1

Тема: КРЕМЕНЧУГСКАЯ сотня

КРЕМЕНЧУЦЬКА СОТНЯ
(1648-1764)

==========================

Виникла влітку 1648 р. у складі Чигиринського полку, за яким закріплена "Реєстром" 1649 р. Мала 150 казаків, територіально підпорядковувала містечко Власівку та навколишні села. Протягом 1661-1663 pp. входила до складу Кременчуцького полку, створеного наказним гетьманом Якимом Сомком. Від часу ліквідації цього полку Кременчуцька сотня повернулася до Чигиринського полку, хоча фактично належала Миргородському полку.

Юридично увійшла до складу останнього у 1667 році за Андрусівсьнм перемир'ям. Проте, у зв'язку з військовими діями П. Дорошенка, кількаразово переходила під його юрисдикцію. Остаточно закріплена за Миргородщиною після капітуляції дорошенківців у 1676 році. 1764 року Кременчуцьку сотню Миргородського полку указом Катерини II ліквідували, а територію відторгли від Гетьманщини і приєднали до щойно утвореної Новоросійської губернії, губернським центром якої у 1765-1783 pp. був Кременчук.
Сотенний центр: місто Кременчук, нині - однойменне місто, районний центр Полтавської області.

Сотники: Супруненко Андрій (1649). Лавриненко Богдан (1652). Дубовик Гаврило (кременчуцький полковник у 1661). Андріїв Кирило (кременчуцький полковник 1661-1662 pp.). Гавриленко Кость (сотник - 1661; кременчуцький полковник - 1662). Назаренко Михайло (1662). Сава (1666). Карачевський Михайло (1670). Юрій Іванович (1672, н.). Бурляй Іван (1685). Євстратієвич Максим (1696-1708). Євстратієвич Омельян Васильович (1715). Яків Іванович (1715). Волошин Данило (1739, н.). Ілляшенко Гаврило (1719-1730). Гаврилов Федір (1744). Гавриленко Яків (1747-1750). Федорович Гаврило (1752).

Населені пункти: Білецьківка, село; Богомолівка, село; Кожнівка, село; Кременчук, місто; Кривуші, село; Круків, село; Свинарний хутір; Усиківка, село.
По ревізії 1723 р. значиться лише місто Кременчук. Решту населених пунктів Правобережжя включили до складу сотні на початку 1740-х pp.
======================================

Парусимов, Найда, Гудко, Витко[ченко], Сидько, Варяник, Слушний, Спивак, Чупик, Сидорчук, Коломиец,  Корниенко, Билик, Рудой, Клищенок, Божок, Павлюк, Прядка, Загний, Понька, Горбач, Ворона, Дяченко, Войташевский, Примак, Руденко, Кот, Максименко, Коваленко, Сирик, Мартыненко, Бутко, Кобизский, Колесник, Ильенко, Лемешенко, Бойко, Карпенко, Братчик, Самохвал, Святина, Панасенко

Поделиться

2

Re: КРЕМЕНЧУГСКАЯ сотня  www.myslenedrevo.com.ua/studies/ … index.html

Вирський Д.С. Українне місто:
Кременчук від заснування до 1764 р. – К. : 2004 р., 
Додаток 3. Реєстри і компути Кременчуцької сотні (середина 17 – перша чверть 18 ст.)
1. кінець 1649 р. (т.зв. Зборівський реєстр)
2. Року 1712 апреля 5 д.
3. Року 1713
4. Року 1715 ноября 12 дня
5. Компункт 1719 р.
6. Компут 1722 р.
Ревізії 1752 р.

Міські привілеї з Кременчуччини (17 ст.)
Акти на надання та купівлю маєтностей кременчуцьких (17 – 18 ст.)
Старшинські долі : «Сказки» [автобіографічні оповіді] про службу

Поделиться

3

Re: КРЕМЕНЧУГСКАЯ сотня вишло друге видання книги  Вирський Д. "Українне місто": Кременчук від заснування до року 1764-го

http://histans.com/LiberUA/978-966-518-564-2/978-966-518-564-2.jpg

Монографія є спробою представлення історії міста Кременчука та його округи
(включно з такими історичними містечками як Власівка, Говтва,
Городище-Градизьк, Келеберда, Крилів, Круків, Переволочна, Потоки,
Омельник, Чигирин-Діброва та ін.) від заснування – процес якого
розтягнувся майже на століття з середини XVI ст. до 1637 р. – до часу
ліквідації тут козацької адміністрації та підпорядкування більшості
Кременчуччини Новоросійській губернії у 1764 р. У центрі уваги
дослідника знаходилась доля локальної спільноти, місцева спадщина
прикордоння («українності») доби козацької України, її вплив на розвиток
міста та згуртованого навколо нього краю


   ЗМІСТ:

   Список умовних скорочень …5
   Передмова до першого видання …7
   Передмова до другого видання …9
   До земляків …10
   Вчені нотатки …11
      Кременчуччина – кордони представлення (11)Історіографічний нарис (16) Ad fontes (24)
   Розділ 1. Королівська фортеця …27
   1.1. Уходи і замок …27
      Українська конкіста: змагання з Диким полем (27) Одіссея заснування (48) Ім'я-доля (60)
   1.2. Магнати і козаки …64
      Королі прикордоння: кн. Вишневецькі (64) «Сини коронні»: магнати і шляхта (66) Плебейське лицарство: пасинки Корони (82)
   1.3. Козацькі війни на Кременчуччині …85
      Брати по зброї: битва при Пивських горах (85) Розбрат: Куруківська битва (90) Каїнові справи: шлях на Старець (98)

   Розділ 2. Кременчуцький первоцвіт: Козацька революція і Руїна (1648-1687) …107
   2.1. Столична околиця: від сотні до полку …107

      Покликані революцією: призовники Великого Гетьмана (107) «Час
світу»: потенціал міста та регіональні перспективи (118)
«Народ-військо»: полково-сотенна система (126) «Уламки цивільності»:
магдебургія і церква (132) Агонія «уродзоних» і примарне староство (140)
   2.2. «ПоХмілля» …149

      Виговський: війна з Війною (150) Юрась Хмельницький: надія на
єдність та розлам Дніпром (157) Тетеря і Брюховецький: консерватизм
проти популізму (177) Війна всіх проти всіх. Гіркий смак «чужої правди»
(183) Дорошенко: двобій із долею (187) Чигиринські війни: тризна по
славі (202) Тіні Чигирина (207)
   Розділ 3. На вістрі колонізації: змагання цивілізаторів
   (кінець XVII - 1764) …217
   3.1. Знову кордон: застава, запорожці, іноземці …217

       Закуток Гетьманщини (217) «Залізом і кров'ю»: Петровські війни
та мазепинці на Кременчуччині (233) Зрима Держава: кордон, фортеці,
митниці та турецька війна (248) Реставрація Правобережжя: знову козаки
та шляхта (281) Правобережна Слобожанщина (289) «Дежавю» Речі
Посполитої: гайдамаки і росіяни (296) Люди «білого царя»: імперська
поселенська колонізація (306)
   3.2. Обрії матеріальної цивілізації. Химерний образ старосвітського суспільства на Кременчуччині …326

       Агро-урбаністика: загальний стан міст Гетьманщини (327)
Шлях-авантурник: місцеві транспортні та торговельні артерії (339) Лицарі
бізнесу: кременчуцьке чумацтво (345) «Старші та менші» діти Вітчизни:
старшина, козаки, міщани, селяни та клір (348) «Південний» полк,
«узбережна» сотня (376) «Всякому городу нрав і права» (408)
   Післямова …421
   Додатки …425

       1. Міські привілеї з Кременчуччини (XVII ст.) (427) 2. Акти на
надання та купівлю маєтностей кременчуцьких (XVII-XVIII ст.) (438) 3.
Реєстри і компути козацьких сотень (середина XVII -перша чверть XVIII
ст.) (444) 4. Статистичні описи середини XVIII ст. (473) 5. Старшинські
долі (564)
   Бібліографія …576
   Іменний покажчик …614
   Географічний покажчик …635
   Хронологія …650
   Ілюстрації …654

Поделиться

4

Re: КРЕМЕНЧУГСКАЯ сотня

Сотне Кременчуцкой.

Гаврило Илляшенко сотник кременчуцкий действителний,
Федор Василенко атаман,
Омелян Корчевский писарь,
Данило Волошиненко хоружий,
Стефан Пашковский войт.

Личный состав малороссийской козацкой старшины в 1725 году // Киевская старина, № 7-8. 1904

Шукаю предків - Коритько, Гащенко, Бунак, Кононенко, Бутримович, Шабранський (Szabranski) Шапранський), Порвенко, Малявко, Прачик, В'язовик, Білодід, Шурига, Юрченко, Голиш, Жура, Пророк, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis, Пагодіс
R1 M173
Спасибо сказали: ktaras1

Поделиться