36

Re: Греки Приазовья

Запорізький архів. Студії з історії греків Південної України XVIII-XX ст / Авт.-упоряд.: О. Г Величко, В. О. Бондар, Н. О. Гончарова, І. В. Козлова, Ю. О. Приймак. – Запоріжжя: ТОВ "Оріон-7", 2003. – 140 с., 20 іл. – ISBN 966-685-091-5.

У збірнику подаються статті та документи з історії грецького населення Південної України другої половини XVIII — першої половини XX століття. Автори-упорядники на базі архівних документів із фондів Державного архіву Запорізької області висвітлюють окремі питання з історії заселення та освоєння південних степів України греками в XVIII — ХІХ ст., суспільно-політичного, соціально-економічного та культурно-освітнього життя грецького населення в 20-ті рр. XX ст. та здійснення масових репресій щодо представників грецької громади в 30—50-ті рр. XX ст. Розраховано на науковців, краєзнавців, студентів, всіх тих, хто цікавиться історією національних меншин в Україні.
Зміст:
Передмова.
О. Г. Величко. Заселення Приазов'я греками у XVIII — ХІХ ст.
H. О. Гончарова. Ревізькі сказки грецьких поселень.
Додатки.
О. Г. Величко. Грецьке населення півдня України наприкінці ХІХ — на початку XX ст.
Додатки.
Грецька релігійна громада Бердянська кінця ХІХ — початку XX ст.
I. В. Козлова. Греки півдня України на початку XX ст. (характеристика джерел Державного архіву Запорізької області).
Освітні заклади грецького населення Люксембурзького району Маріупольського округу в 1920-х рр.
Додатки.
Ю. О. Приймак. Господарська діяльність сільського грецького населення півдня України у 20-х рр. XX ст. (на прикладі сіл Новокерменчик та Нові Каракуби).
Додатки.
В. О. Бондар, О. Г. Величко. Грецька національна громада Запорізької області в період масових політичних репресій 30—40-х років XX ст.
Додатки.
Грецький мартиролог.
Список скорочень.
Про авторів книги.

https://www.twirpx.com/file/1509161/ (розмір файлу 13,8 МБ)

Цікавить інформація:
Махиньки с. Тростинка і с. Шевченківка Васильківського р-ну Київської обл.;
Гарник, Бадьорко, Лисий, Яненко Бершадського р-ну Вінницької обл.;
Шапран, Піскаленко, Григоренко с. Тростинка Васильківського р-ну Київської обл.
Спасибо сказали: сергей-гродовка, Алёна2

Поделиться