1 (05-12-2018 14:32:49 отредактировано LuckyLuke)

Тема: Джерело: картотеки, що зберігаються в місцях позбавлення волі

Джерело інформації про репресованих: облікові картки та алфавітні картки форми № 1, що зберігаються в місцях позбалення волі (тюрмах, колоніях, слідчих ізоляторах)

Не плутати з оперативно довідковою картотекою Національної поліції України (раніше - управлінь МВС).

Про який вид документів йдеться

Згідно з чинною Інструкцією про роботу відділів (груп, секторів, старших інспекторів) контролю за виконанням судових рішень установ виконання покарань та слідчих ізоляторів на кожного, хто перебуває у слідчому ізоляторі або установі виконання покарань заводяться облікові картки та алфавітні картки форми № 1 (зразок облікової карткизразок алфавітної картки).

Згідно з п. 37 чинного Переліку видів документів, що створюються під час діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України, із зазначенням строків їх зберігання термін зберігання "облікових та алфавітних карток форми № 1 на засуджених, осіб, які тримаються під вартою" встановлено "До ліквідації установи".

Згідно з цим же Переліком (пункт 6, частина 2) "Строк зберігання «До ліквідації установи» означає, що документи безстроково зберігаються в ДПтС України, органах і установах, що належать до сфери управління ДПтС України, а у разі ліквідації цих органів і установ документи підлягають повторній експертизі цінності і залежно від її результатів ті з них, які зачіпають права громадян, передаються в упорядкованому стані для подальшого зберігання у порядку, визначеному законодавством."

Тобто робимо висновок, що ці картотеки зберігаються постійно до ліквідації установи позбавлення волі, тобто існує картотека не тільки всіх засуджених, але, враховуючи практики літ минулих, і підозрюваних у скоєнні злочинів, що, як правило, перебували у слідчих ізоляторах.

За який час збереглися ці документи

Для того, щоб відповідти на це питання, ще потрібно додатково дослідити тему. Однак у книзі Вронська Т. Тюремний мартиролог окупаційного режиму: написи на стінах нацистських казематів згадується, що у Київському слідчому ізоляторі серед інших вдалось знайти картку форми № 1 на Демченка Ф.І., якого було заарештовано ще 13.VІІ.1945 р. Подається опис картки: "Картка форми № 1 виготовлена з коричневого цупкого паперу розміром у пів-сторінки звичайного учнівського зошита з надрукованими графами: місце і рік народження, фах, місце роботи, дата арешту, стаття Кримінального кодексу, за якою висунуто обвинувачення, місця ув’язнення, вирок." та відмітки щодо руху засудженого: "Арестован 13.VІІ.1945 г., ст. 58-1«б». Тюрма Киев. Органы УКР «СМЕРШ» Центральной группы войск. Осужден военным трибуналом КВО 10.V.1946 г. … ВМН.  16.9.1946 г. убыл во внутренню тюрьму УМГБ. 27.ІХ.1946 г. возвратился. 25.Х.1946 г. убыл во внутреннюю тюрму МГБ УССР г. Киев»". 

http://forum.genoua.name/misc.php?action=pun_attachment&item=5071&download=0

Отже такі картки збереглись принаймні за післявоєнний час щодо тих установ позбавлення волі, які діють на сьогоднішній день (не ліквідовані).

Який доступ до цих документів

Доступ до карток 1917-1991 рр. складених радянськими органанми вільний та регламентується Законом України "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років", до карток складених органами незалежної України - на загальних підставах.

Для пошуку карток за конкретними іменами слід звернутися (можна електронною поштою, оформивши листа як офіційну заяву, з прикріпленим графічним зображенням підпису, або підписану електронно) до відповідного регіонального відділення Державної пенітенціарної служби України, вказавши адресата - місце позбавлення волі, за картотекою якого треба провести пошук.

Інформація з книги "Тюремное дело", 1939 р.

После приема арестованных необходимо произвести личный обыск каждого. Каждый арестованный по-одному должен быть введен в хорошо освещенную комнату и подвергнут тщательному обыску. Обыскиваются и находящиеся при нем вещи. Все недопускаемые к хранению в камере вещи, а также ценности, деньги и документы отбираются.
О производстве обыска составляется протокол; на все отобранное арестованному выдается квитанция.
После обыска производится заполнение учетных документов (карточек) и дактилоскопирование, затем заключенный подвергается санитарной обработке (мытье в бане или под душем, стрижка и т. д.) и медицинскому осмотру. Только после этого арестованный (заключенный) может быть помещен в камеру. Фотографирование заключенного должно быть произведено не позднее, чем через 24 часа после приема.

На каждого заключенного по прибытии его в тюрьму заполняются учетные карточки, предусмотренные инструкцией, и заводится личное тюремное дело с вложением в него всех документов, на основании которых заключенный принят в тюрьму. 

Кроме того, учитывается также каждое перемещение заключенных в ходе их движения в тюрьме: перевод в другую камеру, перевод в карцер, вывод на допрос к следователю, вывод на прием к врачу и т. д. Посредством этого учета осуществляется контроль за соблюдением установленной изоляции.
В отношении осужденных заключенных (срочных) для учета сроков содержания в тюрьме, установленных приговором суда, в тюрьмах ведутся специальные картотеки.
При выбытии заключенного из тюрьмы в другую тюрьму или другое место лишения свободы, ни один заключенный не может быть отправлен без личного тюремного дела. Личное тюремное дело вручается конвою в закрытом конверте. К нему прилагается (наклеивается на пакете) открытая справка, в которой указывается только фамилия, имя и отчество заключенного, в чье распоряжение и куда он следует. В учетно-анкетной карточке делается отметка об убытии заключенного, а сама карточка вкладывается в картотеку «убыли». Таким же образом отмечается выбытие заключенных при освобождении из тюрьмы и в случае смерти.

В тюрьмах установлен порядок, согласно которому учетно-анкетные карточки хранятся в архиве тюрьмы в течение 25 лет, и только после этого срока они могут быть уничтожены по акту. Для личных тюремных дел заключенных, выбывших из тюрьмы (освобожденных и умерших), установлен десятилетний срок хранения в архиве.

Спасибо сказали: Doly777, Киянка2

Сайт LuckyLuke

Поделиться

2

Re: Джерело: картотеки, що зберігаються в місцях позбавлення волі

Інформація про електронні адреси територіальних органів ДПтС України, на які можуть надсилатися звернення громадян

Територіальний орган ДПтС України - Електронна адреса
1 Управління ДПтС України в Автономній республіці Крим та м. Севастополі
2 Управління ДПтС України у Вінницькій області - 01[at]kvs.gov.ua
3 Управління ДПтС України у Волинській області - 02[at]kvs.gov.ua
4 Управління ДПтС України у Дніпропетровській області - sdz_dnepr[at]kvs.gov.ua
5 Управління ДПтС України в Донецькій області - dptsdonetsk[at]kvs.gov.ua
6 Управління ДПтС України в Житомирській області - kanc.zt[at]kvs.gov.ua
7 Відділ ДПтС України в Закарпатській області - zakarpat[at]zk.kvs.gov.ua і
8 Управління ДПтС України в Запорізькій області - udpts.zp[at]kvs.gov.ua
9 Управління ДПтС України в Івано-Франківській iv-fr[at]kvs.gov.ua
10 Управління ДПтС України в м. Києві та Київській області - kiev[at]kvs.gov.ua
11 Управління ДПтС України в Кіровоградській області - uin12[at]kvs.gov.ua
12 Управління ДПтС України в Луганській області - lugansk_dpts[at]kvs.gov.ua
13 Управління ДПтС України у Львівській області - kvs_zmi[at]ukr.net
14 Управління ДПтС України в Миколаївській області - dptsu[at]mk.kvs.gov.ua
15 Управління ДПтС України в Одеській області - 17[at]kvs.gov.ua
16 Управління ДПтС України в Полтавській області - dpts_pl[at]kvs.gov.ua
17 Управління ДПтС України в Рівненській області - rivne[at]kvs.gov.ua
18 Управління ДПтС України в Сумській області - Sumy[at]kvs.gov.ua
19 Управління ДПтС України в Тернопільській області - zmi_tern[at]kvs.gov.ua
20 Управління ДПтС України в Харківській області - kharkov[at]kvs.gov.ua
21 Управління ДПтС України в Херсонській області - kvs23[at]kvs.gov.ua
22 Управління ДПтС України в Хмельницькій області - khmelnitskiy[at]kvs.gov.ua
23 Управління ДПтС України в Черкаські області - reception-ck[at]kvs.gov.ua
24 Відділ ДПтС України в Чернівецькій області - dpts.cv[at]kvs.gov.ua
25 Управління ДПтС України в Чернігівській області - chernigiv[at]kvs.gov.ua

Спасибо сказали: Doly7771

Сайт LuckyLuke

Поделиться

3

Re: Джерело: картотеки, що зберігаються в місцях позбавлення волі

Перелік найменувань органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів і навчальних закладів, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України

Post's attachments

Перелік.pdf 1.86 Мб, 12 скачиваний с 2016-08-23 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Спасибо сказали: Doly7771

Сайт LuckyLuke

Поделиться

4

Re: Джерело: картотеки, що зберігаються в місцях позбавлення волі

Зразок від 1946 року з Лук'янівськї тюрми:

Post's attachments

Демченко_.jpg 526.03 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

Сайт LuckyLuke

Поделиться

5 (27-08-2016 19:30:27 отредактировано Doly777)

Re: Джерело: картотеки, що зберігаються в місцях позбавлення волі

Подскажите, пожалуйста, а есть ли вероятность получения копии формуляра с последнего места заключения?
Формуляр - документ в котором расписаны все перемещения заключенного. Человек реабилитирован. Дело я просмотрела. Очень хотелось бы на конкретных датах и местах видеть пройденный путь. 80% я знаю, хотелось бы иметь хоть какой то документ. Место последнего заключения Магадан.

Карпенко, Даниленко, Пикуль, Бортник -  Черниговская губ
Таргоний, Шамбир, Криштопец, Дедух - Ровенский уезд
Селезнев, Свистов, Шерстняков, Сиденко
Медведев, Приходченко, Котенко, Сахненко, Адешелидзе

Поделиться

6

Re: Джерело: картотеки, що зберігаються в місцях позбавлення волі

Doly777 пишет:

Подскажите, пожалуйста, а есть ли вероятность получения копии формуляра с последнего места заключения?
Формуляр - документ в котором расписаны все перемещения заключенного. Человек реабилитирован. Дело я просмотрела. Очень хотелось бы на конкретных датах и местах видеть пройденный путь. 80% я знаю, хотелось бы иметь хоть какой то документ. Место последнего заключения Магадан.

Если последнее место заключения не ликвидировано (см. список в приложенном файле выше), карточка должна сохраниться. Если же ликвидировано - пока не знаю, сохранилось ли что нибудь.

Также не забывайте, что на осужденных по политическим делам есть карточка и часто даже личное дело в областном МВД.

Спасибо сказали: Doly7771

Сайт LuckyLuke

Поделиться

7

Re: Джерело: картотеки, що зберігаються в місцях позбавлення волі

Спасибо за ответ. Последнее место заключения ликвидировали еще в 1956г. -  Бутугичаг - урановый рудник. Значит надежды найти формуляр нет. Думала, может в областном архиве МВД Магаданской области сохранились. Но конечно, документы таких мест уничтожались сразу. Дело сохранилось в областном архиве, несмотря на то, что суд был в Киеве. Дали с ним ознакомиться без проблем.

Карпенко, Даниленко, Пикуль, Бортник -  Черниговская губ
Таргоний, Шамбир, Криштопец, Дедух - Ровенский уезд
Селезнев, Свистов, Шерстняков, Сиденко
Медведев, Приходченко, Котенко, Сахненко, Адешелидзе

Поделиться

8 (07-09-2016 12:42:41 отредактировано paskalex)

Re: Джерело: картотеки, що зберігаються в місцях позбавлення волі

LuckyLuke пишет:

15 Управління ДПтС України в Одеській області - 17[at]kvs.gov.ua

Адрес не працює.
Замість нього використовуйте odessa[at]kvs.gov.ua
www.kvs.gov.ua/peniten/control/o … icle/81762

07.09.2016р.
Від Управління ДПтС України в Одеській області отримано лист про пересилання запиту до
Департамент з питань режиму та службової діяльності МВС України (01024, м.Київ, вул. Богомольця, 10)

Паскал, Конуп, Собатін, Чегодар(ь), Чабан, Ропотан, Гаврилова, Лівіцький (Liwicki), Годзенко, Задзеркальна
Спасибо сказали: LuckyLuke1

Поделиться

9 (02-10-2018 13:06:48 отредактировано LuckyLuke)

Re: Джерело: картотеки, що зберігаються в місцях позбавлення волі

Зразок від 1949 року з Лук'янівської тюрми, щодо генерала Грекова:

http://forum.genoua.name/misc.php?action=pun_attachment&item=5458&download=0

Post's attachments

Греків.jpg 487.7 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

Сайт LuckyLuke

Поделиться