1

Тема: Вопросы по козачеству

Встретилась фраза в исповедной - оного Иоанна Пустовойтенка родной брат Иоанн кошовой - 1802 год.
И как это понимать в селе под Фастовом? Что, действительно и тут, т.е. РП, в начале 19 века еще были козаки?

Поделиться

2

Re: Вопросы по козачеству

то вероятней всего овчар какой-то (от кошара).

Поделиться

3

Re: Вопросы по козачеству

Крім офіційних теродиниць є «міжфракційні», якщо порівняти з фракціями ВР. У нас наприклад, до сих пір вживається слово КУЩ, для кількох сусідніх сіл, які належать до різних сільських рад і навіть до різних районів. Кущова нарада керівників с/г, кущова школа, кущові змагання. Можливо кущ колись був кошем, або тут кущ, а десь кіш чи кош використовували для неформальних теродиниць.
А от вдова нашого овчара називалась ОВЧАРКА.

Поперека, Сенько, Сердюк, Дорошенко, Нужний, Калюжний (село Іваниця,  Сумська обл), Єлисеєнко(Шияновський до  серед. 18 ст.),Фесенко(с.Деркачівка)

Поделиться

4

Re: Вопросы по козачеству

D_i_V_a пишет:

Встретилась фраза в исповедной - оного Иоанна Пустовойтенка родной брат Иоанн кошовой - 1802 год.
И как это понимать в селе под Фастовом? Что, действительно и тут, т.е. РП, в начале 19 века еще были козаки?

В документах по Київській і Чернігівській губ. за 2-гй пол. 19 ст. зустрічаються записи людей, як козаків. Також зустрічав, що в деяких селах Херсон. губ. був внутрішній поділ на сотні

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5

Поделиться

5

Re: Вопросы по козачеству

В документах по Київській і Чернігівській губ. за 2-гй пол. 19 ст. зустрічаються записи людей, як козаків. Також зустрічав, що в деяких селах Херсон. губ. був внутрішній поділ на сотні

Що значить зустрічаються? По Чернігівській як і Полтавській губернії - це штатний стан до самого 1917 року.
Розкажіть будь-ласка, що саме Вам зустрічалось по Київській.

Спасибо сказали: nfs792

Поделиться

6

Re: Вопросы по козачеству


Вот пример...

Труш cool Харченко cool Матюшко coolКикоть coolДовгаль coolПлечистий,Галаган,Кобижча,Коршок,Гусак - с.Патюти /с.Будище /с.Берков /с.Киселівка/с.Ведмедівка/с.Держанівка/с.Адамовка/с.Блудше Чернігівська обл. 
Сидорець(I-P37) cool ,Запорожець - Ніжин/Вертіївка Чернігівська обл.
Дубік,Щерба(?) - с. Кислицьке Томашпільский р-н Вінницька обл.
Спасибо сказали: borisovichi, Алёна3

Поделиться

7

Re: Вопросы по козачеству

по Чернігівській і Полтавській губерніях цей стан зберігся до самого кінця РІ поки їх не позаміняли гражданами.

Поделиться

8

Re: Вопросы по козачеству

AppS пишет:

В документах по Київській і Чернігівській губ. за 2-гй пол. 19 ст. зустрічаються записи людей, як козаків. Також зустрічав, що в деяких селах Херсон. губ. був внутрішній поділ на сотні

Що значить зустрічаються? По Чернігівській як і Полтавській губернії - це штатний стан до самого 1917 року.
Розкажіть будь-ласка, що саме Вам зустрічалось по Київській.

зараз важко знайти, це були метрики

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5

Поделиться

9 (29-12-2014 14:24:55 отредактировано AppS)

Re: Вопросы по козачеству

метрики якого села за які роки?

в панських селах Правобережжя козаки - це селяни, що виконували поліцейські обов'язки для пана. Людей на панщину іт ін.
в прикордонних до Лівобережжя також козаки з тамтешніх сіл.
є ще ті, що послужили в ополченні в 1812 ітп.

Спасибо сказали: borisovichi1

Поделиться

10

Re: Вопросы по козачеству

навіть до 20 ст. зустрічалися!

ось що я знайшов колись у ЦДІАК:
інвентар осідлості козаків та шляхти Корсунського староства. 1791 рік (фонд 8, опис 1, справа 15)
Хоча Січ була зруйнована не одне десятиріччя!

Поделиться

11

Re: Вопросы по козачеству

Здавалось би до чого тут Січ.

Спасибо сказали: enskada1

Поделиться

12

Re: Вопросы по козачеству

literat.ug.edu.pl/~literat/glogers/0021.htm

Kozak. Pochodzenie Kozaków odnosi się do tej epoki tatarskiej, w której wiele pogranicznych miast na Rusi dla własnego bezpieczeństwa i osłony przed Tatarami urządzało lekkie oddziały konnicy nazwane Kozakami. Nazwa ta wziętą została wprost od wyrazu tatarsko-dżagatajskiego kazak, znaczącego żołnierz-ochotnik lekkozbrojny bezżenny. Doskonale to pochodzenie objaśnił już Gwagnin w XVI w., powiadając: „Kozak, Kazak jest słowo tatarskie i wykłada się jakoby chudy pachołek, zdobyczy sobie szukając, nikomu nie jest poddany, a za pieniądze komu chce służy.” W końcu XV i na początku XVI w. napotykają się już nazwy rozmaitych Kozaków. Polacy nazwisko ich brali zawsze w znaczeniu Kozaków ukraińskich i zaporoskich. Po tatarsku Ukraina zowie się Kazak wilejati. Słowianie atoli i Polacy, a zwłaszcza ich poeci i pieśniarze ludowi, pod wyrazem Kozak rozumieli nietylko ukraińca, ale w ogólnem znaczeniu dzielnego mołojca, hajdamakę i najezdnika.

Kozak. Dnia 7 maja 1790 roku sejm uchwalił uformowanie dwuch pułków Kozaków. Komisja wojskowa podała do ogólnej wiadomości d. 14 maja tę nową formację wraz z jej etatami, zachęcając obywateli do oddawania do tych pułków swych nadwornych Kozaków. W końcu maja zawarte zostały umowy z Janem Potockim, rotmistrzem kawaleryi narodowej, starostą kaniowskim, oraz z księciem Józefem Poniatowskim generał-lejtnantem na werbowanie owych Kozaków. Pułki liczyły po 1,000 głów. – Zawiązkiem dla pułku Kozaków ks. Poniatowskiego było 400 doborowych Kozaków granowskich, ofiarowanych przez ks. Czartoryskiego, pięknie umundurowanych i na dzielnych koniach. Połączono ich z Kozakami berszadzkimi, korsuńskimi i innymi, i sformowano z nich pułk o dziesięciu pełnych sotniach pod nazwą „Wiernych Kozaków”. 40 najpiękniejszych mołojców ks. Poniatowski dobrał do swego boku, którzy wraz z dwoma oficerami pełnili ciągle przy nim służbę. Dowódcą pułku był pułkownik Stanisław Urbanowski. Ubiór składał się z żupaników karmazynowych, kontuszów i szarawarów czarnych. Książę Poniatowski, z chwilą formacyi tego pułku stawszy się jego atamanem, począł nosić ową burkę historyczną, przez tych Kozaków przyjętą, którą mając na sobie, w Elsterze utonął. Była ona tkana z długiej czarnej sierści wielbłądziej, materją karmazynową podbita i tak lekka, że podobno trzech funtów nie ważyła. Pułk Kozaków posiadał dziarską kapelę złożoną z 12 trąb, 2 oboi, 2 klarnetów, 4 waltorni, 2 zelów i t. d. Muzykanci mieli złote galonki naszyte na kontuszu. Pułk ten odznaczył się pod Dubienką. Wszyscy oficerowie bez wyjątku, jak twierdzi Ochocki w swych pamiętkach, otrzymali krzyże wojskowe. B. Gemb.

Спасибо сказали: nfs792

Поделиться

13

Re: Вопросы по козачеству

Очень не люблю читать польские тексты - ничего в голове не остается. Понравилось замечание Л.Похилевича, что польский язык надо кирилицей писать - тогда все понятно.

Обзавелась переводчиком - может кому тоже пригодится - translate.ua/uk/on-line?domain=o … -ukrainian

Вот как он перевел вышеподанный текст

Козак. Походження Козаків відноситься до цієї татарської епохи, в якій багато пограничних міст на Русі для власної безпеки і прикриття перед татарами влаштовувало легкі відділи konnicy, назване Козаками. Та назва взяту лишилася проти од виразу tatarsko-dżagatajskiego kazak, значущого легкоозброєний неодружений солдат-доброволець. Досконало це походження пояснив вже Gwagnin в XVI ст., powiadając: "Козак, Kazak є татарське слово і викладається наче худий прислужник, здобичі собі шукаючи, нікому не підданий, а за гроші кому хоче служить". Наприкінці XV і на початку XVI ст. натикаються вже назви різноманітних Козаків. Поляки прізвище їх брали завжди в значенні українських і запорізьких Козаків. Після tatarsku Україна zowie себе Kazak wilejati. Слов'яни атолів і поляки, а особливо їх поети і народні співаки, під виразом Козак розуміли нетільки ukraińca, але в ogólnem значенні відважного mołojca, гайдамаку і najezdnika.

Козак. Дня 7 травня 1790 року сейм ухвалив формування dwuch полків Козаків. Військова комісія подала до загального повідомлення d. 14 травня цю нову формацію разом з її штатами, заохочуючи громадян до віддавання до цих полків своїх надвірних Козаків. Наприкінці травня складеними були угоди з Яном Potockim, ротмістром національної kawaleryi, старостою kaniowskim, також з князем Юзефом Poniatowskim generał-lejtnantem на вербування тих Козаків. Полки лічили по 1,000 голів. - Зав'яззю для полку Козаків ks. Poniatowskiego було 400 добірних Козаків granowskich, жертвованих через ks. Czartoryskiego, прекрасно обмундированих і на відважних конях. З'єднано їх з Козаками berszadzkimi, korsuńskimi і іншими, і сформовано з них полк про десять повних sotniach під назвою "Вірних Козаків". 40 найпрекрасніших mołojców ks. Poniatowski підібрав до свого боку, які разом з двома офіцерами виконували безперервно при нім службу. Командувачем полку був полковник Станіслав Urbanowski. Наряд складався з żupaników

Поделиться

14 (29-12-2014 19:57:52 отредактировано D_i_V_a)

Re: Вопросы по козачеству

AppS пишет:

то вероятней всего овчар какой-то (от кошара).

А по поводу такой версии... что-то слабо верится, чтобы после палиивщины и Палия, что в Фастове сидел, посполитые вдруг сами стали святую для украинцев козацкую лексику, т.е. в данном случае слово кошовой,  стали употреблять для пастухов... трудно в такое поверить...

Поделиться

15 (29-12-2014 19:09:23 отредактировано AppS)

Re: Вопросы по козачеству

А по поводу такой версии... что-то слабо верится, чтобы после палиивщины и Палия, что в Фастове сидел, посполитые вдруг сами стали святую для украинцев козацкую лексику, а т.е. в данном случае слово кошовой,  стали употреблять для пастухов... трудно в такое поверить...

Надо начать с того, что употребил ее священник в записи. "Святую козацкую лексику" легко применяли для обозначения панских служек. А чего он там был кошевым можно только гадать. Может отаман каких-то чумаков.

Поделиться

16 (29-12-2014 20:28:13 отредактировано D_i_V_a)

Re: Вопросы по козачеству

AppS пишет:

... Может отаман каких-то чумаков.

А вот это интересная версия...
В свое время на википедии uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% … E%D0%BD%29 не было вообще ничего. То что сегодня - это моя работа (кроме джерел - это уже кто-то другой постарался).
Но там был, и есть сегодня, флаг и герб.

Вот, что нашлось по этому поводу в интернете - Герб Дмитровского сельсовета - щит пересечен золотом (символ достатка) и зеленью; в верхней части дерево жизни и два петуха, серебряный крест; в нижней части колесо - символ чумаков, две головки соли, колос - символ победы жизни над смертью.
Использованы материалы буклета "Символика Фастовского района (к 85-летию Фастовщины)".

Т.к село (по которому сделана запись) срощенное - состоит из двух сел и одна сельрада - то верхняя часть герба - это пивнянская часть (церковь и само название Пивни), вторая нижняя должна касаться Дмитровки - чумацьке колесо та скибки солі (а может и обоих сел).

Вот єто оно наверное и есть!!! Чумакували.
Всем большое спасибо!

Поделиться

17

Re: Вопросы по козачеству

По моей козацкой ветке (реестровые козаки) сохранялось сословие и записи во всех документах, как козаков, до переселения - 1908г. После этого - только в преданиях...

Спасибо сказали: kbg_dnepr, Матвієнко3

Поделиться

18

Re: Вопросы по козачеству

Вопрос-размышление для знатоков темы казачества.

Известно, что несмотря на широкое заселение иногородними казацких земель во второй половине 19 века, те практически не имели прав - таких как, например, обучать детей в школах или пользоваться медицинскими услугами, и т.д. Они как бы были людьми более низкого сословия в сравнении с казаками.

А вот как часто встречались браки между казаками и неказацкими сословиями и было ли это вообще распространено на территории Кубанской области?

Коваленко, Борисенко, Кравченко, Омельяненко, Козырь (Орех. р-н, Запор. обл.)
Хохловы, Сорока (Михновка, Брянск. обл.), Ширекины, Мартыщенко, Краснобородько (Краснодарск. край)
Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

19 (25-03-2015 13:38:07 отредактировано Bragida)

Re: Вопросы по козачеству

www.ryaboshtan.ru/kazaky_4.htm

Помимо прямого зачисления в казачье сословие, пополнение казачьего населения происходило за счет зачисления вступивших в брак с казаками иногородних женщин. Надо отметить, что с последней трети XIX в. приток в состав казачьего сословия был незначительным. В 1908 г. число зачисленных в казачье сословие равнялось 4618 чел., что составляло 0,4% от численности казачьего населения области. В 1909 г. это число равнялось 5015 чел. В том числе женщин, вступивших в брак с казаками в 1908 г. – 2804, в 1909 г. – 3219.[34]

[34] Мартыненко Д.М. О состоянии области и войска за 1908-1909 год. Извлечение из отчета Начальника области и Наказного Атамана Кубанского казачьего войска//Кубанский сборник. Т. 15. Екатеринодар, 1910. С. 6-7; Т. 16. Екатеринодар, 1911. С. 6-7.

Брагіда (Брагида, Брегид, Брегида, Брегіда, Брегидин(а), Бригида, Брігіда, Брыгида, Бригидин(а), Брегеда, Бригеда)
Курач, Дедок (Дідок, Дєдок), Нехай (Україна, Чернігівська обл.)

There's none so blind as those who will not see
Спасибо сказали: olgaax, Алёна, kbg_dnepr3

Поделиться

20

Re: Вопросы по козачеству

Прізвище Козак зустрічається у Йосифинській метриці 1785–1788 років.
24 родини у 14 селах від Львівщини до захіної Лемківщини.
Цікаво-це козаки з Подніпров'я переселилися на Лемківщину, чи лемки що були у складі козацких загонів повернулися додому...?

Поделиться

21

Re: Вопросы по козачеству

Цікаво-це козаки з Подніпров'я переселилися на Лемківщину, чи лемки що були у складі козацких загонів повернулися додому...?

ймовірно це т.з. надвірні козаки. Приватновласницькі формування, що виконували роль міліції в маєтках. В невеликих - кілька козаків, в великих цілі загони. Найвідоміший 18 ст. - Іван Гонта.

Поделиться

22 (28-09-2015 15:46:22 отредактировано AppS)

Re: Вопросы по козачеству

Звісно саме прізвище може з'явитись з багатьох причин. Навіть в насмішку над тихим сумирним чоловіком.
Проте гадаю в РП 18 століття це, в першу чергу, професійне прозвище як Мельник, Гуменний, Побережник ітп.
Принаймні, по Вінницькій області маю ряд підтверджень.

Поделиться

23

Re: Вопросы по козачеству

Мариненко пишет:

Прізвище Козак зустрічається у Йосифинській метриці 1785–1788 років.
24 родини у 14 селах від Львівщини до захіної Лемківщини.
Цікаво-це козаки з Подніпров'я переселилися на Лемківщину, чи лемки що були у складі козацких загонів повернулися додому...?

якщо поляки, греки, волохи, тощо були козаками, то чому лемки не могли?

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5

Поделиться

24 (28-09-2015 16:46:22 отредактировано Мариненко)

Re: Вопросы по козачеству

Vlad S. пишет:
Мариненко пишет:

Прізвище Козак зустрічається у Йосифинській метриці 1785–1788 років.
24 родини у 14 селах від Львівщини до захіної Лемківщини.
Цікаво-це козаки з Подніпров'я переселилися на Лемківщину, чи лемки що були у складі козацких загонів повернулися додому...?

якщо поляки, греки, волохи, тощо були козаками, то чому лемки не могли?

та я й не заперечую, що могли, навіть навпаки.
просто ніде не читав про міграції з центру України на захід, а от про переселення, особливо у 17-18 ст. з заходу у центр знаю. як правило переселялися томущо була вільна земля та пільгові роки, те чого не було на Лемківщині.

Поделиться

25

Re: Вопросы по козачеству

Казаки после ликвидации сотенно-полкового устройства на левобережье остались как низший коасс на селе и присутсвовали до 1912 года.В метрических записях так и писали в 19 столетии "казак или казачка".Казаки и крестьяне по имущественному стану не очень отличались друг от друга.Основное отличие - отношение к воинской службе.Казачья семья должна давать была солдата.

Поделиться

26

Re: Вопросы по козачеству

Александр Серый пишет:

Казаки после ликвидации сотенно-полкового устройства на левобережье остались как низший коасс на селе и присутсвовали до 1912 года.В метрических записях так и писали в 19 столетии "казак или казачка".Казаки и крестьяне по имущественному стану не очень отличались друг от друга.Основное отличие - отношение к воинской службе.Казачья семья должна давать была солдата.

у 1918 році теж писали ще "козак-козачка"

Труш cool Харченко cool Матюшко coolКикоть coolДовгаль coolПлечистий,Галаган,Кобижча,Коршок,Гусак - с.Патюти /с.Будище /с.Берков /с.Киселівка/с.Ведмедівка/с.Держанівка/с.Адамовка/с.Блудше Чернігівська обл. 
Сидорець(I-P37) cool ,Запорожець - Ніжин/Вертіївка Чернігівська обл.
Дубік,Щерба(?) - с. Кислицьке Томашпільский р-н Вінницька обл.
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

27 (10-10-2015 22:18:19 отредактировано AppS)

Re: Вопросы по козачеству

Казаки и крестьяне по имущественному стану не очень отличались друг от друга.

Оте "не очень отличались" чудово описано в "Козачці" Марка Вовчка.

Спасибо сказали: interstep1

Поделиться

28

Re: Вопросы по козачеству

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в записи о моих предках в ревизской сказке написано : малоросийские козаки платящие оклад по пяти рублей с души по ревизии 170/5 года. Что это за ревизии и где их искать ?

Бережные ( Черниговка, Запорож. обл.- козаки с. Западинцы Лохвицкого уезда), 
Харченко (Черниговка, Запорож. обл. -  Роменский  уезд)
Булат (Вознесеновка, Запорожье ) ,
Мельник ( Черниговка Запорож. области -    козаки с. Ковали Хорольского уезда   Полтавской губернии),Безверхие, Авраменко,Романовские, Кочубеи, Пивовар.

Поделиться

29

Re: Вопросы по козачеству

В указанной Вами РС (что за РС?) только по Вашим предкам написано это? других аналогичных записей нет?

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Поделиться

30

Re: Вопросы по козачеству

Нет , написано по всем жителям козакам, только года разные, у кого 170/9, у кого 170/8 .

Бережные ( Черниговка, Запорож. обл.- козаки с. Западинцы Лохвицкого уезда), 
Харченко (Черниговка, Запорож. обл. -  Роменский  уезд)
Булат (Вознесеновка, Запорожье ) ,
Мельник ( Черниговка Запорож. области -    козаки с. Ковали Хорольского уезда   Полтавской губернии),Безверхие, Авраменко,Романовские, Кочубеи, Пивовар.

Поделиться

31

Re: Вопросы по козачеству

Добрый день, ищу информацию о казаках, оставшихся после переселения Черноморского казачьего войска на Кубань.
Знаю, есть посемейные списки тех, кто остался в архиве Краснодарского края, а у нас есть что то подобное?
И кому они потом подчинялись? Служили дальше или ушли в отставку?
Буду очень благодарна, кто подскажет направление поисков.
И может кто занимался историей этого войска и подскажет, как шел набор, есть ли данные, откуда были казаки.

Гербеев, Радько, Калайда, Крачун, Главацкий, Найденко, Живанов, Скоренцов, Даценко (Николаев., Кировоград., Одесск. обл.), Овчинников (Курск. обл.), Никольский (Вильнюс, Гомель, Киргизия), Решетников, Крутских (Оренбург. обл.), Минаев (Курган. обл.), Лисий, Легкий, Мартиняк, Геба, Дума (Івано-Франківська обл.) T004006

Поделиться

32

Re: Вопросы по козачеству

notizia пишет:

Добрый день, ищу информацию о казаках, оставшихся после переселения Черноморского казачьего войска на Кубань.
Знаю, есть посемейные списки тех, кто остался в архиве Краснодарского края, а у нас есть что то подобное?
И кому они потом подчинялись? Служили дальше или ушли в отставку?
Буду очень благодарна, кто подскажет направление поисков.
И может кто занимался историей этого войска и подскажет, как шел набор, есть ли данные, откуда были казаки.

Не зовсім зрозуміле питання. На Кубань переселилась тільки певна кількість запорозьких і так званих городових козаків. Більшість залишилась, частина з них втратили козачий стан.
Яка географія Вас цікавить? Де Ви проводите пошуки?

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5

Поделиться

33

Re: Вопросы по козачеству

notizia пишет:

Добрый день, ищу информацию о казаках, оставшихся после переселения Черноморского казачьего войска на Кубань.
Знаю, есть посемейные списки тех, кто остался в архиве Краснодарского края, а у нас есть что то подобное?
И кому они потом подчинялись? Служили дальше или ушли в отставку?
Буду очень благодарна, кто подскажет направление поисков.
И может кто занимался историей этого войска и подскажет, как шел набор, есть ли данные, откуда были казаки.

Не зовсім зрозуміле питання. На Кубань переселилась тільки певна кількість запорозьких і так званих городових козаків. Більшість залишилась, частина з них втратили козачий стан.
Яка географія Вас цікавить? Де Ви проводите пошуки?

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5

Поделиться

34 (13-06-2017 13:12:56 отредактировано notizia)

Re: Вопросы по козачеству

Vlad S.,  может у меня не совсем достоверные источники (www.cossackdom.com/articles/a/an … lentsy.htm), но читала, что переселилось примерно 13 тысяч человек, а осталось около 2000 тысяч.
Меня интересует предместье города Ольвиополя Голта, в 1815 году упоминается полковой есаул в отставке и возможно тот же человек есть в  Відомісті Війська Bipнux козаків Чорноморсъких про кількість старшин i козаків, які на землі Війська знаходяться селища, i скільки в них ocіб чоловгчої та жіночої cmami, 1791 р., листопада 30.
Если это один и тот же человек, то я ищу, где он мог остаться на службе и где жил в период с 1893 по 1815 год.

Гербеев, Радько, Калайда, Крачун, Главацкий, Найденко, Живанов, Скоренцов, Даценко (Николаев., Кировоград., Одесск. обл.), Овчинников (Курск. обл.), Никольский (Вильнюс, Гомель, Киргизия), Решетников, Крутских (Оренбург. обл.), Минаев (Курган. обл.), Лисий, Легкий, Мартиняк, Геба, Дума (Івано-Франківська обл.) T004006

Поделиться

35

Re: Вопросы по козачеству

notizia, проглянув одним оком статтю. Це трішки не ті козаки, про яких я думав)) Вибачайте.

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5

Поделиться