1 ( 16-09-2016 20:48:01 змінене сергей-гродовка )

Тема: Кальміуська паланка


Ищите и обрящете. (Мф 7, 7.)

Share

2 ( 17-08-2016 16:51:09 змінене сергей-гродовка )

Re: Кальміуська паланка
==========================================================
З книги Олійник О.Л. Запорозький зимівник часів Нової Січі : " Східна Кальміуська паланка мала у 1755 році в 9 урочищах 61 зимівник".

Ищите и обрящете. (Мф 7, 7.)

Share

3 ( 16-09-2016 11:14:46 змінене сергей-гродовка )

Re: Кальміуська паланка

из Архива Коша.
==========================================

Ищите и обрящете. (Мф 7, 7.)

Share

4 ( 16-09-2016 12:06:54 змінене сергей-гродовка )

Re: Кальміуська паланка

из Архива Коша:

Ищите и обрящете. (Мф 7, 7.)

Share

5

Re: Кальміуська паланка

из Архива Коша:

Ищите и обрящете. (Мф 7, 7.)

Share

6 ( 08-11-2016 09:52:41 змінене сергей-гродовка )

Re: Кальміуська паланка

Полковники Кальмиусской паланки Войска Запорожского Низового:
Кишенский Василий Максимович (1743 г.)
Андреев Павел (1743 г.)
Таран Павел (1743 г.)
Ступак Иван Андреевич (1744 г.)
Баран Иосиф (1744 - 45 гг.)
Постерняков Тимофей Иванович (1745 г.)
Чёрный Леонтий Фёдорович (1745 г.)
Таран Леонтий (1745 г.)
Чёрный Андрей (1746 г.)
Ус Марк Кондратиевич (1747 г.)
Чёрный Степан (1747 г.)
Акимов Григорий (1748 г.)
Сидан Семён (1749 г.)
Лысый Семён (1749 г.)
Юха Сидор (1752 г.)
Порохня Андрей (Труха) (1753 – 54 гг.)
Иванов Андрей (1754 г.)
Стягайло Дмитрий (1755 г.)
Чекерес Стефан (1755 г.)
Ногай Пётр (1755 г.)
Магро Василий Герасимович (1756г.)
Чухрай Григорий Фёдорович (1756 г.)
Гаркуша Григорий (1756 г.)
Ногай Павел Лаврентиевич (1756 – 57 гг.)
Константий (1759 г.)
Вербицкий Андрей (1758 – 61 гг.)
Чёрный Кузьма (1762 г.)
Череда Лаврентий (1762 г.)
Чуб Степан (1764 г.)
Глоба Лаврентий (1764 - 65 гг.)
Засуха Иван (1767 г.)
Чардак Иван (1767 г.)
Стадо Иван (1768 г.)
Чалый Сидор (1769 г.)
Сокур Алексей (1770 г.)
Велигура Пётр (1772 - 1774 гг.)

Полкові писарі:
Бирюк Андрій (1746 р.)
Малиновський Данило (1754 р.)
Сербинов Йосип (1756 р.)
Порожній Лук"ян Микитович (1758 р.)
Швидкий Григорій (1761 р.)

Полкові осавули:
Чорний Олексій (1746 р.)
Іванов Сава (1756 р.)

Ищите и обрящете. (Мф 7, 7.)

Share

7 ( 03-11-2016 08:07:59 змінене сергей-гродовка )

Re: Кальміуська паланка

из книги Яворницкого:
Кальміуська паланка була між Вовчою, Кальміусом та Азовським морем, у нинішніх Олександрівському, Бахмутському й Маріупольському повітах. Центром її було селище біля самого гирла Кальміусу при впадінні в Азовське море, де колись було городище Домаха, а 1779 року збудоване місто Маріуполь. У ній було відомо два села — Ясенувате й Макарове, та 28 зимівників: у Лозовому яру на Терсі, Широкому на Кам'янці, в балках Холодній, Сухій, яру Поповому, Кам'яній ярузі, ярах Чорнухиному, Шовковому, Глибокому, Государевому, балці Залізній на Кривому Торці, яру Холодовому біля Сіверського Дінця й Луганчика, Залізному яру біля Сіверського Дінця, балках Крутилці, Довгій, Морозовій і Крутій, урочищі Бобровому, яру Хорошому на Лугані, балці Мечетній на Міущику, балці Зайцевій над морем, урочищі Підгорині, балці Клеповій над Кальцем, річці Дубовій, Білосарайському лимані, річці Берді і в балці Світуватій.

Ищите и обрящете. (Мф 7, 7.)

Share

8

Re: Кальміуська паланка

Пірко В.О. До питання про адміністративний устрій Східних окраїн Нової Січі.
dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/han … sequence=1


В.О. ПІРКО.  ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ТА ЗАСЕЛЕННЯ КАЛЬМІУСЬКОЇ ПАЛАНКИ
www.experts.in.ua/baza/doc/download/visnyk25.pdf

Василь Пірко. Кальміуська паланка
www.cossackdom.com/articles/p/pi … lanka.html

Share

9

Re: Кальміуська паланка

Дякуємо Вам О И за посилання. Почитав статтю про заселення. Багато води всім давно відомої, є досить грубі помилки. Видно, що автор не глибоко знає предмет і практично не працював з архівами, крім виданого Архіву Коша.
Прохання не сприймати це як докір Вам, це я про автора

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5

Share

10

Re: Кальміуська паланкаИщите и обрящете. (Мф 7, 7.)

Share

11

Re: Кальміуська паланка


Ищите и обрящете. (Мф 7, 7.)

Share

12

Re: Кальміуська паланка

З подлейшою рыбою таранею smile smile Завтра увесь день сміятимусь.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

13

Re: Кальміуська паланка

Ищите и обрящете. (Мф 7, 7.)

Share

14

Re: Кальміуська паланка

Кальмиусская паланка (укр. Кальміуська паланка) — военно-административная единица Запорожской Сечи в XVIII веке. Одна из семи паланок. Наибольшая из паланок по размеру территории и наименьшая из паланок по количеству жителей.
Паланка занимала земли от верховий реки Волчья до берега Азовского моря от Кривой косы до Бердянской косы.
Кальмиусская паланка охраняла Приазовье, куда могли совершить набег татары из Крымского ханства или Ногайской орды. Также паланка охраняла Солоный путь (Кальмиус — Миус).
В устье Кальмиуса у паланки была построена крепость Домаха (совр. Мариуполь).
Вдоль рек Кальмиус, Грузская, Торец и Волчья паланка имела 60 укреплённых хуторов-зимовников.

Ищите и обрящете. (Мф 7, 7.)

Share

15 ( 11-12-2017 21:23:33 змінене сергей-гродовка )

Re: Кальміуська паланка

- 1475 г. Крымское ханство признает протекторат турецкой империи, турки за год захватывают ВСЕ итальянские крепости в Южном Крыму. К концу XV в. - Черное море - внутреннее море Оттоманской Порты. На нем нет ни одной нетурецкой крепости. Северное Приазовье (степь Хейхат) - принадлежит Крымскому ханству. Приморская дорога - коммуникация между Перекопом и турецким Азовом. Существование слабоукрепленного чужого зимовника в устье Кальмиуса в конце XV - начале XVI в. - фантастично.

- 1550-е. Укрепления Дмитрия Вишневецкого на Малой Хортице. Окончательное оформление запорожских казаков. Примерно с этих же времен в московских документах фиксируются регулярные контакты с донскими казаками. Оба Войска с самого начала своего существования поддерживают между собой связь и взаимопомощь. Дружбу эту почти всегда удавалось сохранить, даже когда враждовали их "сюзерены".

- Середина XVI в. Признание Большой Ногайской ордой в низовьях Волги русского подданства. Недовольные мурзы образуют отдельный Казыев улус в Прикубанье. "Свои" ногайские роды есть и в Крымском ханстве. Регулярное бегство кочевого населения из одних орд в другие и перемешивание населения. Татарские крепости на Днепре.

- 1571 г. Реформирование московской сторожевой службы в Подонцовье. Множество сохранившихся документов. 1571 г. - крымский хан прорывается вглубь России и сжигает Москву. 1572 г. - попытка повторить успех еще большими силами. Ожесточенная битва при Молодях. Огромные потери крымцев и их союзников. Один из ключевых эпизодов битвы - пленение одного из самых приближенных к хану лиц - Дивея мурзы из рода Мансур. Попытки татар отбить или выкупить его - не удались.

- Сыновья Дивея - Есиней и Араслан продолжают дело отца в организации набегов на окраины Московского царства и возглавляют в Северном Приазовье так называемый Дивеев (позже - Арасланов) улус. Дивеев улус обладал некоторой автономией от Крыма и был его щитом со стороны Москвы и Дона.

- Конец 1570-х. Освоение крымцами Кальмиусской дороги (к востоку от Оскола). Вызванные этими перестановки сторожевых станиц. Чуть позже выясняется, что набеги организовываются из "нового города из Калмиюса". Тогда же фиксируется и возникновение Балысарая. Разобраться - два ли это населенных пункта или разные названия одного - пока не удалось.

- 1584 г. Сложная ситуация и междоусобицы в Крымском ханстве. Активное участие сыновей Дивея и рода мансур в восстании Саадет Гирея . Гибель Есинея Дивеева, бегство Араслана с его людьми сначала в Казыев улус, а затем на Волгу - в Московское подданство.

- 1586 г. Проезд московского посла к хану Ивана Судакова через городок Калмиус. Встреча в нем с чаушем (посланником, гонцом) Асаном. Многократные упоминания в записках Судакова Балысарая. 1587 г. Возврат Араслана Дивеева с Волги.

- 1580-е - 1620-е гг. - многократное упоминание в источниках Дивеевого/Арасланового улуса. Город Калмиюс - центр (или один из центров этого улуса). Упоминания (надежные) этого города в 1584, 1587 и, возможно, 1593 и 1594 г. (Более подробно обо всех этих событиях - см. на forum.nariupol.com.ua, "Легенды и выдумки...").

- 1611 год, предложенный Д.Н.Грушевским как основание паланки Домахи.

- Начало XVII в. Упоминаний о "городе Калмиюсе" больше не известно. На единственном сохранившемся экземпляре "Книги Большому Чертежу" 1627 г. Кальмиусский шлях проходит далеко от устья Кальмиуса.

- 1626 г. Проезд с Дона запорожца Андрея Шафрана через верховья Кальмиуса. Свидетельства о незаселенности и отсутствии накатанных дорог на этой территории.

- 1637 г. Донцы совместно с подошедшей партией запорожцев берут Азов. При тайной поддержке московского царя донцы из Азова проводят (достаточно удачно) большую работу. Она заключается в приведении к "шерти" (клятве) кочевников Северного Приазовья и переводе их к Волге. В 1637 г. в наших краях упоминаются Кимбет мурза и Чубан мурза с братом (беглецы из Большого Ногая): "<...>а кочуют, государь, мурзы своими улусы по Калмиюсу да по М(июсу?), не само далече, от нас, от Азова <...>". С какими-то неназванными "Большими Ногаями" у донцов была стычка у Миуса 1 марта 1638 г. Весной 1638 г. на переселение согласились Чубан мирза (тот же самый?), Саип мурза и Шайтемир мурза Иштерековы (из казыевских ногайцев). Саип мурза отправился к царю лично, в составе станицы Михаила Татарина. В сентябре 1639 г. на правобережье Дона подкочевали "<...> из болшого Нагаю мурзы, служить нам, великому государю, которые отходили от Астарахани: Кейкуват Янмамет мурза, Ян мурза , да Иль мурза, да Ир мурза, да Салтоприт мурза, да Кантемир мурза, да Агиш мурза с женами и с детьми, Аблам бек мурзою да Ирит мурзою; да вновь приехали крымские Азамас мурза да Одиль мурза Мансуровы<...>". Из этой партии к царю были направлены сын Кейкувата Янмамета мурзы - Янгурчей мурза, Есиней мурза Арасланов (внук Дивея мурзы!), крымский Адиль мурза Мансуров и еще 17 человек. После них - пришли из Крыма "Мансурова родства два мурзы - Салтанши мурзы сын, да Кутлуши мурзы сын с матерьми своими и с людьми", а неуказанные мурзы, выходцы из Большого Ногая, направили в Москву Енус мурзу Тинмаметева и еще 17 человек. В конце 1639 г. "ногайские мурзы и их улусные многие люди, да с ними ж урмаметовых и мансуровых мурз и малого Нагая казыевских мурз улусные многие ж люди под нашу царскую высокую руку чрез Дон на нагайскую сторону перешли [т.е. перешли из Северного Приазовья на левобережье Дона] и к шерти вы тех нагайских мурз и лутчих их старых людей привели<...>". В том же документе упоминается еще множество ногайских имен.

- 1641 г. Азовское сидение. После неудачи осады, крымские войска возвращаются в Крым через Северное Приазовье. Вместе с ними едет и турецкий путешественник и писатель Эвлия Челеби. Никаких упоминаний о присутствии на его пути казачьих укреплений или вообще казачьего присутствия у него нет. Он возвращается вместе с родом Мансур. Они для него - обитатели только Крымского полуострова. О "материковых" мансурах он не упоминает. Разделение рода на две ветви?

- В 1651 г. опубликована работа Г.Л. де Боплана "Описание Украины...". Его пребывание в польской Украине датируется 1630 - 1647 гг. К этому же периоду, надо полагать относятся и его данные. О ненадежности привязки его рассказа о "запасном пути" к Кальмиусу говорилось выше. Уверенно можно лишь говорить о взаимодействии запорожцев с донцами при проведении морских операций через Азовское море.

- 1660-е. Записки Э.Челеби. В Северном Приазовье калмыки тревожат набегами местных ногайцев. Не получив помощи от Крымского хана, племена " адиль-ногаи, шейдяк-ногаи, ypмит ногаи, ногаи Кёр Юсуфа-мирзы " массово переселяются за Днепр. Крымский хан насильно переселяет их на полуостров.

- Примерно в это же время турки устраивают военно-морскую крепость Балысыра. Базировавшиеся в ней 20 фыркат (тип небольших галер) защищали Азовское море со стороны Таганрогского залива. Располагалась или на Белосарайской косе, или на Ейской стороне Таганрогского залива. Селений при крепости не было. Просуществовала недолго.

- 1660 г. «На усть той речки Кальмиуса был бой большой между татарами и стрелецким отрядом Изосимы Маслова».

- 1674 - 1675 гг. Окончание царствования Алексея Михайловича. Планы царя по строительству русской крепости в устье Миуса не реализованы. Причина - не наличие какого-либо населения в тех местах, а удаленность лесов (трудности с подвозом дров).

- Взятие Азова Петром I в 1696 г. Начало картографических работ на Азовском море . 1699 г. Керченский поход. Русская эскадра (Петр был на корабле "Отворены врата") проплыла вдоль сев. побережья Азовского моря далеко за Берду. Карта Шхонебека 1701 г. На всем побережье между Миусом и Бердой - только один населенный пункт - "улус на Кривой Косе". А на северное Приазовье (включая Мариупольщину) нанесена надпись: "Крымская страна". В библиотеке Академии наук России (СПб) - среди других карт Азовского моря конца XVII - начала XVIII в. - имеется и рукописная карта устья Кальмиуса Петра Бергмана 1702 г. В настоящее время ведутся попытки ее раздобыть.

- Период до 1709 г. (Полтавская битва, переход запорожцев под Крымское ханство) и до 1711 г. (Прутский мир) - документов найдено мало. На участке от Миуса до Берды побережье России не принадлежало. Какое-то присутствие здесь казаков возможно, но наличие казацких поселений - нет. Требуется поиск документов.

- 1709 - 1734 г. Запорожцы в Крымском ханстве. Можно предположить, что как подданные хана - они имели возможность свободно перемещаться по всей его территории. Но документального подтверждения хозяйственной колонизации ими Северного Приазовья, а также Ейской стороны пока не представлено. Пока знаю только об одном упоминании Северного Приазовья. В мае 1734 г., обосновывая свой разрыв с ханством, казаки в письмах крымскому хану Каплан-Гирею и Орлику упоминают (видимо недавний) случай захвата татарами казаков на Кальмиусе. Из письма Орлику: "<...> а под Озовом, за зверинною добычю коло Калмуса-реки ходячих [запорожцев], на килкадесять в неволю забрали.". Хану: "Озовские так же татаре, что на том боку степу коло Калмуса-реки, козаков, невыне [безвинно ходящих за звером, побрали сколко десят".

- 1734 г. Возврат запорожцев в российское подданство. Приказ хана об уничтожении всех не успевших уйти казаков. Переписка Коша с киевским генерал-губернатором Вейсбахом. Просьба о помощи в переходе казакам, остававшимся на Буге. О довольно многочисленном запорожском населении на Буге говорилось и в уже упоминавшихся письмах Каплан-Гирею и Орлику. Отсутствие аналогичной заботы о "гипотетическом" запорожском населении Северного Приазовья.

- Невозможность возникновения южных паланок запорожцев в 1734 г. Затяжная дипломатическая переписка русского и турецкого дворов по поводу Подпольненской сечи и ее размещения на "турецкой" (на тот момент) территории. Тайная подготовка России к войне. Боязнь спровоцировать ее раньше удобного момента.

- 1735 г. Начало войны. В аттестатах запорожцев Михаила Довбни и Михаила Рогули имеется единственное известное упоминание о действиях представителей этого казачества в Северном Приазовье. Кош, то ли по указанию Леонтьева, то ли по собственной инициативе - послал несколько казаков под Азов для добычи языка. Язык был взят и доставлен в Кош. Рогуля в этой экспедиции был ранен.

- 1736 г. Взятие Азова. В дальнейшем армия Миниха действует в основном в Приднепровье, армия Ласси - в Приазовье. Участие запорожцев (хотя бы в качестве проводников) в армии Ласси не прослеживается. Ласси вдоль северного побережья Азовского моря направляется к Крыму. На Кальмиусе он встречает трех казаков, отставших от корпуса Шпигеля. Еще через день марша - еще двух, после чего уходит на зимние квартиры. В 1737 и 1738 г. Ласси опять проходит вдоль побережья, с моря ему помогает гребная флотилия Бредаля. Устье Кальмиуса неоднократно используется для стоянки судов и встречи войск. На своем пути Ласси (как и Миних) строит несколько небольших редутов. Отражение событий той войны на многих русских и иностранных картах. Расположение редутов пока не удается привязать к местности .

- 1739 г. Окончание войны.

- 1740 г. Сложный процесс демаркации новой русско-турецкой границы. Первым был разграничен участок границы к западу от Днепра. Русский комиссар на переговорах - И.И.Неплюев. Часть территории, оставшейся у Турции - запорожцы считали своей. Тяжелая реакция запорожцев. Неплюев обещает, что взамен отрезанных земель, им дадут другие, на левобережье Днепра. Неясность обоснованности и правомочности такого заявления Неплюева. Оно "сыграет" через несколько лет и станет неприятным сюрпризом для центрального правительства.
Чуть позже - демаркация границы южнее Азова. Побережье между Азовом и Ейской косой объявлено "барьером".

- 7 окт. 1742 г. Запрет запорожцам и донцам посещать очищенную от турок и татар территорию между Миусом и Днепром до окончания демаркации. Указ "подтверждал" какой-то более ранний документ.

- 12 октября 1742 г. Окончание демаркации этой территории. Комиссар с русской стороны - князь Репнин. (Вопрос об установлении "барьера" по Азовскому побережью между Бердой и Миусом - требует проверки. В документах этот "барьер" пока не прослеживается).


- Весна 1743 г. Встречное движение донцов и запорожцев на вновь приобретенные территории. Основной хозяйственный интерес поначалу - рыболовство и охота. Донцы поняли извещение более адекватно и не пытались "приватизировать" эти земли. Они (совместно с обитателями крепости св.Анны) запустили стихийное хозяйственное освоение побережья. Запорожцы восприняли извещение как долгожданное выполнение обещания Неплюева, а описание границ этой территории - как границы отводимой им территории. Помимо начавшегося стихийного хозяйственного освоения, была сразу же послана "команда" с полковником и военными силами. Запорожцы были настолько уверены в своей правоте, что даже не согласовали посылку команды с центральной властью. Как показали дальнейшие события, невзирая на все последующие разборки и разоблачения, мнение о границах переданной им области прочно засело в их крепких головах и пережило даже само Запорожье.

- Прибывшая запорожская команда пытается выдворить донцов и русских промышленников со "своей" территории, а также берет на себя здесь административные и судебные функции. Запорожцы пытаются контролировать территорию по старую русско-турецкую границу, т.е. по устье Дона. На недоуменные вопросы донцов они ссылаются "на указы и ордеры, присланные от генерал и кавалера Леонтьева и генерал-лейтенанта князя Репнина, которыми якобы велено им, Запорожскому Войску, при разграничении с турками земель владеть от Днепра морскими косами и впадающими в Азовское море разными речками, тако же степными местами от вершины Берды до старой границы, яко-то: Миюса до Белого камня и Темерника, <...> для звериных и рыбных ловель и проездов и караулов <...>". (Обратим внимание - это первая озвученная запорожцами версия с обоснованием их пребывания на Азовском побережье. Речи об их "исконной" принадлежности запорожцам еще нет). В том же году запорожцы переправляются для рыбных ловель на Ейскую сторону Таганрогского залива.

- Обозленные донцы начинают агрессивные действия против запорожцев. Разграбленное и уничтоженное имущество, двое убитых. Это вызывает ответную агрессию запорожцев. Вражда эта - то разгораясь, то затухая просуществует до самого конца Запорожья.

- Из-за удаленности от Коша, запорожская команда не в состоянии удержать всю территорию по старую русско-турецкую границу. Граница зон влияния донцов и запорожцев де-факто стабилизируется по Миусу.

- 25 мая 1743 г. Запорожская жалоба в Сенат на донцов. (Внимание! В некоторых документах эта жалоба упоминается под 1741 г. Это описка. Устанавливается по аналогичным упоминаниям в других документах). 25 авг. 1743 г. Указ Сената в военную коллегию, чтобы донцы не обижали запорожцев. В ответ военная коллегия подает в Сенат уже имеющуюся у них аналогичную жалобу донцов (дату подачи жалобы донцами установить не удалось). 3 сентября. Указ коменданту крепости св. Анны Вырубову разобраться на месте с территориальными претензиями обеих сторон. Предписывалось в первую очередь спрашивать письменные документы, а если их нет - то собрать рассказы стариков. (Внимание! В указе прямо указывается, что во внимание должны браться только сведения о землях, "которыми они напредь сего, будучи под Российскою державою, владели". Т.е. то, что МОГЛО БЫТЬ во времена Алешковской Сечи - учету не подлежало!). Указ Сената от 12 октября. Подтверждение обоим войскам требования жить мирно и "не въезжать" в "чужие" области. Требование к Кошу по поводу полного удаления запорожцев с Ейской стороны моря, немедленного отвода запорожской "команды", а также отчет - по какому указу они вообще ее туда послали. Сообщение о поручении Вырубова.

- 1744 - 1749 гг. В Бахмуте действует следственная комиссия по разбору уголовных дел, совершенных при запорожско-донских распрях. Из-за затяжек дела и покрывательства виновных со стороны обоих Войск - особых успехов комиссия не добилась. Материалы, относящиеся к ее работе, содержатся в деле №10 архива Коша Запорожского. Опубликованы во II-м томе "Архива...".

- 22 мая 1744 г. Новая запорожская жалоба (доставил в Сенат полковник Иван Прокофьев). В жалобе, похоже, фигурировали только прошлогодние обиды. Просьба урезонить донцов, чтобы не тревожили запорожцев хотя бы "на сей стороне Миуса". Указ Сената военной коллегии от 14 авг.

- Отказ Вырубова. 31 июля 1744 г. Указ Сената военной коллегии о направлении другого офицера с аналогичной задачей.

- Грамоты имп. Елизаветы запорожцам (23 авг. 1744 г.) и донцам (31 авг). Обещание прислать другого офицера с той же миссией. Повтор требования жить мирно.

- 23 ноября 1744 г. Доношение донского войскового атамана Данилы Ефремова в Военную коллегию о просьбе кубанских татар разрешить им заниматься рыбными ловлями вместе с русскими людьми в барьерных землях по южному берегу Таганрогского залива. Свидетельство кубанского посла о том, что по пути он видел "русских людей" в барьерных землях. Его подозрения, что от них может быть угроза проезжающим и проплывающим с Кубани. Посылка старшины Максима Федотова с казаками на разведку. Обнаружен русский посадский человек Иван Смола (занимался рыбной ловлей с ведома коменданта крепости св.Анны) и при нем - 2 чел. его крепостных да 7 чел. работников-запорожцев. А всего обнаружено 20 шишей (шалашей), преимущественно пустых. Интрига Ефремова: под предлогом ВОЗМОЖНОЙ угрозы сухопутным и морским путям в этом районе, он просит указа о недопущении запорожцев и обывателей крепости св.Анны в эти земли и разрешении сжечь их шиши. На самом деле НИКАКИХ волнений от этих людей еще не фиксировалось. Реальная причина - экономические интересы донцов (раскрывается в письме Д.Стефанова весной 1746 г.).

- 16 дек. 1744 г. Указ Елизаветы донцам. Кубанцам разрешается ловить рыбу соместно с российскими подданными (имеющими соответствующие "пашпорта"). "Беспаспортных" запорожцев и русских обывателей донцам предписано ловить и отправлять "к их командам" для штрафования, шиши их - сжигать.

- 1 мая 1745 г. Указ Елизаветы донцам. Среди прочего - краткое повторение содержания указа от 16 дек. 1744 г. 11 июня 1745 г. - грамота Елизаветы запорожцам с аналогичным содержанием .

- Миссия Вырубова переназначена подполковнику санктпетербургского пехотного полка Якову Биму (другой вариант фамилии - Бнас). Бим назначает встречу донских и запорожских делегатов "яко где того Запорожского войска полковник Черной всегда с командою находится, к реке Еланчик". Таким образом, "команда" Черного - это то, что мы сейчас привыкли называть Еланчикской паланкой (1743 - 1746). Располагалась она, видимо, не на Грузском, а на Мокром или Сухом Еланчиках - или у моря, или на среднем течении, прикрывая отходящие от миусских бродов дороги. В современных перечнях кальмиусских и еланчикских полковников - в 1746 г. на Еланчике числится Леонтий Таран.

- 15 сентября 1745 г. Бим, из лагеря на Темернике, взяв с собою донской конвой и старожилов, подошел к устью Миуса. Здесь его встретил Черной с вооруженной командой. Черной разрешал проехать к назначенному месту на Еланчике Якову Биму с сопровождающими его солдатами, но категорически отказывался пропускать через Миус донцов. Он угрожал: "а ежели де оные поедут, то они будут обороняться". В результате, Бим остался стоять в устье Миуса. 7 октября - сюда прибыли и запорожские старшины и старожилы с письмом от кошевого. В нем тот сообщал, что "за прошедшею шведскою баталиею" все бумаги потеряны, поэтому соглашался провести размежевание на устных данных. Донцы также не смогли предъявить письменных документов. Донские старики показали: "владели они теми спорными местами и до речки Берды, где ныне граница положена между Российскою Империею и Портою Оттоманскою, из давних лет, а в свежей де памяти от самого перваго взятья города Азова [имеется в виду 1696 год] даже до самовольного вступления оных запорожцев тому назад третий год [выделение мое]". Запорожские старшины Иван Белой да Григорий Рожок: "довольствуются они теми спорными местами тому третий год [выделение мое] и письменно о том показали, яко бы не самовольно, но потому, что когда в запрошлом 1741 году было размежевание между Российской Империею и Портою Оттоманскою нашим тайным советником и кавалером Неплюевым, тогда отдано во владение Порте Оттоманской по той стороне Днепра от шляха Гордоваго даже до речки Камянки, которым они войском Запорожским владели, а вместо онаго им, запорожцам, определено от него, тайного советника, владеть теми спорными местами, на что де им и грамота от него, Неплюева, дана, которая имеется в Запорожской Сече при войсковых делах". (Обратим внимание - это вторая версия запорожцев, также ни слова о своей исконности в этих краях). Бим направил запрос в Кош по поводу этих бумаг и, не дожидаясь его результатов, продолжил опрос старожилов.

Сказки старшин:
- донских: "Когда де наш вселюбезнейший родитель, блаженные и вечнодостойные памяти его императорское величество государь Петр Великий изволил взять в 698 году город Азов, тогда же Лютенская крепость, которая за турками была для непропуску из Черкаского в море судами, отдана была во владение нашему Войску Донскому и протчие речки и угодья, а именно: речки Чулеки Донской и Морской, Белой камень, Санбек и Черепаха и по всем косам от города Троицкого даже до Берд и впадающими в море косами, яко то: Петрушенною, Тубою, Золотою, Лучкою, Беглицкою, Миюскою, Кривою, Еланчицкою, Калмиюскою, Белосарайскою, даже и до Берд, на всех вышеписанных косах и речках ваши казаки рыбными ловлями довольствовались и добывались, тако ж и по верхам у реки Миюса до Крынки речки, которая впала в Миюс, речки Еланчик, Малой Еланчик впали ж в море, а на оной вершине имеются леса, на которых речках вашего Войска Донского казаки капканом зверей лавливали, речки Волченские впадают в Кальмиюс, речка Кальчик впала в Калмиюс к морю, Зеленая балка впала ж в море, речка Берда, где ныне граница проложена между Российскою и Оттоманскою империями, и по всем де вышеписанным речкам и косам Войска нашего Донского казаки как рыбною ловлею, так и звериною довольствовались, и по верхам оных ваши калмыки юртовые кочевали, даже до самого моря, а войску Запорожскому принадлежат реки: Днепр, Самара, Буда, Ялы большие и малые, Зайчая, Московка и прочие, впадающие в Днепр, реки и речки, да и по тем де верхам ваши казаки зверя лавливали и капканы ставливали и по вышеписанным, впадающим в Азовское море, речкам по устьям казаки рыбу лавливали, а по их верхам, как и выше означено, зверей бивали и владели они теми реками, лесами, степями и протчими угодьями безпрепятственно, на которых ваши казачьи и калмыцкие табуны напредь сего хаживали даже до Берды и не токмо в летнее время, но и чрезь всю зиму в пастбе находились и владели вы, Донское Войско, теми урочищи от самого взятия города Азова даже до вступления в оные места войска Запорожского".

- запорожских: "при жизни де блаженные и вечнодостойные памяти его императорского величества государя Петра Великого места от речки Берды и до самого Белого камня во владении были Войска Запорожского низового, яко то реки, леса, степи, морские косы и протчие угодья, а именно: река Берда, балка Зеленая, Балка Каменистая, Белосарайская коса, против ее Пресной лиман, балка Самарина, балка Зайцева, речка Калмиюс, балка Красной Ярок, коса Забаруйская, балка Корегодова, коса Безъименная, речка Грузкой Еланчик, Кривая коса, Средней Еланчик, Сухой Еланчик, река Миюс и при ней коса Семеновская, коса Беглицкая, коса Золотая, Туба, Петрушина и иные реки, балки и косы впали в Азовское море, а в вышеписанные реки впали ж речки и балки, а именно: в реку Берду Берестоватая, Каратыш, Карачук, в реку Калмиюс Сухая Волноваха, Берестовая, балка Дубовая, Таловая, Вербовая, Чернечья, Терновая, речка Калец , а во оную впал Калчик, балки Груская, Осиковатая, в речку Груской Еланчик балка Рогова, В Средний Еланчик тако ж впала балка Осов, в реку Миюс балка Косова, речка Соромацкая, речка Некленовская, балка Кринка, Сухая Кринка ... и по вышеписанным де рекам, балкам и степям и морскими косами владели и довольствовались рыбною и звериною ловлями безпрепятственно они, Войско Запорожское, до самого взятия города Азова, даже до отдачи Азова в турецкое владение, а также вышеписанныя места надлежат Войску Запорожскому низовому". Только с ТРЕТЬЕЙ (!) версии появились ссылки на исторические обоснования претензий запорожцев. Да и то, возможно, они появились уже после ознакомления с предъявляемой донцами аргументацией. Универсал Батория, о существовании (но, к сожалению, не о его тогдашнем содержании) нам известно как минимум с начала XVIII в., в описываемых спорах не предъявлялся. Его вариант с восточными границами "до реки Дону" начнет активно использоваться несколько позже).

- Выяснив, что по сказкам старшин он истину не установит, Бим также понимает, что нужно было бы проехаться по всем спорным землям и разбираться на месте. Но особого желания это у него не вызывает. Тем более, что уже стоит середина осени. Поэтому, сославшись на сентябрьский инцидент на Миусе, Бим сообщает о невозможности такого мероприятия из-за сопротивления запорожцев и возвращается в крепость св. Анны.

- Ноябрь 1745 г. В крепость св.Анны Якову Биму приходит ответ запорожского кошевого на его запрос. Там было написано: "что их Войска Запорожского старшины о том, что якобы о владении теми угодьи грамота от тайного советника Неплюева дана, показали за простоту свою, причитая данные им от нашего же генерала и кавалера князя Репнина и от оного тайного советника Неплюева о заключении вечного мира Российскою Империею и Портою Оттоманскою списанных с документов и прочих договоров копии".

-27 ноября 1745 г. Отчет Якова Бима в Сенат о результатах его командировки.

- Обе стороны явно сообщали недостаточно достоверную информацию. Они описывали не столько свои когда-либо бывшие непосредственные владения, сколько реальную или желаемую зону хозяйственных интересов. Т.е. - зоны, где в прежние времена не было никаких казачьих поселений, но иногда (при благоприятных условиях) могли сезонно появляться казацкие рыболовы и звероловы. Причем на тот момент обе стороны интересовало исключительно морское побережье с его "легкими" деньгами, о более северных землях никто и не упоминал.

С самого 1743 г. донцы были не против достижения компромисса путем раздела степи. По их мнению, обоснованным был размежевание по водоразделу бассейна Днепра и Азовского моря. Они даже "щедро" соглашались уступить запорожцам кусок морского побережья в районе Берды. Запорожцы, еще не зная, что "подарок" Неплюева оказался мифом - заняли бескомпромиссную позицию, требуя себе все новоприобретенные земли. При этом часто их требования доходили до самого Темерницкого Порта, находившегося в низовьях Дона всего на 15-20 верст ниже тогдашней донской столицы Черкасска. О странности такого требования тогда не раз с сарказмом высказывались донцы и русские.


- (Весна 1746 г.?) Извещенный о содержании ответа кошевого, Д.Ефремов пишет письмо в Сенат. В нем он язвительно пишет о "необстоятельности" данных запорожскими старшинами сведений и их обязательстве представить подтверждающие документы, из-за чего, дескать, проект разграничения и не учинен. Упоминает о письме кошевого. А затем рассказывает о продолжении нарушения запорожцами указов о воспрещении им ловель на Кубанской стороне моря. Посылка подпрапорщика Розенкапа и старшины Ларионова для проверки этих сведений. Изгнание большого числа запорожцев из района Ейских кос, сожжение их шишей. Повторное появление запорожцев на тех же местах. Посылка верховых калмыков для нового их изгнания. Часть шишей (на острове в районе Еи) избежала уничтожения из-за своей недоступности. Очередная просьба убрать запорожцев из этих районов, иначе донские казаки могут "придти в крайнее разорение".

- 12 мая 1746 г. Указ императрицы Елизаветы. В указе объявлялось о разделе территории между донцами и запорожцами по Кальмиусу, предписывалось обоим войскам жить между собою мирно и не мешать проведению размежевания, предписывалось запорожцам прекратить плавание и рыболовли на Кубанской стороне. Такое размежевание смогло более-менее удовлетворить донцов. Но не запорожцев, которым пришлось уходить с земель, которые они уже привыкли считать своими, и с удобных для рыбной ловли морских кос. Инициаторами новой волны насилия на этот раз стали именно они.

- (Конец мая 1746 г.?) Наезды запорожцев на донцов в районе Миуса. Упоминаются отгон лошадей, грабеж и даже убийство. Донцам удается поймать атамана Левку и еще несколько запорожцев. Среди участников беспорядков отмечены "бродяги и беглые из великороссийских и малороссийских городов". Отписка донцов об этих событиях получена военной коллегией 3 июня.

- 13 июня 1746 г. Указ Елизаветы. Срочная доставка курьерами подтверждения запорожцам и донцам указа от 12 мая. Обязательство жить мирно, запрет запорожцам "кроме соседственных нужд" заезжать за Кальмиус. Указания о судьбе задержанных атамана Левки и др. казаков. Указания по расследованию всех аспектов этих дел.

- 9 сентября 1746 г. подполковник Воронежского гарнизона Коробьин (в другом месте -"с команд[и]рованным из крепости Св.Анны Тамбовского пехотного полку подполковником Андроном Коробьиным") и порутчик Полтавского полка Лбов (из Киевского гарнизона) вместе с делегацией донцов прибыли к устью Кальмиуса. Их цель - собрать вместе донских и запорожских делегатов и провести размежевание от устья Кальмиуса до старой русско-турецкой границы. Запорожцами на правобережье Кальмиуса вновь командует полковник Черной. Видимо это -"эвакуированная" еланчикская команда. Донской делегацией командует Степан Ефремов - сын войскового атамана Данилы Ефремова. На левобережье Кальмиуса донцы обнаруживают "казачьи сена в стогах и копнах, тако ж и рыбные курени как на устье Калмиюса, так и в верх по Калмиюсу запорожские зимовники". Ефремов, через посредство Коробьина, передает Черному требование о немедленной эвакуации всего запорожского добра на другую сторону Кальмиуса. В дальнейшем, Ефремов утверждал, что он дал на перевозку сутки. Коробьин и Черной это опровергали. Как бы то ни было, так и не дождавшись перевозки, Ефремов посылает калмыков и донцов сжечь все. Было сожжено 13 стогов и 25 копен накошенного сена, два шиша и две землянки, некоторое мелкое имущество было разграблено. Пострадало имущество четырех запорожских куренных и двух простых казаков, на общую сумму 117 руб. В результате происшедшего, Коробьину и Лбову с трудом удается уговорить запорожских старшин участвовать в размежевании. 28 ноября 1746 г. - доклад Коробьина о размежевании в Военную коллегию.

- Небольшое отступление. В современных перечнях кальмиусских полковников по поводу периода 1743 - 1745 гг. наблюдается разнобой. В одном перечне фамилии полковников начинаются только с 1746 г. В другом - под 1743 - 1746 гг. числится Василий Кишенский. Необходимость проверки функций Кишенского в событиях 1743 - 1746 г. Сомнения в существовании второй ("Калмиусской") команды запорожцев в эти годы. Более вероятно основание Кальмиусской паланки в 1746 - 1747 гг., после отвода "Еланчикской" команды за Кальмиус.

- 22 декабря 1746 г. Военная коллегия поручает вести расследование инцидента в устье Кальмиуса канцелярии крепости святой Анны. 31 декабря. Грамота Елизаветы донцам о расследовании.

- Начало 1747 г. Из военной коллегии в Сенат внесено какое-то донесение. 3 мая в ответ из Сената в эту коллегию спущен указ. В результате донцам направляется две грамоты от 18 марта 1747 г. Очередные требования жить мирно. Никакой конкретики не приведено. Возможно - просто профилактика. Аналогичные письма направлены запорожцам.

- Конец осени 1747 г. Неудачный для кочевников год. Из-за бескормицы, ногайские пастухи с отарами в первый раз решаются пересечь российскую границу по Берде. Отары доходят даже до Кальмиуса. Сохранилась переписка по этому поводу кальмиусского полковника Марка Уса, кошевого атамана Павла Козелецкого и киевского генерал-губернатора Михаила Леонтьева. Предписывается мирными средствами убедить ногайцев покинуть "точные российские земли". Для нас интересен один момент. Во ВСЕХ письмах в качестве аргумента упоминается ТОЛЬКО нарушение установленной в 1742 г. русско-турецкой границы. НИГДЕ запорожцы не упоминают о древней принадлежности этой земли себе. И даже не пытаются опровергать заявления ногайцев: "Вы де на нашому степу живете и мы в своем степу поволни. И ежели вам какое утеснение ест, то вы-де прежде нас от сего из степу изийдете. А мы имеем по самой Озов за свою отчину".

- 26 мая 1748 г. Указ Елизаветы по поводу инцидента в устье Кальмиуса 1746 г. Полное описание хода всего дела. Извещение о мнении расследовавшей дело канцелярии крепости св.Анны. Якобы они, для острастки прочим, предлагали со Степана Ефремова взять штраф в 281 руб. 2 коп. (117 руб. в двойном размере плюс судебные издержки), и "вместо политической смерти <...> лиша старшинского чина, учиня по вашему казацкому обыкновению, в войсковом кругу, при депутатах от гарнизонной канцелярии или присутствующего, плетьми жестокое наказание, написать навечно в рядовые казаки". По окончательному же решению Елизаветы, с сына войскового атамана было предписано взять 117 руб. в возмещение ущерба и на три месяца отрешить его от старшинства. Фактически, и это дело было "спущено на тормозах".

Ищите и обрящете. (Мф 7, 7.)

Share

16

Re: Кальміуська паланка

Саморекламуюся)))

Синяк І. Поселення Кальміуської паланки в генезі сучасних населених пунктів // Нариси з історії освоєння Південної України XV-XVIII ст.: колективна монографія. / за ред. О. Репана; Укр. ін-т нац. пам'яті. - Київ: К.І.С., 2020. - С. 227 - 255.


https://www.academia.edu/46006790

Share

17

Re: Кальміуська паланка

Тоже посаморекламируюсь)))

LV. История казацкой Свято-Николаевской церкви в Кальмиусе (2020)


papacoma.narod.ru/books/svyato-n … v_2020.pdf


Прослежена полная история церкви в Кальмиусской паланке.

А степная трава пахнет горечью...

18

Re: Кальміуська паланка

сергей-гродовка пише:

572x4821x1
530x8001x1
567x1831x1
==========================================================
З книги Олійник О.Л. Запорозький зимівник часів Нової Січі : " Східна Кальміуська паланка мала у 1755 році в 9 урочищах 61 зимівник".

- "Понад морем в Зенцевой балке" - Зинцева балка на юго-западной окраине современного Мариуполя, впадает в море на территории Мариупольского морского порта.- "Понад морем подгоряне" - приморская местность у подножия приморских холмов. Судя по следующему пункту, вероятно располагалась на участке между низовьями Зинцевой и Кленовой балок?
- "На Кленоватой балце" - Кленовая балка, пересекающая Жовтневый район Мариуполя. Ее устье совпадает с южной оконченостью проспекта Металлургов.
- "Понад речкой Калмусом" - вдоль Кальмиуса. Казак Петр Велегура Щербиновского куреня - в дальнейшем станет последним Кальмиусским полковником (1772-1775). В начале 1780-х его хутор показан в низовьях Кальмиуса, на его левом (донском) берегу. Вероятно там, где на картах Шуберта показана Велегурина балка. Сейчас это западная окраина Гнилозубовки. Возможно, его зимовник размещался здесь же и ранее, так как сохранилась жалоба от 1763 года на то, что донцы разорили его зимовник на левом берегу Кальмиуса. Но это еще требует проверки. В наших краях Велегура упоминается с 1746 г. Последнее известное упоминание - 1791 год.
- "Понад речкою Калцем" (3 раза) - нынешний Кальчик и его притоки (Калка/Малый Кальчик, Калица). Вероятно, разбитие "Калца" на три отдельных пункта отображает разные речки системы Кальчика.  
- "Над речкою Дубовою" - балка Дубовая, правый приток Кальмиуса. Протекает через с.Староигнатьевка. Устье – несколько севернее с.Гранитное (Карань) Тельмановского района Донецкой области.
- "Над Белосарайским лиманом" - бывший пресноводный лиман в низовьях реки Мокрая Белосарайка, у западной оконечности Белосарайской косы. Сейчас большей частью пересох.
- "Понад речкою в Бердах" - Берда.
- "Над Свидоватою балкою" - на картах Шуберта - балка Покосная, впадающая в море в 5 верстах восточнее устья Берды. Ее расположение расшифровывается у Гильденштедта.

А степная трава пахнет горечью...

19 ( 15-04-2021 07:07:58 змінене LV_mar )

Re: Кальміуська паланка

сергей-гродовка пише:

из Архива Коша:
475x461x1
478x1571x1

480x781x1

Насколько я помню, это из комментариев в 1-м томе "Архива Коша Новой Запорожской Сечи. Корпус документов" (1998). Автор комментариев весьма слабо был знаком с нашими приазовскими делами.
1. До сих пор нет никаких данных о том, что запорожцы по периоду до 1709 года и донцы в 1709 - 1711 годах проявляли хоть какой-то интерес к хозяйственному (или любому другому) освоению северного Приазовья. И тех, и тех на тот момент было еще не много, и у них хватало более привычных и безопасных районов для хозяйственной деятельности. Запорожцы продолжали осваивать рыбные ловли в низовьях Днепра, открытого им в очередной раз благодаря мирному договору 1700 года. А донцы - налаживали рыбные ловли в ставших им доступными низовьях Дона и прилегающей восточной части Таганрогского залива (за исключением участков, выделенных для  хозяйственной деятельности гарнизонов местных русских крепостей). На Северное Приазовье ни у тех, ни у тех сил тогда не оставалось. Единственно, тогда фиксируется некоторый интерес запорожцев к соленым озерам в основании Бердянской косы. Устье Кальмиуса тогда неоднократно исследовалось тайным образом русскими военными (здесь даже сам Ф.М. Апраксин побывал!) на предмет возможности устройства новой морской гавани. Они зафиксировали развалины старого безымянного укрепления на холме (того, которое в конце XVIII века назовут "древним городом Адомаха", возможно это остатки татарского городка Калмиюс/Балысарай конца XVI века?), но живых людей здесь ни разу не встретили...2. "До 1740 года эти владения никому конкретно не принадлежали". Что??? До этого эти места пять веков  (с небольшим перерывом в 1700 - 1711 годах) принадлежали татарам. После завершения русско-турецкой войны 1736 - 1739 гг., новое прохождение границ было определено только в Нисской конвенции к Белградскому мирному договору. Но на местности этот участок границы (междуречье Днепра и Дона) был размежован в последнюю очередь, только в октябре 1742 года. Вот с этого времени земли к востоку от Берды (за исключением узкого клина морского побережья до устья Миусского лимана, остававшегося "в бариере") окончательно перешли к Российской империи. И только после этого (после получения на места официального уведомления о таком расширении границ),  и начнется с января-февраля 1743 года весь движ с борьбой за рыбные ловли северного и северо-восточного Приазовья (поход партии полковника В.М. Кишенского). До этой даты - у нас все оставалось чинно и благородно. smile


3. "Вернувшись, запорожцы вытеснили донцов с кальмиусских земель". Нет. На тот момент еще действовал запрещающий сенатский указ от 30 сентября 1742 года, прямо запрещавший как запорожцам, так и донцам въезжать в Северное Приазовье до окончания работы пограничной комиссии по установлению новой границы с Османской империей, чтобы своим поведением там не дать поводов к возмущению турецким депутатам (похожие прецеденты уже случались). Донцы его выполнили и вывели свои самые дальние рыбные ватаги на "бесспорную" территорию, начинавшуюся к востоку от устья Миусского лимана. Так что к моменту прибытия в конце января - начале февраля 1743 года в наши края партии запорожского полковника В.М. Кишенского - донские рыбные заводы были сосредоточены только на побережье между устьем этого лимана и дельтой Дона. Именно отсюда их попытался выкурить Кишенский, но лишь отчасти преуспел в этом, да и то - ненадолго.


4. "Оба Войска претендовали и на побережье, и на косы кубанской стороны Азовского моря - место, где кочевала ногайская Кубанская орда (теперь это район городов Мариуполь и Бердянск)". Полная чушь. Первое - Мариуполь и Бердянск находятся на СЕВЕРНОМ берегу Азовского моря, к "кубанской" стороне они отношения никакого не имеют. Под "Кубанской стороной", которая действительно сильно интересовала запорожских рыболовов, имелось в виду не все юго-восточное Приазовье (в широком смысле), а только южное побережье Таганрогского залива. На тот момент почти все оно - от развалин Азова и вплоть до небольшого кусочка левого берега Ейского лимана находилось также в "барьере", а восточнее начиналась уже турецкая территория. Запорожцы упорно, невзирая на все запреты, рыбачили и в барьерных землях по южному побережью, и на участке турецкой территории до косы Долгая. А донцы, по тем же самым указам, их оттуда гоняли и сжигали их шиши (шалаши). При этом ни одни, ни другие на этот южный берег никаких официальных претензий не выдвигали, да и выдвигать не могли, эта территория не входила тогда в состав Российского государства. Кубанская орда кочевала намного южнее, к этим местам ногайцы со своими улусами тогда не подходили.


5. О разграничении 1746 года: "вследствие чего казаки [запорожские - LV] утратили значительные территории от Кальмиуса Еланчиком, Крынкой, Миусом, Темерником до р.Дона". Не совсем так. С 1743 и по 1746 год граница между запорожцами и донцами стихийно сложилась по Миусу. Она не устраивала обе стороны, но фактически, неофициально действовала. Так что запорожцы в 1746 году не могли потерять те территории к востоку от Миуса, которыми они фактически к  тому моменту и не владели. Темерник - речка, впадавшая в Дон в районе современного Ростова-на Дону. После Прутского поражения, с 1714 года она стала пограничной рекой между Российской и Османской Империями. Тогдашняя столица донцов - Черкасский городок (ныне - Старочеркасск) - отстоял от Темерника всего на двадцать верст. Прежняя граница по Темернику надежно отсекала Черкасск от моря. В феврале 1743 года в приморскую зону восточнее Миуса прибыл запорожский полковник Кишенский с партией казаков и начал сгонять отсюда донских рыболовов и караульные команды. Затем он лично явился в  Черкасск с письмом от Коша, в котором утверждалось, что решениями высших властей Империи запорожцам якобы передаются ВСЕ отвоеванные от турок и татар территории, вплоть до границы 1714 года (по Темерник), и потребовал, чтобы донцы их очистили от своего присутствия. Донцы тогда, конечно, были в шоке. С этих событий, собственно, и началась знаменитая свара между донцами и запорожцами за рыбные ловли в северном Приазовье. В разборках последующих трех лет Кош уже отказался от таких "чрезмерных" требований и ограничивал на востоке свои "хотелки" районом Белого Камня (приморские обрывы примерно в 15 верстах северо-восточнее Таганрога), но и с этим не срослось. Вновь тема Темерника в запорожских претензиях появится только после того, как в середине 1750-х годов будет составлен "Универсал Батория/Хмельницкого".

А степная трава пахнет горечью...

20 ( 15-04-2021 12:48:52 змінене Vlad S. )

Re: Кальміуська паланка

LV_mar
цікаво, але без посилань на джерела, самі розумієте чого варта інформація

а це "ізрєчєніє" - "в середине 1750-х годов будет составлен "Универсал Батория/Хмельницкого" з рос ТВ чи джерела понадійніше))?

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5

Share

21

Re: Кальміуська паланка

Vlad S. пише:

LV_mar
цікаво, але без посилань на джерела, самі розумієте чого варта інформація

а це "ізрєчєніє" - "в середине 1750-х годов будет составлен "Универсал Батория/Хмельницкого" з рос ТВ чи джерела понадійніше))?

Уважаемый Vlad S., ткните в конкретное предложение, которое Вас смутило, а я постараюсь конкретные ссылки привести. Я как раз сейчас пишу книгу о начале этого конфликта за рыбные ловли в 1740-х годах, так что у меня этих ссылок - как грязи! smile Большей частью использую "Источники для истории запорожских козаков" Эварницкого. 

По УБХ - отвечу позже.

А степная трава пахнет горечью...
Thanks: Алена1

22

Re: Кальміуська паланка

По УБХ:

Яворницкий:

К сожалению, грамота короля Стефана Батория на пожалование запорожцам означенных земель и городов, в подлиннике не дошла до нас; копия же грамоты, сильно подверженная сомнению в целом ее виде, ничего не прибавляет к тому, что сказано было по этому поводу малороссийским летописцем.
В 1655 году 15 января запорожские казаки получили будто бы универсал от гетмана Богдана Хмельницкого, дошедший до нас также в копии и также сильно подверженный в общем виде сомнению.
Подлинной грамоты о казацкой реформе не сохранилось, но она приводится в универсале гетмана Богдана Хмельницкого, писанном в 1655 году и самим универсалом относится к 1576 году. Сущность же реформы приводится у всех малороссийских летописцев то короче, то сокращеннее, но в общем дело идет об одном и том же.
Взятая в частностях, эта грамота тщательно разобрана была русским историографом 18 века Григорием Миллером и оказалась наполненной позднейшими вставками и добавлениями, не соответствующими хронологическим данным [далі йдуть зауваження Міллера, з якими Яворницький солідаризується, бо нічого не заперечує].
Подвергая сомнению в частностях грамоту Батория, исследователи, однако, не сомневаются о произведенной королем реформе 
[Эварницкий Д. И. История запорожских казаков (1 вид.). – Спб.: тип. И.Н.Скороходова, 1895 г., т. 2, с. 57, 60, 61]

Андрей Стороженко:

Перед самым уничтожением Запорожской Сечи, в семидесятых годах 18 в., среди запорожцев бродило глухое предание, будто когда-то давно польский король Стефан Баторий дал казакам какую-то весьма важную грамоту, но никто уже не помнил, в чем заключалось ее содержание. Мы знаем, что в этом предании было и зерно исторической истины [- універсал з 16 вересня 1578 р.] Запорожцы стремились опереться на какой-нибудь документ, чтобы не голословно отстаивать перед петербургским правительством свои права на независимость. Между тем никакого документа подходящего содержания в распоряжении запорожцев не было.
Тогда предание об универсале Стефана Батория послужило толчком к составлению от его имени подложной грамоты, приспособленной к требованиям данной минуты. Для придания грамоте еще большего авторитета она была вклеена в подложный же универсал Богдана Хмельницкого до 15 января 1655 г.
Сочиненная на Запорожье грамота Стефана Батория от 20 августа 1576 г., вставленная в подложный же универсал Богдана Хмельницкого, была принята с недоверием теми лицами, для которых она предназначалась […] Историограф Миллер тогда же считал и универсал, и грамоту подложными – по научным соображениям.
Если мы вчитаемся собственно в грамоту Стефана Батория, то легко убедимся, что по внешней форме она нисколько не похожа на подлинный универсал Батория; основной пункт ее: «Надает его королевская мосць козакам низовым запорожским вечисте город Терехтемиров з монастырем и перевозом, опрочь складового старинного их запорожского города Чигирина и запорожских степов ку землям чигиринским подойшлых» – есть почти буквальное повторение текста летописи Грабянки и дальнейших его переделок.
В виду этого в подложности как грамоты, так и универсала, в который она вклеена, не может быть никакого сомнения 
[Стороженко А.В. Стефан Баторий и днепровские казаки. – К.: 1904 г., с. 141 – 142].

И.Л.Бутич:

Зміст універсалу показує, що він підроблений у 18 ст., в період, коли Запоріжжя захищало свої землі, на які в нього не було документів. Своєю формою універсал наближається до підробок літописця С. Величка 
[Документи Б.Хмельницького : 1648 – 1657 рр. – К. : вид.АН УРСР, 1961 р., с. 639; Універсали Богдана Хмельницького. – К.: 1998 р., с. 251].

Ю.А. Мыцик:

Безпосередньо до козаків було звернено знаменитий універсал короля Речі Посполитої Стефана Баторія, виданий, вочевидь, у 1578 р. у зв’язку з козацькою реформою цього короля. На його підставі формувалось реєстрове козацтво, козакам надавались права й вольності, клейноди (насамперед прапор і герб), величезні території Степової України від південної Київщини до Чорного моря, Свято-Микільський Пустинний монастир на Самарі й Трахтемирівський монастир.
Цей універсал зберігся лише у пізніх копіях, і тому щодо його достовірності у низки науковців є сумніви. На наш погляд, такий документ існував, однак його було втрачено, і в 1755 р. запорозькі канцеляристи на підставі усної традиції не дуже вдало відтворили його форму і зміст 
[Мицик Ю. А. Писемні джерела з історії українського козацтва. – В кн. «Історія українського козацтва: нариси в двох томах», К., видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 200 7 р., т. 2, с. 550 – 551].

Это не сильно рос ТВ? smile


В официальной украинской историографии, среди тех, кто занимается непосредственно этой темой, УБХ в основном считается поддельным и опираться на него, как-то не совсем прилично. А вот в краеведческой и околоисторической литературе - он как раз с энтузиазмом массово применяется в качестве неоспоримого и надежнейшего аргумента.  hmm Добавлю, что когда историки все-таки пытаются на него опереться - зачастую получаются очень странные химеры. Для примера - приведу книгу А.Л.Олейника "Запорозький зимівник часів Нової Січі (1734-1775)" (2005). В ней автор, помимо рассмотрения зимовников непосредственно в период Новой Сечи, попытался проследить их генезис вглубь веков (в том числе основываясь и на УБХ). И вот эти его изыскания по периоду XV - XVII веков, если в них вдумчиво поковыряться и проверить каждую ссылку, то... Ну, мягко говоря, вообще ни разу (!) не подтвердились. Ссылка нужна?


После разбора Миллера (можете ему не доверять, Ваше право), наиболее подробный разбор проблематики УБХ был выполнен М.Жарких в одной из частей его книги "Терехтемирiв". Если еще не читали - очень рекомендую, великолепнейший разбор и методология. https://www.m-zharkikh.name/uk/History/ … Chart.html 


При разборках донцов с запорожцами в октябре 1745 года, когда обе стороны перед представителем имперской власти пытались доказать свои права на Северное Приазовье, УБХ у запорожцев еще отсутствовал. Хотя как он им тогда пригодился бы!.. А вот примерно с 1752 года - он у них "внезапно" появился и с тех пор регулярно ими использовался. Вот только почему-то ни в столицах, ни у ближайших соседей этот "документ" и его содержание доверия тогда ни разу не вызвали. Потому как (по крайней мере применительно к степям Северного Приазовья) эти соседи еще хорошо помнили, кому на самом деле принадлежали ранее эти земли и от кого их отцы и деды выставляли с этой стороны караулы. И только с легкой руки А.А. Скальковского, безусловно поверившего в этот документ, и началось его регулярное использование рядом историков, краеведов и литераторов. Но это уже 1830-е годы, когда живых свидетелей уже почти не осталось...

А степная трава пахнет горечью...

23

Re: Кальміуська паланка

Слова Міцика, звісно, переважили всі попередні непевні посилання. Той самий Яворницький здається не читав особливо своєї двотомної збірки джерел, коли писав ІЗК. Дякую вам))

Окрема подяка за роботу Жарких и звісно вашу книгу по церкві, посилання на яку ви розмістили. Буде що почитати

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5

Share

24

Re: Кальміуська паланка

сергей-гродовка пише:

из Архива Коша:
482x1011x1

Эта история подробно разбирается здесь: "Кальмиусская паланка. Пограничный инцидент 1747 года с ногайцами" (2013).

А степная трава пахнет горечью...

25

Re: Кальміуська паланка

сергей-гродовка пише:

Полковники Кальмиусской паланки Войска Запорожского Низового:
Кишенский Василий Максимович (1743 г.)
Андреев Павел (1743 г.)
Таран Павел (1743 г.)
Ступак Иван Андреевич (1744 г.)
Баран Иосиф (1744 - 45 гг.)
Постерняков Тимофей Иванович (1745 г.)
Чёрный Леонтий Фёдорович (1745 г.)
Таран Леонтий (1745 г.)
Чёрный Андрей (1746 г.)
Ус Марк Кондратиевич (1747 г.)
Чёрный Степан (1747 г.)
Акимов Григорий (1748 г.)
Сидан Семён (1749 г.)
Лысый Семён (1749 г.)
Юха Сидор (1752 г.)
Порохня Андрей (Труха) (1753 – 54 гг.)
Иванов Андрей (1754 г.)
Стягайло Дмитрий (1755 г.)
Чекерес Стефан (1755 г.)
Ногай Пётр (1755 г.)
Магро Василий Герасимович (1756г.)
Чухрай Григорий Фёдорович (1756 г.)
Гаркуша Григорий (1756 г.)
Ногай Павел Лаврентиевич (1756 – 57 гг.)
Константий (1759 г.)
Вербицкий Андрей (1758 – 61 гг.)
Чёрный Кузьма (1762 г.)
Череда Лаврентий (1762 г.)
Чуб Степан (1764 г.)
Глоба Лаврентий (1764 - 65 гг.)
Засуха Иван (1767 г.)
Чардак Иван (1767 г.)
Стадо Иван (1768 г.)
Чалый Сидор (1769 г.)
Сокур Алексей (1770 г.)
Велигура Пётр (1772 - 1774 гг.)

Полкові писарі:
Бирюк Андрій (1746 р.)
Малиновський Данило (1754 р.)
Сербинов Йосип (1756 р.)
Порожній Лук"ян Микитович (1758 р.)
Швидкий Григорій (1761 р.)

Полкові осавули:
Чорний Олексій (1746 р.)
Іванов Сава (1756 р.)

Один из бродячих списков старшины Кальмиусской паланки. К
сожалению, частично избыточный, частично не полный.


Избыточный – потому как в нем некоторые запорожские старшины
«раздвоились». У запорожцев была практика, что представители старшины (рядовых
казаков это обычно не касалось) в документах часто упоминаются просто по имени
и отчеству, причем отчество приводится в не совсем привычной нам, несколько
сокращенной форме. Например, кошевой Григорий Федорович Лантух может
упоминаться и как Григорий Федоров, Константин Алексеевич Малашевич – как
Константин Алексеев и т.п. Примеры понятны?


Если мы посмотрим на приведенный список, то я точно знаю,
что указанные здесь под 1743 годом полковники Павел Андреев и Павел Таран – это
один человек – Павел Андреевич Таран. А указанные под 1753 - 54 годом «Андрей
Порохня (Труха)» и Андрей Иванов – это Андрей Иванович Порохня, родной брат знаменитого
представителя запорожского духовенства Григория Ивановича Порохни. И фамилию
или прозвище «Труха» он никогда не носил, это последствия чьего-то
непроверенного машинного перевода с украинского на русский язык. Да, и так
бывает…


Еще некоторые указанные в одном и том же годе частичные
тезки – также вызывают у меня некоторые подозрения, однако с ними я не
разбирался. Но, в целом, хорошо бы этот список от излишних дублей почистить.


 


А неполным я этот список обозвал потому, что многих старшин
в нем просто нет. И не учтен еще один момент. На Сечи переизбрание новой
старшины или подтверждение полномочий старой происходило дважды в год – в
январе и в июне. А так как с момента расширения Запорожских Вольностей на часть
северного Приазовья (1743 год) здесь на морских рыбных ловлях крутились быстрые
и легкие деньги, то должность местного полковника была очень заманчивой и на
нее было очень много желающих. Вероятно, именно поэтому на начальном этапе
присутствия в наших краях запорожцев - полковники здесь сменялись каждые
полгода. По крайней мере, так было в 1743, 1745 и 1746 годах. По 1744 году –
пока я нашел только «весеннего» полковника, сменился ли он в июне и на кого
именно (Баран Иосиф??) – пока еще ищу.


Вот «мой» перечень местных полковников начального периода:
1-я пол. 1743 – Василий Максимович Кишенский;


2-я пол.1743 – Павел Андреевич Таран (он же Павел Андреев)


1-я пол. 1744 – Иван Андреевич Ступак (Ступаков)


2-я пол. 1744 - ?


1-я пол. 1745 - Тимофей Иванович Постерняк (Постерняков)


2-я пол. 1745 - Левка Черный, Низамаевского куреня. Умер 16
мая 1746 года


1-я пол. 1746 - Леонтий Федорович Таран (Леонтий Федоров)


2-я пол. 1746 – Андрей Черный.
По поводу называния историками этих полковников (до апреля
1746 г.) кальмиусскими – тут ситуация сложная. По крайней мере три из них –
Т.Постерняк, Л.Черный и Л.Таран держали свою паланку на Среднем Еланчике. Но в
синхронных документах их периодически называют кальмиусскими. По более ранним
полковникам – там все еще сложнее. В общем, пока четко разобраться еще не
удалось, продолжаю разборки. Как бы то ни было, только с апреля 1746 года можно
уже уверенно говорить непосредственно о Кальмиусской паланке войска
Запорожского. Было ли что-то на ее месте с 1743 года и по апрель 1746 года –
пока под вопросом.
Есть у меня и выписки по есаулами и писарям партий этих
запорожских полковников. Но там еще нужно дополнять, проверять и разбираться. В
том числе по причине возможности их упоминания под прозвищами. А некоторые –
имели и по два-три прозвища, так что разобраться в этом зачастую проблематично.

А степная трава пахнет горечью...

26

Re: Кальміуська паланка

сергей-гродовка пише:

547x4431x1
548x475[url=http://i.piccy.info/a3c/2017-11-26-16-57/i9-11818384/548x475-r]1x1
[/url]

Это уже просто канцелярские "круги на воде" после того, как событие уже случилось и завершилось. smile

Подробно об этом происшествии - в великолепной статье И.Корнацкого: Бахмутська митна застава на запорозьких землях (2011).


Кстати, это красноречивое свидетельство того, что на тот момент (середина 1750-х) северо-восточный угол Запорожских Вольностей (западнее верхнего Кальмиуса) ни Кошем, ни администрацией Кальмиусской паланки практически не контролировался. И запорожского населения в этом углу Вольностей тогда еще практически не было. Иначе вся эта история не то, что не случилась, но умерла бы еще на этапе планирования в Бахмуте. smile


Позже - там уже будет по-разному...)

А степная трава пахнет горечью...

27

Re: Кальміуська паланка

О И

Пірко В.О. До питання про адміністративний устрій Східних окраїн Нової Січі.
dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/han … sequence=1

В.О. ПІРКО.  ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ТА ЗАСЕЛЕННЯ КАЛЬМІУСЬКОЇ ПАЛАНКИ
www.experts.in.ua/baza/doc/download/visnyk25.pdf

Василь Пірко. Кальміуська паланка
www.cossackdom.com/articles/p/pi … lanka.html

Vlad S.

Дякуємо Вам О И за посилання. Почитав статтю про заселення. Багато води всім давно відомої, є досить грубі помилки. Видно, що автор не глибоко знає предмет і практично не працював з архівами, крім виданого Архіву Коша.
Прохання не сприймати це як докір Вам, це я про автора

Уважаемый Vlad S., браво! Вы, даже не зная этого исследователя, смогли очень кратко и четко  (а главное - верно!) сформулировать результаты его работ по теме Кальмиусской паланки.


Это работы покойного Василия Алексеевича Пирко (1935-2012), д.и.н. ДНУ. Серьезный и сильный был историк, заслуженный, очень много сделал для раскрытия темы заселения района Тора и Бахмута, а также для темы "воровских черкасов" на Северском Донце. Много новых документов в научный оборот ввел. Там его заслуги неоспоримы (хотя некоторые акценты в его выводах - очень спорные). Я его тоже уважаю, хотя далеко не со всем в его работах согласен.

Но вот непосредственно по теме Кальмиусской паланки Пирко, хотя и сделал несколько статей-разведок в этом направлении - разобраться не смог. Он вообще не был знаком с документами по нашим приазовским делам XVI - XVII века (я с ним пересечься так и не успел). И нашу приазовскую историю толком не знал. Что его потом сильно подводило и в собственно "подонцовских" темах. Так, расписывая перемещения шаек и отрядов "воровских черкасов" по Среднему Подонцовью в XVII веке, он на полном серьезе полагал, что в то же самое время далеко на юге существовала и Кальмиусская паланка Войска Запорожского. А значит - эти "черкасы" в Подонцовье не просклизали по узкой полосе нейтральных земель между украинными городками Московского царства и враждебными Татарскими степями, а имели прочный тыл в двести верст до самого моря под контролем запорожцев. А это не только было не так на тот момент, но и сильно влияет на понимание ситуации с "воровскими черкасами", их реальными возможностями и влиянием в Подонцовье. 

А чтобы освободить место в Приазовье для столь ранней Кальмиусской паланки - Пирко пришлось заявить, что крымские татары уже с середины XVI века кочевали преимущественно к западу от Берды. К сожалению, тогдашние приазовские ногайцы были людьми темными и неграмотными, работ Пирко они явно не читали. Поэтому они достаточно свободно кочевали по всему северному берегу Азовского моря (в том числе и к востоку от Берды) почти весь XVII век. Ну, за исключением некоторых, не сильно счастливых для себя случаев...

Пирко просто нечего было сказать по теме Кальмиусской паланки. Единственно, что он привел некоторый перечень приазовских полковников (с 1743 года, однако!), не полный и неточный. И нарисовал (с ошибками) свою карту-реконструкцию расположения ведомств запорожских паланок в XVIII веке. Мне эту карту раньше часто в морду тыкали, как исторический документ. Попытки рассказать, что карты XVIII века никак не могли подписываться на современном украинском языке, и что это просто карта-РЕКОНСТРУКЦИЯ, сделанная в конце ХХ века - обычно натыкались на незамутненный и непонимающий взгляд очередного оппонента.  wink

А степная трава пахнет горечью...
Thanks: Vlad S.1

28 ( 20-04-2021 16:14:44 змінене LV_mar )

Re: Кальміуська паланка

сергей-гродовка пише:

из книги Яворницкого:
Кальміуська паланка була між Вовчою, Кальміусом та Азовським морем, у нинішніх Олександрівському, Бахмутському й Маріупольському повітах. Центром її було селище біля самого гирла Кальміусу при впадінні в Азовське море, де колись було городище Домаха, а 1779 року збудоване місто Маріуполь. У ній було відомо два села — Ясенувате й Макарове, та 28 зимівників: у Лозовому яру на Терсі, Широкому на Кам'янці, в балках Холодній, Сухій, яру Поповому, Кам'яній ярузі, ярах Чорнухиному, Шовковому, Глибокому, Государевому, балці Залізній на Кривому Торці, яру Холодовому біля Сіверського Дінця й Луганчика, Залізному яру біля Сіверського Дінця, балках Крутилці, Довгій, Морозовій і Крутій, урочищі Бобровому, яру Хорошому на Лугані, балці Мечетній на Міущику, балці Зайцевій над морем, урочищі Підгорині, балці Клеповій над Кальцем, річці Дубовій, Білосарайському лимані, річці Берді і в балці Світуватій.

Насколько я понимаю, это перевод на украинский язык, скорей всего, вот этого издания: Яворницкий Д.И. История запорожских казаков. - К.: Наук. думка, 1990. - Т.1. - 592 с. Те же самые ошибки в написании некоторых слов и в разбивке приведенного перечня на отдельные "адреса". Не знаю - перешли ли они из прижизненных изданий  Яворницкого или появились именно в этом издании. Единственно, в начале списка при переводе умудрились некоторую путаницу внести в порядок перечисления, но то такое...

Вот этот фрагмент четко делится по происхождению информации на три части:


1. Начало, от слов "Кальмиусская паланка находилась..." и до слов "а с 1779 года построен город Мариуполь". Это результат консенсуса, сложившегося у исследователей, занимавшихся Запорожским казачеством, к концу XIX века. С этим пониманием спорить особого нет, хотя и географические пределы ведомства данной паланки представляются сильно завышенными (из реальных казацких документов не заметно, чтобы власть кальмиусского полковника распространялась так далеко на север и северо-запад), и греческий город Мариуполь основан, все-таки в августе 1780 года (в 1779 году всего-лишь вышла знаменитая "Жалованная грамота" Екатерины II грекам на эти земли). Но, в целом, пусть будет так, не будем придирастами.
 
2. От слов "Кроме того, в ней известны были два селения: Ясеноватое и Макарово, и 28 зимовников" и до слов "балке Мечетной на Миусчике". Это краткая выжимка из "запорожского слоя" из книги епископа Екатеринославского и Таганрогского Феодосия (Макаревского) "Материалы для историко-статистического описания Екатеринославской епархии (Церкви и приходы прошедшего ХVIII столетия)”. А в этой работе имеется два четко разделенных слоя. Один - по "древним запорожским займищам" и второй - по тем реальным церковным документам, которые были епископу Феодосию легко доступны в подведомственных ему консисторских архивах его епархии. По "второму" слою - особых нареканий нет, там информация на 99% правильная и надежная (за очень редкими небольшими исключениями). А вот по "первому" слою - все намного печальней. Сейчас скажу  крамольную вещь, но, по-моему, практически весь "запорожский" слой по району Донбасса, Северного Приазовья и бассейна Миуса с Крынкой - просто высосан кем-то из пальца. В тех случаях, когда утверждения Макаревского о местных "запорожских древностях" удавалось проверить - они, мягко выражаясь, не подтверждались. Например, "селения Ясеноватое и Макарово" в документах Кальмиусской паланки вообще не известны, хотя каждое село в тогдашней Степи становилось заметным экономическим центром и точкой притяжения для внутренней переписки войска Запорожского. Сейчас скажу и вторую крамольную мысль. Что именно наивная надежда наших (в широком смысле) краеведов опереться на эти обещанные Макаревским запорожские "древности" и привела к тому, что за два века настойчивых поисков никто ничего и близко  подобного найти не смог, почему и история Донбасса XVI - первой трети XVIII века южнее линии крепостей Тор и Бахмут - выглядела как сплошное серое пятно. Вроде как здесь бегали многочисленные "запорожцы в вакууме", но безо всякой конкретики... А вот документы с какими-то татарскими бармалеями - никого не интересовали и просто откладывались в сторону... Поэтому, и эти два "селения", и десятки упомянутых Макаревским в наших краях "древних запорожских займищ" - просто подвисают в воздухе и тихонько колышутся ветром на фоне заходящего солнца...

3. От слов "балке Зайцевой [Зинцевой!! - LV] над морем" и до слов "и в балке Свитоватой" - это несколько сокращенный пересказ реального документа с перечнем запорожских зимовников от 5 октября 1756 года (он уже приводился выше в данной теме форума). Правда, в нем при публикации допущены некоторые ошибки в названиях и расстановке запятых между разными пунктами перечня (плюс еще при переводе на украинский еще одну ошибку добавили - "Клеповатой"), но то тоже мелочи.

Поэтому даже в таком маленьком пассаже из книги Яворницкого разные части имеют разную ценность и надежность. И это желательно знать, когда читаешь. ИМХО.


Кстати, а кто-нибудь знает, к какому именно периоду относил Макаревский начало своей "знаменитой древнейшей старожитной запорожской Кальмиусской паланки" (С)? Я таки выяснил, хотя для этого мне пришлось весь этот фолиант проштудировать от корки до корки.  wink

А степная трава пахнет горечью...

29 ( 20-04-2021 18:38:53 змінене LV_mar )

Re: Кальміуська паланкаОдин очень хороший человек подсказал очень красивую турецкую карту середины XVIII века. Выложил ее на сайте, с расшифровкой уважаемым А.Галенко надписей в Приазовье. Всем огромное спасибо!  


papacoma.narod.ru/maps/maps-images2/devlet-i_aliyye_a.jpg

P.S. Пропорции карты при выкладке почему-то сильно исказились. Лучше смотрите на сайте.

А степная трава пахнет горечью...

30

Re: Кальміуська паланка

<...> пише:

Кальмиусская паланка (укр. Кальміуська паланка) — военно-административная единица Запорожской Сечи в XVIII веке. Одна из семи паланок. Наибольшая из паланок по размеру территории и наименьшая из паланок по количеству жителей.
Паланка занимала земли от верховий реки Волчья до берега Азовского моря от Кривой косы до Бердянской косы.
Кальмиусская паланка охраняла Приазовье, куда могли совершить набег татары из Крымского ханства или Ногайской орды. Также паланка охраняла Солоный путь (Кальмиус — Миус).
В устье Кальмиуса у паланки была построена крепость Домаха (совр. Мариуполь).
Вдоль рек Кальмиус, Грузская, Торец и Волчья паланка имела 60 укреплённых хуторов-зимовников.

464x4111x1

Автор этого текста очень слабо представлял себе наши дела. Из наиболее вопиющего:


- "Паланка занимала земли <...> от Кривой косы до Бердянской косы" - район Кривой косы входил в запорожские владения только с 1743 по апрель 1746 года и с 1772 по июнь 1775 гг.  Бердянская коса все время существования Новой Сечи вообще оставалась территорией Крымского ханства. Хотя приазовские запорожцы имели и на ней некоторые хозяйственные интересы (в первую очередь в связи с солеными озерами в ее основании) - тем не менее, в Запорожские Вольности она никогда не входила. 

- "Кальмиусская паланка охраняла Приазовье, куда могли совершить набег татары из Крымского ханства или Ногайской орды. Также паланка охраняла Солоный путь (Кальмиус — Миус)". Ногайская Орда (Заволжская Орда, Большой Ногай) - окончательно прекратила свое существование в середине XVII века вследствие переселения на ее прежние земли калмыков. Ко временам появления реальной Кальмиусской паланки - Ногайская Орда уже не существовала. Более продолжительной оказалась история одного из осколков погибшей Орды - Малого Ногая (Казыев улус, кубанские ногайцы), но "Ногайской Ордой" их никто никогда не называл. К тому же, чтобы добраться до территории Кальмиусской паланки - кубанцам пришлось бы каким-то образом пройти через земли донцов. Реально у полковников Кальмиусской паланки особых проблем и трений с кубанскими ногайцами не было. Насчет "Солоного пути" - это вообще фентези. Откуда и куда вел реальный Солоный путь во времена Киевской Руси - источники толком не говорят, можно только гадать на кофейной гуще. А в документах казацкого периода, насколько я знаю, этот путь в наших краях уже не упоминается.


- "В устье Кальмиуса у паланки была построена крепость Домаха (совр. Мариуполь)" - Нет. В XVII - XVIII веке никакой крепости в устье Кальмиуса (хоть казацкой, хоть не-казацкой) источники не знают. Да и не могла она тогда здесь появиться по многим причинам. Развалины какого-то более древнего безымянного укрепления на холме над устьем, позже обкопанного земляным редутом, имеют сложную (и пока не до конца понятную) историю, но прямого отношения к теме запорожского казачества они не имеют. К  тому же - даже они называются "крепостью" лишь один  единственный (!) раз, да и то в очень позднем документе - в "Камеральном описании городу Мариуполю с выгонною землею" Калоферова (1826). Сама Кальмиусская паланка (по крайней мере с середины 1750-х годов) располагалась не здесь, на холме, а в низине, на полуострове между основным устьем Кальмиуса и озером Домаха, там, где сейчас Гавань. Ее церковь - размещалась здесь же. Укреплений Кальмиусская паланка не имела.


- "Вдоль рек Кальмиус, Грузская, Торец и Волчья паланка имела 60 укреплённых хуторов-зимовников". Упоминания зимовников, подведомственных кальмиусскому полковнику, на реке Волчьей - я не знаю. Но, теоретически, можно допустить такую вероятность. Район Торца - из низовьев Кальмиуса точно не контролировался, там другая, отдельная история заселения и административного подчинения. Какая именно из "Грузских" имелась здесь с виду (в наших краях их несколько), но ни на одной из них (кроме Грузского Еланчика в некоторые периоды) зимовники ведомства Кальмиусской паланки пока не известны. Ну а про "укрепленные" зимовники - это просто неприличный исторический анекдот, даже говорить не хочется. neutral


Ну и знаменитый памятник Кальмиусской паланке на площади Освобождения в Мариуполе - это отдельный разговор. Неправильно датирован и совсем не там установлен. Некоторые злые языки говорят, что правильная история Кальмиусской паланки на нем все-таки тоже нанесена, но находится на нижней грани. Но мы так говорить не будем.  roll

А степная трава пахнет горечью...

31

Re: Кальміуська паланка

kuks70 пише:

Уважаемый LV_mar,
можно попросить Вас высказать мнение насчет этого фрагмента карты?
Возможно по известным Вам источникам получится сказать насколько она может соответствовать 1613 году? Если это вообще возможно, конечно.

Это известная карта Гесселя Герритса 1613 года:
https://istoriirossii.ru/17-vek/320-kar … ritsa.html
https://img-fotki.yandex.ru/get/9749/97 … 5_XXXL.jpg 


Не совсем понял Ваш вопрос. Вас интересует ее подлинность? Или какие-то конкретные моменты? Если что, я только по району Приазовья силен, ну еще по Северскому Донцу немного. Если по другим районам - не факт, что смогу ответить. Но попытаюсь. smile

А степная трава пахнет горечью...

32

Re: Кальміуська паланка

Ок, вопрос понял. Только немного удивлен, что Вы выбрали именно эту карту, где Приазовье показано минимально информативно и интересно. Или это потому, что она по дате близка к 1611 году?  hmm

В XVI - XVII веках (кроме самого кончика этого периода) для европейских картографов район Азовского моря был почти как Терра Инкогнита. Что здесь происходит - информация до них практически не доходила, и какой из десятков (!) вариантов очертаний его берегов выбрать - тоже никто не знал. Герритсу, кстати, в этом плане повезло - выбрал довольно реалистичный вариант. 


Как ни странно, именно то, что Герритс не стал загромождать побережье Азовского моря наборами "фантомных" топонимов, характерных для некоторых предшествующих ему авторитетов - сыграло скорее на пользу карте, она (случайно) стала почти точной в этом районе. Показаны Перекоп и Азов (последний, правда, не на том берегу Дона).  Укрепления Лютика, Каланчей и башни Дженишке будут возведены существенно позже. Больше с северной стороны Азовского моря тогда действительно ничего не было. Северное Приазовье абсолютно правильно помечено как Crimea (на некоторых вариантах этой карты даже еще более определенно: Crimea sev Tartaria Perecopensis).


Севернее - правильно показаны низовья Северского Донца. А вот дальше - Герритс запутался. За верхнее течение Донца он принял Оскол (Scalla flu.[ensis]), на которой правильно показаны Валуйки. А вот основное течение Донца Герритс принял за левый приток и сильно укоротил. Его он назвал Bogdan flu. (почему???). Почти правильно нанесен Цареборисов (Borissa), его бы только на пару миллиметров северо-восточнее переместить, ближе к низовьям Оскола. Этот город сильно пострадал в Смуту, окончательно его добили татары в 1612 году (повторное его заселение переселенцами-черкасами произойдет значительно позже), но на карте он еще есть. Для карт того времени - это не сильно большая погрешность. 


Переходим к югу. Показана Керчь (Cercum) и Тамань (Gamamum - неправильно прочтенное Tamanum). Существовал ли тогда Ачуев - я не знаю. Если и существовал, то был тогда совсем незначительным. Надпись Кабарда Пятигорская сильно съехала со своего законного места в Предкавказье и приблизилась к южному берегу Таганрогского залива. Показано одно из устьев реки Кубани. Здесь оно не подписано, но на других вариантах этой карты она подписана как Copa f. В юго-восточном Приазовье показана Cumuhia regio (страна Кумыков?). Точно не уверен, но вроде бы владения кумыков тогда до Тамани не дотягивались и были в каком-то другом районе Предкавказья (не вникал).

Ну, как бы и все по карте. В наших краях, в Северном Приазовье, к этому времени уже в основном закончился распад местного Дивеева улуса и перенос его политического центра в Буджак. Его бывшая "столица" Калмиюс/Балысарай к этому времени уже, похоже, лет двадцать как не существовала (возможно, именно ее остатки станут потом известны как "древний город Домаха" на мариупольском холме). В наших краях бродили немногочисленные улусы недомигрировавших остатков дивеевских татар и отдельные переселенцы из Малого Ногая. В 1614 году на Кальмиусе будет зафиксировано кочевание ушедшего из Московского царства и вновь вернувшегося в Ислам  Урака бин Джан-Арслана (знаменитый Петр Урусов, участник Смуты, убийца Лжедмитрия II) (эта информация  о нем еще не опубликована). Продолжала успешно эксплуатироваться приморская дорога между Азаком и Ором (Перекопом). Время периодических прорывов днепровских казаков через наши реки в Азовское море начнется несколько позднее (примерно с 1620-х).

Если Вы надеялись увидеть здесь казачью "крепость Домаху" - то этого не случится. Ее просто не существовало в природе, ее придумают только во второй половине ХХ веке местные краеведы (Д.Н. Грушевский, Н.Г. Руденко). Я за последние пятнадцать лет просмотрел уже многие тысячи (!) европейских карт XVI - XVII века с особо пристальным интересом к району устья Кальмиуса, а также известные русские и турецкие карты этого времени. Ну нет там никаких Домах в устье Кальмиуса, хоть ты тресни!  smile  На сегодняшний день самое старое найденное упоминание этого топонима у нас, в форме "р. Адамаха" относится к 1768 году. Если сильно повезет - может еще лет на двадцать раньше сможем его найти. Но глубже - уже вряд ли сможем опуститься. ИМХО.

http://papacoma.narod.ru/maps/maps-images/rigelman/rigelman_total_map_fragment.jpg

А степная трава пахнет горечью...

33

Re: Кальміуська паланка

Уважаемый kuks70, если Вам эта тема интересна, попробуйте почитать вот это: LV. История картографического освоения Северного Приазовья (от античности до конца XVIII в.)


Там я эти моменты достаточно подробно разжевывал. smile

А степная трава пахнет горечью...

34 ( 24-04-2021 03:56:02 змінене LV_mar )

Re: Кальміуська паланка

Из мира прекрасного. Попал на очередной шедевр от института национального памяти. На этот раз - про раннюю историю Мариуполя. "Південь без міфів: історія Маріуполя". Подозреваю, что я знаю, кто к этим стихам руку приложил, но, раз человек сам не хочет раскрываться, то не будем показывать пальцем. Родина пока не узнает своего героя.  big_smile


[video] 
Зарифмовали хорошо, молодцы! Ну и хватит о хорошем.  А что по содержанию?


Начинается все с рассказа о том, что рыбозаготовка - это хороший шанс заработать "для простого Низового казака". При этом график динамики роста оборотов "глобальной торговли" за спиной казака начинается аж с XIV века. А когда у нас днепровское казачество оформилось? Не говоря уже о том, когда они в Северном Приазовье начали рыбачить... Кто не в курсе - первое - конец XV века, второе - XVIII век...


Далее говорится про Крымский период запорожцев. На указателе "Вас приветствует Приазовье" указано "Количество населения: мало" и зачеркнутая страхолюдная рожа татарина (интересно, современным крымским татарам это сильно приятно видеть?). Вообще-то, к тому что к началу XVIII века количество кочевников в степях Северного Приазовья сильно снизилось - хорошо приложили руку и запорожцы. И местные татары в 1709 году это хорошо помнили... Поэтому поясняющая табличка снизу экрана сообщает: "Гарантии Турции на свободное рыболовство в Приазовье" - звучат довольно издевательски. Один из таких случаев произошел незадолго до возврата запорожцев в российское подданство, когда азовцы повязали несколько десятков запорожцев, браконьерствовавших на Кальмиусе, и так и не отпустили их, невзирая на протесты Коша. А князь Мышецкий (писавший вскоре после окончания этого периода) так сообщал об их расселении и занятиях тогда: "Будучи за Крымцами, имЂли главныя жилища свои въ двухъ СЂчахъ, а имянно: въ КаменкЂ и въ Олешкахъ; и въ степи хуторами и зимовниками жили, по Очаковской сторонЂ, отъ Переволочны даже до Бугъ рЂки; и на оной степи, по всЂмъ хуторамъ рыбную ловлю они Казаки имЂли,и звЂрей всякихъ ловливали и били, а на Крымской сторонЂ хуторовъ и зимовниковъ не имЂли, а рыбы не ловливали, токмо что за звЂриною охотою Ђзживали". А других документов о массовом рыболовстве запорожцев в Приазовье во время их Крымского периода - я пока не встречал. Подозреваю, что нацпямятцы видели их еще меньше. smile Поэтому голос за кадром, комментирующий прибытие в Приазовье счастливого казака со смартфоном: "Жизнь становится сплошным удовольствием, когда вокруг тебя девственная территория. Потому как не существует ни границ, ни пана на приазовских лиманах" - выглядит довольно издевательским. Если запорожцам было так хорошо под турками и крымцами - почему они тогда так сильно и настойчиво рвались обратно в российское подданство?


Кстати, на смартфоне у казака отражается информация о Кальмиусе. Часть закрыта его пальцем, но можно разглядеть, что ширина реки составляет 2,5 км. У нас точно не Днепр протекает? Перепутали ширину реки с шириной долины, нацпамятцы хреновы...


Далее сообщается, что по Кальмиусу проходил секретный путь казаков для прорыва в море. Причем этот путь якобы для сохранения секретности ("криптоним") назывался "Солоный шлях". Смелое предположение, вот только ни на чем конкретном не основанное. Ну то такое. А вот то, что этот "секретный" речной путь был еще и "Свободный дом для рыбацких ватаг" - это сильно. А многочисленные казачьи рыбацкие ватаги на отдельных реках в Степи тайный путь перед татарами не демаскировали? Все основные места казацких рыбных промыслов известны наперечет. Но ни один из них на малых степных реках не размещался.


Поэтому сильно повеселил рефрен этого стишка: "Рассказ этот - совсем не сказки! Об этом до сих пор шепчут азовские пески". Не, ну если институт нацпамяти основывает выпуски своих мультиков на шепоте песков, а не на документах - тогда все в порядке! lol


Далее сообщается: "Все началось с форпоста Домаха, который оборонял без страха всю территорию в устье речки". И подпись снизу:"Домаха XVII века. Сторожевой пост в устье р. Кальмиус". Ну, думаю, документы с упоминанием крепости или форпоста Домахи, да еще и с XVII века мы с нацпамятцев требовать не будем. Они все-равно с шепота песков все узнают. А документов таких в природе не существует... Тем не менее на картинке показано большое поселение с кучей хат и кучей казаков с саблями, посредине которого высится большая каменная церковь с тремя колоколами. И все это окружено большим частоколом (откуда в наших краях взяли можно было взять столько строевого леса???), а установленные в башнях и на берегу пушки браво уничтожают турецкий флот. Они хоть представляют себе осадку турецких морских судов и глубины моря у нас в районе устья Кальмиуса??? И как долго просуществовала бы тогда казачья крепость (хоть с пушками, хоть без) рядом со стратегической для турок и крымцев приморской дорогой между Азаком и Перекопом? Под Веной турок с огромным трудом всем миром остановили, а тут - небольшое укрепление с частоколом... Они серьезно? И как эти грандиозные регулярные победы над ордами турок и татар не попали на страницы документов XVII века???


Затем показывается жизнь Кальмиусской паланки "1739-1775". Да ну, именно такие годы? И, конечно, у нацпамятцев есть документы с ее упоминанием за 1739 - 1742 годы? Ах да, им же пески нашептывают... Показаны схватки прямо в паланке запорожцев (слева, отличительный знак - красные носы) от каких-то турок (справа, отличительный знак - тюрбаны). Турки терпят поражение. Им на смену приходят атакующие донцы (отличительные знаки - красные носы, папахи и эполеты!!!). Они приезжают на красных автомашинах, а на заднем плане им помогают какие-то люди в современной военной форме и касках, с автоматами и саблями. Подпись "С 1746 года граница по Кальмиусу разделяла запорожских и донских казаков". Донцы пытаются бороться "за барьерные территории", но тоже проигрывают. А они точно проиграли? Затем появляется толпа одинаковых краснолицых амбалов в черно-белых мундирах, напудренных париках и с простонародными дубинами. Снизу подпись "1775. Незаконная застава Бахмутской таможни". Факт реальный (он великолепно описан в статье Корнацкого), но он произошел на двадцать лет раньше! Что же это за нацпамять такая?


Затем сообщается, что "Жизнь в слободе богата на события. Как магнитом сюда тянет дезертиров-лиходеев. Тюрки маскируются в овечьих отарах". Появляются плакаты "Wanted" ("Разыскивается"). На правом какая-то молодая славянская морда в помятом солдатском мундире и с подписью "Беглец", на левом - на левом - некий обобщенный "Ногаец" с раскосыми глазами, чем-то типа пышной прически и ослиными ушами(?). Наверное, я что-то в авторском замысле не понял? Подпись здесь гласит: "1747. Вторжение тюрков-ногайцев с большими отарами овец". Факт как-бы тоже реальный (расписывал его в своей статье), и даже год в этот раз они умудрились правильно указать. А никого не смущает вторжение с отарами овец? Это не слишком странно звучит? Реально там было нарушение российской границы ногайскими пастухами с их отарами, но дальше легкого воровства и потраченных нервов местных запорожцев - других плохих последствий этого вторжения больше не было.


Далее местный "Базарный атаман фигурирует в судебных делах". Базар в паланке действительно был. Документа с упоминанием "базарного атамана" я не помню, но возможно это у меня плохая память. У этого атамана - тоже красный нос. Что довольно правдоподобно, выпить запорожцы очень любили. Несколько шинков в паланке тоже реально были. Но бананы на столе этого атамана - это уже точно придумка. smile


Затем говорится о шпионаже из Кальмиусской паланки за крымцами. "Местного полковника наибольшая забота - военной разведки эффективная работа. Спецслужбы для Коша работают "за спасибо" в Крыму, Перекопе и Очакове". При этом полковник держит в руках документ с подписью "Отчет из Очакова". В этой сценке хорошо показано, что у самого полковника и его шпионов - носы не красные, а белые. Правдоподобно, ведь им надо было под мусульман маскироваться, иначе бы те их на раз вычисляли. Вот только шпионаж за забердянскими и кубанскими ногайцами - для местного полковника была отнюдь не самой важной задачей (хватало и других). И за Очаковым отсюда не следили, этим занимались должностные лица правобережных паланок.


1768 год, начало очередной русско-турецкой войны. Турок стреляет из лука стрелой с привязанной к ней зажженной толовой шашкой. Взрыв паланки. Подпись: "1768. Кальмиусская слобода разрушена во время русско-турецкой войны". А вот что тогда говорили об этом сами запорожцы: "Как скоро нынешняя с Портою Оттоманскою война открылась, то Запорожцы тотчас в совете своем положили все селении, лежащие от устья Самары до реки Конской по рекам Волчей, Терской, Сухим и Мокрым Ялам, по Торцу и Кальмиусу, сжечь, а некоторыя оставить без жителей. Что того ж времени и исполнили. Селение в устье Кальмиуса, где было дворов до пяти сот и церковь, сожгли, а жителей всех согнали к усть Самаре и к Сече запорожской». Турки ее разрушили, ага...


Затем рассказывается о восстановлении паланки. Казаки-инженеры с чертежами и чем-то типа нивелира (точнее опознать не сумел). Подпись "1771. Начало восстановления". Да ну, именно 1771 год? А ничего, что запорожцы в эти края вернулись вообще только в 1772 году (миссия полковника Петра Велегуры)? И хоть отдельные зимовники и их группы тогда успели появиться, но сама паланка как поселение тогда так и не восстановилась до самого 1775 года! В мультике на заднем плане работают два колесных экскаватора (8-колесных?), один из которых почему-то называется "Гусар". ПОЧЕМУ???


После этого мультик переходит уже ко временам азовского губернатора Черткова. В мультике утверждается, что "Строения Кальмиусской слободы определили развитие городской застройки Мариуполя". А нацпамятцы вообще в курсе, что для запорожцев была характерна бессистемная, хаотичная застройка? А уличная сеть старой части Мариуполя восходит к правильной уличной сетке спроектированного Чертковым "провинциального" города Павловска? А Кальмиусская слобода этого периода, похоже, вообще в другом месте размещалась (возможно, на месте Сартаны).


Далее показывается образ современного Мариуполя. Хорошо опознаются Драмтеатр, колоннада с аркой на входе в Горсад (количество колонн переврано), два дома со шпилями. Также показаны усредненная церковь и усредненный завод. А в центре всего этого горделиво стоит огромный статуй какого-то гетмана (похоже, того самого, который по криптонимичному Солоному пути плавал) с подзорной трубой в руке. Причем ее окуляр приложен куда-то в район лба, видимо к третьему глазу. К счастью, такого статуя у нас в городе пока нет, хоть детишки не пугаются.


Далее показана кухня с готовящий какую-то еду греком. Он смотрит телевизор, по которому идет сюжет "Освобождение Мариуполя 2014". Правда, сам сюжет изображает не события 13 июня 2014 года, а немного более ранние, 9 мая того же года, когда азовцы после расстрела городского УВД и некоторых горожан героически... э-э-э... производили ретираду на БМП-шках, лихо перепрыгивая через сложенные у Главпочтамта горожанами баррикады. Какой удачный выбор сюжета! Местные оценят.  wink


И завершает этот выдающийся полет мысли, навеянный азовскими песками, бодрый слоган: "Историческим фактам требуется верификация, с этого начинается деколонизация". Насчет проверки фактов - я с нацпамятцами полностью согласен. Но может, стоит прямо с их творчества и начать?

А степная трава пахнет горечью...

35 ( 24-04-2021 11:58:55 змінене О.І. )

Re: Кальміуська паланка

Все зрозуміло -  і непристойний глумливий тон і «одобрямс» у вигляді лайків

Thanks: Ivan1

Share