106 (18-08-2018 16:20:20 отредактировано litar Л)

Re: Запорожская обл.

Сільвиборчком р-ну

                                       І/ Шелюгській с/в
1. ЛОМАКІН И. /голова С.В./
2. ШАРІЙ /від с/р/
3. ………./ВІД К.Н.С./
4. ПЕТРЕНКО Ф. /наймит/
5. ГАФІКА? М.Т. /від жінок/   
     Замість призначеного с/р в Сіль виборчком тов. ДУБОВИКА вівести зі складу як находящегося під судовим слідством.
                                   ІІ. Волканештській с/в
1.    СЕРГІЕНКО /голова/ Сергиенко
2.    САМОЙЛОВ /від сільради/
3.    КУЛІДОБРОВ /від К.Н.С./
4.    ЧАГЛІЙ? /від наймитів/
5.    РУДЕНКО /від К.С.М./
6.    МИРОШНИЧЕНКО /середняк/
7.    ………………/ВІД ЖІНОК/
     Запропонувати Волканештському сіль виборчкому вилучити  в сіль виборчкому замість тов. БИЧКОВОЙ? жінку незаможницю.
1.    ПОДКОПАЙ /голова С/виборчкому/
2.    НАРАНОВИЧ? /від Сільради/
3.    ЛУХАНИН /від К.Н.С/
4.    ПУСТОВОЙ /К.Н.С./
5.    КОЧЕТКОВ /найміт/
6.    ПЕРЕКРЕСТКО /середняк/
7.    БУХТИЯРОВА /від жінок/

1.    ГРИШКО /Голова С/виборчкому/
2.    СИНЧЕНКО /від С/ради/
3.    БОЛІБІК /К.Н.С./
4.    ФЕДОРОВ /К.С.М. …/
5.    МАКСИМЕНКО /від жінок/
6.    ДУДЕНКО /середняк/
     Запропонувати Володимирівській с/р ввести в склад виборчкома наймитів.
1.    КОНИКІВ /Голова с\в/
2.    ЛЕВЧУК / від с/р /
3.    БИЧКОВ /К.С.М./
4.    УШАКОВА Еввдоха /від жінок/
5.    ПЕЧЕРИН /середняк/
6.    НАЛІВАЙКО /наймит/
7.    БОГДАНОВ /К.Н.С./
   
1.    ШОСТАК В. /Голова Виборчкому/
2.    ЧМИРЬ /від сільради/
3.    БЛУД А. /К.Н.С./
4.    КОВАЛЬ М. /жінок/
5.    МАШЕВ /найміт/
6.    ИЛЬЧЕНКО /Л.К.С.М./
7.    …………………. /середняк/
     Запропонувати Охримівському Сіль виборчкому ввести в склад одного середняка.
1.    РУТИРИН? /Голова С.В./
2.    ТОДОРОВ /від с.р./
3.    МОГАДЕНОВ? /с.р./   Младенов.
4.    ПОПОВ? /К.Н.С./
5.    ЯНКОВА? /від жінок/
6.    ………………./средняк/
7.    ………………/наймит/
                                   Кирилівський
1.    ПОДОЛЕВСКИЙ?
2.    РЕВЗИКА?
3.    ЩЕРБАНЬ
4.    ВОЛКОВ?
5.    САГУРА?
6.    СТРЕЛОК?
7.    …………………….
                                    Давидівський
1.    СУЛТАН
2.    ШОСТАК
3.    ФЕДОРЕНКО
4.    КОЧУБЕЙ І.Д.
5.    УСС
6.    ОНИЩЕНКО  АНИЩЕНКО
7.    ФЕДОРЕНКО
                                   Дмитриевській
1.    МАРЧЕНКО Порф.
2.    ІВАНОВ  ИВАНОВ
3.    СИРОВ   СЕРОВ
4.    САВКОВ? Ст.
5.    КОЛПАКЧИ К.
6.    ………..
7.    ………..
                                 Зіновьевській
1.    ПАВЛЮК
2.    САПОЖНИКОВ
3.    ЖУЧЕНКО
4.    ТРОФИМЕНКО
5.    ВИХЛЯЕВ
6.    КАРДАШЕВА?
7.    ГЕРАСИМОВ
             Голова райвиконкому  КОЛЕСНИКОВ
             Секретар                     Белый
   ДАЗО.  Р - 3409, оп. 2, спр. 58

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Спасибо сказали: kuks70, d_sergiy, Алёна, gennadii54084

Поделиться

107

Re: Запорожская обл.

Запорізька область: природа, історія, архітектура, культура, економіка

Книга «Запорізька область» є першою ілюстрованою енциклопедією, що присвячена одному з регіонів України. Видання подає цікаву, науково виважену інформацію про багату природу і захоплюючу історію, сучасну культуру, архітектуру та економіку краю. Текст проілюстровано великою кількістю оригінальних творів знаних фотохудожників та архівними фотодокументами.

Для широкого кола читачів.


http://images.vfl.ru/ii/1534674068/b0b3f538/22950059.jpg

http://images.vfl.ru/ii/1534674102/025318c6/22950064.jpg

http://images.vfl.ru/ii/1534674150/4227ca20/22950070.jpg


historybooks.com.ua/prosmotr_pod … hp?id=4819

Спасибо сказали: litar Л, Алёна, gennadii5408, d_sergiy4

Поделиться

108

Re: Запорожская обл.

Іменой список
              позбавлених виборчих прав по Воробівський  с/р Якимівського р-ну.
ШКРУМ           Афанасий Род, 1894
                      Елена Семенов, 1894
ШКРУМ           Иван Родион., 1891
                      Надежда Алек, 1891
НИКОЛАЕНКО Каленик Евф, 1899
                      Ирина  Ф?  1899
МОСКАЛЕНКО Аврам Иванович, 1891
БИБИК           Тарас Мак. 1872, выслан за межі
                     Мария, 1872               У.С.С.Р.
КИМЛАЧ         Харлампий, 1891, 7
                     Мария Петр. 1899
АЛЕФИРЕНКО Логвин Павлович (Андиян.), 1906 (1904), висланий за межі УССР
ЧИЧКА           Денис Иванович, 1874, 4
                     Степанида Узо, 1874
                     Михаил, 1905
НАГОРНЫЙ     Наум Федоров, 1879 (1880), 7, висланий за межі УССР
                     Горпина, 1874
                     Иван, 1909
АНДРОС         Оксентий, 1876
                     Ониска, 1877
                     Мария, 1911
КИМЛАЧ        Федор Аникеевич, 1889, 7, з.м.УССР
                     Устя, 1889
                     Гарасим Ф.
ЮРЧЕНКО      Кондрат Поликарпович, 1892, з.м.УССР
                     Прокоп Пол., 1906
                     Палажка, 1910
                     София, 1876
     Комісією востановлено 1го МОСКАЛЕНКОВУ Лукер'ю Антонівну так как вона умерша.

ТУМАНОВСКИЙ Яков Кондратьеви, 1910, по решению суда
                        Федор Павлович, 1910, суд.
Багний Аникий
Барановский?
Борисенко Радион
Голда Семен, 7 едоков
Голощап Яков Парф., 3
Кимлач Потапий?
Паук Иван
Патенко? Павло
Сергиенко Осип, 4
Сергиенко Федор
   там же

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Спасибо сказали: kuks70, Алёна, gennadii5408, d_sergiy4

Поделиться

109 (21-08-2018 16:20:19 отредактировано litar Л)

Re: Запорожская обл.

Володимирівска с/р.

БАЕР          Йосиф Исааков, 1885, вибули в с. Акимовку
                  Дора Ильина, 1900, жена
МОНЕА?      Семен Константин, 1882
                  Агафія Васильева, 1880
                  Николай Семенович, 1899
                  Олимпиада Петров, 1908
БОРОХ        Демид Трофимов, 1878,       вибули невідомо
                  Ефросиния Васильев, 1884,        куди
                  Иван Демидович, 1905
КУЧЕРЕНКО Федор Митроф? 1901, поражен судом, БуПР
ОВЕЧКО      Петр Иванович, 1896,          вибули невідомо
                  Татьяна Герасимова, 1898,  куди
ФЕДОРОВ    Иван Антонов, 1904,         поражен судом, Соловки?
ОВЕЧКО      Евдокия Яковлева, 1871,     вибули невідомо куди
                   Григорий Захар, 1903
                   Параска Захаровна, 1899
                   Катерина Захаровна, 1901
                   Мария Зах, 1904
                   Марфа Зах, 1908
ЛУКОВИЧ     Петр Ларионов, 1905,            поражен судом, БуПРі
КОВАЛЕНКО Гаврило Андреев, 1885,     вибув в Днепрострой
                    Мелания Антон, 1889
СЕМЕНЕНКО  Аверьян Антон, 1889,        кулак
                    Татьяна Пропоф? 1889
ГОЛОВИНА    Федора, 1881
ШОРЕНКО     Йосиф Трохим, 1906,       поражен судом
ОСТРОВЕРХ? Иван Пилип? 1905,      тоже, отбыл…
ОВЕЧКО        Татьяна Павлова, 1870
ПАРИЙ?         Яков Михайлов, 1894,         поражен судом, отбыл на…
АЛЕКСИВ       Данило Антон, 1894,       болгарское подданство
                     Евдокия Петровна, 1899
                               Волканештська с/р.
ОНИЩЕНКО Антон Спир., з.м.УССР
ТВЕРДОХЛЕБ, Федор Федоров, -//-
РУСЕВ Иосиф Иван.
ШИЛО Егор Акимович,
КОЧУБЕЙ Павел и Олег.
РУДЕНКО Степан Фом.
ШИЛО Яков Калистрат.
РУДЕНКО Савва Гаврилов.
ОНИЩЕНКО Сила Спир.
РУДЕНКО Макар Фомич.
РЫБАЛЬЧЕНКО Иван Остап.
ПЛЕХОВ Антон Остап.
КОВАЛЬ Павел Григ.
ВЕЛИГОДСКИЙ Никита Д.
КОЧУБЕЙ Егор Семенов.
БРАЖКО Иван Игнт.
БРАЖКО Григ. Игн.
ВЕЛИГОДСКИЙ Архип Н.
ПЛАКСИН Роман Анд.
ИГНАТЕНКО Федор П., з.м.с/р
ИГНАТЕНКО Дм. Петр.  -//-
ВЕЛИГОДСКИЙ Сер. Тер?
БРАЖКО Мефод. Н., з.м.УССР
КРИВОБОКОВ Яков Ефгр.
МИРОШНИЧЕНКО Петр Т.
ОНИЩЕНКО Марк Ев.
РЫБАЛЬЧЕНКО Вас. Вас. голова выслан.
РЫБАЛЬЧЕНКО Иосиф В., голова высл.
                                             Катеринівська с/р
ТОЛМАЧЕВ         Петр Ефим. 1884, рус, раскул.
                         Параска Ник. 1884,
                         Иван Петрович, 1908
ЧИЧИГИН           Деомид Осип. 1869, рус.
                         София Ефимов. 1869
ДРЕМИН             Иван Гавр. 1898, рус.
                         Ефросиния Деомид. 1899
ТОЛМАЧЕВ         Иван Еф. 1872, рус.
                          Сергей Иванов. 1907
сноха                  Акилина. 1907
ГЛУХОВ               Аким Род. 1878, рус.
                          Марфа Тарас. 1888
                          Мелания Аким. 1908
КАПЛЮХИН?        Павел Михайлов. 1875
                           Домна Кузьминична, 1877
                           Сашко? Павлов. 1907
КАПЛЮХИНА        Ганна Ив.  1886, рус.
                           Елена Павлов. 1909
САВАТЕЕВА          Варка Нест. 1868,   рус.
СУСЛОВ               Грицько Пал? 1903,    рус.
СУСЛОВА             Мария Никол. 1898,   рус.
КРЮЧКОВ            Дмитрий Ник. 1892,   рус.
                           Ирина Емельяновна, 1893
КРЯЧЕК                Василий Анисим. 1889, укр.
                            Акилина Пантнл. 1889
                             Николай Васильевич. 1908
                             Федоска Пан. 1908
ЛЮБЧЕНКО            Дорофей Андр. 1888,  укр.
                             Настасия Никит. 1888
                             Андрей Дорофеев. 1908
ЛЮБЧЕНКО            Андрей Иван. 1855,   укр.
ЛЮБЧЕНКО            Архип Андр.  1891,   укр.
                              Наталья Ефим. 1891
ВАРАВА                   Иван Лаврент.  1879,   укр.
                              Катерина, 1878
КОНОВАЛЕНКО       Федот Вас. 1895,   укр. выслан
                              Степанида Пан. 1895
ОХРИМЕНКО            Панько Петр. 1863,  укр. продан
ОХРЕМЕНКО            Марья Трофим. 1872  укр.
                              Ефим Пантелейм. 1905
                              Гана Пант. 1905
ОБЕРЕМЧЕНКО        Григорий С. 1866,   укр.
                              Надежда Митровна. 1870
                              Василий Григорович, 1902
                              Наталия, 1902
ТОНКОПРЯДЧЕНКО Иван Ф.  1887, укр.
                              Гана. 1887
ГИРМАК                  Тимофей А. 1894, укр.
                              Наталия, 1894
ОХРЕМЕНКО            Иван Иванов. 1894, укр.
                              Евдокия, 1894
РАЗВАЛЯЕВ             Михаил, 1886, рус.
                              Матрена, 1885
ЧИЧИГИН                Григорий Петр, 1891, рус.
                              Харитына С. 1887
КРЮЧКОВ               Никанор Н. 1888, рус.
                              Ульяна, 1893
                              Наколай Никон. 1910
                              Ксения? Ник. 1910
КРЯЧЕК                  Семен Анис. 1879, укр.
                             Гана Иван. 1878
                             Прокофий С. 1908
                             Мария М. 1908
                             Иван Сем. 1910
ГОФМАН?               Афанасий Лук. укр.
                             Домаха
ЧИЧИГИН?             Михаил Ник., рус.
                             Вера Сидоровна
брат                      Владимир Ник., рус.
Cписок
яки поновлени виборчих прав Катеринівської с/ради після перевірки тройки – комісії на 1930 р.

ВАЛЬСАМАКА    Микола Ив. 1870, грек, як отбувший в свою Адин-висилку до 1929 р.
                        Олександра, 1881
ПЕТРЕНКО        Федот Як. 1902, укр.
                        Секлета Ив. 1902
КОНОВАЛЕНКО Антон Моис? 1861, укр.
                        Анастасія, 1861
                        Семен Антон. 1905
                        Гана, 1905
КОНОВАЛЕНКО Василь М. 1868, укр.
                        Мотря. 1869
                        Прокофий Вас. 1902
                        Параска, 1902
КОТЕНКО          Сильвестр Гр.. 1894, укр.
                        Олександра, 1894
КРЮЧКОВА        Єлизавета, 1907, рус.
КОНОВАЛЕНКО  Василь В. 1900, укр.
                         Федосія Т. 1900
КРЕМЕНЧУЦКАЯ Мария, 1904, греч.
ГРИБКОВ           Кузьма Сер. 1865, рус.
КОТЕНКО           Митрофан М. 1868, укр.
                         Соломина Вас.
                         Михаил Митр. 1895
                         Анна Аврам. 1899
                         Наталия Митр. 1905
РАЗВАЛЯЕВ        Андрей Ю? 1901, рус.
                         Ольга Григор. 1909
РАЗВАЛЯЕВА      Варвара, 1908
КОНОВАЛЕНКО  Наталия. 1907
ОХРЕМЕНКО       Гана Пан. 1910, укр.
   там же

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Спасибо сказали: kuks70, Алёна, gennadii5408, d_sergiy4

Поделиться

110

Re: Запорожская обл.

Ганівська с/р.

МИХО                  Иван Степан. 1899, укр.
ТОЛМАЧЕВ          Степан Ероф. 1899, укр.
                           Ксения Еремов. 1901
ДЮЖЕНКО           Алексей Карпов. 1879, укр.
                           Наталия Мих. 1881
                           Петр Кар. 1888
                           Марена Фел. 1889
                           Иван Петр. 1909
                            Карп Аним. 1852
                            Федосия Мих. 1852
                            Лукьян Карп. 1895
ШПАКОВСКИЙ       Михаил Як, 1875, укр. религиозный культ.
                            Ольга Евг. 1871
                            Степан М. 1907
ВОЗДВИЖЕНСКИЙ Георгий Кон? 1883, укр. духовенство.
                            Елена Еф? 1898
КОЧЕТКОВ    Григ. Григ. 1863, укр.
                    Ефросиния Сафр. 1864
                    Евдокия Вик. 1904
                    Яков Григ. 1905
ЖИХАРЕВ      Виктор Ф. 1881, укр.
                    Анастасия Як. 1884
                    Пелагея Вик? 1903
БИБИК          Василий Мак? 1880, укр
                    Марфа Свирид. 1881
                    Нина Вас. 1907
                    Матрена Вас. 1907
                    Епифан Макс. 1878
                    Наталья Вас. 1878
                    Надежда Епиф. 1909
                    Прасковья Епиф. 1900
ТУРИК           Вас. Кор? 1890, религ культ.
                    Матрена Нест? 1892
ПОКОТИЛОВ Дмитр. П. 1883
                    Лукерья Тр?. 1889
СВИНОЛУП   Демьян Ал? 1900
                    Миланья Ив. 1903
ЕРЕМИН        Иван Андр. 1878
                    Февронья Аким. 1878
                     Иван Ив. 1910
РЕВЕНЮК       Никиф. Серг. 1907
                     Харитина Лавр. 1904
ЮРЧЕНКО  Екатерина Дмит, 1900
                    Гаврил их. 1901
ЕРЕМИН        Прокофий Денес? 1889
                    Татьяна Ив?  1882
РЕВЕНЮК      Темоф. Ант. 1887
                    Анна Зах. 1887
                    Матвей Тим. 1906
РЕВЕНЮК      Сергей Ант. 1881
                    Елена Тих. 1880
                    Афанас. Серг. 1907
ЮРЧЕНКО     Мих. Зах. 1887
                    Евдокия Петр. 1873
                    Кузьма Мих. 1905
                    Екатерина Мих. 1909
  СВИНОЛУП Дарья Аким. 1881
                    Федор Ив. 1905
                    Пелагея Ив. 1910
ЮРЧЕНКО     Захар Захаров. 1879
                    Лукерья Алексеевна, 1872
                    Антон Зах. 1901
                    Матрена Дм. 1901
                    Иван Зах. 1911
                    Никита Зах. 1870
                    Ирина Архип. 1870
                    Александра Никол. 1908
ПЛОТНИК     Матвей Иосифов. 1876
                   Стефанида Никит. 1877
                   Петр Матвеев. 1901
                   Февронья Мих. 1900
ЕРЕМИН       Иван Андр. 1909
                   Александра Андр. 1911
ПЛОТНИК     Илларион Иосиф. 1882
                    Наталия Федор. 1882
                    Семен Илларион. 1911
АНДРИЕНКО  Яков Сафрон. 1869
                    Мария Харитон. 1869
                    Лена Як. 1900
                    Анна Як. 1908
                    Василиса Як. 1911
                    Федосий Як. 1892
                    Евлантия Григ. 1890
СВИНОЛУП    Андр. Уст. 1876
                    Татьяна Порф. 1876
                    Семен Андр. 1902
                    Мария Андр. 1907
                    Алексей Андр. 1908
                    Григ. Андр. 1910
ЖЕЛЯБА        Иван Фомич, 1889
                     Анна Марк. 1890
ГРЕТЧЕН        Григ. Ник. 1893
                     Ксения Гавр. 1893
РЕВЕНЮК       Ефим Серг. 1910
БОВКУН         Макс. Порф. 1867
                     Ник. Макс. 1886
                     Анастасия И. 1875
                     Петр Ник. 1907
                     Иван Ник. 1905
САЛОМАТИН   Егор Власов. 1877
                      Екатерина Ив. 1877
                      Яков Егор. 1900
                      Алексей Ег. 1907
                      Иван Ег. 1905
БДУЛЕНКО      Павел Иван. 1881
                      Ольга Емельян. 1883?
                      Петр Павлов. 1908
                      Еремей Герас. 1853
ПЕРЕКРЕСТ     Дарья Герас. 1870
                      Афанасий Семен. 1906
                      Василий Сем. 1910
                      Агрипина Сем. 1905
                      Алексей Сем. 1897
                      Мария Филипп. 1905
ЧЕРНЯК          Фома Григ. 1870
                      Наталия Харит? 1870
                      Аким Фомич, 1908
                      Пелагея Дм. 1906
                      Харитон Ф. 1894
                      Мария Ник. 1904
ОВЧАРОВА      Нталия Ф. 1893
ЕРЕМИН          Федор Ден? 1886
                      Анастасия. 1889
ДАНИЛЕЙКО   Федор Лук. 1874
                      Фекла Алек. 1872
                      Макар Купр. 1893
                      Мария Вас. 1892
ДАНИЛЕЙКО   Куприян Мат? 1870
                      Марфа Алек. 1872
                      Федор Куприян. 1905
                      Авдотья Тим. 1910
                      Марфа Купр. 1905?
                      Антон Лук. 1903
                      Прасковья Як. 1903
                      Вас. Лук. 1890
                      Елизавета Як. 1890
ПОДВОЙСКИЙ Митрофан Вас. 1858
                       Татьяна Гавр. 1897
                       Вас. Аким. 1860
                       Алекс. Митр. 1852,   вычеркнут
                       Гаврило Вас.
                       Мария Иосиф. 1887
                       Елена Иван. 1883
                       Яков Троф. 1904
                       Никифор Вас. 1889
                       Арана В. 1897
ПЕРШИН      Федор Григ. 1887   ДОПР, удрал
                   Матрена Еф. 1878
                   Стефан Ф. 1903,      ДОПР
                   Афанас. Ф. 1905, удрали
                   Иван Фед. 1905
                   Алекс Ф. 1900
                   Ольга Алекс. 1907
                   Варвара Пр. 1908
ЯРКИН         Порфентий Ф. 1897, выселены
                   Варвара Дав. 1883
                   Анна Порф. 1908
                   Мих. Роман. 1910
ШЕРШНЕВ    Зах. Мин. 1871
                   Евдокия Фед. 1872
                   Вас. Зах. 1892
                   Ирина Сергеев. 1897
                   Трофим Зах. 1897
                   Мелания, 1909
                   Анна Зах. 1904
                   Павел Зах. 1907
                   Екатерина Зах. 1909
ШЛЯХОВ      Даниил Пор. 1873
                   Мария Федор. 1873
                   Андр. Дан. 1897
                   Варвара Иван. 1897
ВЛАСОВ       Исидор Григ. 1887
                   Пелагея Иван, 1889
                   Мих. Исидоров. 1900
                   Анна Савел. 1927
                   Григор. Исидор. 1909
                   Павел Сидор. 1910
                   Мария Исид. 1908
                   Иван Григ. 1897
                   Олена Гаврил. 1901
БИРЮКОВА  Прасковья Вас. 1871
                   Кирило Ионов. 1901
                   Егор Ион. 1906
                   Татьяна Павлов. 1902
                   Мария Сидор. 1908
ЦИЗ             Гапка Порфен. 1872
ЦИС             Мария Савовна, 1889
                   Федор Савия, 1900
ШАХОВА      Серафима Семен. 1874
                   Констант. Акимов? 1904
                   Пелагея Тимоф. 1907
                   Мария Алексеев? 1910
ШИП            Павло Элефиров. 1878
                   Ирина Аврамов. 1882
                    Дмитрий Павлов. 1902
                    Дарья Павл. 1903
                     Ник. Павл. 1907
                     Анна? Павлов. 1910
                     Антон? Павлов. 1910
                     Элифер Иван. 1856
                     Варвара Андр. 1854
                     Терентий Элиф. 1872
                     Наталия Степан. 1872
                     Агафья Терен. 1910
БОНДАРЕНКО Варвара Иван. 1898,  выч.
                     Никита Ксеноф. 1898
ПОЛУЭКТ      Захар Акимов? 1894
                    Ксения Мат? 1896
ЗАДИРАКА    Василий Т. 1887
                    Татьяна Игн. 1893
МОГУРЕНКО  Ник. 1888
                    Анна М. 1889
                    Анастасия Ив? 1861
                    Вера Ник. 1909
ЗАДИРАКА    Филипп Иван. 1888
                    Федосья Мак. 1891
                    Иван Мих. 1867
                    Ефросинья Гавр. 1867
                    Петр Иван. 1895
                    Алекс. Епиф. 1887
                    Александра? Сем. 1893
РУДЕНКО      Трофим Дан? 1890
                    Пелагея, 1892
                    Илья Данилов. 1874?
                    Мария Вас. 1875
                    Леонтий Ильич, 1907
                    Прасковья Мих. 1906
                    Вас. Ильич, 1909
                    Иван Ильич, 1902
                    Вас. Данилов. 1880
                    Пелагея Григор. 1880
                    Варвара Мих. 1907
                    Николай Вас. 1906
                    Михаил Дан. 1885
                    Ксения Игнат. 1886
                    Алексей Мих. 190
ЛИТВИНЕНКО Никита Евс. 1888

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Спасибо сказали: Алёна, gennadii5408, d_sergiy3

Поделиться

111 (22-08-2018 09:39:25 отредактировано litar Л)

Re: Запорожская обл.

Кирилівська с/р

ГАЛЬ. НАЛИВАЙКО.  ЦОПОВИЧ.  МАТВИЕНКО?  ВОЛКОВ. СИДОРЕНКО.  РУДЕНКО.
Ревика О., Болгарин.  Майборода.  Ермаков.  Руденко.  Резник П.
                                  Охримівській? с/с
УШАКОВ.  САМАРСКИЙ.  ГОТОВКИН.  МЕДВЕДЕВ. ПОНОМАРЕНКО.  СМИРНОВ.  КОРОЛЕВ.  БАХНОВ.  КИРИЧЕНКО.  ГОЛУБКОВ.  САЖНЕВ.  МЕДВЕДОВ.  БЕРЕСТОВЕЦКИЙ.  КОВАЛЬ.  ПЛЕХОВ.  ВОРОНКОВ.  ВАСЕЦКИЙ.  МЕДВЕДЕВ.  ЗБИРНІЫЙ ЗБОРНЫЙ.  ПАНАМАРЕНКО.  РУСИН.  ПЛАКСИН.
                                 Родіонівська
КОВАЛЕНКО Алекс. Макс. 1885, священник.
ОГУРЦОВ.  ПЕРЕВЕРЗЕВ.  ХРЯНИН (псаломщик).  НЕГРЕЕВ.  КРАСЮК. ВИХЛЯЕВ.  АМБАШИЕВ.  ПОЗНЯКОВ.  КОЛЯДА.  СУРКОВ.  ИЛЬИН.  СТАНКОВА.  ЧУБ.  СОЛОВЬЕВ.  ХОТИЕНКО.  ЕФИМОВ.  МАТЯШОВ. МАТЯШЕВ.  БОНДАРЕНКО.  НОВОСЕЛЬЦЕВ.  ГРИБАЧЕВ.  ЧУВАКОВ. 
                                  Зінов’ївська
ЦЕНИНОВ.  ЦЕНИКОВ.  СИРАКИ?  ОЗЕРОВ.  ГУСЕВ.  СИВОГРИВОВ.  НЕБОГА.  ФОМИНОВ.  МЯСОЕДОВ. ГРИГОРЕНКО.  ПОДРЕЗОВ. ПОЛЯКОВ.
                                   Давидівська
ОЛИДНЕВИЧ.  ОЛЕДКЕВИЧ.  ГНЕДЕНКО.  РУЧКА.  РУДЕНКО.  ТАГАНОВ.  ДУММА.  ДУМА.  НЕЧИТАЙЛО.  НАЗАРЕНКО.  НЕКИТЕНКО.  УСС.  БРАЖКО.  КУРИПКА.  ОНОПЧЕНКО.  ЩЕРБИНА.  ШЕВЧЕНКО.  ШОСТАК.  КОЧУБЕЙ.  ЛЯШЕНКО.  БОЛИБОК.  СИДОРЕНКО.  СЫТНИК.  ЗОЛОТОВ.  ТОРОП.  ГУСАК.  ТЯГЛО.  БАБАЙКА.  БАБАЙКО.  БАБАНКА.  ЕРОШЕНКО.  ЯРОШЕНКО.  ПЕРЕТЯТКО.  ПЕРЕТЯТЬКО.  СУПРУН.  КАПЛАН.  ГУЖВЕЙКО.  ГУЖВЕНКО.  ИВАНОВ.  ЗАХАРОВ.  ШАХОВ.  БУЛГАКОВ.  ФАТЕЕВ.  РОМАНЮТА.  ВОРОБЬЕВ.  ЩЕРБАК.  ПОЛУПАН.  ШЕРБАК. 
                                   Іскрівська
АНОСОВ. БОРИЛО. ЛИСИКОВ, ЛЫСИКОВ. ЗАИКА. ЗАИКИН. РОМАНЮТА. ШИЛО. КРИВОРОТЬКО. СИНЕОКИЙ. КОВАЛЬ. КУРДУБОН. КУРДУБОЙ. ШИНКОРЕНКО ШИНКАРЕНКО. ПОЛУПАН. БИРЮК. РУДЕНКО. КУЗНЕЦОВ. ПОСЫЛОЕВ. ШЕВЧЕНКО. ЗАБИЯКА. КАНТОР? КАШТОР. КАЙТОР. ТАНБАДСКИЙ. ТОНБАЦКИЙ. НИКИТЕНКО.  ШАПОРИН. ХОТИЕНКО.  ШАХОВ.  МОЛОДЧИК.  ТЯГЛО.  ЗУБОВ.  ЩЕРБАК.  ЛУКАШОВ.  СЕРГЕЕВ.  ТОРОП.  БЕЛИК.
                                  Н-Данилівська
МАЛЬЦЕВ.  ПРИЧИНА.  БОЧАРОВ.  ШВИРЕВ.  СЛЕДЗЬ. СНЕДЗЬ. ЧЕРВОНЫЙ.  ПАРХОМЕЦЬ.  БАЧУРИН.  КРЕМНЕВ.  ПЕРЕВЕРЗЕВ.  РУДЕНКО. ЖИЛЬЦОВ.  БЕЗСОНОВ БЕССОНОВ.  БАЛУЦКИЙ.  ЗЛОБИН.  КИКОТЬ.  ЕРМОЛОВ.  КАЛИНИН.  ПОТАПОВ.  БУРИК.  БУХТИЯРОВ.  ДУДАРЬ.  ПАЛУЙ?  СЕРГИЕНКО.  ЛАПИН.  ЧИЧЕНКО.  ЧЕЧЕНКО.  ВОЛОШКО.  ПЕНКИН.  ВОРОБЬЕВ.  ЗЕМЗИКОВ.  ГОМЗИК.  ГЛЕВСКИЙ. 
                                   Тернівська
НИНОВ. ЖИВКОВ.  КАМЕНЕВ.  СТЕФАНОВ. СТЕПАНОВ.  ЦЕКОВ.  НИКОЛОВ.  ГЕМЕШ. 
                                    Горелівська
БЕРЕСТОВЕЦКИЙ.  ЩЕРБИНА.  МЕЩЕРЯКОВ.  ШИРИНКИН.  МИГУЛЯ.  САМИЙЛЕНКО  САМОЙЛЕНКО.  РОЗДОВИДИН.  ТРЕТЬЯКОВ.  РИМЕНКО  ФИМЕНКО.  ФОМЕНКО?  ТРИТЯК.  ТРИТЯКОВА.  КРИВЧЕНКО.  КРАВЧЕНКО.  ПЕРЕБИНОС  ПЕРЕБЕЙНОС.  АНТОНЕНКО.  ЧЕРВОНЫЙ.  МИГУЛЯ.  ПАПИЙ.  КОЗИНОВ КОЗИКОВ.  ШУБИН.  МЕЛЬНИК.
                                    Шелюгівська
БРАДКОВ?  БАНИН? ПЕТРЕНКО.  КОРЖ.  ГАСАН.  КОВАЛЬ.  АБЛАЕВ.  ЛЯШЕНКО.  ТОЛСТЕНКО.  КОРОЛЬ.  КУШНАРЕНКО.  ФУРСА.  ГАФИН.  ПОВЕЛЯЕВ ПОВЕЛЯЕВ. ПОВАЛЯЕВ.  ШЕПА.  ПОВЕЛЯ.
                                    Акимівська
АДИРОВИЧ.  АНИСИМОВ.  БРОДСКИЙ.  БЕЛЯЕВ.  БЫЧКОВСКИЙ.  БЕСПЕРСТОВ. БЕЛИЦКИЙ.  ВАСИЛЕНКО.  ВИБЕ.  ГАМОЛЬСКИЙ ГОМОЛЬСКИЙ.  ГЕФКЕР.  ГАММАЛ.  ГАРДОН ГОРДОН.  ДРУЖИН.  ДАДУСЕНКО.  ЖИДОВЦЕВ.  ЗЯБИН.  ЗАНФИРОВ.  ЗЕЛИНСКИЙ.  ИОФВИДСОН.  ИОФФЕ.  ИНДЕНКО.  КУРКИН.  КАРДАШЕНКО.  КАНДЫПКА (Кандібко Кандыбкин).  КАЧАНОВ.  КАРАТЮКОВ.  КИДАЛОВ.  КАРИНЦЕВ.  КАРДАШЕВ.  ЛИТВИНЕНКО.  ЛЮБАРЕЦ.  ЛЕВИТ.  ЛУЦЕНКО.  ЛЫСИКОВ.  МОЛЕА.  МИХЕЛЬСОН.  МИРОШНИЧЕНКО.  МАКАШЕНЦЕВА.  МОКРЫЙ МОКРИЙ.  МАЛАХОВ.  МУХИН.  НИКИФОРОВА.  ПАВЛОВ.  ПАВЛЮК.  ПОПОНДОПУЛО. ПОПАНДОПУЛО.  ПОПОВ.  ПУР.  ПЕРИШН  ПЕРШИН.  ПОДЗОЛКОВ.  ПОДТЕТЕНЕВ.  ПАВЛЮК.  ПЛЕШИВЦЕВ.  РОГАЧЕВСКИЙ.  РОГАЧЕВ.  РАСПЕРСТОВ.  РОЧИНСКИЙ РОГИНСКИЙ.  СИМОНИДА (СИМЕОНИДИ).  СТУДЕНЕЦКИЙ.  СОЛОВЬЕВ.  САМСОНОВ.  ТРАХТЕНБЕРГ.  ТЕРЕЩЕНКО.  ТАРАРИЕВ.  ТИМОНИН.  ЦЕРКОВНЫЙ.  ЧЕРЕВАТЕНКО.  ЯСТРЕБОВ.  ЭЛЬОВИЧ ЭЛЕВИЧ.  ЭШТОКИН.  ПОДТЕТЕНЬЕВ.  ШТЕРМ.  ИОХВИДСОН.  КАЛИНЦЕВ.  ЮДИН.  КОСОБОКОВ.  ФЕДОСОВ.
109. ПАРМЕНОВ Сергей Алексеев., 1868
118. ПАРМЕНОВА Наталья Серг., 1870
119. ПЕРМЕНОВ Иван Сергеев., 1892
120. ПАРМЕНОВА Ульяна Ефим., 1893

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Спасибо сказали: Алёна, gennadii5408, d_sergiy3

Поделиться

112

Re: Запорожская обл.

Дмитрієвський с/с

1.    КАТЕЛИ              Платон Афанас.
2.                              Ирина Дмитриев.
3.                              Афанасий Платонов.
4.                              Вера Ивановна
5.                              Платон Платонов.
6.    КОСТОНДОВ       Афанасий Филатов.
7.    КОСТАНДОВА     Ирина Дмитриев.
8.                             Николай Афанас.  КП 4т
9.                             Варвара Демен.
10.                             Домна Афанасьев.
11.      КОСТОВ           Дмитрий Яковлевич
12.                             Мария Спиридоновна
13.                             Федор Дмитриевич
14.                             Пелагея Ильинична
15.                             Иван Федорович
16.                             Анна Афанасьевна
17.                             Михаил Афанасьев.
18.    ЛЕФТЕРЕВ          Илья Егорович (Георгиевич),  дома,  23.01.1914 г.р.*
19.    ЛЕФТЕРОВ          Василий Ильич
20.                              Анна Моисеевна
21.    ДОБРЕВ              Егор Петрович
22.                              Мария Дмитриевна
23.                              Иван Егорович, дома
24.                              Пелагея
25.                              Дмитрий Егорович
26.    КОСТАНДОВ        Федор Филиппов.
27.                               Акилина?
28.                               Павел Федорович
29.                               Ирина
30.                               Федор Павлович
31.    ДОБРОВОЛЬСКИЙ Василий Ив.
32.                                Александра
33.    ДОБРЕВА              Прасковия С…
34.                                Михаил Андр.
35.                                Марин? Андреев
36.                                Варвара Андр.
37.    КОСТОВ                Павел Афанасьев.
38.                                Елена Константин.
                      Типове рушення по р-ну
…АПАРИН Петр Іван.   1908 г.р.  Іскрівка
ШАХОВ Тимофій Ермалаев
ШИНКАРЕНКО Василь Михайлов
ТЯГЛО Микола Іванович
ТАРАН? Илья Іванович
СЕРГЕЕВ? Михаил Федорович
РОМАНЮТА Егор Данилович
КОВАЛЕВ Іван Маркович
СОЛОВЬЕВ? Іван Герасимов, Родіонівка
КОЛЯДА Григорий Федотович?
ЕФИМОВ? Петро Іванович
КОРЖ Андрій Микитович, Шелюги
ГАСАН Степан Федорович
…ЕНОВ Федор Федоров., Тернівка-2
СТЕФАНОВ Володимир Дмитрович, Тернівка-1
ШИЛО Микола Данилович, Волконешти
ГУСЕВ Іван Іосипович
ТОЛМАЧЕВ Іван Петрович, Катеринівка
СВИНОЛУП Олексій Андрійович, Ганівка
…ИЛУ Савелій Семенович, Н-Данилівка
БЕРЕСТОВЕЦКИЙ Савелій Абрамович, Горіле
ЩЕРБИНА Олекса Трохимович,  Давидівка
ШОСТАК Костя Елизарович
СНИДЕНКО Грицько Петрович
БАРАНИК? Іван Федорович, Охримівка
ЧЕРНЯК? Аким Хомич,  1907, Ганівка
ЛИТВИНЕНКО Михайло Митрофанович, 1908, Якимівка
ЖИДОВЦЕВ Апекс Матвиевич
   Голова РВКа     Чепленко
   Війск. діловод   Горичко?
ДАЗО.  Р - 3409, оп. 2, спр. 58

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Спасибо сказали: Алёна, kuks70, gennadii5408, d_sergiy4

Поделиться

113

Re: Запорожская обл.

Дмитриевский с/с
землеустройство

                                          с. Дмитриевка
     отказались
ПАНКОВ    Михаил
ЛЕФТЕРОВ Филипп
ЧОКЛА      Афанасий
МАРИНОВ  Пантелей
                               
                      Разделившихся дворов
КУРДОВ, ЖЕЙНОВ. КОСТАНДОВ. КАЛЬЧЕВ.

1.    ГАМОЛЬСКАЯ М.
2.    ДУЧЕВ               Иван С.
3.    ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ Яр?
4.    КИРОВ              Степан?
5.    ЛУКОВИЧ          Парфентий?
6.    ЛУКОВИЧ          Степан?
7.    ЛУКОВИЧ          Михаил Як?
8.    ЛЫСЕНКО         Петр Зинов.
9.    ОКРАНЧУК?       Василий Сафр?
10.    ШАБАЛДА         Яков Дмитриев.
11.    ШАБАЛДА         Николай Яков.
                          Члены СОЗа
1.    ПРОДОЛЯК     Тимофей Филипп.
2.    ХАРЧЕНКО      Филат Троф?
3.    ШАБЕЛЬНИК? Петр Филипп.
4.    ГОЛОВИКИН   Семен Феокт.
5.    КОШЕЧКИНА  Александра
6.    ОСТАШЕВА     Юлия
7.    ПОДЗОЛКОВ   Ефим
8.    ЗАЕРЕВЕЛЬ?   Севастьян.

                                     Акт 13.07.30 г.
Загинайко Е.А.
          с. Сосновка Дмитриеского с/с, быв. Владимировского с\с имеют постройки и живут там
КИРОВ               Степан
ОКРАНЧУК         Василий
ШАБАЛДА          Яков
                         Николай
ЛУКОВИЧ           Михаил
                         Парфентий
ЛЫСЕНКО          Петр
ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ Григорий
                              Индивидуальные дворы
КОВАЛЕНКО Иван
БАЛЬЦЕВИЧ Адам
ШАБЕЛЬНИК Петр
     Остальные дворы не имеют там построек, а живут … ст. Акимовке
ДУЧЕВ          Иван
ЛУКОВИЧ      Степан
ГАЛИЕВСКАЯ Меланья
                     Иван
                                          Индивидуальные дворы
1.    ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ Севастьян
2.    ПРОДАЛЯК         Тимофей
3.    ГОЛОВИКИН       Семен
4.    ПОДЗОЛКОВА Ефросинья
5.    ХАРЧЕНКО          Филат
6.    сироты БОГИНИ  Тимофея
7.    НИКОЛЕНКО       Иван
8.    АСТАШЕВА          Юлия
9.    КОШЕЧКИНА       Александра
                По пос. Ульяновке живут там и имеют постройки
1.    ИРИ – ОГЛУ Леонтий, отказался от земли
2.                            Егор, -\\-
3.                            Михаил, -\\-
4.                            Павел,  индивидуальные дворы
5.                            Петр,    отказался
6.    СЯРОВ              Мирон И.          отказался от земли
7.    АРНАУТОВ         Николай
8.    ДАЛАНЧИ?        Петр.

                                         Колеблящиеся
1.    ОСТАШЕВА Юлия, 5 ед.
                                       Дописать в индив.
САВВОВ Филипп Григор.
             Афанасий Григор.
КОЗЫРКИНА
                                         пос. Сосновка
ПРОДОЛЯК           Тимофей Филипп.
ХАРЧЕНКО            Филат (Филон) Трофимов.
ШАБЕЛЬНИК         Петр Филипп.
ГОЛОВИКИН         Семен Феокт.
КОШЕЧКИНА        Александра
ОСТАШЕВА           Юлия  ?
ПОДЗОЛКОВ         Ефим
ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ    Севостьян
                                                       Дворы разделившиеся
1.    КАЛЬЧЕВ
В арт. КАЛЬЧЕВ Григорий Христ. 4 ед.
  инд.                Христофор Афан, 2
КОСТАНДОВЫ
в арт.  КОСТАНДОВ Иван Петр. 4
                              Пелагея Д. 4
30. КОСТАНДОВ      Иван Петрович, 4
                              Пелагея Д.
32. ЖЕЙКОВ            Павел Афан. 4
          артель
      ЖЕЙНОВ            Николай Павлов, 3
33. КУРДОВ              Афанасий Христ. 8, индив.
34. СТАНКОВ М.М. отсутств. До[нбасс]
38. ЛЕФТЕРОВ Ф.И. отказавш. До[нбасс]
50. ЧОКЛА А.И. отказавш. живут
68. МАРИНОВ П.П. отказ
72. САВОВОВ А.Г. отсутств.
73. ЯНЫШЕВ И.Д.
82. ФРОЛОВА А.И.       с. Дмитриевка
85. ДОБРЕВ Петр Г.  с. Акимовка
87. КАЛЬЧЕВ Х.А.        отказ.
88. КОСТАНДОВ П.Д.      отказ.
89. ИСАЕВ Ф.Л.
92. СЯРОВ Ф.В.
97. СЯРОВ Ф.В.         
                              пос. Сосновка
КИРОВ                Степан
ОКРАНЧУК          Василий
ШАБАЛДА           Яков
                          Николай
ЛУКОВИЧ           Михаил
                         Парфентий
                         Степан?  парикмазер
ЛЫСЕНКО          Петр
ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ Григорий
ДУЧЕВ               Иван,  парикмахер
ГАНЧЕВСКАЯ     Мелания
ГАНЧЕВСКИЙ     Иван, Донбасс
                                       Список гр-н с. Дмитриевки,
                         имеющих право вхождения в к-з, но не пожелавшие вступить в него.
1.    ДОБРОВ    Ив. Андреевич, 4 ед.
2.    СТОЙКОВ Кузьма Алексеевич, 7
3.    СТОЙКОВ Петр Алексеевич, 6
                              Список куркульск гос-в
1.    ДОБРОВ                Егор Петров. 9
2.    КОСТОВ                Михаил Аф.8
3.    КУЗИЛОВ               Федор Андр. 4
4.    КОСТАНДОВ          Афанасий Фил. 9
5.    КОСТАНДОВ          Павел Федор. 10
6.    ДОБРОВОЛЬСКИЙ Василий Андр. 6
7.    ДОБРОВ                Мирон Андр? 5
8.    СЯРОВ                  Григорий Васил. 12   
   ДАЗО.  Р - 3409, оп. 2, спр. 71

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Спасибо сказали: kuks70, Алёна, gennadii5408, d_sergiy4

Поделиться

114

Re: Запорожская обл.

Витяг з протоколу № 1 засідання членів Горілівської с/р.

1.    ШУТЕВ           Авраам Иванов, не допустити до СОЗа
2.    МЕЛЬНИК       Пахом Е.  не допустити и раскулачить
3.    КРАВЧЕНКО    Иван,       -\\-
4.    САМОЙЛЕНКО Филипп
5.    МИГУЛЯ          Иван Сер.
6.    ЧЕРВОНЫЙ     Давид Ст.
7.    ЩЕРБИНА       Конон К.
8.    БАБИЧ            Трофим
9.    КОЗАКОВ        Михаил
10.    МЕЛЬНИК        Григорий Л.
11.    ПОВОЛОЦКИЙ Нестор не допустити до СОЗа та позбавити виборчих прав
12.    ЧКАН              Яков Сем.        -\\-
13.    КУЦ                Евдоким,    соціально опасний
14.    ЧКАН              Кондратий Михайлович
15.    ШИЯН             Иван Акимович
16.    БИБИК            Иван М.
17.    ТРЕТЬЯК         Федосий К.
18.    МИГУЛЯ          Михаил Ник.
19.    САМОЙЛЕНКО Константин?
20.    ШУБИН           Трифон
21.    МИГУЛЯ          Семен?
22.    МИГУЛЯ          Прокоп Гавр.
23.    РЫЖЕНКО       Авраам П.
24.    ПЕРЕБИЙНОС  Федор М.
25.    РЫЖЕНКО       Фотий Авр.
26.    РОЗДОБИДИН? Никита
27.    МИГУЛЯ           Алекс
28.    ПЕРЕБЕЙНОС   Егор Як.
29.    ПЕРЕБИЙНОС   Иван П.
30.    КРАВЧЕНКО     Аф. М.
31.    АНТОНЕНКО    Авк. Прохор?
32.    КРАВЧЕНКО     Алекс М.
33.    ТРЕТЬЯКОВ      Василий
34.    СОБОЛЬ           Леонтий?
35.    МИГУЛЯ            Иван Ив.
36.    МИГУЛЯ            Логвин
37.    ПИТЯ (ПАПИЙ?) Тихон Кир. 1876* [бабтист]
   ДАЗО.  Р - 3409, оп. 2, спр. 74

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Спасибо сказали: Алёна, kuks70, gennadii5408, d_sergiy4

Поделиться

115

Re: Запорожская обл.

Шелюговский с/с

1.    БЕЛИК            Иван Филиппович, 1904, 6
2.    БИЛИК            Василий Филиппович, 1897, 5
3.    БЕТИН            Яков Леонтиевич, 1892
4.    БРИДКОВ        Степан Сергеевич, 1882, 3
5.    ВАСЕЦКИЙ      Самило Андреевич, 1894
6.    ГАСАН             Федор Яковлевич, 1882
7.    КОВАЛЬ           Петр Пантелеевич, 1871
8.    КОРЖ              Никита Фомич, 1882, 8
9.    КОРОЛЕВ        (Король) Николай Степанович, 1878, 8
10.    КРУТЬ             Андрей Осипович, 1903, 5
11.                          Иван Прокофьевич, 1880, 5
12.                          Корней Йосипович, 1899, 4
13.    КУТЕПОВ        Федор Константинович, 1880
14.    КУШНАРЕНКО Петр Емельянович, 1872, 13
15.    ПЕТРЕНКО      Матвей Семенович, 1871
16.    САМОФАЛОВ   Василий Иванович, 1880
17.    ТОЛСТЕНКО    Кузьма Захарович, 1880, 6
18.    ФУРСА            Егор Александрович, 1880, 8
19.                          Михаил Александрович, 1872, 6
   ДАЗО.  Р - 34009, оп. 2, спр. 77

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Спасибо сказали: gennadii5408, Алёна, d_sergiy3

Поделиться

116

Re: Запорожская обл.

Воробьевский  с/с

                           Список раскулаченных и присланных из разных мест.
1.    БОЛИБОК         Яков Прокоф. 40.       Владимировский с/с   в міліції
                                Наталья Никиф. 39
                                Мария Як. 18
                                Евдокия Як. 17                          сбежала
                                Иван Як. 12
                                Василий Як. 10
                                Николай Як. 7
                                Андрей Як. 5
2    ОСТРОВЕРХОВ Игнат Вас. 55                                сбежал
                               Домна Ивановна, 55
                               Антон Иг. 22                                  сбежал
        невестка          Настя Федосеевна, 22
                               Нина Ант.
                               Григорий Ант.
3.    ВЕЛИГОТСКИЙ Сергей Терен. 62          Волканешты       в міліції
                               Олена Михайловна, 62
                               Афанасий С. 24                             сбежал
                               Виктор С. 19                                    -\\-
                               Анна С. 21
4.  ШАБАЛДА           Владимир Дмитр. 65                        сбежал
                              Мария? Влад. 16
                              Гавриил Вл. 28
     невестка            Катерина, 33
                              Вера? Г.10
                              Надежда Г., 6
                              Николай Г. 4
                              Любовь Г. 2
5.  РЫБАЛЬЧЕНКО   Василий Вас. 45    Волканешты        в Симбирске
                            Хотына Феодоровна, 43
                            Антон Вас. 19                                       сбежал       
                            Нина Вас. 16                                          -\\-
                            Андрей Вас. 13
                            Иван Вас. 12
                            Василий Вас. 9
                            Николай Вас. 5
                            Лида Вас. 3
6.  ШИЛО              Федоска, 66
      сын                Яков Акимович, 29                               сбежал     
     невестка          Уляна Сергеевна, 29                                -\\-
                            Лида Як. 6
                            Надежда Як.
7.  РЫБАЛЬЧЕНКО Василий Максим. 78      Волканешты
                            Харитына Ивановна, 77
                            Иван Вас. 46                                              в Симб.
                                   ?                                                         сбежал
8.  ШОРЕНКО        Пилип Нестер. 27          Владимировский
                            Ганна Антоновна, 25
                            Владимир Пил. 3
                            Антоний Пил. 1
9.    СЕМЕНЬКО    Иля Антонович, 27         в милиции
                            Мария Ивановна, 25
                            Татьяна, 1,5
                            Сергей Ил. 3 мес.
10. РУЧКА             Векла Гавриловна, 42           Волканешты
11. НЕЧИТАЙЛО    Иван Борисов. 35            Давидів.         сбежал
                            Параска Тімофієвна, 35
          мать           Степанида Сап. 76
                            Василь Ив. 11
                            Настасия Ив. 6
                            Иван Ив. 4
12. КОЧУБЕЙ         Иван Борисов. 36           -\\-               -\\-
                            Оксана Сіловна, 36
                             Иван Иванович, 11
                            Василий Ив. 9
                                     ?                      6,4,1
         отец            Борис Данилов. 67
13. ЛЯШЕНКО       Семен Микитович, 56              Давідів.     в міліц.
                            Явдоха Григор. 57
                            Иван Сем. 16                                              сбежал
                            Явдоха Сем. 12                                               -\\-
14. ШОСТАК         Алексей Петров, 60
                            Христя Алексеевна, 61                                    -\\-
                            Явдоха Алексеевна, 18?                                  -\\-
15. …ИХО              Павло Фанасиевич, 63       местный                -\\-
                            Пелагея Семеновна, 63                                   -\\-
                            Кузьма Павлов. 36
                            Олена Павл. 17
16. МОСКАЛЕНКО Авраам И. 38         местный               в ДОПРі
                           Мария Авр. 17
                            Иван Авр. 15
                            Настя Авр. 13
                            Михаил Авр. 10
                            Шура Овр. 8
                            Уляна Овр. 6
                            Петро Овр. 3
   ДАЗО.  Р - 3409, оп. 2, спр. 78
http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 95#p112995

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Спасибо сказали: kuks70, gennadii5408, о и, d_sergiy, Алёна5

Поделиться

117

Re: Запорожская обл.

Берестоватский р-н
Вершинский  с/с

                    Виключення з СОЗа вредних элементів
1.    ЯРМАК            Левко Борисович, 10 ед.
2.                          Іван Б. включая Петра, 8
3.                           Данило Б і Микита Дан.
4.                           Іван Кирил.
5.    ВІТЕР               Іван Хведорович
6.    ТІИАРЕНКО      Сидор Павлович
7.                           Василь Антонов.
8.    ДЗЮБА            ТерешкоТитович
9.    ТАРАСОВИЧ     Трохим Павлов.
10.    ПІВТОРАЦКИЙ Іван Петров.
11.    ДОВБА            Тимохвій Хведоров.
12.                          Антон Хв.
13.                          Михайло Хв.
14.    БОРІДЬКО       Іван і Павло, 7 ед.
15.                          Зінько Опанас., 7
16.    САВІЙСКІЙ      Микола Олекс.
17.                          Тимохвій Олекс.
18.    ДУБОВИК        Хведор Терешков. 6
19.    БІЛОЦІЦЬКИЙ Петро М.
20.    КАПИЦЯ?        Архип Іванов.
21.    БОЖКО?         Степан Павлов
   ДАЗО.  Р - 3402, оп. 2, спр. 8

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Спасибо сказали: gennadii5408, kuks70, о и, Алёна, olyvd, d_sergiy6

Поделиться

118

Re: Запорожская обл.

Яровицкий  с/с

     Прием до лав СКНС та сключеня из лав СКНС.
1.    Волошин Василь И.
2.    Глушко Яков Б.
3.    Макаренко Иван
4.    Коваленко Иван
5.    Андрущенко Сергій Я.
6.    Рицкій Иосіф Он. – прийняти
                 Сключеніе из орг КНС
1.    Онищенко Грицько В.
2.    Щербина Митрофан Хар.
3.    Ярмоленко Петро.
                      Список куркульских г-в які підлягають до розкуркулення.
1.    КИРИЛЬЧЕНКО Кіндрат Федорович, 43 роки, 6 ед. 3 кат
2.    КИРИЛЬЧЕНКО Омелько Назарович, 60, 8
3.    НИКИТЕНКО     Карп Иосифович, 52, 5
4.    НИКИТЕНКО     Кондрат Иосифович, 56, 5
5.    ПРИХНЕНКО     Пантелеймон Емельянович, 71, 7
6.    ОСТАПЕНКО     Мина Григорьевич, 47, 6
                     Список куркульських г-в майно яких передано в артіль «Нове поле».
1.    ПРИХЛЕНКО     Сава Пантелеймонович
2.    ДОРОГАНЬ       Иван Дорофеевич
3.    КИРИЛЬЧЕНКО Кондрат Федорович
4.    КИРИЛЬЧЕНКО Оникандр? Федорович
5.                           Степан Назарович
6.                           Емельян Назарович
7.    НИКИТЕНКО     Карп Йосифович
8.                           Кіндрат Йосифович
9.    СИРКО             Василь Григорьевич
   ДАЗО.  Р - 3402, оп. 2, спр. 9

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Спасибо сказали: Алёна, kuks70, о и, olyvd, d_sergiy, gennadii54086

Поделиться

119

Re: Запорожская обл.

Список г-в с. Берестового майно яких продано за невиконання міропріємств Радвлади.

          ПІП. Соц. стан. що продано. за яку суму. за невиконання яких міропріємств.
1.    БУБЛИК         Михайло
2.    ШИЯН            Михайло
3.    БАРАБАШ       Дмитро
4.    ВЕРБИЙ          Ялисей
5.    ШЕЛЮШЕНКО Денис
6.    НИКИТЕНКО   Андрій Ст.
7.    ВЕРЕСКУН      Олександр М.
8.    ХАЙЛО           Яков
9.    НИКОЛАЕНКО Гнна Іллічна
10.    САМАРСКА      Христя
11.    АНТОНЕНКО    Фрол
12.    КОВАЛЬ          Кондрат
13.    ВЕРБІЙ            Петро
14.    СТАРУШКО      Олексій
15.    ЗАСЫПКА         Андрій
16.    КОВАЛЬ           Порфило
17.    МАТЕЙКО         Иван
18.    БЕЛОКОНЬ       Микита Фед.
19.    РОЙ                 Иван Никон.
20.    ЗАВОДОВСКИЙ Іван Олек?
21.    ГОЛУБОВСКИЙ Василь
22.    ВЕРБІЙ            Семен
23.    МАСИЧ            Петро
24.    ВЕРБІЙ            Федор
25.    МАСИЧ            Кость Потап.
26.    БГАН               Оксентій
27.    ДРОЖЧА          Иван Оксент.
28.    РЕЗНИК           Федот Трохим.
29.    МОРЕ               Яков Никон.
30.    ХАРЧЕНКО       Иван Хомич.
31.    НИКИТЕНКО    Тимофій Панас.
32.    ВЕРБІЙ            Василь Ів.
33.    БІЛОКОНЬ       Микита Фед.
34.    МАСИЧ            Афанасий Конст.
35.    АНДРУСЕНКО   Йона
36.    БРАТИШКА      Микита
37.    ХАРЧЕНКО       Григорій
38.    СИТНИК           Яков
39.    ДИЧКО             Яков Явдок.
40.    ВОЛОШИН        Григорій
41.    ВОЛОШИН        Олександр Ів.
42.    НЕПИЙПИВО     Іван
43.    БАРАБАШ         Сергій
44.    ВОЛОШИН        Сергій Ант.
45.    СДЕЛЬНЫЙ?     Григорий?
...
1.    БАКАЙ         Иван Калистратович
2.    БОРОДАЙ     Орина Антоновна
3.    ВОЛОШИН    Игнат Антонович
4.    КОВАЛЬ       Николай Трофимович?
5.    КОСЕНКО     Иван Никифорович
6.    КОСЕНКО     Иван Николаевич
7.    НИКИТЕНКО Дмитрий Степанович
8.    ХАРЧЕНКО   Александр Савич
   ДАЗО.  Р - 3402, оп. 2, спр. 10

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Спасибо сказали: о и, Алёна, kuks70, olyvd, d_sergiy, gennadii54086

Поделиться

120

Re: Запорожская обл.

Список  г-в розпроданих по Ланцівській с/р.

                           1 группа           
1.    ЛИСОВСКИЙ Степан Мих. – распрод. в Мариупольском БУПРе
2.                        Тих. Мих. – -//-                     – -//-
3.                        Тр. Мих.
4.                        Семен Як. – -//-                        – -//-
5.                        Ив. Куз.    – -//-        удрал
6.    КАТРИЧ         Алекс. Гр.  – распрод., в Мариупольском БУПРе
7.                         Ив. Гр., 33, 5  – распродан
8.    ТРИСТАН        Аким Гарасим. – распродан, сбежал
9.    ИВАХНЕНКО   Прокоп Федот. – распродан, сбежал
                           2 группа
1. КАМИНСКИЙ       Як. Тихон., 58, 3 – раскулачен, сбежал
                           3 группа
1. ЛАНЕЦЬ              Онисько Юхим. 32, 7 – распродан и раскулачен, сбежал
2. ЛИСОВСКИЙ       Петро Кирил. (Кузмич), 52, 7 – распродан, сбежал
3. КАТРИЧ              Корней Алекс., 24, 10 – распродан
4. ЛИСОВСКИЙ       Михаил Мих., 32,5 – распродан и раскулачен, сбежал
5.                           Ник. Ив., 32, 5 – раскулачен

1. КАТРИЧ        Илья Петрович, 19, 4
2. ЛИСОВСКИЙ Егор Трофимович
3.                     Михаил Аким.
4.                     Ник. Кузм.
5.                     Прокопий Ив.
6.                     Сергей Данилов.
7. ПИСОЦКИЙ   Лука Егор.
8. ТРЕГУБЕНКО Яков Лукьянович
                         Ударная бригада
Мороховский Хома. Левченко Данило. …ренко Иосиф? Тристан Иван. Кныш. Мороховский Семен. Сытник Федосий? Кирилаш Степан?  Левченко Гавриил. Перекрест? Павло. Иващенко Панас. Му… Василий. Сергиенко Грицько. Ланець. Самарская Христя.
   Голова       Мороховский
   Секретарь  Кирилаш.
ДАЗО.  Р - 3402, оп. 2, спр. 11

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Спасибо сказали: Алёна, kuks70, olyvd, d_sergiy, gennadii54085

Поделиться

121 (15-09-2018 14:26:57 отредактировано litar Л)

Re: Запорожская обл.

Список бригад избраних на загальних зборах бідняків та к-спників котри будуть провадити розкуркулювання. Білоцерківська с/р

             Грузенский кварт.
1.    НЕГРИЙ            Савва Уст?
2.    СТРЮК             Антон Пант.
3.    КРИВЕНОК       Иван Прокоп.
4.    ДОВГОПОЛИК  Максим Аф.
5.    НЕГРИЙ           Одарка Степ.
6.    ОЛЕНИЦЯ        Иосиф Василю
7.    МЕХ                 Грицько Прокоп.
8.    БРАГА?            Алекс. М.
9.    ПЛАСТУН         Михайло
10.    ЕРМОЛЕНКО     Олена Сем.
11.    МАНДРИКА       Иван Авраам.
12.    ОСТАПЕЦ         Христя Иванов.
13.    ПОЛЕЖАЙ        Василь Яков.
14.    НАВИЗИНСКИЙ Грицько.
              Загорянський? квартал
1.    ЕРМОЛЕНКО     Грицько Яков.
2.                           Тихон Яков.
3.    ДУБИНА           Алексей
4.    ПИВЕНЬ           Василий Лукич
5.    ПОЛЕЖАЙ        Микита Зах.
6.    БУХАЛО           Яков Гнатов.
7.    МУДРИК           Пантелей К.
8.    БОЛБАШ          Федор Ив.
                Бердянский квартал
1.    БУХАЛО           Митро Степан.
2.                           Митро Павлов.
3.    ШАЙДА?          Куприян Устимов?
4.    ПЛАСТУН        Василь Кирилов.
5.    ДУБИНА          Левко? Якович.
6.    ЛУКЬЯНЕНКО  Олександр Ив.
7.    ГАРБУЗ           Семен Степанович
                   Забалка
1.    БОХАН           Микола Максимов.
2.    БУХАЛО         Грицько Степан.
3.    СУПРУН         Ілько Трофимов.
4.    ЛИФАРЬ         Григорий Онисимов.
5.                         Василий Онисим.
6.    ЧЕМЕРИС       Зоя
7.    САМОЙЛЕНКО Тимофей
                2-й грузенский
1. ЛАЗАРЕНКО     Фанас. Сильверст.
2. КОВАЛЕК         Улас Сем.
3. КОМАРЬ           Алексей Андр.
4. ЛАХНО             Яков Петр.
5. ЕРМОЛЕНКО     Евгений Наум.
6. ВЕДУТА            Федор Макс?
7. ДОВГОПОЛИК   Антон Саф.
8. НАВИЗИНСКИЙ Тимофей В.
                                Список підводчиків:
                                    І.  Артіль Ленін. Шлях.
1.    БУХАЛО         Митро Степ.
2.    ЩАСНЫЙ       Василь ХАР.
3.    ПЛАСТУН       Василь Кир.
4.    КОВАЛЕК       Улас Сел.
5.    ЕРМОЛЕНКО  Грицько Як.
6.    БОЛБАТ         Федор Иван.
                                    ІІ.   Артіль ім. Ворошилова
1.    РЕБРО            Михей Ант.
2.    ЗАБУДСКИЙ    Егор Агеев.
3.    ШУЛЬГА          Алексей Арх.
4.    ФЕДЬКО          Савостьян Ив.
5.    ШУЛЬГА          Федор Петр.
6.    ПИСЕНЬ          Андриян Тим.
7.    ФЕДЬКО          Иван Отропов?
                                   ІІІ.   Артіль Крепость Сталіна.
1.    САМОЙЛЕНКО Тимофей Митроф.
2.    СИМОНОВ       Семен Степанов.
3.    ДОВГОПОЛИК Евгений Ефимов.
4.    БОХАН            Микола Максимов.
5.    ПРИХОЖАН     Иван Васильевич
6.    КЛИМЧЕНКО   Колистрат Лукич
7.    РЕБРО            Василий Васильевич
   ДАЗО.  Р - 3402, оп. 2, спр. 12

Post's attachments

список.jpg 875.63 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Спасибо сказали: kuks70, Алёна, olyvd, d_sergiy, gennadii54085

Поделиться

122 (18-09-2018 09:25:45 отредактировано litar Л)

Re: Запорожская обл.

Про чистку з колхозов чуждого єлемента, котри розлагают колхози.
Вибоївська с/р [Бердянський р-н]. 1930 р.

                        "Червона Нива"
1.    ПОТИРЯЙЛО Капитон
2.    МАТВИЙКО   Харлампий
3.    КАТРИЧ        Михайло
4.    ДОРОГОЙ     С.
5.    КИРЕЙ          Григорий
6.    ЦИБА           Иван Степанов.
7.    МУХА           Иосиф
8.    КОЛОМОЕЦ  Савва Федотович
9.    ЩАСНЫЙ      Авдей
10.    ПРИХЛЕНКО  Денис Иванов
11.    ТИМЧЕНКО    Василь Никитович
                        "Червоний Пахар"
1.    СЕВЕРИН       Олекса
2.    КОЧУБЕЙ       Христ
3.    СТАРУШКА     Михаил
4.    ТЕЛЫЦЯ         Иван
5.    ТЕЛЯТНИК      Зинко?
6.    РУБАН            Иван
7.    СУДАК            Иван
8.    РУЧКА            Офон
9.    СЕВЕРИН        Наум
10.    ОМЕЛЬЧЕНКО Сергей Сер
                    артіль "Селянин"
1.    ТАРАЩЕНКО     Александр Сов.
2.                            Андрей Петров.
3.    МОСЬПАН         Тимофей
4.                            Фотий
5.    ШЕНДРИК         Лука Григорьевич

1.    ГОЛОВКО         Григорий Иванович, 44 года, 8 ед., сын в КА
2.    ПРИХЛЕНКО     Иван Михайлович, 24, 6
3.    ГОРБУЛЬ          Григорий Сидорович, 50, 4
4.    ОМЕЛЬЧЕНКО   Максим Антонович, 34, 5
5.    СТАРУШКА       Федор Дмитриевич, 52, 5 выселить в бедняцкую хату
6.    МОСЬПАН        Лука Васильевич
7.    МАКАРЕНКО     Евгений Антонович, 46, 9
8.    ОМЕЛЬЧЕНКО  Оной Федотович, 33, 8,  з-д отобрать, молотилку отдать артели
9.    КИРИЛЬЧЕНКО Никита Степанович + Офан снять с обсуждения, середняк
10.    ОНИЩЕНКО     Сергей Макарович, середняк
11.    ГОЛОВКО        Григорий, 44, 8 и Сергей Ивановичи, 60, 4
12.    СУДАК            Иван Григорьевич, 28, 4
13.    КИРЕЙ            Василий Калинович, середняки
14.                          Гнат
15.                          Иван
16.                          Наум
   ДАЗО.  Р - 3402, оп. 2, спр. 13

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Спасибо сказали: Алёна, olyvd, d_sergiy, gennadii54084

Поделиться

123 (19-09-2018 10:27:54 отредактировано litar Л)

Re: Запорожская обл.

Список чуждого єлемента по Попівській с/р. 1930 р.

1.    АВРАМЕЦ        Ілько Петрович, 34, 5
2.    БОЙКО           Іван Микитович, 49 (40), 7, був судимий
3.                         Тимохвій Микитович, 40, 7
4.                         Петро Микитович, 30, 5
5.    БОРИДЬКО     Кость Савич, 34, 6
6.    ВАКАЛ           Павло Мусійович, 65, 5
7.    ВАКАЛ           Петро Мус
8.    ШВЕЦЬ          Захарько Зінов’евич, 58, 5
9.    ШЕВЧЕНКО    Ілько Семенович, 49, 9., 59, 9  вибув невідомо куди
10.    ВЕРЕСКУН      Клим Маркович, 80, 2
11.    ВИСОВЕЦ       Василь Никихворович, 72, 9
12.    ДЗИЗА           Нестор К., 49, 10
13.    ДУБОВИК      Овдий Кондратьевич, 78, 7
14.                        Тимохвій Овдієвич, 27, 5
15.    ЖУК              Антон Артемович, 46, 8
16.    КАРДАШ        Каленик Яков, 61 (71), 7 мешкає в Мелітопольській окрузі
17.    КРУЖИЛИН    Петро Вас., 57, 7
18.    ЛАВРИНЕНКО Семен Гнатович, 60
19.    ЛАВРИНЕНКО Хведір Матв. 31 (28), 5
20.    МАРОЧКО       Яків Терентієвич, 59, 7
21.    ПИШНЯК        Хведоска Никонова, 51
22.    РЕЗУН            Івга Ник (Хванасовна), 56, 3.
23.    РИЗУН            Петр Тимофеевич, 36, 5
24.                         Тимофей Корнеевич, 24, 5
25.    РОЗКОЛУПА    Абрам Павлович, 60, 2
26.    САЕНКО          Кондрат Дем., 60, 8
27.    СЕМИВОЛ        Василь Онопрійович, 40, 7
28.                          Павло Онопр. 33, 4
29.    СИНГУР           Михайло Омелянів., 56, 7
30.    ТИТАРЕНКО     Филипп Ант., 79, 6
   ДАЗО.  Р - 3402, оп. 2, спр. 14

Post's attachments

Дзиза.jpg 539.85 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Спасибо сказали: kuks70, о и, Алёна, olyvd, d_sergiy, gennadii54086

Поделиться

124

Re: Запорожская обл.

Больше Белозерский р-н.

Список лиц не имеющих права избирать и быть избранными в Н – Петровський с/с Б-Белозерскаго р-на Мелитопольскаго округа Екатеринославской губ. 24.09.1924 г.
1.    БЫСТРЫЙ      Макарий Мак. 46
2.    БЫСТРАЯ       Вера Васильевна, 44
3.    ВОРОНА         Иван Игнатов, 65
4.                         Наталия Самоловна, 65
5.    ГОНЧАРЬ        Михаил Дмитриев, 36
6.                          Василиса Тимоф. 35
7.                          Иван Филиппов, 65
8.                          Мария, 50
9.                          Дмитрий Филиппов, 69
10.    КОВАЛЕНКО   Григорий Филиппов, 42
11.                          Мария Кондратовна, 42
12.                          Петр Аверкиев, 45
13.                          Епистимия Ант. 43
14.    ЛЯХ                Устиния Васильевна, 32
15.    МОСКАЛЕНКО  Архип Тимофеев, 41
16.                           Анна Ивановна, 40
17.    МИЩЕНКО       Тарас Евфимов, 34
18.                           Евдокия Никитова, 33
19.    ПШИК               Мария Кондратовна, 45
20.    ПАХОТА            Иван Васильевич, 47
21.                            Евдокия Лазаревна, 46
22.                            Терентий Никифоров, 59
23.                            Евстафий Савельев, 55
24.                             Пелагея Констант. 53
25.                             Дмитрий Евстаф. 29
26.                             Степанида Исаков. 27
27.                             Евдокия Кирилова, 72
28.                             Прохор Евстафиевач, 27
29.                             Матрона Феодоровна, 22
30.    РЯБОШАПКА      Екатерина Феод 52
31.                             Деонисий Евфим. 23
32.    СОЛОВЬЕВСКИЙ Яков Васильев, 41
33.     СОЛОВЬЕВСКАЯ Екатерина Григор. 39
34.    СТУПАК              Кузьма Иванович, 50
35.                              Евдокия Акимовна, 38
36.    СИНИПОЛЬСКИЙ Семен Никит. 33
37.    СИНЕПОЛЬСКАЯ Евдокия Ивановна, 30
38.    ТИМЧЕНКО         Иван Кузьмич, 43
39.                             Параскева Оннуфр. 43
40.                             Кузьма Иванович, 70
41.                             Васса Моисеевна, 70
42.                             Филипп Кузьмич, 40
43.                             Зиновия Романовна, 38
44.                             Даниил Кузьмич, 24
45.                             Дария Ивановна, 24

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Спасибо сказали: о и, Алёна, olyvd, d_sergiy, gennadii5408, interstep6

Поделиться

125

Re: Запорожская обл.

Гюнівскька с/р.

1.    БУЦ                 Поликарп Иван. 49
2.    БОГДАН           Анна Стефан. 44
3.    БУРИМЕНКО     Митрофан, 52
4.                           Фекла Павловна, 50
5.    БАТРАК            Илья Петров. 47
6.                           Мария, 46
7.                           Фома Дмитров. 48
8.                           Анастасия Ефрем. 48
9.    ВОЛОТКО        Трофим Евх. 57
10.                          Мелания Иван. 55
11.                          Иссай Тим. 33
12.                          Роман Евфим. 30
13.                          Захарий Фед. 29
14.    ГНИЛЯК          Анна Васил. 23
15.                          Кузьма Григор. 34
16.                          Анна Ефремов. 31
17.    ГАПИЧ            Демьян Ник. 53
18.                          Фекла, 50
19.                          Мефодий Сим. 40
20.                          Анастасия Куз. 39
21.    ГВОЗДИК        Филипп Свирид. 61
22.    ЗИЗА              Кузьма Дмитров. 27
23.                          Мария Иван. 25
24.    КИТЛЯР          Мария Васил. 57
25.    КОВАЛЬ          Григорий Иван. 49
26.                          Антон Прох. 63
27.                          Елисавета Евф. 65
28.                          Феодор Антон. 28
29.                          Фекла Куприян. 28
30.    КИЯНИЦА       Евпатий Троф. 45
31.                          Евгения Мих. 45
32.    КИСЛЫЙ         Владимир, 56
33.                          Иосиф Фил. 48
34.                          Калистрат Хар. 37
35.    КАПИЧИН?      Феоктист Фед. 32
36.                          Александра Иван. 30
37.                          Евтихий Фед. 41
38.                          Неонила Кирилл. 28
39.    КИТЛЯР          Евфим Никиф. 55
40.                          Акелина Яковл. 51
41.    ЛИТОВКА        Павел Карп. 44
42.                          Пелагея Тим. 43
43.                          Йосиф Евдок. 41
44.                           Евлампия Ф. 42
45.    ЛЯШЕНКО        Филип Иван. 27
46.    НОСАЧЕНКО     Евфрем Дан. 29
47.                            Евдокия Миновна, 27
48.    ОСТРОЛУЦКИЙ Петр М. 31
49.                           Лидия Евфим. 28
50.                           Филипп Вас. 44
51.                           Феодосия Микитов. 43
52.    ПО…                 Вас. Евф. 57
53.    ПОДОПРИГОРА Конон Арт. 46
54.                           Ульяна Никифор. 45
55.    ПЕТРАШ          Иван Емел. 55
56.                          Феодор Иванович, 29
57.                          Анисия Тимофеева, 28
58.                          Никита Федор. 30
59.                          Мария Данил. 28
60.    ПИГИДА          Иван Никитов. 34
61.    ПИЛИПЕНКО   Тимофей, 30
62.    РЫБАЛКА       Матрона Сам. 23
63.    СУХОПАР       Евдокия Пименова, 24
64.                         Иван Кирилл. 28
65.    СОКОЛОВ      Семен Павлов. 51
66.                         Анна Алексеевна, 55
67.    СИДОРЕНКО   Тимофей Ив. 43
68.                         Алексей Самсон. 45
69.    СКОК             Кирилл Васил. 27
70.                         Дария Ивановна, 24
71.    ТЕЛЕГА          Семен Малаф. 59
72.                         Анна Дмитриева, 58
73.                         Леонтий Семенов, 29
74.                         Порфирий Денисов. 43
75.    ФИЛИПЕНКО  Корней Фед. 37
76.    ЧЕПУРНОЙ     Иван Леонтьев. 57
77.    ЧИПУРНОЙ     Сисой Иван. 29
78.    ШМОРГАЛО    Иосиф Иван. 56
79.    ЯРОШЕНКО    Григорий Пим. 29
80.                         Анастасия Радион. 30
81.    ЧУХЛИБ        Терентий Иванов. 38
82.                        Мария Андр. 38
   ДАЗО.  Р - 1653, оп. 1, спр. 4

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Спасибо сказали: olyvd, d_sergiy, gennadii5408, Алёна4

Поделиться

126 (07-10-2018 19:42:35 отредактировано litar Л)

Re: Запорожская обл.

Каменська с/р

1.    БЕЗСАЛЬКО      Яков Миронович, 31
2.    БУГАЕНКО        Игнат Каленик. 57
3.    БУТЕНКО          Иван Титович, 24, бандит, ДОПР
4.                           Антон Титов. 29
5.    БАЗЕНКО          Нестор Евтих. 48
6.                            Олександр, 38
7.    БЕРЕЖНОЙ        Гавриил Евстаф. 47
8.    БОРИСЕНКО      Иван Калинов. 60
9.    БЕРЕЖНАЯ        Анна Сергеевна, 60
10.    ВОЛИК Феодот  Семенов, 49
11.    ВИНИЧЕНКО     Михаил Яково. 53
12.                            Евдокия, 49
13.    ВЕРХОДУБ        Трохим Иванов. 30
14.    ГРИШКО           Анастасия Влад. 30
15.                            Михаил Григорьев. 28
16.                            Иван Григорьев. 47
17.    ГМЫРЯ              Иван Григорьев. 47
18.    ГНОЕВАЯ           Ульяна, 42, монашка
19.    ДЕНИСЕНКО      Иван Алексеев. 23
20.    ДЫМНА             Павел Порфирьев. 35
21.    ДЬЯЧЕНКО        Максим Марк. 30
22.    ДУЗЬ                 Васса Петровна, 37
23.    ЗАМРИЙ            Матрена Онисим. 40, монашка
24.                            Евдокия Аким. 42, монашка
25.    КУЩ                 Емельян Данилов. 49, дьякон
26.                            Евфросиния Сафр. 49
27.                            Мария Емельян. 20
28.    КАСЬЯН            Максим, 46, священник
29.                            Анна, 46
30.    КРИВОРОТЬКО  Леонтий, 26, бандит
31.    КОЛОМОЕЦ       Диомид Гр. 55
32.                            Ефим Яковл. 35, учитель
33.                            Матрона, 60
34.                            Яков Самойл.30
35.    КАРАНДАШ       Диомид Роман. 49
36.                            Иван Григор. 57
37.                            Мария Яковл. 38
38.    КЛЮК               Феодосий Виссарион. 38
39.                            Варвара, 37
40.    ЛЮТЫЙ            Аким Еонстант. 59
41.    ЛУКАШЕНКО     Савва Яков. 47
42.    ЛУПИНА            Василий К. 45
43.                            Карп Калин. 51
44.                            Евфросиния, 43
45.                            Дария, 44
46.    ЛОГАШЕВ?        Тимофей Вас. 47
47.    МОИСЕЕНКО      Авксентий Павл. 67
48.    МУРКО              Семен Филипп. 47
49.    МОНЬКО           Евдокия, 29
50.                            Марфа, 40
51.                            Яков Никит. 22
52.                            Савва Диомид. 52
53.    МАЛЫШ            Трофим Иван. 57
54.    МОИСЕЕНКО     Тихон Сав. 58
55.    МАРЧЕНКО       Иван Вас. 35
56.                           Ксения Плат. 36
57.    МУСИН             Артемий Парф. 48 (98)
58.                           Агафія, 35
59.    НОВОСЕЛОВ     Конст. Ильич, 56, священник
60.    НОВОСЕЛОВА   Клавдия Мих.56
61.    НАУМЕНКО       Павел Данил. 27, бандит
62.                           Семен Данил. 25
63.    ОЛЕЙНИК        Наталия Зах. 41, монашка
64.    ОНИЩЕНКО     Анна Исидор. 30
65.                           Федор Ильич, 35
66.    ОПАНАСЕНКО   Мокрина Мих. 32
67.    ОКОПНЫЙ        Иван Петров. 55
68.    ОКОПНАЯ        Евфросиния, 57
69.    ПАПЕНКО         Стефан Онисим. 63
70.                           Исидор Д. 51
71.                           Евдокия, 56
72.    ПОПОВ            Димитрий Игнатьев, 41
73.    ПОПОВА          Александра Мих. 41
74.    ПРИЧИСКИЙ    Афанасій, 48
75.    ПРИЧИСКАЯ    Марфа, 48
76.    ПОСТОЛ          Ефим Иван. 27, бандит
77.    РУБЕЛЬ           Емельян Кузьмич, 46
78.                          Феодот Герасим. 20
79.                          Димитрий Кузмич, 55
80.                          Ульяна, 33
81.                          Ирина, 40, монашка
82.    РЫЛЬСКИЙ     Антон Григорьев, 46
83.    РУДЕНКО        Тихон Федор. 55
84.    СОЛОМАХА     Матрона Сем. 26
85.                          Леонтий Яковл. 28
86.    СКОДЧОПОЛЬ Вера Конст. 29, учительница, жена эмигр. офицера
87.    СКАКУН          Макарий Алекс. 24
88.    СУХОМЛИН     Митрофан Петр. 54
89.                          Леонтий Петр.
90.    СЕРДЮК          Емельян Руфов. 30
91.    СТЕПАНЕНКО   Платон Кондр. 60
92.    СОРОКОЛЕТ     Дорофей Ефим. 58
93.                           Дария Дороф. 56
94.    СЕРДЮК          Параскева, 45
95.                           Петр Сильвестр. 45
96.                           Феодора, 66
97.    ТЕЛЯТНИКОВ   Александр Полик. 31
98.    ТЕЛЮПА          Иван Климов. 53
99.    ТИЩЕНКО        Михаил Кононов, 37, учитель
100.    ФОМЕНКО        Ксеноф. Давид. 55
101.    ЧАЙКА             Николай Савельев, 63
102.    ЧЕБАНЕНКО     Андрей Стеф. 60
103.    ШКОЛОВОЙ     Яков Иванов, 47
104.    ШИЛО             Иван Андреев, 42
105.                          Лукерия, 45
106.    ЮРЧЕНКО       Иван Яковл. 39

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Спасибо сказали: olyvd, kuks70, LG 775, d_sergiy, gennadii5408, о и, Алёна7

Поделиться

127

Re: Запорожская обл.

Ленинский с/с

1.    БОЖКО              Леонтий Аверьянов. 50
2.    БАКЛИЦКИЙ       Павел Лукьянович, 45
3.    БАКЛИЦКАЯ       Мария, 45
4.    БОЖКО              Евфимия, 50
5.    БОРЗУКОВ          Сафрон Стефан. 47
6.    БОРЗУКОВА        Пелагия, 47
7.    БОЖКО              Василий Гаврил. 29
8.                             Феодосія, 25
9.    БАБАК               Семен Ємельянов. 33
10.                             Дария, 32
11.    БУТЕНКО           Лука Петрович, 48
12.                             Варвара, 47
13.    БАРСИНСКИЙ?   Яков Андреевич, 48
14.    БАРЬИНСКАЯ     Любовь Йосифова, 46
15.    ВЕРТЕГЕЛ          Евтихий Петрович, 40
16.                             Трохим Феоктистов, 47
17.                             Елена, 46
18.    ВОВК                 Гордей Знов. 55
19.                             Домникия, 57
20.    ВОЛОШИН         Михаил Пр. 28
21.                             Анастасия, 27
22.    ВЕРТЕГЕЛ          Кузьма Феоктист. 38
23.                             Васса Иванов. 35
24.                             Домникия, 36
25.    ВОЗМИТЕЛЬ       Каленик Влад. 55
26.                             Дария Тимоф. 42
27.    ВОЛКОВА           Александра Агаф. 47
28.    ГНОЕВОЙ           Емельян Петр. 50
29.                             Прокофий Петр. 45
30.    ГНОЕВАЯ           Ирина, 45
31.                             Мария, 46
32.    ДЕНИСЕНКО       Савва Михайл. 65
33.                             Феодосия, 65
34.    ДАЦЕНКО           Терентий Феодор. 47
35.                              Ирина Пант. 45
36.                              Митрофан Ф. 54
37.    ЗАМКОВОЙ         Тихон Иван. 50
38.    ЗАМКОВАЯ         Елена, 56
39.    ЗАХАРЧЕНКО      Иван Ник. 60
40.                             Мария, 60
41.    ЗАВГОРОДНИЙ   Михаил Яков. 27
42.                             Феодосий Дом. 47
43.                             Епистимия, 42
44.                             Татьяна Яков. 30
45.    ЗАДОРОДНЫЙ    Григорий Григор. 26
46.    ЗАХАРЧЕНКО     Михаил Акимов.39
47.    КУКОБА             Моисей Ильич, 35
48.                             Анна, 35
49.                             Савва Дмитр. 52
50.                             Феодосия, 52
51.    КАРНАУХ            Тит Трофимов. 24
52.                             Ксения, 22
53.    КОРОБКА           Дария Терент. 49
54.                             Архип Петров. 45
55.    КУРБАТОР          Феодор Иван. 65
56.    КУЗЬМЕНКО       Андрей Влас. 40
57.                             Елена, 40
58.    КОТЛЯРЕВСКИЙ Григорий Васильев. 73
59.                             Николай Григор. 37
60.    КОТЛЯРЕВСКАЯ  Антонина Лавр. 35
61.    КАЗАКОВА          Мария, 74
62.    ЛЫСКА               Денис Варфол. 50
63.                              Емельян Акимов. 55
64.                              Сергей Акимов. 56
65.                              Елена Яковлева, 60
66.    ЛАДНАЯ              Ксения, 60
67.    МАЛЬКА              Роман Макар. 44
68.                               Дария, 43
69.    МОНЬКА              Иван Владим. 60
70.                               Евдокия, 60
71.    НИКОЛАЕНКО      Семен Григор. 35
72.                               Фекла, 34
73.    ОБЛЕЩЕНКО        Иван Васильев. 55
74.                               Татьяна, 50
75.                               Прокофий Васильев. 47
76.    ОЛЕЙНИК            Семен Артем. 54
77.    ПЕНЗИЙ              Константин, 41
78.                              Елизавета, 40
79.    ПОТОЦКАЯ          Дария, 59
80.    ПЕНЧУК              Феофан Яковлев, 51
81.                              Анна, 52
82.    ПОРОЖНИЙ        Кузьма Гаврил. 45
83.    ПОРОЖНЯЯ        Анастасия, 42
84.    ПИСАРЕНКО       Гавриил, 50
85.                             Татьяна Гавр. 19
86.    РУБЕЛЬ              Иван Осипов. 53
87.                             Анна, 53
88.    РЫЛЬСКАЯ         Харитина Васильева, 33
89.                             Устиния Васильева, 42
90.    РЫЛЬСКИЙ        Никифор Иван. 44
91.    САСЕНКО           Алексей Никон. 57
92.                             Евфросиния, 55
93.    СЛУЖЕНКО        Иван Гавр. 52
94.                             Фекла Васил. 48
95.    СТЕПКИН           Григорий, 28
96.                             Мария, 26
97.    СИНЧЕНКО         Кирилл Никит. 31
98.                             Евфимия, 31
99.                             Иван Феодор. 50
100.                             Анастасия, 53
101.    СУКАЧ               Акелина, 65
102.    СОПИН              Ольга Власов. 64
103.    СТУПАК             Стефанида Феод. 35, монашка
104.    ТАРАСЕНКО       Христина, 55
105.                            Дмитрий, 31
106.                            Евгения, 31
107.                            Николай Никит. 22
108.    ТАРНОВСКИЙ    Владимир Констант. 22
109.    ШИПОТЬКО       Евстафий Васил. 49
110.                            Феодора Плат. 60
111.    ШПАК               Гавриил, 65
112.                            Ольга, 48
113.    ШУЛЬГА            Андрей Титов, 45
114.                            Параскева, 45
115.    ШИПОТЬКО       Александр Дмит. 49
116.                            Татьяна, 42
117.    ЯКУБА               Антон С. 53
118.                            Евдокия, 56

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Спасибо сказали: kuks70, gennadii5408, о и, Алёна4

Поделиться

128 (14-10-2018 11:14:34 отредактировано litar Л)

Re: Запорожская обл.

Сведения о составе Райизбиркома Б. Белозерскаго, Мелитопольскаго округа Екатеринославской губ.

      ФИО занимаемая должность партийность партстаж сов стаж.
1.    МИНЬКО        Петр Спиридонов, пред. РИКа
2.    ДОЛИН          Федор Иванович, предрай КНС
3.    АЛЕЙНОВ       Петр Ермолаевич, секрет. райпартк.
4.    МЯГКОГОЛОВ Иван Алексеевич, секр. яч. КСМ
5.    ПАРХОМЕНКО Иосиф Федорович, предст. от С.В.Р. З.Л.

     члены с совещательным голосом
1.    БОРИСОВ Дмитрий Тимофеев, нарсудья
2.    ДРАЙ       Ксения Пантелемонова, предст. от жен. отдела
3.    ПАШКО    Яков Фомич, секретарь РИКа.

             Список сельизбиркомов Б. Белозерского р-на.
                       Каменевский с/с
1.    БЕЛОСЛЕТОВ Емельян М., председатель
2.    СКАКУН         Михаил Тимофеевич
3.    СМОТРЕЛКИН Яков Федоров., член КСМ
4.    КАМИНСКИЙ  Героргий Анатольев.
5.    ЛЕВИНСКИЙ   Владимир, секрет. КСМ
                      Ленинский с/с
1.    КОРНИЕЦ      Лука Филим., член СИКа
2.    ПРИЧИСКИЙ  Мефодий Степан., КНС
3.    МАКАРОВ      Ефим, КНС
4.    КУЛИК          Василий, от ячейки КПбУ
5.    ДОЦЕНКО      Яков, КПбУ, КСМ
                     Корнеевский с/с
1.    ДОЛИН          Федор Іванович, предрай КНС
2.    ЧУМАК           Андрей Анисимов., предсель с/с?
3.    КОШЕВОЙ      Спиридон Пилип., предсельКНС
4.    ПАСТЕРНАК    Иван Семенов., чл. КСМ
5.    ГОРЛАЧ         Семен Пименов., секр.
                     Гюневский с/с
1.    ПАВЕЛКО       Андрей, чл. РИКа
2.    ЕМЕЦ             Калистрат Стефанов, предсель
3.    ГЛУЩЕНКО    Петр Васильев., пред. КНС, чл. ЛКСМ
4.    ЛИХОДЕД      Косьма Владимиров., от КНС, чл. ЛКСМ
5.    ТРОШИН       Петр Т., секрт. с/с
                      Петровський с/с
1.    КУДЛАЙ        Лев Лукич, председ.
2.    ЧМИР            Созонт Михайлович, пред. с/с
3.    ПОГОРЕЛЫЙ Михаил Андриан. Чл. КНС
4.    МАКУХА        Петр Павлов., от КНС
5.    БАТЮТА        Фома Никитин., секр. с/с, чл. КНС

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Спасибо сказали: parus, Алёна, gennadii54083

Поделиться

129

Re: Запорожская обл.

Делегаты на Окружной съезд:

1.    МИНЬКО          Петр
2.    АЛЕЙНОВ         Петр
3.    МЯГКОГОЛОВ   Иван
4.    ПОДГОРНАЯ     Емма
5.    ЛЮБИМАЯ        Евфросиния
6.    ТОКАРЕВ       /зав. Агитпропом/
7.    МАРКОВИЧ    /упр. Госбанком/
8.    СТАДНИЧЕНКО А.К.
9.    ПРИЧИСКИЙ     Мефодий
10.    КУДЛАЙ           Лев
11.    СТАРЧЕНКО      Трофим
12.    ЧУМАК             Андрей
13.    ЕМЕЦ               Калистрат
14.    ПРЕЧИСКИЙ     Иван
15.    БОРИСЕНКО     Киприан
16.    ДОЛИН            Федор
17.    КРИВОРУЧКО   Ефим
18.    ГУРИНЕНКО      Андрей
19.    КУЗЬМЕНКО     Иван
   Кандидаты к ним:
ДУДЕНКО Онуфрий
ПАЛИЙ    Афанасий

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Спасибо сказали: Алёна, gennadii54082

Поделиться

130

Re: Запорожская обл.

1924 год
КУДЛАЙ     Лев Лукич, председатель с/с
КОШЕВОЙ Спиридон Филиппов, заместитель
                               Члены с/с
АВРАМЕНКО    Дмитрий Амосиевич
БАКСИЯР         Иван Алексеевич
БРЕСЛАВЕЦ     Лука Андреевич
ВАЩЕНКО       Кузьма Тимофеевич
ДИХТЯР          Лаврентий Провов
ДОВБНЯ         Мелания Никитовна
ДУДКИН         Яков Сидоров
ЗАЕЦ             Иван Яковлевич
КОРЖ            Деонисий Никитич
КУЗЬМЕНКО   Иван Трофимов
ЖУК              Роман Харлампиевич
ЖУК              Тимофей Назарович
ЖУРБА          Иван Макарович
НАЛИВАЙКО  Аким Акимович
НЕСТЕРЕНКО Андрей Андианович
ОНИЩЕНКО   Евгения Степановна
ПЛИХУН        Епистимия Захаровна
ПРОСКУРА     Максим Родионов
ПОПОВИЧ      Сергей Петрович
ПРОСКУРА     Семен Родионович
ПУГАЧ           Григорий Яковлевич
СУХАНОВ      Параскева Фомовна
ТИЩЕНКО     Гавриил Тимофеев
ХАРЕНКО      Григорий Осимович
   ДАЗО.  Р - 1653, оп. 1, спр. 8

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Спасибо сказали: Алёна, gennadii54082

Поделиться

131

Re: Запорожская обл.

Сведения о работниках народного суда Б. Белозерского р-на по состоянию 6 червня м-ца 1940 года.

ФИО – занимаемая – должность – г.р. – национальность – партийность – образование обще Юридищеское: что окончил, что окончил – где учился заочо адрес учебного заведения, на каком курсе – соб. положения до поступления в организацию – дата поступления без перевы в орган юстиции год число и месяц – общый стаж работи в организации юстиции год число и месяц – отпуска – имеет ли тудовую книжку – в какие и на какую должность обран в совет парт. орг. – адрес место жительства.
1.    КОВАЛЕНКО      Гаврыло Яковыч, 1887 г.р.; нарсуддя; украенец; член ВКП(б), 4 года; нет; неучився; бидняк службовець; 14.05.1938 г.; ─ ; да; секретар парторганизации; Б-Белозерка, Красный с/р школа № 10.
2.    БОНДАРЕНКО    Иван Алисеевич, 1916; судиспол.
3.    ДЮДЮК            Матвий Матвиевыч, 1919, секретар камеры
4.    КРИВОХВОСТ    Сергий Семеновыч, 1922, секретар суд засидания
5.    ДАНИЛЬЧЕНКО Явдох Зиновевна, 1910, курер уборщица
6.    ЧОРНОБУК       Аликсей Максимович, 1911, конюх
7.    ЛЮБАРСКИЙ    Михайло Фомич, 1898, зам. Нарсудди
                   Ведомость списочный работников нарсуда за 1939 год.
1.    КОВАЛЕНКО      Г.Я., 400 месячная ставка
2.    БОЙКО             Іван Ларивонович, секр. кам., 180
3.    ЕРМАК              Микола У. Секр. с/з, 162
4.    КОВАЛЬ           Василь Олексій. суд. вик. 225
5.    КОНДРАТЕНКО Ганна Яков., уборщ., 58
6.    БРОВКО           Василь Мосій., конюх, 110
7.    НОДА               Олександр Матвій., секр. с/з, 162
8.    МАЛОВИЧКО     Клавка, секр. с/з, 162
9.    ШКРУМ             Марія Гаврил., уборщ., 65
10.    ДЮДЮК            Матвій Матв., секр. кам., 180
11.    КОВАЛЕНКО      Иван Иванов., секр. с/з, 11
12.                            Иван Іванов., секр. с/з, 162
13.    ЛЮБАРСКИЙ     М.Ф., зам. судді, 300
14.    ДАНИЛЬЧЕНКО Явдоха З., уборщ., 65

      6. ТЮРИКОВА,    секр. с/з, 162
      7. СУБУР             Петро,  конюх, 100
       8. КРИВОХВОСТ С.С., секр. с/з, 162
       9. БОНДАРЕНКО І. Ол., 225
             Список народних засідателів, які були пришедші на зайнятії Гюнівської с/р 17/І-40 року.
1.    САВЧЕНКО       Ганна
2.    БОЙКО            Лука
3.    ВИСОЧЕНКО    Йой
4.    СИНЬКО          Ларивон
5.    ПІДОПРИГОРА Сергій
6.    ПОДЗОЛКО     Грицько
7.    ЗІНЧЕНКО      Оврам
мова оригіналу
   ДАЗО.  Р - 1382, оп. 1, спр. 17, 41

Post's attachments

списочный состав.jpg 531.25 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Спасибо сказали: Алёна, kuks70, interstep, gennadii54084

Поделиться

132

Re: Запорожская обл.

1840 год
                                Б-Белозерскому Народному Судье.
     Прошу выслать в Б – Белозерский Райвоенкомат справки нижепереименованных военнообязанных судимые они или нет.
                                   Справки выслать отдельно на каждого.
1.    РОМАНЕНКО  Федор Захарович, 1919 г.р., Н-Петровский с/исп
2.    ГОНТАРЕНКО Павел Давидович, 1914, Шевченковский
3.    КИРИЧЕК       Иван Васильевич, 1916, Красный
4.    СУПРУН         Иван Анистратович, 1915, Трудовый
5.    ЧЕЛНАКОВ    Александр Михайлович, 1914, Щерсовский
6.    ЛОЙ              Логвин Данилович, 1916, Р-Крестьянский
7.    ПЕТРОВ         Николай Николаевич, 1914, Щорсовский
8.    ПЕТРАШ        Карп Ахтимонович, 1913, Гюновский
9.    КОНЧЕНКО    Федор Нилович, 1914         -//-
10.    БИЛИМЕНКО  Алексей Павлов, 1916, Шевченковский
11.    ГАСАН           Иван Яковлевич, 1914, Щорсовский
12.    МИСЮРА       Павел Моисеевич, 1915, Шевченковский
13.    ОНИЩУК       Федор Куприянович, 1914, Р-Крестьянский
14.    ОНУШКО       Алексей Алексеевич, 1916, Красный
15.    ЗАЛИЗНЯК    Федор Григорьевич, Н-Петровский
16.    БАЧАРОВ      Василий Семенович, 1913, Щорсовский
17.    ОЛЕШКО      Иван Никитович, 1913,           -//-
18.    МАКОГОН     Григорий Александ. 1916,     -//-
19.    КОРОВЕНКО Николай Петрович, 1915,     -//-

1. ПЕРЕДЕРИЙ   Петр Харитонович, 1914, Р- Крестьянский
2. РОМАНЕНКО  Федосий Ильич, 1914, Шевченковский
3. ВЕРТЕГЕЛ      Тимофей Михайлович, 1915, Ленинский
4. МАТЮГ          Дмитрий Ефремович, 1917, Сталинского
5. КУЗЬМЕНКО   Никифор Павлович, 1915,   -\\-
6. ПАТЛАХА       Сергей Петрович, 1913, Красный
7. КРИВКО         Кирилл Григорьевич, 1915,   -\\-
8. ФЕДЬКО?       Тимофей Стефанович, 1915, Трудовой
9. КРАМЧАНИН? Петр Герасимович, 1915, Щорсовский
10. СОПИН?       Антон Максимович, 1914,     -\\-

   Райвоенком Старший Лейтенант Терещенко
   Пом. Начальника 2-й части        Сироклин
   Зав. Делопроизводством РВК      Савченко
ДАЗО.  Р - 1381, оп. 1, спр. 42

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Спасибо сказали: о и, interstep, kuks70, gennadii5408, Алёна5

Поделиться

133

Re: Запорожская обл.

КАМЕНКА с.

                                                 Список
членов Каменского Волкомнезаможа присутствовавших на очередном общем собрании от 3.11.1921 года.
1.    АЛИФАНОВ       Яков
2.    ПАНЧЕНКО        Ольга
3.    САВЕЛЬЕВ         Григорий
4.    ПОНОМАРЕВ      Андрей
5.    КЛИПИЛИН        Трифон
6.    НИКОНОВ          Иван
7.    ЩЕДРИН            Иван Евф.
8.                             Иван Ив.
9.    КУРИЦИН           Евфим
10.    КРАВЧЕНКО       Александр
11.    ИВАНОВ             Афанасий
12.                             Кузьма
13.    ПЕРФИЛЬЕВ       Василий
14.    ЧИРЮКОВ          Феодот
15.    ХЛЕБНИКОВ        Захарий
16.    РЕМИЗОВ            Александр
17.    ЗИНЧЕНКО          Павел
18.    БАКАНОВА          Мария
19.    БАРАНОВ            Николай
20.                              Павел
21.    КУДИНЦЕВ          Емельян
22.    ОРАДДЕЕВ?         Лев
23.    ЛЫРЕВ                Иван
24.    КОЛЕСНИКОВ      Прохор
25.    ВИШНЯКОВ         Андрей
26.    ЗИНУХОВ            Трофим
27.    ЧЕБАНЕНКО        Николай
28.    ОЛЕЙНИКОВ       Григорий
29.    ЗАМКОВА            Пелагея
30.    БЕЛОГУРОВА       Евдокия
31.    СУХАНИН            Евдоким
32.    ДОЛГОНИВСКИЙ Николай
33.    СИМУТИНА          Ефимия
34.    СИЗОВ                Петр
35.    ФОМИНА
36.    ТРУБЧАНИНОВ    Иван
37.    ОСЕТРОВА          Александра
38.    СИМУТИН           Леонтий
39.    ЧЕРТКОВ            Иван Мак.
40.    ОКАЦКИЙ           Павел
41.    КАЛАБУХОВ        Михаил
42.    СЕВЕРИЛОВ        Аким
43.    ЗЕБНИЦКАЯ        Ольга
   ДАЗО.  Р - 3014, оп. 1, спр. 1

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Спасибо сказали: gennadii5408, Алёна2

Поделиться

134

Re: Запорожская обл.

Список членов Каменского КНС

   ФИО, возраст гл семьи и жены, дети до 1 года, до 5 лет, от 5 до 16, свыше 16 лет

1.    КАЛАБУХОВ   Михаил Харитонов, 35, 32, ─, ─, 1, ─
2.    КЛИПИЛИН    Трифон Матвеев, 41, ─
3.    ИВАНОВА       Анна Матвеевна, 37
4.    КРАВЧЕНКО    Александр Аврамов, 39, 40
5.    КОЛЕСНИКОВ Прохор Кононов. 42, 36
6.    КЛИПИЛИНА   Мария Савельвна, 35
7.    ЧЕБАНЕНКО    Николай Кирилов, 32, 28
8.    БЕЛОГУРОВА   Евдокия Федотовна, 46
9.    ЧИРКОВ          Иван Максимов, 41
10.    КРАВЧЕНКО    Андрей Яковлев, 46, 42
11.    ОЛЕЙНИКОВ   Григорий Корнеев, 25, 22
12.    ЖЕЛТУХОВ     Кирилл Харитонов, 37
13.    ЛЫРЕВ           Иван Иванов, 54, 51
14.    ЧИСТЯКОВ     Василий Иванов, 38, 33
15.    ЗИНЧЕНКО     Екатерина Ивановна, 55
16.    КУРИЦЫН       Семен Яковлев, 31, 26
17.    КУДИНЦЕВ     Антон Радионов, 26, 25
18.    АЛФИМОВ      Трофим Гаврилов, 33, 34
19.    СЕЛЕЗНЕВ     Григорий Оуфриев, 32, 33
20.    ЧУБЕНКО      Дария Денимовна, 39
21.    КУДИНЦЕВ    Емельян Исаков, 40, 35
22.    ФАДДЕЕВ      Семен Стефанов, 29, 26
23.    ШЕВЧЕНКО   Владимир Степанов, 38,32
24.    ФОМИН         Василий Денисов, 27
25.                        Георгий Иванов, 25, 23
26.    ВАСИЛЬЕВ    Федот Кузьмич, 23
27.    ЧЕРНИКОВ    Демьян Афанасьев, 27
28.    ТАРАСОВ      Федор Моисеев, 25, 20
29.    УСАЧЕВА      Мария Ивановна, 35
30.    КИСЕЛЕВА    Анна Афанасьевна, 22
                                                Список мукомольных и крупяных предприятий
1.    ЩЕДРИН И.Н. – мельница
2.    ЖЕЛТОУХОВ С.С.
3.    ЯКОВЛЕВ Е.В.
4.    ГОРЕЛОВ Я.Е.
5.    КИСЕНКО П.П.
6.    АЛИФАНОВ Д.Я.
7.    ТАРАСОВ Н.
8.    СУВОРОВ А.Ф.
9.    МАСЛОВЕЦ И НАСЕКИН
10.    РЫНГ И ВАЙМАН
11.    БЕЛОГУРОВ Л. – круподерка
12.    БУТРИН М.
13.    ЯКОВЛЕВ Ф.В. – маслобойка
14.    МЕДВЕДОВСКИЙ М.
15.    ЕВСЕЕВ Н.
   ДАЗО.  Р - 3014, спр. 5

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Спасибо сказали: gennadii5408, Алёна2

Поделиться

135

Re: Запорожская обл.

litar Л пишет:

Гайчурский с/с Н-Николаевского р-на Запорожского округа.
                            Гайчур с.

Артюхов.  Богославский.  Богословский. Вепрецкий (Веприцкий). Гарагуля. Гарасименко?  Гикоч (Гикач). Гикс. Глуско (Глушко).  Гнизевич?  Дедюра. Дородный.  Дрожан. Дрождин. Дядюра. Заец. Заиченко (Зайченко).  Зуева?  Иванченко. Картожинский. Качанова. Кириченко.  Калашник. Камыш  (Комыш). Кожан. Копичаев. Корниенко. Кривошапка. Кудинов. Кузьменко. Кулиш. Кучеренко. Кучеренчиха. Левит. Лещенко. Литвиненко. Марченко. Милов. Милованова? Мирошниченко.  Митюхин. Михель. Онищенко. Осокин.  Потапенко? Похваленко (Похвальский).  Похвалко. Прохленко?   Родименко. Скорик. Скоробогатько. Смалянский (Смолянский). Сосновский. Таран. Тарасенко.  Туманский?  Фурсева (Фурсова). Фурсева (Фурсова). Ходак. Цимер. Чернигин? Шилюхов?
                                 Ново-Гайчурский х.
ГУБАР Максим Евсей, 1906 г.р.
САВКУН Тимофей, 1906
ВОЛОШАНОВИЧ Федор Арсеньев, 1907

                           Косивцево х.
Барко. Борзенко.  Бурлаков.  Бурченко.  Василейко.  Вашченко. Волошук. Григорьев.  Доля.  Дроздов. Жмака.  Жолудев. Жуков. Зернов. Зорин. Зотов. Иванов.  Камень. Кирзян. Кирян (Кирьян). Кобарев (Коварев).  Ковалев. Кокарев. Колесник. Колесниченко. Колодий. Комар.  Косенко (Косинко). Кость. Кочетов. Кренц? Кулиш.  Кучерявый.  Ляшенко.  Манко (Манько). Миколаенко (Николаенко). Николашин.  Носенко.  Оноприенко. Петренко. Пивоваров. Приходько. Прядитько.  Резниченко.  Семешкин.  Сиренко.  Солоха? Сорока. Стрелко. Турлак. Турлаков. Турлачев. Удовиченко. Харченко.  Чернигин. Чернявский. Чех. Шаховский.  Шашко.  Шевченко. Шинкаренко. Юрченко.

ДАЗО.  Р - 1023, оп. 1, д. 25

Подскажите за какой год информация.  Если бы еще имена было бы здорово.

Поделиться

136

Re: Запорожская обл.

lophtbank,
Имена есть, какие фамилии интересуют?

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.

Поделиться

137

Re: Запорожская обл.

Фамилии: Удовиченко и Приходько.

Поделиться

138 (30-12-2018 15:03:49 отредактировано litar Л)

Re: Запорожская обл.

1927 год
             Актив д. Косивцевка № 1
2. Удовиченко Ефим, бедняк
9... Приходьки
             Список неграмотных
Удовиченко Степан, 1900 г.р.

             Ведомость (наличие домашних животных)
2. Приходько? Василь Ильич.
11.                 Федор Ил?           
26. Удовиченко Степан
28. Приходько Иван?
                         Список рожденных в 1906-7 гг.
1. УДОВИЧЕНКО? Иван Павлов, 1906, парубок, бедняк, укр., неграм., б/п
                         Посівна відомость. Косівцево № 2
Приходько Сергій
...
Приходько Иван, 37 лет, коней 2, инвалид
                         Список Косивцева 2
Приходко Сиргій Стипан., 35 лет, худоби нема
                         Відомість х. Косівцева 2
28. Приходько Сергій, коней нема, 1  корова, бідний

Там же д. 5, 1926 г., Удовиченко Е. числится членом с/с и уполномоченным от хутора.
     Это то, что есть у меня. Возможно они есть и в других списках

Post's attachments

Приходько.jpg 284.95 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Спасибо сказали: parus, kuks70, о и, Алёна4

Поделиться

139

Re: Запорожская обл.

Громадное спасибо! Супер подарок на Новый Год. Всех благ Вам.

Спасибо сказали: litar Л1

Поделиться

140

Re: Запорожская обл.

Протокол общаго собрания членов Каменскаго Волкомнезаможа Мелитопольскаго уезда. 1922 г.

              Исключение из числа членов к-та:
1.    Чубенко Прохора, как умершего
2.    Хлебников Захарий,   -\\-
3.    Селевиров? Аким,      -\\-
4.    Вишняков Андрей,   -\\-
5.    Щедрин Иван,   -\\-
6.    Водягин Василий, как убывшего из с. Кам.
7.    Рукин Герасим,   -\\-
8.    Симутин Леонтий,   -\\-
9.    Пономарев Андрей,   -\\-
10.    Морозова Ульяна,   -\\-
...
1.    Краевская Анна, за выездом на родину
2.    Щедрин Ив. Ив. за выездом
3.    Прозоров Кирилл, за смертью
4.    Малков Николай, согласно постановления президиума к-та.
                   Зачислить членами комнезаможа
1.    Фомина Георгия Иванова
2.                   Василия Денисова
3.    Шевченко Владимира Степанова
4.    Васильева Федота Кузьмича.   
         Заявления о принятии в члены:
1.    УСАЧЕВА Мария, принять
2.    ТАРАСОВ Федор
3.    ЧЕРНИКОВ Дем'ян
4.    КИСЕЛЕВА Анна
5.    ЯКОВЛЕВ Тихон – отказать

            заседатели:
1.    Калабухов Михаил
2.    Курицын Семен
3.    Лырев Ив. Ив.
4.    Малков Николай
5.    Чебаненко Николай
               кандидаты:
1.    Савицкий Георгий
2.    Каменев Иван Ант.

             Ответственных руководителей по сотням распределить следующим
                                            порядком:
1.    ЖЕЛТОУХОВ К.Х. и к нему КЛИПИЛИН Т.М.
2.    ФАДДЕЕВ С.С.                   АЛФИМОВ Т.Г.
3.    КРАВЧЕНКО А.Я.               УСАЧЕВ М.А.
4.    ВАСИЛЬЕВ Ф.Н.                 ЧМЫРЬ
5.    САВИЦКИЙ Г.Ф.                 КОЛЕСНИКОВ П.Н.
6.    СЕЛЕЗНЕВ Г.О.                  ЩЕДРИН Е.И.
7.    ЧИРКОВ И.М.
8.    ФОМИН В.Д.                      ЧУБЕНКО Дария
9.    ЧЕБАНЕНКО Н.Н.               ФОМИН и БАЛКАНОВА
10.    ШЕВЧЕНКО В.С.
11.    КАСЬЯНОВ Г.                    БАРАНОВ Павел
12.    КУРИЦЫН С.                     КУДИНЦЕВ Емельян

                         Тов-щи могущие быть в охране ссыппунктов:
1.    КУРИЦЫН Семен
2.    КЛИПИЛИН Трифон
3.    ВАСИЛЬЕВ Федот
4.    ЧИРКОВ Иван
5.    КУДИНЦЕВ Антон

                Исключить из списков служащих К-та АРА как нежелательный элемент:
1.    КРЕТИНИНУ М.С.
2.    ЛЕБЕДИНСКУЮ А.
3.    ЕСАУЛОВУ Д.
4.    КОЗЛОВУ М.
5.    КАВЕЛИНУ М.
6.    ШАЛЫГИНУ А.
7.    КУЗЬМИНУ У.
8.    АЛЕЙНИКОВУ М.
9.    МОИСЕЕНКО М.
10.    РУКОБРАТСКУЮ А.
11.    СУВОРОВУ А.
12.    СУВИНСКУЮ
13.    ТАРАСОВУ,
               а на место их назначить следующих лиц:
1.    БАРАНОВУ Натали
2.    САВИЦКУЮ Прасковью
3.    УСАЧЕВУ Марию
4.    ЧУБЕНКО Дарию
5.    АЛФИМОВУ Марию
6.    РУКОБРАТСКУЮ Н.В.
7.    ТОЧИЛИНУ Анну
8.    ВОРИНЦОВУ Марию
9.    ДЕРЕВЯНКИНУ
10.    БЕЛОГУРОВУ Евдокию
11.    КУРИЦЫНУ Анну
12.    КРАВЧЕНКО Марию
13.    ТАРАСОВУ Лидию
   ДАЗО.  Р - 3014, спр. 1

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Спасибо сказали: kuks701

Поделиться