1 (10-10-2014 19:37:07 отредактировано Arxivist)

Тема: Підкоморські суди

http://nashaucheba.ru/docs/40/39909/conv_1/file1_html_m70391367.png
Підкоморський суд
— діяв на терені воєводства, і здійснював його підкоморій (суд був одноосібним). У його обов'язки входило розмежування спірних шляхетських маєтків — як за декретами та дорученнями земського суду, куди зверталися за відповідними скаргами зацікавлені особи, так і в тих випадках, коли не було гострих поземельних суперечок (тобто справа в основі своїй не була судовою). У ВКЛ такий суд був введено Литовським статутом 1566 р., до цього функції розмежування земельних володінь тут за дорученням князя виконували спеціальні комісари (межники). У Галичині суд діяв з 1434 р. Припинив свою діяльність після входження України в державно-адміністративну систему Російської імперії. У 1763 р. за судовою реформою, що її провів гетьман Кирило Розумовський, підкоморський суд створено на Лівобережній Україні. Його обирали на території полку землевласники і полкова старшина. До складу суду довічно входили підкоморій, коморник і писар. У 1783 р. підкоморські суди було ліквідовано, а в 1796 р. знову відновлено. З 1834 р. підкоморський суд діяв під назвою межового до його остаточної ліквідації в 1840 р.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/Herb_Lutsk.svg/106px-Herb_Lutsk.svg.png
Луцький підкоморський суд
1566–1576:
Сербин-Хорхоринський, Михайло підкоморій.
1580–1585:
Жоравницький, Михайло Маркович підкоморій.
1585–1618:
Харленський, Ян підкоморій;
Ворона-Боратинський, Олександр (Олехно) коморник (1586–1601);
Чарноцький, Миколай писар (1592), коморник (1601–1617);
Козакович-Прошицький, Яцько писар (1614).
1619–1637:
Гулевич, Юрій підкоморний;
Дахнович, Андрій коморник (1620–1621);
Сосновський, Федір коморник (1624–1637).
1638–1651:
Четвертенський, Григорій Остафійович підкоморний;
Сенницький, Юзеф коморник (1639);
Борейко-Кнерутський, Ян коморник (1643–1648).

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/Vo_vol_s.png/96px-Vo_vol_s.png
Володимирський підкоморський суд

1566–1581:
Семашко, Олександр Богданович підкоморій.
1581:
Палуцький, Миколай підкоморій.
1582–1598:
Бокій-Печихвостський, Ян Федорович підкоморій;
Бобрикович, Федір писар [?] (1592).
1598–1613:
Прусиновський, Адам підкоморій;
Іваницький, Матвій коморник (1600–1609);
Дахнович, Андрій коморник (1609–1613);
1613–1624:
Гойський, Роман підкоморій;
Черник, Григорій коморник і писар (1615–1626).
[1625]–1626:
Сапєга, Фрідріх Миколайович підкоморій.
1627–1632:
підкоморія не було.
1633–1648:
кн. Пузина, Юрій Юрійович підкоморій.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Kremenetz_s.png/88px-Kremenetz_s.png
Кременецький підкоморський суд
1566-[1567]:
Білецький, Олекшій підкоморний.
1567–1575:
Патрикій-Курозвонський, Іван підкоморний.
1579–1613:
Боговитин-Козерадський підкоморний;
Садовський, Гектор коморник (1611).
1613–1640:
Жоравницький, Ян підкоморний;
Домашевський, Федір Грицькович коморник (1621–1643);
Божкевич, Григорій коморник (1625).
1641–[1648]:
Єловицький, Данило підкоморний;
Домашевський, Федір Грицькович коморник.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/COA_of_Kyiv_Kurovskyi.svg/90px-COA_of_Kyiv_Kurovskyi.svg.png
Київський підкоморський суд
1566–1568:
Насиловський, Малхер підкоморій.
[1568]–1576:
Скумин-Тишкевич, Дмитро підкоморій.
1576–1579:
Рутський, Северин підкоморій.
1581–1602:
Харленський, Щасний (Фелікс) підкоморій;
Ласко, Іван коморник (1581–1584);
Уруцький, Семен Радивонович писар (1584), коморник ([1595]–1608).
1602–1618:
Горностай, Самійло підкоморій;
Уруцький, Семен Радивонович коморник (1608);
Крушинський, Якуб коморник (1608).
1619–1630:
Немирич, Стефан підкоморій;
Нечай, Іван Грузевич коморник (1619–1643).
1630–1639:
Воронич, Філон підкоморій;
Нечай, Іван Грузевич коморник (1619–1643);
Тучаницький, Миколай коморник (1638–1647).
1641–1659:
Немирич, Юрій підкоморій;
Тучаницький, Миколай коморник (1638–1647);
Говоровський, Андрій коморник (1643–1647).

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Braclav_polk.svg/70px-Braclav_polk.svg.png
Брацлавський підкоморський суд

1566–1578:
Дешковський, Семен Васильович підкоморій.
1572–1576:
Шашкович-Долбуновський, Мисько (Михайло) підкоморій.
1581:
Бокій, Ян підкоморій.
1583–1606(?):
Пісочинський, Лаврін Гнівошович підкоморій.
[1607]–1624:
Шашкович-Вишковський, Тихон Васильович підкоморій;
Боруховський, Данило коморник (1603–1629).
1625–1665:
кн. Четвертенський, Стефан Яцькович підкоморій;
Боруховський, Данило коморник (1603–1629);
Зештелинський, Миколай-Казимир коморник (1647).

У зв'язку з діяльністю підкоморських судів в джерелах згадуються такі мірники:

при Луцькому суді: Федорович, Павло (1589); Неналтовський, Юрій (1591–1613); Трусковський, Мартин (1595); Стемпковський, Станіслав (1604); Доморудзький, Микита (1605, «писати не уміл»); Мілевський, Мартин (1605); Фронц, Остафій (1607); Врещ, Ян (1607–1610); Степан (1609); Бондзинський, Ян (1610, «мерник землі Волинскоє»); Величко (1612); Лонський, Степан (1621); Кочич, Бармак (1621); Мощинський, Томаш (1622–1630); Старець, Стефан (1622); Перевалець, Максим (1625–1629); Неналтовський, Миколай (1629–1646); Струс, Остап (1634); Криштоф (1637); Степанкович, Матяш (1637); Труш, Остафій (1647): Левонович, Микита (1645).

при Кременецькому суді: Дроневич, Степан (1594); Неналтовський, Юрій (1597);
Друк, Остап (1616); Масницький, Томаш (1622).

при Київському суді: Селецький, Дмитро (1605); Циган, Гришко (1643 р. «мерник воєводства Києвского»); Раковський, Станіслав (1645).

Джерела

Фирфир
Спасибо сказали: olyvd, SVKM de L, Алёна4

Поделиться

2

Re: Підкоморські суди

Іменний покажчик ч. І
"Книга Київського підкоморського суду (1584-1644)"

http://toloka.hurtom.com/photos/130121115435216032_f0_0.png

Авъгусът див. Жикгимонт Август
Адам Богу фал див. Павша Богу фал
Аксак Ян, Оксан Ян київський підвоєвода — 16 зв., 27 зв., 58
Акъсак Стефан київський земський суддя — 114, 115, 128
Александер великий князь литовський (1492—1506), польський король (1501— 1506) — 75, 75 зв., 77 зв*., 90 зв., 91, 91 зв., 207
Александер Володимеровичъ, Володымерович київський князь (1443—1455) — 72, 203 зв.
Александр Андреевич див. [Кисе(л)] Александр Андреевич
Александрович Микита шляхтич-свідок — 22 зв.
Андриян чернець Києво-Печерського м-ря — 68, 70 зв.
Анна Барбара див. [Замо(и)ская] Барбара Констанция
Анъдре(и) з Лешъна див. Лещи(н)ски(и) Анъдре(и)
Анъна Воронянъка див. Сокоровая Грегорова Воронянъка Ганъна Юръевна
Баран Мелех Василевич, Баранович Мелешко київський зем’янин — 8, 8 зв., 9, 9 зв, 10, 10 зв., 11, 11 зв., 12, 12 зв., 13, 13 зв., 14, 14 зв.
Баранович Мелешко див. Баран Мелех Василевич
Барановски(и) Марек київський возний — 28, 53 зв., 54, 55, 56, 64
Басараб Григори(и) київський зем’янин 37 зв., 38 зв., 39, 39 зв., 40, 40 зв.
Береже(ц)ки(и) Ваврине(ц) київський ловчий — 31
Бзи(ц)ки(и) Ян уповноважений кн. Кирика Ружинського — 34 зв.
Блинструп Ери(и) київський зем’янин — 33
Богдан син київського зем’янина Федька Борисовича та його дружини Любки — 11 зв.
Богданович Иван див. Иван Богданович
Богдан сын Петров Ласковича див. Ласко Богдан Петрович
Борисович Фе(д)ко київський зем’янин, чоловік Любки, батько Богдана — 11 зв.
Бражи(н)ские див. Кивличи
Бражи(н)ски(и) Иван див. [Кевлич] Бражи(н)ски(и) Иван
Бражи(н)ски(и) Ми(с)ко див. [Кевлич] Бражи(н)ски(и) Ми(с)ко
Бражи(н)ски(и) Федор див. [Кевлич] Бражи(н)ски(и) Федор,
Бражи(н)ски(и) Яков див. [Кевлич] Бражи(н)ски(и) Яков
Бразинъски(и) Каспер уповноважений кн. Олександри Вишневецької — 106
Браевич Лазар див. Бриевич Лазар
Бриевич Лазар, Браевич Лазар київський зем’янин, батько Михайла Лазаревича— 21, 21 зв., 22, 22 зв., 23, 23 зв., 44, 44 зв.
Буда(и) підданий київського зем’янина Павші з с. Ласків — 13
Буда(и) Онѳфре(и) Мартинович підданий київського зем’янина Павші з с. Ласків — ІЗ-
Бутович Сємен київський войський — 15 зв., 16 зв., 18 зв., 31, 34 зв., 37, 40 зв.
Бутович Я(ц)ко київський хорунжий — 100, 100 зв.
Вали(ц)ки(и) житомирський підстароста — 131 зв.
Вєрби(ц)ки(и) Янъ уповноважений Рафала і Анни Лєщинських — 149 зв.
Верещака Прокопъ уповноважений Київського Пустинно-Микільського м-ря — 116 зв.
Верховски(и) Теодор уповноважений Абрама і Михайла Стрибилів — 142,    146,
146 зв.
Витовски(и) Лукаш, Витовъскц(и) Лукаш
київський земський підсудок — 114, 115, 128, 211
Витовски(и) Рафал, Витовъски(и) Рахвал
овруцький підстароста, київський ловчий — 12 зв., 103 зв.
Витовъски(и) Лукаш див. Витовски(и) Лукаш
Витовъски(и) Рахвал див. Витовски(и) Рафал
Вишневе(ц)кая Алєксандровая Анъдреевая Капустянъка Александра княгиня, брац- лавська каштелянова — 103 зв., 104, 104 зв., 105, 105 зв., 106
Во(и)тковски(и) Ян київський возний — 8 зв., 13 зв., 41, .67
Волобевъски(и) Гекътор київський зем’я- нин, зять Ганни Воронянки Сокорової — 47
Володымерович див. Александер Воло дим е- рович
Волъски(и) Станиславъ шляхтич-свідок — 128 зв.    /
Воробе(и) Макъсим, Вороблєвски(и) Макъ- сим війт м. ,Білої Церкви—184 зв., 185 зв., 190, 193 зв., 194 зв.
Вороблєвски(и) Макъсим див. Воробе(и) Макъсим
Ворона Григорє(и) київський зем’янин, батько Олександра і Івана Вороничів, дядько Ганни Воронянки Сокорової — 47 зв.
Ворона Иван Григоревич київський зем’я- нин, син Григорія Ворони, брат Олександра Воронина — 47 зв.
Вороне(ц)ки(и) Микола(и) київський зем’я- , нин — 102
Вороне(ц)ки(и) Ян овруцький замковий писар, уповноважений кн. Олександри Капустянки Вишневецької — 65, 66, 66 зв., 102, 104 зв., 106
Вороничи з Ловкова київські зем’яни — 24
Воронич на Шумъску Филон київський під-коморій— 109, 109 зв., ПО, 111, 114, 115, 118 зв., 120 зв., 121 зв., 128, 152, 153 зв., 155, 156, 159, 164, 180 зв., 183, . 184 зв., 190, 192 зв., 197
Вороничовая Алекъсанъдра Олычанъка Овъ- дотья прозъвищомъ Невидана, Овъдотья Олычанъка, Овъдотья Невиданая Ворони-човая київська зем’янка, дружина Олександра Воронина — 47, 47 зв., 50 зв., 51, 51 зв.
Воронинъ Александръ Грыгоръевич київський зем’янин, син Григорія Ворони, брат Івана Ворони, чоловік Овдоті Оли- чанкиї— 47, 47 зв., 49, 49 зв., 50 зв., 51
Воротынъски(и) Янъ уповноважений Теодо- ра і Барбари Гуменицьких — 116 зв.
Воскобо(и)никович Степан підданий київського зем’янина Дмитра бльця з с. На- родичів — 13
Вышетравка Йван київський возний — 105
Ганъна Сокоровая див. Сокоровая Грегорова Вороня нъка Ганъна Юръевна Ганъна Юръевая Вороня нъка, Ганъна Юръевна Воронянка див. Сокоровая Грегорова Вороня нъка Ганъна Юръевна Горностаевная Анъна див. Лещи(н)ская Ра- фаловая Горностаювна с Тулин Анна Горноста(и) Ероним, Горноста(и) Яроним, Hornostaj Heronym берестейський воєво- дич, чоловік Беати Лясотянки — 32 зв., 33, 33 зв., 34 зв., 35, 35 зв., 36 Горноста(и) Яроним див. Горноста(и) Ероним
Грузєвич Иоан див. Неча(и) Грузевич Иран Грузевич Неча(и) Иоан див. Неча(и) Грузевич Иоан
Гулевич Микола(и) київський ключник і городничий — 40 зз.
Гуляницъки(и) Григоре(и), Уляницъки(и) Грегор, Уляницъки(и) Григоре(и) київ¬ський возний — 41, 49, 49 зв. Гумени(ц)кая Федоровая Черкасовъна Бар¬бара київська гродська суддева, дружина Теодора Гуменицького — 108, 110, 111, 111 зв., 113, 116, 117 зв., 120, 12Пзв. Гумени(ц)ки(и) Теодор київський гродський суддя, чоловік Барбари Гуменицької — 108, 111, 111 зв., 116, 117 зв., 121 зв.
Дашук див. Дашук Тумашович Дашук Томашевич див. Дашук Тумашович Дашук Тумашович, Дашук, Дашук Томаше¬вич, Томаш, Тумашевич київський боя¬рин — 22, 22 зв, 44 зв.
Дедко Васи(л) див. Дедович Васи(л) Данило-вич    /
, Дедкович Васи(л) див. Дедович Васи(л) Да-нилович
Дедко Федор Василевич див. Дедовичъ Три- по(л)ски(и) Федор старъши(и) Дедковичъ Данило київський зем’янин, батько Василя Дідовича, дід Гапона, Ждана і Федорів Дідовичів-Трипольських та Богдани Дідівни, чоловік Фурсової [Халецької] — 75, 90 зв.
Дедович Васи(л) Данилович, Дедко Васи(л), Дедкович Васи(л) київський зем’янин, син Данила Дідковича, батько Гапона, Ждана і Федорів Дідовичів-Трипольських . та Богдани Дідівни, син Фурсової \Ха¬лецької] — 91, 92, 92 зв.
Дєдовичи Трипо{л)ские, Дѣдовичи, Три- по(л)ские, Триполъские київські зем’я¬ни — 8    зв., 9    зв.,    10, 10    зв.,    11, 12, 13,
13 зв.,    14, 14    зв.,    53, 54,    54    зв., 55, 56,
56 зв.,    57, 57    зв.,    58 зв.,    59,    59 зв., 60,
60 зв.,    62 зв.,    63,    64 зв.,    67,    71, 73 зв.,
74 зв.,    75, 75    зв.,    76 зв.,    77,    78 зв., 79,
80, 82 зв., 83, 85, 86, 87, 88, 91 зв., 92, 93, 93 зв., 94, 94 зв., 95, 95 зв., 96, 96 зв., 97, 97 зв., 98, 99, 103
Дедович Федор старъши(и) див. ДЕДОВИЧЪ Трипо(л)ски(и) ФЕДОР старъши(и)
ДЕДОВИЧЪ Трипо(л)ски(и) Гапон київський зем’янин, син Василя Дідовича, брат Ждана і Федорів Дідовичів-Трипольських та Богдани Дідівни — 8, 9, 53, 53 зв., 54, 54 зв., 55, 58, 60 зв., 61 зв., 62 зв.,
63    зв., 64, 64 зв., 67 зв., 68 зв., 69 зв., 70 зв., 83, 83 зв., 100 зв., 101, 102, 102 зв., 103, 103 зв.
ДЕДОВИЧЪ Трипо(л)ски(и) Ждан київський зем’янин, син Василя Дідовича, брат Га-' пона і Федорів Дідовичів-Трипольських та Богдани Дідівни — 8, 9, 53, 53 зв., 54, 54 зв., 55, 57 зв., 58 зв.; 60 зв., 63 зв.,
64    зв., 67-зв., 68 зв., 69 зв., 70 зв., 73 зв., 100 зв., 101, 102, 102 зв., 103 .
ДЕДОВИЧЪ Трипо(л)ски(и) Федор молод¬шай) київський зем’янин, син Василя Дідовича, брат Гапона, Ждана і Федора- старшого Дідовичів-Трипольських та Богдани Дідівни — 8, 9, 53, 53 зв., 54, 54 зв., 55, 57 зв., 58 зв., 60 зв., 63 зв., 64 зв., 67 зв., 68 зв., 69 зв., 70 зв., 73 зв., 100 зв., 101, 101 зв., 102, 102 зв., 103
Дедовичъ Трипо(л)ски(и) Федор старъши(и), Дедко Федор Василевич, Дедович Федор старъши(и) Дидович Трипо(л)ски(и) Фе¬дор — київський зем’янин, син Василя Дідовича, брат Гапона, Ждана і Федор а- молодшого - Дідовичів-Трипольських та Богдани Дідівни—8, 9,14 зв., 18 зв., 43 зв., 53, 53 зв., 54, 54 зв., 55, 57 зв., 58, 60 зв., 63 зв., 64 ^зв., 72 зв., 73"зв., 91 зв., 96, 102, 102 зв., 103, 103 зв.
Дедовна Богдана Василевая Мощени(ц)кая див. Мощени(ц)кая Василевая Дедовна Богдана
Дешковская Богушовая Киселевна Богдана, Киселевна Богдана брацлавська хорун- жина, дочка Федора Киселя, дружина Богуша Дешковського, мати Богдана Дешковського — 23, 24
Дешковски(и) Богдан Богушевич брацлав- ський хорунжич, син Богуша Дешков¬ського і Богдани Киселівни — 7, 17 зв., 19, 19 зв., 20, 20 зв., 24, 26 зв., 27 зв., 42'зв., 43 зв.
Цешковски(и) Богуш Василевич брацлавсь- кий хорунжий, чоловік Богдани Киселів¬ни, батько Богдана Дешковського — 23, 23 зв., 24, 24 зв., 25, 25 зв., 26, 26 зв., 28, 44, 44 зв., 45, 45 зв.
Дидковая київська зем’янка — 12, 12 зв.
Дидович Трипо(л)ски(и) Федор див. ДЕДО¬ВИЧЪ Трипо(л)ски(и) Федор старъши(и)
Добролежа Стефан бурмистр м. Білої Церк¬ви — 194 зв.
Долинних з Рутки Лукъян міщанин м. Білої Церкви — 194 зв.
Долинник Олешъко бурмистр м. Білої Церк¬ви — 194 зв.
Домбровски(и) Станислав див. Дубровски(и) Станислав
Дорогоста(и)ские волинські й київські зе- м’яни — 72, 79, 204
Дорогоста(и)ски(и) Монвид Павел див. Мон-вид Дорогоста(и)ски(н) Павел Дорогоста(и)ски(и) Павел див. Монвид До- ,рогоста(и)ски(и) Павел Дорогоста(и)ски(и) Петр див. Кухмистро- вичъ Дорогоста(и)ски(и) Петр Дорогоста(и)ски(и) Петръ Миколаевич ко¬ролівський кухмистр, чоловік Юршанки, батько Миколая Олехновича Кухмистро- вича-Дорогостайського, дід Миколая, Петра, Станіслава і Яна Кухмистровичів- Дорогостайських, прадід Павла Монвида Дорогостайського — 72 зв. Дорогоста(и)ски(и) Янъ див. Кухмистровичъ Дорогоста(и)ски(и) Янъ Дру(ц)ки(и) Прокоп підданий київського зем’янина Павші з с. Дорогиня — 13 Дубрович Фє(д)ко овруцький виж —
12    зв.
Дубровски(и) Во(и)техъ шляхтич-свідок — 128 зв.
Дубровски(и) Станислав, Домбровски(и) Ста-ниславъ уповноважений Дідовичів-Три-польських — 57 зв., 59 зв.
Думи(н)ски(и) Тимофе(и) уповноважений Мелеха Барана — 10, 52 зв.
Дѣдовичи див. Дедовичи Трипо(л)ские
Езєрски(и) Мате(и) київський поборця — 87 зв.
Еле(ц) київський зем’янин — 9 зв., 131 зв. Еле(ц) Дмитро київський земський писар —
13    зв., 26 зв., 28, 29, 29 зв., ЗО зв., 31, 34 зв., 37
Еле(ц) Филип київський підстолій — 28 Ермолйч Сачко див. Сачко Ермолич Есиф ігумен Київського Пустинно-Микїль- ського монастиря — 70 Есликовски(и) див. Ясликовски(и) Станислав
Жасълавъски(и) Януїн див. Жеславски(и) Януш
Жеславски(и) Януш, Жасълавъски(и) Януш
князь, підляський воєвода, житомирський староста — 32, 51
Жикгимонт див. Жикгимонт Перши(и) Жикгимонт Август, Авъгусът, Жыкгимонт Авъгусът польський король (1530—1572), великий кн. литовський (1548—1572) — 11, 22 зв., 23 зв., 44 зв., 77 зв., 78, 91, 91 зв., 92 зв.
Жикгимонт Перши(и), Жикгимонт, Жикги- монът Стары(и), Жыкгимонтъ польський король і великий кн. литовський (1506— 1548) -г- 21 зв., 23, 23 зв., 24, 77, 77 зв., 91, 92, 170, 203 зв., 204, 207 зв.
Жикгимонт Трети(и) король Речі Посполи¬тої (1587—1632) — 29, 2р зв., 31, 105,
203 зв.
Жикгимонът Стары(и) див. Жикгимонт Пєрши(и)
Жили(н)ски(и) Павел, Ziminsky Pawel шлях- тич-свідок — 36
Жолковски(и) Станислав львівський каште¬лян, любачівський і калуський староста — 31 зв.
Жукович Антон підданий київського зем¬ського писаря Дмитра ёльця з с. Наро- дичів — 13
Жуковски(и) , Матыс шляхтич-свідок — 103 зв.
Жыкгимонт Авъгусът див. Жикгимонт Ав¬густ
Жыкгимонтъ див. Жикгимонт Пер¬ши^)
Завада Якуб київський возний — 128 зв., 211 зв.
[Замо(и)ская] Барбара Констанция, Анна Барбара, Конъстанция київська зем’янка, дочка Томаша і Катерини з Острога За- мойських, сестра Я на і Катар и ни- Гризел- ли Замойської — 114, 115, 128
![Замо(и)ская] Катарина-Кгризе(л)ля, Кгры- зельля київська зем’янка, дочка Томаша і Катерини з Острога Замойських, сестра Я на і Барбари Констанції Замойських —
114,    115, 128.
Замо(и)ская Томашовая Катерина з Острога
княгиня, дружина Томаша Замойського, мати Яна, Барбари-Констанції і Катари- н-и-Гривелли Замойських— 114, 115, 128, 128 зв.
Замо(и)ски(и) на Замостю Томаш див. За- мо(и)ски(и) Томаїіі
Замо(и)ски(и) на Замостю Ян каліський староста, син Томаша і Катерини з Остро¬га Замойських, брат Барбари-Констанції і Катарини-Гризелли Замойських— 114,
115,    128, 211 зв.
Замо(и)ски<и) Томаш, Замо(и)ски(и) на Замостю Томаш коронний канцлер, чоло¬вік Катерини з Острога Замойської, бать¬ко Яна, Барбари-Констанції і Катари- ни Гризелли Замойських — 128 зв., 211 зв.
Зарудски(и) Иван київський возний — 61 зв., 62, 106 зв.
Зборовски(и) з Ри(т)вян Ма(р)тын київський зем’янин — 128, 135 зв., 136, 138 зв., 139, 150, 150 зв., 151
Зеле(н)ски(и) Семен київський возний — 158, 171 зв.
Зенкевич Иван див. Иван Зенкевич
Змиевски(и) Иван київський возний — 67
Иван Богданович підданий Павші з с. Лас- ків — 13
Иван Зе(н)кевич підданий київського зем’я- нина Івана Солтана з с. Давидковичів — 13
Ивановичъ Семен київський возний — 58, 59 зв., 60 зв.
Иев див. Иев Петрович Иев Петрович, Иев підданий київського землянина Івана Солтана з с. Давидкови¬чів — 13, 13 зв.
Исая Трохимович див. Трохимович Исая
Казимар див. Казимер Казимер, Казимар великий князь литов¬ський (1440—1492), польський король (1447—1492)— 21, 21 зв., 23, 23 зв., 44, 72, 77 зв., 203 зв.
Камени(ц)ки(и) Семионъ див. Камѣницъ- ки(и) Семионъ
Каме(н)ски(и) Микола(и) житомирський під-староста — 7, 19
Камѣницъки(и) Семионъ, Камеии(ц)кн(и) Семионъ чернець Київського Пустинно- Микільського м-ря — Нбзв., 184, 186 зв., 187, 188
Капуста Андре(и) Тимофеевич князь, ов-руцький староста — 12, 12 зв. Кговаревъски(и) Анъдре(и) київський ко¬мор ник — 211
Кгрызельля див. [Замо(и)ская] Катарина- Кгризе(л)ля
[Кевлич] Бражи(н)ски(и) * Иван київський зем’янин, син Федора, брат Миська і Яко¬ва Кевличів-Бражинських — 40 [Кевлич] Бражи(н)ски(и) Ми(с)ко київський зем’янин, син Федора, брат Івана і Якова Кевличів-Бражинських — 40 Кевлич Бражи(н)ски(и) Миха(и)л київський зем’янин, брат Устимана і Федора Кевли¬чів-Бражинських — 37 зв., 40 Кевлич 5ражи(н)ски(и) Устиман київський зем’янин, брат ІѴІихайла і Федора Кевли¬чів-Бражинських — 37 зв., 40 [Кевлич] Бражи(н)ски(и) Федор київський зем’янин, брат Михайла і'Устимана Кев- личів-Бражинських, батько Миська, Івана і Якова Кевличів-Бражинських — 40 [Кевлич] Бражи(н)ски(и) Яков київський зем’янин, син Федора, брат Івана і Миська Кевличів-Бражинських — 40 Кивличи, Бражи(н)ские київські зем’яни — 38, 38 зв., 39, 39 зв., 40, 131 [Кисе(л)] Александр Андреевич київський зем’янин, брат Богдани Киселівни, шурин Богуша Дешковського — 23 Киселевна Богдана див. Дєшковская Богу- шовая Киселевна Богдана [Кисе(л)] Федор Андреевич королівський дворянин, батько Богдани Киселівни Дешковської — 21 зв., 23, 23 зв.
Кмита Криштоф овруцький державця — 11 зв.
Кмита Филон чорнобильський державця — 10 зв.
Кожуховски(и) Меле(н)ты(и) чернець Київ-ського Пустинно-Микільського монасти¬ря, уповноважений ігумена Ісаії Трохи- мовича — 108 зв., 118 зв.
Коневич Пилип підданий київського зем¬ського писаря Дмитра Єльця з с. Народи- чів — 13, 13 зв.
Кончаковски(и), Конъчаковъски(и) Терех Григоревич київський возний — 19 зв., 88
Конъстанция див. [Замо(и)ская] Барбара Констанция
Конъчаковъски(и) Терех Григоревич див. Кончаковски(и)
Корє(ц)кая Анна Самоеловна див. [Лещин-ская} Анъна Самоеловна Коре(ц)кого
Коре(ц)кая Ефъфрузына княгиня, дочка кн. Кароля Корецького, сестра кн. Са- муеля Корецького — 152, 152 зв., 154, 155, 156, 164, 181, 183, 184 зв., 190 зв.
Коре(ц)кие, Корецъкие князі — 152, 154» 154 зв., 155,    155    зв.,    164,    174, 181    зв.,
182 зв., 183 зв.,    184,    185,    186 зв.,    187,
190 зв., 191,    191    зв.,    192,    192 зв.,    194,
195, 195 зв.,    196, Л96    зв.,    197, 197    зв.,
198,    198 зв.,    199    зв.,    200,    201 зв.,    *202,
202 зв., 207, 207 зв., 209
Коре(ц)ки(и) див. Коре(ц)ки(и) Самое(л)
Коре(ц)ки(и) Богуш Федорович князь, жи-томирський староста — 21 зв., 23, 23 зв., 44 зв.
Коре(ц)ки(и) волы(н)ски(и) каштелян див. Корє(ц)ки(и) Каро(л)
Корє(ц)ки(и) Каро(л), Корє(ц)ки(и) во- лы(н)ски(и) каштелян князь, волинський каштелян, батько кн. Самуел$ і Євфру- зини Корецьких — 152, 152 зв., 154, 156, 164, 181, 183, 184 зв., 185, 190 зв.
Коре{ц)ки(и) Самое(л), Коре(ц)ки(и), Ко- рецъки(и) князь, син кн. Кароля Корець¬кого, брат кн. Євфрузини Корецької, батько кн. Анни Корецької — 152, 152 зв., 154, 155, 156, 164, 170, 171, 172 зв., 178зв., 181, 183, 184 зв., 190 зв., 192 зв., 193, 193 зв., 194, 194 зв., 195, 195 зв., 197,
199,    207 зв.
Корецъкие див. Коре(ц)кие
Корецъки(и) див. Коре(ц)ки(и) Самое(л)
Корчевски(є) київські зем’яни — 38, 38 зв., 39, 39 зв., 40, 40 зв.
Корчєвски(и) Микола(и) київський зем’я- нин, брат Яна Корчевського — 37 зв., 39
Корчевски(й) Ян київський зем’янин, брат Миколая Корчевського — 37 зв.
Кочорович Данило київський возний — 128 зв.
Кошерски(и) Анъдре(и) Миха(и)лович
князь, справця Київського воєводства — 91
Кропивни(ц)ки(и) Михал брацлавський зем-ський підсудок — 153 зв.
Куже(л) Гришко підданий київського зем¬ського писаря Дмитра Єльця з с. Наро- дичів — 13, 13 зв.
Кухмистровичи волинські і київські зем’я¬ни — 72 зв.
Кухмистровичъ Дорогоста(и)ски(и) Мико- ла(и), Кухмистровичъ Микола(и) волин-ський зем’янин, син Миколая Олехновича Кухмистровича-Дорогостайського, брат Петра, Станіслава і Яна Кухмистровичів- Дорогостайських — 72 зв.
Кухмистровичъ Дорогоста(и)ски(и) Мико- ла(и) Олехнович, Микола(и) сын Петров королівський мечник, син Петра Дорого- стайського і Юршанки, батько Миколая, Петра, Станіслава і Яна Кухмистровичів- Дорогостайських — 72 зв., 204
Кухмистровичъ Дорогоста(и)ски(и) Петр, Дорогоста(и)ски(и) Петр, Кухмистровичъ Петр волинський і київський зем’янин, син Миколая Олехновича Кухмистровича- Дорогостайського, брат Миколая, Станіс¬лава і Яна Кухмистровичів-Дорогостай- ських, стрий Павла Монвида-Дорогостай- ського — 72 зв., 73, 73 зв., 74, 75 зв., 204, 205 зв.
Кухмистровичъ Дорогоста(и)ски(и) Ста-нислав, Кухмистровичъ Станислав волин-ський зем’янин, син Миколая Олехновича Кухмистровича-Дорогостайського, брат Миколая, Петра і Яна Кухмистровичів- Дорогостайських — 72 зв.
Кухмистровичъ Дорогоста(и)ски(и) Янъ, Дорогоста(и)ски(и) Янъ, Кухмистровичъ Янъ волинський і київський зем’янин, син Миколая Олехновича Кухмистровича- Дорогостайського, брат Миколая, Петра і Станіслава Кухмистровичів-Дорогостай- ських, батько Павла Монвида-Дорого- стайського — 72 зв., 73, 79, 204
Кухмистровичъ Микола(и) див. Кухмистро-вичъ Дорогоста(и)ски(и) Микола(и)
Кухмистровичъ Петр див. Кухмистровичъ Дорогоста(и)ски(и) Петр
Кухмистровичъ Станислав див. Кухмистро-вичъ Дорогоста(и)ски(и) Станислав
Кухмистровичъ Янъ див. Кухмистровичъ Дорогоста(и)ски(и) Янъ
Кучи(н)ски(и) Стефан київський возний — 34 зв., 35
«Назарович Миха(и)ло див. Миха(и)ло Ла-заревич
Ласки київські зем’яни — 9 зв.
Ласко Андре(и) Федорович київський зем’я¬нин, син Овдоті Якубової Медушовської,
брат Василя Федоровича Ласка, пасерб Якуба Медушовського — 52, 52 зв., 65, 106 зв.
Ласко Богдан київський зем’янин, син Ми-хайла Олехновича Ласка, брат Михайла і Федора Ласків — 65, 66 зв., 67, 106 зв.
Ласко Богдан Петрович, Богдан сын Петров Ласковича київський, зем’янин, чоловік Овдоті — 11 зв.
Ласко Васи(л) Федорович київський зем’я¬нин, син Овдоті Я кубової Медушовської, брат Андрія Федоровича Ласка, пасерб Якуба Медушовського — 52, 52 зв., 65, 106 зв.
Ласко Иван київський граничний~комор- ник — 5,5 зв., 19, 20, 26
Ласко Ку(з)ма київський возний — 8 зв., 10, 52, 52 зв., 65, 65 зв., 66, 66 зв., 67, 101, 106 зв.
Ласко Миха(и)ло вінницький гродський суд^ дя, син Михайла Олехновича Ласка, брат Богдана і Федора Ласків — 65, 106 зв.
Ласко Миха(и)ло Олехновйч брацлавський земський підсудок, батько Богдана, Ми¬хайла і Федора Ласків — 52, 52 зв., 65
Ласко Федор київський зем’янин, син Ми-хайла Олехновича Ласка, брат Богдана і Михайла Ласків — 65, 106 зв.
Левковна Гулевичовна Перека(л)ская До- рота, прозываемая Овъдо(т)я див. Меду- шовская Якубовая
Левко Опанасович підданий київського зем’янина Павші з с. Ласків — 13
Левъковичъ Яцъко див. Яцъко Левъковичъ
Ленъкевич Ипогорски(и) Ян полюбовний суддя — 40 зв.
Лесчинъски(и) Анъдре(и) див. Лещи(н)- ски(и) Анъдре(и)
Лешъчи(н)ски(и) з Лешъна Рафал див. Лещи(н)ски(и) з Лешна Рахвал
Лешъчи(н)ская зъ Лешна Теофила київ¬ська зем’янка, дочка Рафала Лещинського і Анни Горностаївни — 2І1
[Лещи(н)ская] Анъна Самоеловна Коре(ц)- кого, Коре(ц)кая Анна Самоеловна, Самое-ловая Коре(ц)кая, Самоеловъна Корецъ- . кая княгиня, дочка кн. Самуеля Корець- кого, дружина Андрія Лещинського — 152, 152 зв., 154, 155, 155 зв., 156, 164, 181, 183 зв., 184, 184 зв. 185 зв., 190 зв., 191 * Лещи(н)ская Рафаловая Горностаювна с Тулин Анна, Горностаевная Анъна київ¬ська зем’янка, дружина Рафала Лещин¬ського, мати Теофіли Лєщинської — 114 зв., 115, 128, 211
Лещи(н)ски(и) Анъдре(и), Анъдре{и) з Лешъна, Лесчинъски(и) Анъдре(и) белзь- кий воєводич, чоловік кн. Анни Корець- кої — 152, 152 зв., 154, 155 зв., 156, 164, 181, 184, 185 зв., 191
Лещи(н)ски(и) з Лешна Рахвал, Лешъ- чи(н)ски(и) з Лешъна Рафал белзький воєводич, чоловік Анни Горностаївни, батько Теофіли Лєщинської— 114 зв., 115, 128, 133 зв., 211
Лозка Иван київський земський писар — 103 зв.
Лозка Стефан мозирський маршалок — 31,
31    зв., 34 зв., 37, 100, 100 зв.
Лучич Кирик київський зем’янин — 8 зв. Любка дружина київського зем’янина Федь¬ка Борисовича, мати Богдана — 11 зв. Любомирски(и) Костанти(н) краківський воєвода, білоцерківський староста — •    184 зв., 190, 192 зв.
Лясотянка Бєата дружина берестейського воєводича Гієроніма Горностая — 32 зв., 33, 33 зв.
Малышка Есиф уповноважений кн. Януша Жеславського — 51, 52 Марковая див. Петровича Марковая Ласъ- ковна Ма(р)я Ивановъна Марковая Петровича див. Петровича Марко¬вая Ласъковна Ма(р)я Ивановъна Мартинович Буда(и) Онофрє(и) див. Буда(и) Онофрє(и) Мартинович Масло Григо(р) див. Масло Григорє(и) Масло Григоре(и), Масло Григо(р) овруць¬кий замковий писар — 8 зв., 12 Медлишовъски(и) Лукаш див. Модлишев- ски(и) Лукаш
Медушовская Я кубовая, Левковна Гулеви-човна Перека(л)ская Дорота, прозывае¬мая Овдо(т)я київська зем’янка, мати Андрія і Василя Федоровичів Ласків* дружина Якуба Медушовського — 52* 52 зв., 106 зв.
Медушовски(и) Якуб 'київський зем’янин, чоловік Овдоті Я кубової Медушовської, вітчим Андрія і Василя Федоровичів ^-Ласків—52, 52 зв., 65, 65 зв., 66 зв., 106 зв.
Микола(и) сын Петров див. Кухмистровичъ Дорогоста(и)ски(и) Микола(и) Олехновйч Минковски(и) Стефан київський возний —
32    зв., 35, 41
Миха(и)лович Гайко київський зем’янин — 170
Миха(и)ло Лазаревич київський зем’янин, син Лазаря Бриєвича — 22, 22 зв., 44 зв. Мишкевич Андре(и) київський зем’янин — 21
Миштурт Крыштоф уповноважений Андрія Фірлея — 171 зв., 189 зв., 193 зв. Могила Петро київський митрополит, архі¬мандрит Києво-Печерського монастиря, ко¬лишній ігумен Київського Пустинно-Ми- кільського монастиря — 109, 110, 111 зв., 112, 113, 116 зв., 11,8, 119, 120 зв., 122 зв. Модлишєвски(и) Лукаш, Медлишовъски(и) Лукаш, Модлишовски(и) Лукаш київ-
ський зем’янин — 114, 114 зв., 115, 115 зв. 140 зв., 141, 141 зв., 143 Модлишовски(и) Лукаш див. Модлишев- ски(и) Лукаш
Монвид Дорогоста(и)ски(и) Павел, Дорого- ста(и)ски(и) Монвид Павел, Дорогоста(и)- ски(и) Павел королівський дворянин, син Яна1 Кухмистровича-Дорогостайського, онук Миколая . Олехновича Кухмистро- вича Дорогостайського,' правнук Петра Дорогостайського і Юршанки — 53-, 53 зв., 54, 54 зв., 55, 55 зв., 56, 56 зв., 57, 57 зв., 58, 58 зв., 59, 60 зв., 61, 61 зв., 63, 64, 64 зв., 67, 67 зв., 68 зв., 69, 69 зв., 70, 71, 72 зв., 73, 73 зв., 74, 74 зв., 76 зв., 77, 77 зв., 78, 78 зв., 79, 79 зв., 80, 80 зв., 81, 81 зв., 83, 84, 84 зв., 88, 88 зв., 89, 89 зв., 90, 93, 93 зв.; 94, 94 зв., 96, 97 зв., 98, 98 зв., 99, 99 зв., 204, 204 зв., 205 зв., 206 зв. Морави(ц)ки(и) Ян див. Мурави(ц)ки(и) Янъ Мочу(л)ски(и) Костюк київський возний 8 зв.
Мощени(ц)кая Василевая Дедовна Богдана, Дедовна Богдана Василевая Мощєни(ц)-
кая київська підстолина, дочка Василя Дідовича, сестра Гапона, Ждана і Федорів Дідовичів-Трипольських — 8 Мурави(ц)ки(и) Янъ, Морави(ц)іки(и) Ян уповноважений братів Тиш-Биковських — 160 зв., 162 зв.
Мышка Варковски(и) Михаил див. Мышка з Варкович Михаил
Мышка з Варкович Абрам овруцький ста¬роста — 18 зв., 43 зв.
Мышка з Варкович Михаил, Мышка Михаил, Мышка Варковски(и) Михаил волинський каштелян — 31, 31 зв., 34 зв., 37 Мышка Михаил див. Мышка з Варкович Михаил
Назарович Семен див. Се(н)ко Назарович Назарович Се(н)ко див. Се(н)ко Назарович Негребе(ц)ки(и) уповноважений кн. Ко- рецьких та братів Тиш-Биковських —200 Негребецъки(и) Костанъти(н) київський митрополичий намісник —- 116 зв., 125 зв. Немерович див. Немирович Анъдре(и) Яку-бович
Немирич Есиф київський земський суддя, батько Матвія Нёмирича — 16 зв., 27, 27 зв.
Немирич Матфѣ(и), Немирович Матфѣ(и)
київський зем’янин, син Єсифа Немири- ча — 14 зв., 15, 15 зв., 16, 16 зв., 17, 17 зв., 19, 26 зв., 27, 27 зв., 28 зв., 29, 29 зв., ЗО, 33, 35, 40 зв., 41, 41, зв., 42, 43 зв., 44, 44 зв., 45, 45 зв., 46, 46 зв., 132, 147 Немирович Анъдре(и) Якубович, Немерович київський воевода — 92, 92 зв., 203 зв. Немирович Матфѣ(и) див. Немирич Мат- фѣ(и)
Несебински(и) Станислав овруцький замко¬вий писар — 12 зв. ,
Неча(и) Грузевич Иоан, Грузевич Иоан, Грузевич Нєча(и) Иоан київський возний — 108, 109, ПОзв., Ill зв., 116, 119, 121, 125 зв.
Нови(ц)ки(и) Матяйі київський возний — 156 зв., 161 зв.
Обух підданий Яна Монвида-Дорогостай- ського з Обухівщини—73 ,зв.
Овдотья дружина Богдана Петровича Лас¬ка —11 зв.
Овъдотья Невиданая Вороничовая див. Во- роничовая Алекъсандра Олычанъка Овъ-дотья прозъвищомъ Невидана Овъдотья Олычанка див. Вороничовая Алекъсандра Олычанъка Овъдотья прозъ¬вищомъ Невидана
Овру(ц)ки(и) Семен Радивокович див.
Уру(ц)ки(и) Семен Радивонович Овсяны(и) Иван київський возний — 5 & Окгановски(и) Ян третейський суддя, шлях- тич-свідок — 7, 19 Оксак Ян див. Аксак Ян Олехно Судимонтович див. Судимонтович Олехно
Олизар див. Олизар Волчкович Адам Олизар Адам див. Олизар Волчкович Адам Олизар Волкович Адам, Олизар, Олизар Адам, Олизарович Волчкевич київський зем’янин — 24 зв., 25, 26, 26 зв., 28 зв., 29, 29 зв., 30 зв., 33, 35, 140 зв., 151 Олизар Волчъкович Людвик київський зе¬м’янин — 140 зв.,
Олизарович Волчкевич див. Олизар Волчко-вич Адам
Онофреевич Тит, Тит київський зем’янцн, сябр Мелеха Барана — 8, 9, 10, 14, 14 зв. Онофре(и) Мартинович Буда(и) див. Буда(и) Онофре(и) Мартинович Опанасович Левко див. Левко Опанасович Острозски(и) Доминик князь — 176 Остро(з)ски(и) Конъстанти(н) див. Ост- ро(з)ски(и) Костентин 0стро(з)ски(и) Костентин, Остро(з)ски(и) Конъстанти(н) князь, київський воево¬да — 58 зв., 61 зв., 73, 73 зв., 74, 76, 76 зв., 79 зв., 81, 81 зв., 84, 84 зв., 85, 85 зв., 86, 87, 87-зв., 88, 89, 89 зв., 91, 94/94 зв., 95 зв., 96, 96 зв., 98, 98 зв., 99, 170 зв., 171, 171 зв., 173 зв., 188 зв., 204 зв., 205 зв., 206
Остро(з)ски(и) Януш князь, краківський каштелян, білоцерківський староста — 205
Павша київський зем’янин — 13 Павша Богу фал, Адам Богуфал київський земський підсудок—11 зв., 15 зв., 16 зв., 18 зв.
Павша Якуб київський зем’янин — 28,
34 зв., 40 зв.
Пє(л)чи(ц)ки(и) Васи(л) третейський суд¬дя — 40 зв.
Песочи(н)ски(и) Лаврин брацлавський під-коморій — 31 зв.
Петрович Иев див. Иєв Петрович
Петрович Марко київський зем’янин —
8 зв.
Петровича Марковая Ласковна Ма(р)я Ива- иовъна,' Марковая, Марковая Петровича
київська зем’янка — 52, 52 зв., 65, 65 зв., 66 зв., 106 зв.
Петровски(и) Станислав королівський ко¬місар — 31 зв.
Пилипозские шляхта-свідки — 20 зв.
Пинъчук з Пинчуков Васько міщанин м. Бі¬лої Церкви — 194 зв.
Подгае(ц)ки(и) Иван уповноважений кн. Кирика Ружинського — 20 зв.
Покалевски(и) Григорє(и) третейський суд¬дя — 7
Пото(ц)ки(и) Станислав брацлавський воє¬вода — 152 зв., 154, 155, 156
Прежовски(и) Иван, Прежовски(и) с Прє- жова київський зем’янин — 19, 19 зв., 24, 45 ‘
Прежовски(и) Семен Иванович київський зем’янин — 5, 5 зв., 6, 6 зв. 7, 19
Прєжовски(и’) с Прежова див. Прежовски(и) Иван
Пронски(и) Фредрих Глебович князь, київ-ський- воєвода, — 23, 92 зв.
Проскура Сусча(н)ски(и) Федор, Сусча(н)- ски(и) Проскура Федор київський зем¬ський писар—211
Путятич Дмитро князь, київський воєвода — 90 зв.
Радивил Микола(и) віленський воєвода, мар- шалок Великого князівства Литовського, берестейський, борисовський і ошмян- ський староста — 23 зв.
Радивил на Ольїцє и Несвижу 0(л)брихт Станислав князь, канцлер Великого кня-зівства Литовського — 152 зв., 154, 155, 156, 164 зв., 183 зв., 185 зв., 190 зв.
Радюн Степанович підданий київського зем’янина Павші з с! Ласків — 13
Ра(и) Васи(л) київський намісник — 91 зв.
Ранивъски(и) Микола(и) див. Реновьски(и) Микола(и)
Реновъски(и) Микола(и), Ранивъски(и) Ми- кола(и) київський возний — 108 зв., 117, 118 зв., 125 зв.
Родкевич Янъ служебник Мартина Зборов- ського — 135 зв., 138 зв., 139, 150
Ро(и)кевич Лавор підданий київського зе-м’янина Павші з с. Дорогиня — 13, 13 зв.
Романович Волчко овруцький намісник — 22 зв.
Романович Сє(н)ко київський тивун — 22 зв.
Ружи(н)ски(и) див. Ружи(н)ски(и) Кирик Остафъевич
Ружи(н)ски(и) Кирик див. Ружи(н)ски(иі Кирик Остафъевич
Ружи(н)ски(и) Кирик Остафъевич , Ружи(н)- ски(и) Кирик, Ружинъски(и) Кирик, Ру- жи(н)ски(и) князь — 7, 14 зв., 15,15 зв., 16 зв., 17, 17 зв., 18 зв., 19, 19 зв., 20 зв., 1
21,    24, 25, 25 зв., 26 зв., 27, 27 зв.
28 зв., 29, ЗО, 31, 31 зв.,    32,    3.2    зв.,    33,
33    зв., 34 зв., 35, 35 зв.,    36,    36    зв.,    37,
37 зв., 40 зв., 41, 41 зв., 42, 42 зв., 43 зв., 44, 45, 45 зв., 46 зв.
Ружинъски(и) Кирик див. Ружи(н)ски(и) Кирик Остафъевич
Русинович Берестє(ц)ки(и) Сасин уповно-важений Павла Монвида Дорогостайсько-. го — 55, 62
Савич Григо(р) овруцький ' священик — 103 зв., 104, .104 зв., 105    ‘
Самоєловая Корє(ц)кая див.    [Лєщи(н)ская]
Анъна Самоеловъна Коре(ц)кого
Самоеловъна Корецъкай див. [Лєщи{н)ская] Анъна Самоеловъна Коре(ц)кого
Сачко Ермолич підданий київського земсько¬го писаря Дмитра Єльця з с. Народи- чів — 13
Семашко Филон київський зем’янин —
8 зв.
Семен Александрович, Семен кня(з) київ-ський князь (1455—1470) — 21, 21 зв.,
22,    22 зв., 23, 23 зв., 44
Семен кня(з) див. Семен Александрович
Семен Назарович див. Св(н)ко Назарович
Сени(ц)ки(и) Юзеф луцький граничний ко- морник, уповноважений кн. Самуеля Корецького — 171 зв., 193 зв.
Сє(н)ко Назарович, Семен Назарович під-даний київського зем’янина Павші з с. Ласків — 13, 13 зв.
Скипор житомирський намісник — 22 зв.
Слупица Семен третейський суддя — 7
Сниткович Гришко підданий київського земського писаря Дмитра Єльця з с. На- родичів — 13
Снятинъски(и) Сєбєстиян київський воз¬ний — 41
Сови(н)ски(и) Прокоп уповноважений Ка-терини і Томаша Замойських— 114 зв., 128 зв., 129, 133 зв.
Соколовски(и) Янъ Кгабрие(л) уповноваже-ний Рафала Лєщинського — 212 зв.
Сокоровая Грегорова Вороня нъка Ганъна Юръевна, Анъна Воронянъка, Ганъна Сокоровая, Ганъна Юръевая Воронянъ¬ка, Ганъна Юръевна Воронянъка київ¬ська зем’янка, дружина Григорія Сокора, мати Григорія Григоровича Сокора, дво¬юрідна сестра Олександра і Івана Воро-
ничів, теща Гектора Волобевського — 47, 47 зв., 49, 49 зв., 50, 50 зв., 51, 51 зв. Сокоръ Грегоре(и) київський зем’янин, чо¬ловік Ганни Воронянки, батько Григорія Григоровича Сокора — 47 зв.
Сокоръ Григоре(и) Григоревичъ київський зем’янин, син Григорія Сокора і Ганни Воронянки — 50 зв., 51, 51 зв.
Солтан Иван, Солътан Иван київський зе-м’янин — 13, 31 зв., 96, 103 Солтан Хал8пски(и) Федор, Халепъски(и) Федор київський зем’янин — 94 Солтаны Халєпскиє київські зем’яни — 88 Солътан Иван див. Солтан Иван Спраски(и) Миха(и)ло київський зем’янин, зять Василя Дідовича — 92 зв.
Ста(с) Хомич підданий київського земського писаря Дмитра Єльця з с. Народичів — 13 Стємпковски(и) Лукаш уповноважений Пав¬ла Монвида-Дорогостайського — 67 зв., 68 зв.
Степанович Радюн див. Радюн Степанович Стефан коро(л) польський король Стефан Баторій (1576—1586) — 31, 37 Сте(ц)ки(и) Микола(и) київський тивун — 106 зв.
Стрыбы(л) київський зем’янин — 45 Стрыбы(л)    Абрам    київський    зем’янин    —
128, 135,    135 зв.,    142, 146
Стрыбы(л)    Богдан    київський    зем’янин    —
24, 25 зв., 32 зв., 33, 35, 37 зв., 38, 38 зв., 39, 39 зв., 40
Стрыбыли [Абрам і Михал] київські зем’я¬ни — 107, ,107 зв., 132, 133, 135 зв., 136, 142 зв., 143, 146 зв., 147, 147 зв., 148, 148 зв., 149, 149 зв., 150 зв.
Стрыбы(л)    Михал    київський    зем’янин    —
128, 135,    135 зв.,    142, 146
Стрыбы(л)    Петръ    київський    зем’янин    —
40 зв.
Стрыбы(л) Федор київський зем’янин — 40зв. Судимонтович Олгхно канцлер Великого князівства Литовського, віленський воєво¬да — 22
Суєта Демян київський возний — 103 зв,, 104 зв.
Сулимовски(и) Криштоф намісник київ¬ського підвоєводи — 58 Сулковски(и) див. Сулъковъски(н) Янъ Сулъковъски(и) Янъ, Сулковски(и) служеб¬ник кн. Костянтина Острозького, копа- чівський державця — 95 зв., 170 зв., 171, 171 зв., 173 зв.
Сурин Андре(и) шляхтич-свідок — 8 зв. Сурин Василє(и) шляхтич-свідок — 8 зв. Сурин Гараєим київський земський підсу¬док — 103 зв., 104, 104 зв., 105, 105 зв., 106, 106 зв.
Су(с)ло Тєодо(р) уповноважений київського митрополита Петра Могили — 108 зв., 113, 116 зв., 118 зв., 123 зв.
,Сусча(н)ски(и) Проскура Федор див. Проску- ра Сусча(н)ски(и) Федор Сынкгур Андрє(и) Тимофѣевич київський зем’янин, батько Івана Сингура — 5, 6, 6 зв., 7
Сынкгур Иван Андрѣевич київський зем’я¬нин, син Андрія Сингура — 5, 6, 18 зв., 43 зв.
Тит див. Онофрєєвич Тит Тиша Александер див. Тиша Быковски(и) Александер
Тиша Быковски(и) Александер, Тиша Алек-сандер київський зем’янин — 33, 35 Тиша Быковски(и) Василе(и), Тиша Ва- си(л) київський зем’янин — 28, 33, 35 Тиша Васи(л) див. Тиша Быковски(и). Ва- силе(и)
Тиша Геремияшъ див. Тыша Быковски(и) Еремияш
Тиши [Василь і Олександр] київські зем’яни — 46 зв.
Тишкєвич Лого(и)ски(и) Остафе(и), Тишке- вич ОстафиАн берестейський воєводич — 33
Тишкєвич ОстафиАн див. Тишкєвич Лого(й)- ски(и) Остафе(и)
Томаш див. Дашук Тумашович Трипо(л)скиє див. Дєдовичи Трияо(л)ские Трипольские див. Дєдовичи Трипо(л)скиє Трохимович Исая ігумен Київського Пус- тинно-Микільського монастиря — 108, 108 зв., 109, ПО зв., 112, 116, 116 зв., 118, 119, 121, 122, 124 зв., 125 зв., 155, Г83, 184
Трохимъ підданий Барбар и Гумеїшцької з с. Вишеньок — 113 зв.
Труш Охрымовичъ див. Труш Яиько Труш Яцъко, Труш Охрымовичъ підданий Барбари Гуменицької з с. Вишеньок — 113 зв., 116 зв., 123 зв.
Тумашевич див. Дашук Тумашович Тучани(ц)ки(и) /Ѵіихалъ уповноважений Аб-рама і Михайла Стрибилів — 132, 133, 135, 142, 146

Джерела

Фирфир
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

3 (16-10-2014 11:28:43 отредактировано Arxivist)

Re: Підкоморські суди

Іменний покажчик ч. ІІ
"Книга Київського підкоморського суду (1584-1644)"

http://toloka.hurtom.com/photos/130121115435216032_f0_0.png

Тучєни(ц)ки(и) Микола(и). Tuczanicki Mikolaj київський коморник — 108, 108 зв., 112 зв., 113 зв., 116 зв., 118, 124, 152, 156, 159, 161, 164 зв., 181 зв., 184, 185 зв.,' 191, 193, 197 зв., 209 зв.
Тыша див. Тыша Быковски(и) Еремияш Тыша Адам див. Тыша Быковски(и) Адам Тыша Быковъски(и) див. Тыша Быков¬ский) Еремияш
Тыша Быковски(и) Адам, Тыша Адам київ-ський зем’янин, брат Єреміяша, батько Габріеля, Павла і Яна Тиш-Биковських — 159, 159 зв., 161, 172 зв., 173 зв., 178, 180, 180 зв., 182 зв., 186 зв., 197 зв.г 208 зв.
Тыша Быковски(и) Ерємияш, Тиша Гєрє- мияшъ, Тыша, Тыша Ерємияш, Тыйіа Быковъски(и) київський зём’янин, брат Адама, дядько Габріеля, Павла і Яна Тиш-Биковських — 159 зв., 161, 172 зв., 173, 173 зв., 174, 178, 178 зв.,,180, 180 зв., 182, 182 зв., 186, 186 зв., 197, 197 зв., 198 зв., 199, 200 зв., 201, 201 зв., 202, 208 зв., 209
Тыша Быковъски(и) Кгабриє(л) київський зем’янин, син Адама, племінник Єремія- ша, брат Павла і Я на Тиш-Биковських — 159, 161, 172 зв., 173 зв., 178, 180, 180 зв., 182 зв.), 186 зв., 197, 197 зв., 208 зв.
Тыша Быковски(и) Павъло київський зем’я- ннн, син Адама, племінник Єреміяша, брат Габріеля і Яна Тиш-Биковських — 159, 161, 172 зв., 173 зв., 178, 180, 180 зв., 182 зв., 186 зв., 197, 197 зв., 208 зв.
Тыша Быковски(и) Янъ київський зем’янин, син Адама, племінник Єреміяша, брат Габріеля і Павла Тиш-Биковських — 159, 161, 172 зв., 173 зв., 178, 180,    180 зв.,
182 зв., 186 зв., 197, 197 зв., 208 зв.
Тыша Ерємияш див. Тыша Быковски(и) Ерємияш
Тыши, Тышове (врєміяш, Габріель, Павло і Ян) київські зем’яни — 161, 163 зв., 170 зв., 172 зв., 173, 173 зв., 174, 178 зв.,
180,    182, 182 зв., 185 зв., 186 зв., 197, 198, 198 зв., 199, 200, 200 зв., 201, 201 зв., 202, 208 зв., 209
Тышкевич Крышътоф берестейський воєво-дин—211 зв.
Тышове див. Тыши
Уляницъки(и) Грєгор див. Гуляницъки(и) Григорє(и)    *
Уляницъки(и) Грыгоре(и) див. Гуляницъ- ки(и) Григорє(и)
Уру(ц)ки(и) Сємєн Радивонович, Овру(ц)- ки(и) Сємєн Радивонович київський під- коморський писар, київський земський коморник — 6, 8, 20, 28, 31, 37, 37 зв., 48 зв., 49, 53, 53 зв., 54 зв., 57, 60 зв., 65,67 зв., 68, 70 зв., 78зв.,79зв., 80 зв., 81 зв., 83 зв., 84, 93 зв., 94 зв., 97, 97 зв., 98 зв., 99, 99 зв., 100, 100 зв., 101, 101 зв., 102, 103, 103 зв., 104 зв., 106, 106 зв.
Устиния черниця Києво-Видубицького Ми-хайлівського монастиря — 68,    69 зв.,
70 зв.
Фєдорович Гришко овруцький • намісник — 12 зв.
Фирлє(и) з Дубровици Андрє(и) белзький каштелян — 152, 152 зв., 154, 155, 156, 158 зв., 159, 159 зв., 161, 164, 164 зв.,
181,    183, 184 зв., 190 зв., 192 зв., 197
Фурс королівський дворянин — 91 зв.
Фурсовая [Халє(ц)кая] київська зем’янка, сестра Михайла Халецького, дружина Данила Дідковича, мати Василя Дідови- ча — 92
Халепъски(и) Фєдор див. Солтан Халєп- ски(и) Фєдор
Халє(ц)ки(и) Миха(и)ло див. Халє(ц)ки(и) Миха(и)ло Миха(и)лович
Халє(ц)ки(и) Миха(и)ло Миха(и)лович, Ха- лє(ц)ки(и) Миха(и)ло київський зем’янин,' овруцький староста, брат Фурсової [Ха- лецької], батько Єсифа і Остафія Халець- ких — 77, 92, 92 зв.
Халє(ц)ки(и) Есиф київський зем’янин, син Михайла Халецького — 92 зв.
Халє(ц)ки(и) Остафє(и) київський зем’я¬нин, син Михайла Халецького — 92 зв.
Халє(н)ски(и)' Щасны(и) див. Харли(н)- ски(и) Щасны(и)
Харли(н)ски(и) Счасны(и) див. Харли(н)- ски(и) Щасны(и)
Харли(н)ски(и) Щасны(и), Харлє(н)ски(и) Щасны(и), Харли(н)ски(и) Счасны(и), Харълинъски(и) Щасъны(и) київський підкоморій —5, 8 зв., 15, 17 зв., 19 зв., 26 зв.’ 27 зв., 28 зв., 31 зв., 37 зв., 40 зв., 42, 47, 47 зв., 50 зв., 51, 52, 53, 53 зв., 54, 54 зв., 55, 65, 67 зв., 68 зв., 69 зв. 70, 70 зв., 79 зв., 83, 100, 100 зв., 101, 101 зв., 103 зв., 194, 106 зв.
Харълинъски(и) Щасъны(и) див. Харли(н)- ски(и) Щасны(и)
Хлусович Иван київський возний — 53 зв., 54, 56, 68 зв., 78 зв., 79 зв., 82
Хлѣбник Ми(т)ко див. Хлѣбникович Ми(т)ко
Хлѣбникович Ми(т)ко, Хлѣбник Ми(т)ко підданий київського земського писаря Дмитра Єльця з с. Народичів — 13, 13 зв.
Ходкєвич Грєго(р) див. Ходкєвич Григо(р) Александрович ,
Ходкєвич Григо(р) Александрович, Ходкєвич Грєго(р), Ходкєвич Григорє(и), Ходькє- вич Григорє(и) — київський воєвода, під¬коморій Великого князівства Литовсько¬го — 12, 22 зв.,-23 зв., 44 зв.
Ходкєвич Григорє(и) див. Ходкєвич Гри- го(р) Александрович
Ходкєвич Иван див. Ходкєвич Ивашко
Ходкєвич Ивашко, Ходкєвич Иван київ¬ський воєвода — 22, 44 зв., 203 зв.
Ходъкевич Григорє(и) див. Ходкєвич Гри- го(р) Александрович
Хомич Ста(с) див. Ста(с) Хомич
Цєкота підданий Рафала Лєшинського з м. Ліщина — 145
Чаплич Шпановски(и) Иван київський каш-телян — 18 зв., 43 зв.
Чарториски(и) Микола(и), Чарториски(и) на Клєваню Микола(и), Чартеры(и)ски(и)
Микола(и), Чарторыски(и) Микола(и), Чаръториски(и) Микола(и) князь, волин¬ський каштелян — 152 зв., 154, 155, 156, 164 зв., 183 зв., 190 зв.
Чарториски(и) на Клєваню Микола(и) див. Чарториски(и) Микола(и)
Чарторы(и)ски(и) Микола(и) див. Чарторыски(и) Микола(и)
Чарторыски(и) Микола(и) див. Чарториски(и) Микола(и)
Чаръториски(и) Микола(и) див. Чарториски(и) Микола(и)
Шанявски(и) Крыштоф, Шенявски(и) Крыштоф, Шенявъски(и) Крыштофъ уповноважений кн. Самуеля Корецького — 156, 171 зв., 175, 193 зв.
Шенявски(и) Крыштоф див. Шанявски(и) Крыштоф
Шенявъски(и) Крыштофъ див. Шанявски(и) Крыштоф
Шишка Ставе(ц)ки(и) Федор, Шишка Федор Иванович київський зем’янин — 8 зв., 102, 103, 103 зв.
Шишка, Федор Иванович див. Шишка Ставе(ц)ки(и) Федор
Шулишєвски(и) Ян шляхтич-свідок- — 16
Шумко Григорє(и), Шумъко Григо(р) уповноважений Кузьми Ласка — 65 зв.,' 66
Шумъко Григо(р) див. Шумко Григорий.
Щениевски(и) Ждан київський возний — 39, 39 зв., 40
Щениевски(и) Иван київський возний — 39
Юрша див. Юршич Ивашъко
Юрша Иван див. Юршич Ивашъко
Юршанъка київська зем’янка, сестра Івашка Юршича, дружина Петра Дорогостайського, мати Миколая Олехновича Кухмистровича Дорогостайського, баба Миколая, Петра, Станіслава і Яна Кухмистровичів-Дорогостайських. прабаба Павла Монвида-Дорогостайського — J2, 72 зв.,
Юршич Ивашъко, Юрша Иван, Юрша київський зем’янин, брат Юршанки — 72,    88 зв., 203 зв.
Ясликовски(и) Станислав, Есликовски(и), третейський суддя, шляхтич-свідок -** 19, 24    .
Я(ц)ковски(и) Степан київський возний — 28
Яцъко Левъковичъ підданий Барбари Гуменицької з с. Дмитровичів — 116 зв.
Hornostaj Heronym див. Горноста(и) Ероним
Jalowyczky Zacharjasz королівський секретар — 32
Tuczanicki Mikolaj див. Тучени(ц)ки(и) Микола(и)
Ziminsky Pawet див. Жили(н)ски(и) Павел

Джерела

Фирфир
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

4

Re: Підкоморські суди

ПОКАЖЧИКИ І СЛОВНИКИ
Книга Київського підкоморського суду (1584-1644)
http://toloka.hurtom.com/photos/130121115435216032_f0_0.png
Іменний та географічний покажчики охоплюють усі власні назви, засвідчені в па¬м’ятці-.
Кожне реєстрове слово подається в початковій формі за сучасним алфавітним по¬рядком. Якщо початкова форма не зафіксована в тексті, вона відновлюється за зразком початкових форм інших назв і позначається зірочкою, а після реєстрового слова наводиться форма, вжита у пам’ятці. У тих випадках, коли правильність реконструйованих форм не викликає сумнівів, при них не подаються форми непрямих відмінків.
Реесѣровим вважається той фонетичний варіант, що зустрічається у тексті вперше;, інші даються поруч із реєстровим словом після коми.
Цифра після пояснювальної частини вказує на аркуш оригіналу.
При фіксації топонімів:

1.    Топоніми, що .входять до складу шляхетських іменувань типу Андре(и) з Дубротцы Фирлє(и) відмічені двома зірочками: **Дубровица.
2.    Коли в тексті є апелятивна назва поселення, то прикметникова форма на означення маєтків, границь та інших географічних об’єктів, ідентичних з цим поселенням, в окрему реєстрову позицію не виноситься, а фіксується при апелятивній назві після крапки з комою; якщо апелятив відсутній, за реєстрове поняття вважалася прикметникова форма, вжита у тексті вперше.
3.    У пояснювальній частині кожної позиції подається вказівка на статус поселення чи категорію топоніма (гідроніма). У тих випадках, коли статус поселення у тексті не розкритий (имєнє, добра), в покажчику вживається узагальнююче поняття «маєток». Топоніми локалізовані за тодішньою адміністративно-територіальною належністю і прив’язані до сучасних населених пунктів. Знаком ° відмічаються нелокалізовйні або умовно локалізовані поселення. Наприклад: Костюки село у Київському пов. у верхів’ях р. Красна між маєтками: Кашпоровъка, Мокигвъка, Я(ц)ки. Гідроніми ідентифікуються за їх .розміщенням у місцевій системі вод.
4.    Топонімічні назви, у написанні яких є незначні фонетичні різночитання, що не впливають на ідентифікацію топоніма, в окрему реєстрову позицію не виносяться.
5.    Шляхи сполучень, згадані у книзі, до покажчика не увійшли; їх напрямки зафіксовані в окремому переліку.

При фіксації антропонімів:

1.    Жіночі особові назви подаються у такому порядку: прізвище та ім’я чоловіка, дівоче ім’я та (при наявності) назва по батькові. При цьому скорочені варіанти іменування вносяться в реєстр з відсиланням до повного імені.
2.    Ідентифікація родинних зв’язків носіїв антропонімів подається лише за вказівками в тексті.
3.    Патронімічні іменування, щодо яких не ясно, це прізвище чи іменування по батькові, реєструються у формі, вжитій у тексті.
4.    Родові прізвиська (наприклад, Кєвлич), згадувані в тексті при особових назвах окремих представників роду-носія прізвиська, у покажчику екстраполюються на всіх інших членів цього роду і подаються у квадратних дужках.

* * *

У покажчиках і словниках при транслітерації усі надрядкові літери внесені в рядок без застереження, крім тих, які могли позначати м’які приголосні (н, ст, л) та и; у словнику застарілих слів і юридичних термінів також опущені літери ъ в середині і в кінці слів.

Фирфир
Спасибо сказали: Алёна2

Поделиться

5

Re: Підкоморські суди

Ханенко, Александр Иванович (1805-1895). Исторический очерк межевых учреждений в Малороссии / Сост. А. Ханенко. - Чернигов : Губ. тип., 1864. - 108 с.
https://search.rsl.ru/ru/record/01003543767

Поделиться

6

Re: Підкоморські суди

Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской. Опись актовой книги Киевскаго центральнаго архива [Текст] : (оффициальное издание архива). - Киев : в Университетской тип., 1869-1907. - 23 см.
[Дела подкоморского суда Киевского воеводства 1584, 1595, 1597, 1598, 1599, 1600, 1639 и 1644 годов]. - 1869. - 8 с.
https://search.rsl.ru/ru/record/01003866969

Поделиться