтиновские козаки
Атаман Васил Бардак куренний
Алтиновские козаки
Игнат Молявка
Терешко Лаврененко
Мойсей Хоменко
Иван Молявка
Мойсей Лаврененко
Улас Лаврененко
Васил Потапенко
Михайло Соловей
Петро Харченко
Юско Симонец
Остап Нагурний
Яков Белобрувка
Мартин Петриковец
Грицко Цюбин
Трохим Груша
Михайло Рубанец
Панко Охременко
Грицко Борисков
Василь Хведченко
Никита Хведченко
Игнат Хандогий
Яцко Лавренченко
Петро Левченко
Тишко Станеслав
Яцко Кобей
Павел Федченко
Савка Лютий
Есиф Цюпа
Федор Байко
Микита Симонец
Стефан Белобруйка
Клим Бориско
Кузма Груша
Стефан Груша
Михайло Ткач
Борис Федченко
Демко Омеляник
Микита Драга
Есиф Галушка
Васил Ващенко
Улас Середа
Михайло Сулименко
Калко Бачишин
Нестер Кажан
Омелко Юнак
Олексей Савинец
Дмитро Железняк
Клим Федченко
Петро Дейкало
Ярема Дейкало
Семен Ричкил
Сотня Кролевецкая

Города Кролевця урядники градские и мещане
Войт Кролевецкий Карп Омелянов
Бурмистр Димитрий Денисов

Мещане города Кролевца
Роман Грищенко
Малафей Онисифоров
Иван Холодюнка
Антон Ткач
Данило Олексеенко
Михайло Антоненко
Мойсей Колесник
Матвей Галко
Веремий Крупник
Тимко Ященко
Лукян Краснощокий
Никита Грищенко
Григорий Пикул
Михайло Чорний
Иван Бондар
Микита Ревенко
Кондрат Ревенко
Яков Масюта
Григорий Мойсеев
Василий Кубраколский
Кондрат Грищенко

Цеху шевского мещане Кролевецкие
Цехмистер шевский Харитон Леонтиев
Федор Самуйлов
Кирик Хоменко
Мирун Василев
Демко Борзенец
Омелко Павленко
Хома Притираний
Демко Плаксенко
Андрей Кучер
Парфем Шулга
Грицко Правдюк
Андрей Омелчишин зят
Стефан Игнатенко
Евфим Онушков
Михайло Бихненко
Кирик Наталуха
Левко Иваненко
Василь Федорченков зят
Иван Омелченко
Данило Бардак
Юско Тимченков зят
Никифор Самусенко
Семен Онущенко
Семен Довгопол
Мойсей Хоменко
Яков Куптуха
Герасим Тимченко
Олексей Ровбенко
Марко Швец
Марко Курочка
Кондрат Лузан
Лукян Швец
Михайло Харченко
Максим Плаксенко
Иван Правдюков зят
Андрей Матвеенко
Федор Вегера
Иван Правдюк
Гаврило Сладченко
Саливун Киселенко
Игнат Кошук
Микита Шиш
Ничипор Макей
Леско Василиев
Ониско Савчин зят
Ярема Горбатий
Федор Матвеенко
Михайло Кучеренко
Захарко Хоменко
Стефан Мироненко
Грицко Омелченко
Алексей Великий

Цеху кравецкого мещане Кролевецкие
Цехмистер Кравецкий Клим Прокофеев
Парфен Кокозей
Андрей Ширибира
Лукян Шило
Василь Козел
Дмитро Зуб
Наум Куртовенко
Стефан Евтушенко
Васил Плаксенко
Каланник Пилипейченко
Иван Пилипейко
Демко Маринченко
Стефан Роменец
Тишко Евтух
Панко Пророченко
Ярмола Кононишин зят
Карп Харевич
Иван Руднич
Иван Белий
Иван Яременко
Андрей Ичинец
Иван Бублеев зят
Васил Иванченко
Иван Кучеравий
Иван Багатина
Омелко Велес
Роман Буток
Иван Басаряб
Леско Солонинка
Мирон Роменец
Василь Губа
Федор Биденко
Иван Шабелниченко
Фома Борзенец
Лукян Евтух
Иля Иванченко
Юско Онушко
Фома Рабченко

Цеху ковалского мещане Кролевецкий
Цехмистер ковалский Андрей Иванов
Иван Денисенко
Антон Нажаченко
Аврам Лукянов
Иван Авраменко
Гордей Ковал
Василь Андреев
Петро Стефанов
Гаврило Лесенко
Улас Янполский
Яцко Тисячка
Иван Нажаченко
Яцко Шаповал
Григорий Никитенко
Яким Никитенко
Фома Бритченко
Максим Терещенко
Трохим Муравенко
Павел Лесенко
Кирило Кузменко
Яков Василиев
Петро Тисячка
Карп Тисячка
Овдей Нажак
Карп Нажак
Мартин Орел
Стефан Яковенко
Тимофей Кужуханенко
Фома Уласенко
Дмитро Сердюченко

Цеху ткацкого мещане Кролевецкие
Цехмистер ткацкий Грицко Бобенко
Василь Лисенко
Матвей Боб
Данило Чорного зят
Иван Кубрак
Исай Иванов
Антон Панков
Павел Шпотенко
Мойсей Железняк
Максим Колотенко
Тимко Ющенко
Стефан Шпотя
Грицко Оболонский
Герасим Воротний
Иван Усенко
Остап Чорнуха
Грицко Глухий
Лукян Шпотенко
Каленик Ющенко
Мойсей Панченко
Грицко Гриценко
Михайло Дубина
Василь Слепченко

Цеху резницкого мещане Кролевецкие
Цехмистер резницкий Иван Терещенко
Кондрат Косенко
Антон Косенко
Леско Косенко
Марко Зачепа
Василь Марченко
Грицко Рожок
Андрей Козир
Лаврен Козир
Петро Кощук
Семен Кощук
Павел Бурко
Иван Бурко
Андрей Марченко
Карп Кучеренко


1732 год

Сотня Кролевецкая

В городе Кролевце козаки
Корней Колтушенко
Илля Каменский
Фома Никитов
Тимош Мовчан
Иван Соломаха
Левко Жарченко
Денис Шестириченко
Василь Беседенко
Юско Вегеренко
Григорий Денейка
Савка Ревенко
Иван Молчаненко
Федор Кобизний
Олекса Саливун
Иван Падалченко

Того ж города Кролевця мещане
Марко Яровий
Андрей Рева
Яков Ревенко
Гаврило Бегун
Колиевит Пирской

Тоей же сотне Кролевецкой
Села Алтиновки козаки

Роман Кузиотченко
Семен Снежко
Марко Бурдеенко
Федор Хруль
Яцко Ничипоренко
Яков Гузенко
Яков Ложечка
Максим Нежинец
Андрей Шишло
Степан Завгородний
Павел Гороженко
Данило Бахмацкий
Семен Ткач
Михаило Тимофеев
Василь Миклуха
Оверко Михаиленко
Остап Охунко
Огей Янашок
Стефан Божок
Яким Ганашок
Федор Миронец
Динис Суховиев зят
Омелко Насточик
Никифор Одарченко
Савка Карас
Семен Боико
Иван Цилюрик
Остап Кривко
Данило Яхнюк
Гаврило Тарапатенко
Иван Макушинец
Павел Ганженко
Назар Говеино
Игнат Говеино
Иван Федченко
Яким Дахненко
Васил Мицсей
Грицко Евшук
Антип Швец
Иван Герасименко
Стефан Федченко

Тои же сотне Кролевецкой
Села Андреевки козаки

Василь Яременко
Микита Яременко
Грицко Саливоненко
Каленник Михайленко
Васил Гриевский
Давид Максименко
Костюк Кобинец

Тои же сотне Кролевецкой
Села Добротова козаки

Игнат Бондаренко
Миколай Палюченко
Грицко Грищенко
Сапун Драпка
Опанас Толстошненко
Андрей Палюшенко
Семен Ступаченко
Стефан Драпка

Тои же сотне Кролевецкой
Села Ревутинец козаки

Максим Закомурний
Василь Хоменко
Семен Жук
Карп Радченко
Омелко Скоробогатий

Тоеи же сотне Кролевецкой
Села Бистрика козаки

Иван Игнатенко
Иван Марченко
Демко Глущенко
Иван Ковт
Семен Костюченко
Леско Горбач
Микита Клименко
Тимош Катриченко
Иван Галян
Юско Коваленко
Панко Шпаченко
Петро Никоненкос благодарностью Huginn

Парусимов, Найда, Гудко, Витко[ченко], Сидько, Варяник, Слушний, Спивак, Чупик, Сидорчук, Коломиец,  Корниенко, Билик, Рудой, Клищенок, Божок, Павлюк, Прядка, Загний, Понька, Горбач, Ворона, Дяченко, Войташевский, Примак, Руденко, Кот, Максименко, Коваленко, Сирик, Мартыненко, Бутко, Кобизский, Колесник, Ильенко, Лемешенко, Бойко, Карпенко, Братчик, Самохвал, Святина, Панасенко
Thanks: Vlad S., SV172

Share

19 ( 21-02-2019 21:40:08 змінене platonovaei )

Re: КРОЛЕВЕЦЬКА сотня

Помогите, пожалуйста, разобраться. У меня в роду легенда"что предок пришел с Хопра, был казак", понятно, что легенды могут быть просто легендами, но вот какие есть факты.В Мазепиной книге на 1725г упомянуты
Бурдѣй Степан, козак 207(247зв.) Нежинского полку Кролевецкой сотн±  в селѣ Алтиновка козаковъ
Бурденко Ярошъ, селянин 203(238зв.), 205(242) Н±жинского пахотный мужик полку Кролевецкой сотн± село Алтиновка
Бурд
ѣенко Иванъ, селянин 290(343) Перелюб пахотный мужик
Бурд
ѣенко Марко, козак 206(247) Нежинского полку Кролевецкой сотн±  в сел± Алтиновка козаковъ
Бурд
ѣенко Опанасъ, селянин 290(342зв.) Перелюб пахотный мужик<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->Нежинский полк 1732 Кролевецкая сотня
Присягу принял только Куреніа Суховѣевого казак Марко Бурдѣенко
ЦДІАК Ф. 51 оп. 3 спр. 20064. - Арк. 16-24.Реєстр посівів зернових культур у жителів Кролевецької сотні (2-га пол. 1730-х років)
Обиватели сотнѣ Кролевецкой Села Алтиновки Грицко Бурдѣенко Марко Бурдѣенко Ѩрушъ Бурденко
Мог ли Марко быть Бурдеенко, если отец жив или он умер? Почему он тут обыватель?
В присяге 1732  Черниговского полка сотня Киселевская
Бордіенко Івань, стрілець 150 Бордіенко Ігнат, стрілець 150
В исповедке 1739 их дети указаны козаками. Далее посполитыми. И Опанас и Иван на 1739 умерли, Жена Опанаса, учитывая погрешности исповедок ок.1660 года рождения.
Мог быть вышеупомянутый  Степан им отцом или старшим братом?
Если  да, то как искать их предка и где?
Присяжні книги 1654 р. Білоцерківський та Ніжинський полк 1654 упоминаются 
Гордій Бурдененко /Город (103) Синявка 
Игнатей Бурдьій Сиволочский уезд Города Сиволочи  город Сиволоч  - может ли это быть Бурдий?

Ищу Бурдiй, Бурдей, Бурдиенко Бордиенко, Деркаченко, Дорошенко, Бондаренко, Самойленко, Самуленко, Хроленко, Фроленко(Перелюб, Чернигов, Киселевская сотня) Бурдей, Деркаченко, Хоменко, Гапоненко, Ткаченко (переселенцы в Вознесенка,Бердянский уезд, сейчас Мелитопольский район)Краснодар и все Запорожье. Дрозд, Шкабурда, Хоменко (Ярмолинцы/Ермолинцы/Ермолинец/Ярмолинец, Роменский повет, Роменская сотня Лубенского полка).

Share

20

Re: КРОЛЕВЕЦЬКА сотня

РГАДА Фонд 229 опись 2 дело 54 «Книга клятвенным обещаниям на принятие подданства Государю Императору Петру Великому гетмана, старшин всего войска Запорожского начальных и всяким чинам ратным людям» 1682 год

Лист 428
КРОЛЕВЕЦКАЯ сотня

Великих Государей Царей и Великих Князей Иоанна Алексеевича Петра Алексеевича Всея великия и малыя и белыя росии Самодержцев их Царского Пресветлого Величества войт Запорожских Аз Иван Миколаевич – сотник Кролевецкий, Каленик Федорович – атаман городовый, Сава Сокальский – хоружий, Прокопий – ясаул и войт и бурмистр и все поспольство кролевецкое обещаем государю всемогущему пред сим его святым евангелием …. И т.д. (очень длинный текст)
Вместо Каленика Феодоровича атамана городового и Аверния Антоновича войта Кролевецкого и Григория Мартиновича бурмистров кролевецких и Савы Сокальского хоружея сотни кролевецкой и асаула Прокопия не умеющих письма я Петро Григориевич писарь меский заместо их отраженных особо своею рукою сам себе и их подписал.

Реестр списаный для памяти яко мной знатнейшого товариство сотне нашей
Кролевецкой так тоже мещанов тогож города ех тут всех ополне записал.

Иван Милолаевич Маковский сотник Кролевецкий
Каленик Федорович атаман городовой
Сава Сокальский хоружей
Прокопий асаул той сотне
Роман Дубовик
Федор Климович
Гарасим Стасенко
Иван Макарович
Феодор Данилович
Феодор Хасанович
Феодор Мадыровский
Стецко Остапович
Дмитрий Максимович
Феодор Яковлевич
Максим Ковда
Конон Иванович
Григорий Васильевич
Иван Очий?
Кондрат Задерайко
_____________________________________
Аверкий Антонович войт кролевецкий
Григорий Мартинович и Петро Иванович бурмистр кролевецкий
Степан Йовхимович
Андрей ЛIбедь
Павел Ведера
Ярема Карпович
Петро Каневиц
Исидор Петрович
Олега Барышовский
Миско Котляр
Яцко Котляр
Степан Шуст
Петро Григорьевич писарь меский кролевецкий рукою.

Повторный реестр Кролевца города так казаков як и мещанов и поспольства:
Иван Кишка козак
Харко Кравец мещанин
Василий Носаченко Кравец
Стефан Шут
Феодор Наче..(клякса)?
Йоско Кравец
Иван Шинкарь
Федор Соляник
Василь Ктитор
Влас Чумак
Дацко Крамар
Артюж? Крамар
Сорока Крамар
Мартин Крамар
Кондрат Крамар
Феодор Турчин
Иван Радкой Козак
Федор Правдюк
Максим Джуменский
Грицко Антониiв козак
Лазар Кичитор?
Храму стое присягали:
Йовтух Яворовский
Андрей Правда
Леско Андрущенко
Феодор Титинник
Марко Солодовник
Ковда Солодовник

набір -  686075  (Lyudmila Bormotova)

Share

21

Re: КРОЛЕВЕЦЬКА сотня

1731 р.

Post's attachments

Записати.JPG
Записати.JPG 25.04 kb, file has never been downloaded. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Thanks: Алена1

Share