1

Тема: ГУК.Переяславський полк (2004)

Кривошея В., ГЕНЕАЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА: ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ПОЛК. – К.: Видавничий дім „Стилос”, 2004. – 418 с.

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
ТА ПОКАЖЧИК ПРЕДСТАВНИКІВ РОДІВ
==================================
А - І

А.О. 355
Абаза Наталія 125
Аврам 6, 164, 192, 193, 200, 201, 298
Аврамович Тетяна 35
Адаменко Іван 166
Аза Федір 199
Альбовський 4
Ананко 21
Анатієнко Йосип 290
Андреевский А. 351
Андрієвський-Синьоок Іван 126
Андрієнки 237, 268, 269
Андрусенко Григорій 199, 200
Андрущенки 184, 191, 256
Андрющенки 256, 268
Антипенки 114, 160, 226, 227
Антиповичі 115, 117, 182, 183, 227
Антоненки 54, 359
Антонов Яким 182
Антонович В.Б. 347
Антоновичі 182, 183
Аполенко Степан 256
Апостоли 12, 15, 49, 59, 81, 93, 107, 111, 132, 171, 255, 265
Апостол-Кигич 59
Арабські 161, 246, 247
Артем 31
Артеменко Василь 263
Артюхи 54, 263
Артюшенки 264
Асарлюки 166
Асахненки 166
Афендики 7, 49, 51, 52, 58, 59, 60, 93, 94, 114, 182, 206, 223, 293, 301-303, 308

Бабак Лесько 149
Бабичі 32, 68, 161, 162, 163, 269, 296, 313
Бабченки 167
Баглай Степан 227
Багрій-Шахматова A.M. 362
Базилевичі 84, 100, 157, 227, 229, 233, 239, 240, 245, 266, 296
Базилевич-Верховська Євдокія 102
Базилевичі-Кулябки 78, 226, 333
Базилевська Параска 174
Бакаї 114, 245, 246, 247, 263, 280
Бакум Василь 314
Бакуменко Іван 106
Бакуринський Яків 110
Балабан Семен 233
Баландюк 25 З
Балаченки 167
Банбірек Андрій 302
Барабаші 86, 149, 154, 183, 256, 314
Барани 200, 201
Бараницькі 167
Барановський Василь 63
Барвинский В. 342
Баришівський Василь 46
Бартошевич Григорій 135
Басанки 167
Батраки 166, 269, 297
Батрак-Згурський Тимофій 290, 297
Батюки 182, 183
Бахчевські 78, 104, 115, 129, 276
Бачинська Варвара 125
Безбородченко Дем'ян 313
Безбородьки 35, 38, 51, 52, 67, 69, 70, 76, 84, 106, 107-109, 112, 313, 318, 321, 324, 350
Безлюденко Сава 310
Безлюди 301, 302, 310
Безпалый Иван 21
Безпедний Йосип 302
Безрукий Федір 238
Безрученко Іван 236
Безуглі 168
Бей Семен 183
Беличенко Денис 169
Белькевич Ян 85
Бельниченко 267
Бервицькі 167
Бережецькі 23, 95
Бережний Лук'ян 289
Березовський Василь 152
Берки 167
Беркович Мойсей 90

Верля 7, 22, 53, 61, 69, 84, 90, 91, 92, 96, 104, 192, 196, 338, 348
Бечки 212, 218
Биковський Василь 109
Биринда Роман 227
Бихкало Павло 280
Бишовець Андрій 237
Білик Степан 24
Білокриницькі 176
Білостоцький Іван 275
Білоуси 80, 139
Білоусів Антон 114
Білоцерківці 168, 273
Білявський Іван 220
Бірон 109
Близнюков Григорій 257
Близнюченко Охрім 290
Бобровник Іван 161, 191
Бовенко Василь 212
Бович Дмитро 212
Бовтко Ісак 9, 135
Богданів Софрон 119
Богданови 7, 21
Богдановичі 119, 196
Богдановські 224, 280, 281
Богомаз Яків 168
Богословські 138
Бого(у)словські 138
Богун Іван 20
Богуславські 135, 138
Богуші 227, 270
Бодачевський Іван 90
Божки 167
Бойки 191
Бойко І. 344
Болдаковська Пелагея 54
Бондар Антон 314
Бондаренки 167
Борзаківські 26З, 311
Борисенки 191, 302
Борковські 56, 58, 76, 93, 96
Боровик Роман 220
Боровицький Тимофій 290
Бородавки 166, 237
Бородавченко Лесько 237
Борсуки 76
Боруховський Єлизар 72
Бохановські 113, 290
Бочечиха Гафія 28
Боярський Михайло 154
Брайки 192, 245, 313
Брацлавські 117
Браславецький Калістрат 114, 117
Брейншнедер фон Параска 215
Бреуси 167
Брехуненко В. 372
Брилевич Сільвестр 35
Брінкен фон Лизавета 55
Брюховецькі 16, 21-25, 27, 31, 40, 85, 104, 136, 137, 170, 333, 337
Бублики 302, 310
Бубличенко Клим 310
Бувайло Кирило 95
Бузаківський Харлам 273
Бузинарські 324
Бузун О. 368
Буковський 219
Булавки 80, 94, 266
Булацель Феодора 271
Буняки 193, 302
Бурбун Андрій 151
Бурдуни 141
Бурляї 84, 95, 292, 298, 372
Бурмаки 9, 10, 255, 256
Бусленко Василь 256
Бути 21, 300
Бутенки 92, 167, 263
Бутки 167, 173, 360
Бутовичі 25,142, 173
Буша Терешко 265

В.Г. 376, 377
Вакуленко Семен 164
Вакуловичі 163
Валевська Бурнетта 223
Вальдек фон 215
Валькевич 51
Валюшки 166
Варфоломіїв Василь 94
Василевський Василь 95
Василенко Іван 54, 245
Василенко Н.П. 349
Васильовичі 139, 182, 212, 256, 302
Васильченки 167, 168
Васкович Іван 168
Васюта 18
Ващенки 144, 146, 257, 284
Вейсбах 292
Велбінський Тарас 268, 277
Велентеї 251
Великий Іван 182
Великоіваненко Кіндрат 244, 245
Велички 167, 169, 176, 266
Вербовський Микита 113
Вергун Кузьма 268
Вердеревський Григорій 136
Верначі 304, 305
Верненки 301, 304
Верни 304
Вертиполохи 200, 209
Виговські 8, 12, 14, 26
Висоцька Т.А. 254
Висоцький Герасим 133
Височани 302, 306
Височини 302, 306
Витязенко Григорій 137
Вишневецькі 26, 27, 64, 72
Вітепський Василь 49
Вітер Федір 237
Власенки І56, 167
Власенкова Євфимія 139
Вовки 43, 167, 300, 359
Войни 270
Войнаровський А. 63
Войткевич Василь 95
Волевачі 94, 122
Воленський Іван 113
Волинченко Григорій 138
Волконські 17, 19, 21, 23, 44
Володки 245
Володковські 37, 93, 99
Волочаєнко Степан 302
Волочаї 500, 301,310
Волоченко Яків 311
Волошини 150, 151, 158, 244, 250, 281, 314
Ворвикишки 270
Вормзер Федір 15
Вороб'єнко Кирило 75
Вороб'ї 17, 68, 119, 163, 164, 181
Ворони 105, 265, 266
Воропай Іван 268
Вошоков А. 360
Вроблевський Степан 183
Вуяхевичі 12, 18, 21, 29, 34

Гаврик Василь 263
Гавриленко Матвій 87, 245
Гавриліви 143, 151
Гавриш Василь 263
Гавришенко Мирон 138
Гаецький Ю. 341
Гайворонські 57, 70, 130, 131, 345
Гайдабориси 166, 169
Галабурда Денис 192
Галатенки 119, 121
Галенковський Федір 296
Галецькі 98, 110
Галичі 167
Гамалїі 7, 21, 33, 37, 145
Ганджа 120
Ганжа Влас 290
Гануші 767
Гапоненки-Шуми 306
Гапоненко Іван 192, 306
Гаптаренки 135, 239
Гарачі 167
Гарбузи 167
Гаркавенки 263, 301, 307
Гаркуші 183, 300, 307
Гармаш Іван 236
Гвинтівка Матвій 137
Гвоздевич Лук'ян 264
Герасименки 220, 300, 302
Герасько 6
Герман Михайло 144
Гирмани 220
Гладкій, 15,21, 119, 166, 169, 199
Гладченки 138, 219
Глашенки 191
Глубка Кіндрат 236, 237
Глуховець Яків 32
ГлушакЯків 314
Глушаченки 166
Глущенко Герасим 200
Гобачі 167
Гоголі 17, 160
Голенка Артем 263
Голіцини 32, 64
Головацький Петро 6
Головачевські 113, 320
Головик 163
Головко Грицько 162
Головні 167
Головченки 7, 29, 34, 46, 69, 137, 138, 191
Голод Іван 168
Голубенко Матвій 181
Голуби 63, 192
Голубовський Іван 200
Голуховський Семен 19, 21
Гольоси 191
Гомон Данило 262
Гончарі 9, 37
Горбані 199, 262, 303
Горбаненко Дем'ян 263
Горбачі 167
Гордієнки 8, 300, 301
Горкавенки 302, 308
Горковський Йосип 302, 309
Горкуненки 308
Горкуни 301, 307
Горкуші 182, 183, 307
Горлачі 245, 246
Горленки 20, 56, 75, 121, 137, 207, 208, 338
Горобець В. 337
Городниченко Андрій 212
Горонович Семен 111
Гоярини 136, 142, 150, 151, 153, 162
Грабовецькі 121,164
Гребінський Федір 257
Гречаний Степан 21
Григоренки 144, 300
Григор'єви 53
Григоркевич Василь 245
Григоровичі 77, 114, 139, 193, 237, 241, 271
Григорович Н. 351
Григоровичі-Потаповичі 30, 55, 72-74, 84
Грин Іван 145
Гриневичі 39, 55, 88, 105, 106, 112, 114, 135, 139, 155, 211, 215, 216, 217, 266
Гриневський Павло 220
Гриненко Лук'ян 182, 300, 301
Грисенко Карпо 150
Грихни 165, 263, 264, 274
Грицаєнко Олексій 169
Грицаї 114, 264, 267
Гриценки 114, 167
Гришин Роман 280
Гришкевич Федір 9
Гришко 267
Грищенки 114, 256
Гроновські 40, 257
Грудницький Григорій 257
Грушки 269, 270, 275
Грущенко Герасим 200
Губа Василь 192
Губчиць Іван 51
Гуджол 18
Гудима-Левкович Іван 113
Гудими 192
Гузвенки 191
Гузеєнки 167
Гулаки 7, 29, 30, 34, 46, 67, 68, 69, 93, 107, 119, 139, 150, 161
Гулеї 145
Гуляницькі 14, 17
Гунта Філон 269
Гуржії 67
Гурські 45
Гуртовичі 113, 116
Гусяченко Іван 219

Давиденки 219, 220, 263
Дадзинський 302
Данилевські 174, 234
Данилів Єремій 200
Данилова Галка 22
Даниловичі 219, 220
Дарагани 7, 34, 62, 76, 84, 119, 139, 150, 211, 214, 217, 224, 230, 234, 263, 265, 307
Дарега Федір 172
Даровська Настасія 40
Дах Кость 211,212
Дахно Пилип 313, 314
Дацей Юхим 290
Даценки 67, 167, 192, 220, 227, 253, 290
Дворецькі 23, 116
Дганяк Самійло 301
Дейки 182, 183
Дейнеки 67,182
Дейнечиха Єфросинія 68
Дем(Гра)бовецький Андрій 121, 165
Деменко Андрій 269
Демешки 172, 177
Демченки 214, 262
Дем'яненко Данило 256
Дем'яновичі 95, 140, 143, 145, 146, 154
Денисенки 145, 166, 169
Деревицькі 169, 170, 312
Дереяшенко Петро 143
Деркачі 119, 126, 200, 204, 226, 228, 231, 235, 237, 261, 265
Децик 24
Джеджалії 7, 8-10, 14, 62, 86, 236
Джемеленські 263, 264
Джулаї 14, 114, 120, 264, 269, 275, 277
Дзиковський Іван 15
Дзюбан Логвин 263
Дзюбенко Федір 153
Дзюбла Василь 114
Дзюрдзевич Іван 47
Дибки 167
Диваченко Михайло 183
Дидаси 256
Дизаненки 168
Дикі 290, 291
Діаментовські 187
Дмитрашко 33-36, 38, 48, 125, 186, 217, 297, 316, 339, 340, 354, 358
Дмитренки 168, 183, 191
Дмитрієв Тимофій 298
Добронизькі 111, 124, 139, 160, 184, 216, 244
Доброштан Семен 270
Довгополий Опанас 168
Долинський Гнат 200
Домонтовичі 32, 79, 159, 264
Донець Ярема 150
Дорофей Ничипір 245, 354, 358
Дорошенки 136
Дорошенко Д. 136
Доценки 218, 253
Драб Стефан 205
Дрижаки 205
Дробницькі 264
Дроздовський Тиміш 182
Дроновський Григорій 169
Дубини 86, 236
Дубковський Якуб 27
Дубровка, козак 20
Дубський Захарій 145
Дудик Матвій 256
Дульський Омелян 115
Думитрашки-Райчі 6, 7, 27, 29, 30, 31-36, 41, 43, 71, 80, 87, 91, 126, 137, 139, 159, 163, 172, 187, 316, 318, 324
Дуніни-Борковські 56, 58, 76, 93
Дяченки 9, 15, 21, 166

Євтишевські 191
Євтушевські 204
Єко...ротка Лесько 17
Ємці 162, 167, 212
Ємченки 162
Єнкевич Тетяна 25
Єнко Степан 15
Єремійовичі 30, 41
Єрмоленки 136
Єршевич Уляна 73

Жежелі 7
Жежеліовські 7, 205, 237, 242, 263
Железняк Степан 182
Жеребецькі 235
Животовський Павло 15, 16, 20
Жиденко 114
Жидченки 182
Жили 234, 237, 239, 281
Жилка 21, 22
Жияни 301
Жмурко Іван 245
Жолудки 166
Жук В.Н. 347
Жуки 192, 220, 302
Жуковські 61,70,82,29З
Жураховські 99, 111
Журби 270
Жученки 7, 15, 20

Забари 126
Забіли 23, 32, 36, 41, 56, 108, 109, 113, 168, 301
Заблотченко Степан 151
Заблоцькі 151
Забузькі 23, 90, 119, 120, 124, 126,153
Забущенко Денис 120
Завойки 268, 269, 273, 274, 277, 281
Загарук Ярема 24
Загнибороди 182, 183
Загоровські 16, 290
Загородні 191, 193
Загорульки 166, 299, 313, 318
Задорожні 167, 169, 170
Зайці 255
Замлинський В.О. 336
Замойська 27
Заньковська Настасія 78
Зарудні 55, 154,298,374
Заруцький О. 64
Засенки 227, 229
Затиркевичі 37, 49, 133
Затутовський 6
Захаревський Клим 116
Захарченки 150, 192,279
Захар'ященки 12, 17, 24, 137, 138, 139, 283
Зацні 166
Звосколовський Андрій 264
Згура 297
Згурський 297, 298
Згурські-Батраки 297
Зеленські 30, 65, 48, 92, 245
Зеличевна Анна 27
Зеневичі 100, 111
Зенович Іван 162
Зенченки 191, 263
Зібровський Влас 143, 145
Зінчиха, вдова 105
Зленко Іван 301
Злі 167
Злотницькі 114, 126, 132
Змижнівський Іван 263
Зозулі 168
Золота Настасія 141
Золотаренки 16, 18-21, 35, 148
Золотухи 143,144
Зражевські 193, 200
Зуб Іван 119
Зуб(-ко) Кирило 245
Зубковські 113, 116, 136
Зубченки 166, 191, 219-221
Зубці 168, 169
Зуї 199, 200, 314, 324
Зуєвський Тимофій 122
Зуєнш245, 246, 250
Зумира Ян 12

Йосипів Панко 236
Іван, цар 33
Іван Антонович, імператор 76
Іваненки 7, 23, 51, 52, 64, 65, 89, 108, 112, 113, 119, 127, 166, 167, 188, 217, 344
Іваненко A.M. 336
Іваниха Катря 120
Іваниці 244
Іваницькі 169, 267
Іваніви 182, 192
Іванови 86, 314, 336
Івановичі 30, 31, 136, 138, 150, 244, 255, 263, 269, 313
Іванущенки 191
Іванцов Карпо 114
Іванюк Я.Г. 356
Ігнатенки 313
Ігнатовичі 25, 32, 40, 71, 85, 120, 137
Іллєнки 275, 280, 281
Ілляшевич Яцько 199
Ілляшенки 52, 112, 114, 119, 120, 124-126, 150, 222, 235, 264
Ільїн Сидір 17
Ілющенки 191
Інін Тихін 161
Ісаєвичі 40, 76, 114, 122, 147, 182, 184, 218, 239, 262, 269, 280, 289
Ісаєнки 237, 245
Ісай Матвійович 301
Іскри 7, 213, 215, 266
Іскрицький 32
------------------------------------

Спасибо сказали: Алёна, сергей-гродовка2

Поделиться

2

Re: ГУК.Переяславський полк (2004)

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
ТА ПОКАЖЧИК ПРЕДСТАВНИКІВ РОДІВ
==================================
К - П

Кагамлик С.Р. 349
Каздоба 237, 241
Калениченки 6, 13, 167, 191
Каленський Федір 113
Калитенки 291
Калити 289-291,295
Калитинські 291
Калитиха 127, 291
Калющенки 6, 13, 17, 86
Каменев Петро 15
Канаровські 39, 282
Канаровський-Соха Олексій 289
Кандиби 76, 171, 186, 206, 236-238, 240, 299
Каневецький Іван 245
Канівці 16, 44, 63, 98, 184, 226
Канієвські 51, 67, 78, 84, 95, 96, 113, 185, 205, 265, 272, 296, 298
Канієвські-Оболонські 75
Кантаторський Клим 220
Канювецький Юсько 226
Капля Пелагея 122
Капрачі 166
Капцевичі 70, 89, 102, 118, 139-141
Карабан Микола 301
Карам-бей 16
Каранда Яків 257
Карач-мурза 14
Кардаші193
Карлицькі 95, 127, 229, 230, 294
Карпаченко Микита 9
Карпека 7
Карпенки 168, 191, 302, 314, 359
Карпенченки 167
Карповичі 141, 142, 169, 234, 289, 290
Карпухненки 166
Касименки 270
Катеринич Марія 79
Католей Пелагея 62
Кашниченко Іван 141
Кашпуровський Іван 256
Кедубиченки 166
Кендзеровський Андрій 141
Кернозинський Прокіп 85
Кеша Яків 220
Килдей Павло 21
Киржа Іван 219
Кирилов Данило 20
Кириченки 237, 244, 245, 301
Кирияків Дмитро 39
Кирпичі 7, 106, 119, 120, 121
Кир'яненки 167
Киселівські 130, 135, 158, 183, 205, 211, 216
Кисіль 314
Кислі 191
Кислінські 245
Кисляки 323, 324
Кияшка 15
Клец Ярема 263
Клименки 167, 191
Климовичі 61, 100, 146, 169, 171, 173
Клопотевич Сидір 256
Клюка 267
Книші 167
Княгиницький Іван 42
Князенки 219, 220
Кобзаренко Улас 200
Кобизенко Яцько 202
Кобилецький Федір 199
Ковалевські 301
Коваленки 53, 80, 120, 158, 191, 263, 301
Коваль Петро 214
Ковбаси 126, 233
Ковбич Яків 237
Ковтуни 44, 92, 237, 270
Кожарський Каспер 85
Кожичі 166
Ковельський Семен 94
Козинець Карпо 220
Козли 167
Козловські 113, 200, 209, 289, 313
Козолка 292
Козубенко К.І. 342, 343, 346, 348-350, 354, 359, 368, 372, 373
Козюра Василь 226, 256
Козярин Григорій 290
Кокленський Петро 141
Колежний Григорій 290
Колесники 192
Колибоженко Сергій 54, 244
Колки 167
Колодей Дмитро 290
Колодяжний Левко 302
Коломийченки 31, 191
Коломийчиха Власівна 156
Коломійці 151, 314
Коломійченки-Лукашевичі 80, 314
Коломійченко Лукаш 7, 67, 119, 126
Колос Яків 244
Колосенко Юхим 244
Колчевський Іван 113, 290
Колченко Іван 113
Колюбака 6
Комаровські 57, 80, 152
Комендант Роман 220
Комлин Степан 169
Компаницька 139, 197
Конарські 76, 185
Кондратенки 111, 148, 161, 191, 246
Кондратовичі 148
Кондратьев І. 363, 364
Кондратьєви 53, 56, 147, 148, 149, 224
Коник Іван 153
Кониські 37
Коновали 191
Кононенки 182, 183
Кононовичі 130, 269, 278
Конотопець Степан 256
Константинів 117
Константинович Христофор 118, 140, 142
Кончаковський Іван 183
Кончакувна 278
Конюшини 191
Копачі 167
Копил Іван 269
Копнотинський Семен 237
Коптевичі 236, 237
Копцевичі64, 113, 114, 121
Корба Федір 35, 36
Корбе Євдокія 43
Кордаш Михайло 302
Кордишевські 114, 115,117
Кордовський 290
Кореневські 95,103
Кореняки 167
Корецькі 101, 135
Корибут Ярема-Михайло, князь 27
Корицька Гафія 42
Коркачі 290, 294, 295
Корнелевичі 84, 85
Корнецківна Марія 216
Корниліїв Іван 193
Корнилович Захарій 347
Корнієвичі 318
Корнгенко М.П. 336, 354
Корнієнки 157, 313, 318, 321
Корніїви 182, 199
Корніловський Данило 256
Корніяка М. 354
Коровка-Вольський Григорій 33
Королі 191
Коропи 22
Короткий 100
Корсуни 53, 62
Корчовський 155
Косенко Хома 30
Косий Петро 265
Косик Панас 24, 67
Косинський Григорій 200
Косинченко Петро 24
Косминенки 167
Косогов Григорій 15, 20, 21
Косташі 61, 62
Костенки 111, 219, 220, 236, 238, 244
Костерушичі 192
Костовський Андрій 237
Костомаров Н. И. 338, 345, 360
Костомаха Петро 146
Костюки 148, 231, 232
Костючевський Степан 227
Костюченки 166, 231
Костянецький Михайло 181, 182
Костянтиновичі 113, 117, 118, 140, 142
Котенко Микита 45
Котляревські 154, 257
Котляренки 227, 256, 260
Кохни 208, 231
Кодові 270
Коч-Ахмет-Башк 97
Кочубеї 51, 57,64, 79, 110
Кошелі 166
Кошиць Антон 143
Кошовецький Юсько 226
Кравченко В.В. 345
Кравченко Грицько 150
Краєв Лук'ян 113
Краєвський Андріан 52
Краманські 168
Крамари 9, 57, 245, 258
Крамаренко 34, 191, 314
Краско Лука 150
Красна Башта Степан 24
Красники 113, 227
Краснокутський Григорій 58
Краснооки 167
Красовські 130, 159, 201, 245, 269, 274, 276, 277, 353
Краткі 192
Крачевський Василь 79
Кривенки 212, 237, 245, 257
Кривченки 167
Кривоконі 263
Кривоносенко Дорош 81
Кривоносий, 114, 227, 263
Кривосуденки 191
Кривохижі 192, 301
Кривошея В.В. 336, 338-340, 345, 347, 348, 350, 354, 360, 362, 364, 365, 372-375
Кривошея І.I. 4, 87, 326, 343, 345, 347, 350, 354, 355, 361, 370-372, 375
Кривошея Яків 220
Крижановський 109
Крип'якевич І.П. 336
Криса Михайло 6
Крихни 165,289, 290
Кришненко Богдан 192
Кріт Назар 200
Кропивенський Федір 263
Кропотов 49
Кротенко Пилип 200
Кручка Семен 245
Крючки 249
Кудиченко Іван 146
КудичкаІван 146
Кудін Іван 182
Кудінов Степан 182
Куєвда Федір 290
Кузенки 191
Кузрі 191
Кузтович Самійло 200
Кузьменки 191, 263, 301, 302
Кузьминський Григорій 42
Куки 191
Куклярські 298
Кукуран 265
Кулаги 21, 86, 87
Кулага-Петрожицький Іван 86
Куленський Микита 235, 280
Кулики 166, 300, 301
Кулиненки 167
Куличевський Іван 153
Кулиш П. 347
Кулішенко Марко 182
Кулун Панько 139
Кульбаки 136
Кульбачка Григорій 24
Кульженки 35, 84, 87, 139, 262
Кулябки 55, 67, 69, 75, 77, 78, 89, 99, 101, 218, 226, 233, 313
Кунах Михайло 169
Кунашенки 166, 167
Купленик Остап 182
Куплямінов Остап 182
Купчинські 37, 109,111, 289
Куращуп Мартин 20
Курдесенко Роман 220
Курдиновський Іван 186
Куриленко Іван 68
Курилки 144, 212, 314
Курка (Цюрка) Василь 165
Курмаз 192
Курмани 192
Курнак Леонтій 139
Курощуп Левко 226
Кусиї 167
Кустовські 17, 179, 199, 209
Кусюра Фесько 264
Куць 153
Кучерини 192
Кучуренко Процько 227
Кущ Іван 193
Кущенко Дмитро 290

Лабат-Девівакс Ольга 83
Лавренки 166, 219, 256
Лаврентіїв 313
Лаврентьєв 57
Лавренченко Василь 181, 301
Лавриненки 279
Ладижинський Ф. 20
Лазаревичі 60, 100, 125, 219, 222-224, 237
Лазаревский А. 4, 338, 346, 348, 356, 358, 360, 370
Лазарева Ганна 118
Лазко Максим 183
Лазоренки 191
Лапша Протас 200
Ласки 167
Лашки 166
Лащ Іван 170
Лащенки 167
Лащинські 170
Лащиха Параска 149
Лебединські 212, 280
Лебеді 187, 231, 237
Лебинський Андрій 113
Лебчинський Афанасій 169
Левицькі 114, 220, 222, 223, 224, 235, 237, 263, 266, 281
Левоненки 233, 301
Левоненки-Кулябки 89
Левухни 191
Левченки 150,191
Лейбенко Максим 229
Лен Іван 290
Леонов Петро 227
Леонтієв 50
Леонтовичі 56, 67, 106, 127-129, 131, 193, 196, 206, 256, 263, 278, 353
Леонтовичі-Доруміни 128,131
Лепехи 167
Лесаневичі 51, 56, 65, 76-78, 84, 95, 110-112, 142, 157, 296
Лесевичі 152, 234, 263, 271
Лесенки 126, 166, 211
Лехи 307
Ливани 167
Ливинці 168
Лизакевичі 65
Лизикевичі 182, 183, 187
Лизогуби 15-17, 21, 31, 49, 54, 55, 58, 60, 81, 83, 106, 142, 202, 231, 271, 297, 363
Лимани 167
Липинський В. 336, 352
Липовики 166
Липські 114, 140, 200, 203
Лисак Іван 219, 220
Лисенки 7, 11, 28, 40, 41, 43, 56, 113, 182, 183, 227, 295
Лисий Мирон 183 Лиски 166, 169
Лисняченко (Лисенко) Іван (Івашко) Якович 40
Лисовці 168, 313-315
Лисовченки 8, 315
Литвини 167
Литовченко Іван 289
Лихогренко Семен 200
Ліві 288
Ліндаль Іван 52
Лісницький 17
Лободи 6, 11,12, 14, 24, 122, 136, 181
Лобунець Гнат 200
Ловецький Симон 152
Логвин Семен 269
Логвиненко Григорій 256
Логвинів Герман 212
Логвинов Кирило 256
Лозовий Ананій 245
Локоть Лесько 67
Ломиковські 37
Лопатинський Феофілакт 37
Лужецькі 31, 71, 182, 183
Лукашевичі 51, 67, 80, 81, 89, 97, 105, 114, 119, 126, 127, 140, 154, 159, 236, 256, 290, 291, 299, 314
Лукомский В.К. 345, 346, 349, 362, 374
Лукомський Степан 289
Лук'яненко Павло 301
Луста Михайло 62
Луценки 277
Лучаковські 277
Лучченко Мойсей 139
Лушня Федір 182
Люті 146, 190
Лякіни Р.Н. і В.Ф. 343
Ляльки 153, 313, 318, 319
Ляхи 270

Магеровський Василь 311
Магіровські 300, 311, 375
Мазапета Ганна 92
Мазепи 29, 30, 32-36, 41, 44, 46, 53, 55, 56, 64, 69, 96-98, 104, 143, 148, 171, 214, 215, 228, 309, 338, 340-342, 344, 347, 349, 350, 360, 362, 364, 365, 373
Мезин Григорій 269
Мазкови 192
Мазури 167
Макаренки 192, 227
Макова Гликерія 206
Максименки 6, 67, 74, 84, 181, 302
Максимів Семен 169
Максимович М. 338, 366, 367
Максимовичі 7, 28, 46, 50, 78, 81, 95, 96, 97, 99, 104, 107, 141, 144, 172, 184, 185, 222, 226, 234, 348, 349, 367
Макухи 20, 167
Малама Ірина 37
Малеарсури 191
Маленовські 298
Малик Матвій 236
Малиновські 114, 165
Малишевські 196
Малютченко Матвій 137
Манадики 244-246
Мандженки 167
Манжула Йосип 237
Манки 167
Маномеки 191
Мантак 39
Мануйловичі 75, 76
Масенко Лук'ян 265
Масло Григорій 212
Матвієвський Іван 113, 114
Матвієнки 212, 218
Матвіїв Тимофій 263
Маркевичі 76, 285
Марков Сидір 15
Марковичі 32, 38, 54, 56, 81, 82, 101, 102, 107, 123, 272
Марковченко Матвій 183
Мартиненки 223
Мартинович 137
Мартоси 193, 195, 196
Марухенка Мотря 140
Марченки 57, 153, 282
Маслорські 191
Матвієнки 218
Матюк Денис 212
Матюшевський Семен 200
Матюшенки 192
Матяшенко 168
Матяші 166, 212
Махно Артем 168, 169
Мелес 267
Мелешки 314
Мелешенки 147
Мелещенки 146, 147, 148, 164
Мельник Григорій 236, 237
Мельник А. 349
Мельницькі 10, 237, 242
Мефодій, єпископ 16
Мехеденко Яків 208
Мехеди 208, 209
Мещенки 191
Мигай Митко 12
Мигалевський 31, 43
Мигатченки 167
Мигрини 270
Миклашевська Єлизавета 103
Миколайович Василь 220, 227
Микула Йосип 114, 136, 146
Микулеєв 53
Милаш Григорій 211, 212
Милорадовичі 38, 359
Мильченко 222
Миненко Савка 273
Миницький 103
Мировичі 7, 10, 30, 55, 62- 65, 151, 255, 344
Мироненки 119
Миронович 50, 181, 182
Миті 268, 270
Миткевич Євфросинія 41
Митрофанів Павло 302
Михайленки 8, 95, 256, 301
Михайлівн 24
Михайлівські 318
Михайлович 23, 51, 86, 95, 220, 244, 256
Михайловські 113, 114, 150, 155
Михалів Григорій 256
Михня Федір 142
Мицик Ю.А. 47, 335, 337, 341, 343, 353
Мичка Матвій 290
Митецький Борис 14
Мізини 154
Мініх 51
Міхновські 282
Міщенко 176
Мовчани 151, 227, 228
Могилевські 137, 138, 221
Могиляновський Андрій 118
Могилянська Горпина 82
Модзалевский В.А. 53, 89, 341-346, 348, 349, 352- 355, 359, 360, 362-365, 367, 372, 374
Модла Григорій 135
Мойсеєнки 183, 256, 261, 269, 290
Мокієвські 29, 32, 49, 59, 60, 95, 103, 104, 181, 187
Мокрієвичі 23, 25, 78, 84, 95, 129
Молновецький Єрофей 13
Момоти 6, 7, 24, 44, 45, 84, 119, 289
Момотенки 167
Монастирський Григорій 200
Моргун 292
Моркотуни 181
Морозенки 191
Морозова Милохна 72
Морухонич Павло 245
Мосієнко 114
Москаленки 300, 303
Москалі 301, 303, 304
Московченки 167
Моснецький 216
Мостовий Григорій 153
Мосціцькі 114, 142, 143
Моцоки 67, 89, 112, 114, 126, 131, 132
Мошенські 72-74
Мурав'єнко Онисим 255, 257
Мурав'ї 256, 257, 258
Мурант 58
Мураші 257
Мурашка 43
Мухин Н. 347
Мякотин В. 345, 347-350, 356, 364, 373
Мяснов Василь 33

Набоки 167
Нагорні 166, 255, 256
Нагунні 191
Надимони 166
Надоренки 191
Надточий Трохим 255, 256
Насипайко Фесько 220
Насташі 167
Настич Прокіп 153
Науменки 262, 263
Нащинський Йосип 214
Нащичій Трохим 255
Нащочий Трохим 256
Небаба 276
Небувайло Федір 22
Невгади 322
Неверовські 114, 224, 226, 235, 257, 258
Неділька Іван 25
Недождей Кіндрат 192
Незамай Юрій 24
Непийвода 290
Неплюєв 76, 171, 265
Неради 168
Нерод Іван 219
НеродкаЯків 182
Нестелії 168,173
Нестеренки 168, 169, 192, 193
Нестерови 166
Нестеровичі 113, 269
Нестеровські 114,161,301
Нетеса Василь 135
Нехорошко Фесько 302
Нецкевичі 113, 156, 205
Нечкевич Іван 232
Ніживці 167
Новаковичі 84, 89, 95, 300, 301
Новицькі 38, 49, 96, 110, 142, 168, 173
Новодворський Іван 245
Носачі 14, 17, 300
Носенки 53, 93, 114, 154, 182, 183, 185, 257
Носилики 166

Обеда Федір 302
Обидовський Іван 64
Ободовський Олексій 28
Оболонські 75, 271
Оброженко Стас 289
Оглоблін О. 337, 340, 373
Одинець Андрій 17
Окіншевич А. 343, 358
Окуленко (Туровець) Іван 45, 140
Олександрівські-Москалі 269
Олексієнки 153, 167, 237
Олексійович 257, 263
Олеснич 223
Олефіренки 279
Олешкевич Олександр 182
Олізар-Волчкевич Адам 11
Оліференко Антон 114
Ольшанський Петро 263
Омелькові 167
Омельченки 226, 227, 273
Омети 166
Онисимов Максим 220
Онисько Андрій 256
Онищенки 162, 323
Онопрієнко 168, 191
Опанасенки 75
Опанасович Ісай 41
Опеньок Іван 257
Опілати 191
Опочинін Данило 53
Оранський Якуб 26
Орди 199-201
Орешко Данило 236, 237
Орлик 63, 98, 338
Орляченко Антон 246
Осауленки 167
Осиповські 95, 221
Остаповичі 197
Остражанин Петро 181
Остранська Феодосія 294
Остренко Семен 137
Островський 114
Острозький Костянтин 85
Остряниця Яків 213
Осьмаковська 41
Отмостовий Леонтій 15
Охрименки 227, 263, 264
Опікали 200, 290, 294

Павленки 189, 226, 227, 231
Павлови 101, 135, 146, 150, 263
Павловичі 20, 54, 220, 289
Павловский И.Ф. 353
Павловські 46, 117, 290, 292
Павлуші 167
Павлюки 191
Павшули 167
Падалеєв Яків 203
Падалки 114, 191, 259
Паламаренки 121, 167, 237
Пелехи 221, 245
Пелехова Ірина 239, 282
Пелих Андрій 49
Палії 215, 227
Палчевський Федір 264
Панасенко Самійло 163
Панашенко В. 349, 360, 363, 366, 370, 376
Панкевичі 84, 88, 95, 200, 268
Панченки 145, 256
Пароженки 49, 112, 144
Парпур 177
Парфенович Прокіп 168
Пасенки 174, 230
Пацюки 135, 191
Пашковські 169
Пащенко Григорій 156
Педик 205
Педченко 205
Пергамен Тиміш 262, 263
Перетятьки 259, 290
Перехрести 44, 155, 269, 301, 311, 375
Перфильєв Прокіп 119, 126
Петкало 219, 221
Петраші 263-265
Петрашевичі 241, 263, 265, 276
Петренки 30, 48, 86, 151, 153, 167, 237, 268
Петренки-Романенки 150
Петриха Параска 48
Петриченки 263, 264
Петро І, цар 33, 36, 47, 58, 309
Петро II, цар 233
Петров М. 342, 347, 349, 356, 358, 360
Петрови 117, 277
Петрович Йосип 113
Петровський М. 358
Петровські 37, 93, 95, 98, 104, 113, 126, 139, 226
Петруша 142
Петрушенко Федір 139
Печеник Лаврен 212
Печені 191
Печеніков Тиміш 219
Печеніни 155
Печенко 156
Печерська Дарія 79
Пивовари 166
Пилипенки 51, 65, 70, 76, 96, 106, 107, 113, 114, 119, 125, 140, 151, 168, 174,
313, 314, 316, 321, 324
Пилипенко-Хмельницький Данило 213, 214
Пилипович Леонтій 193
Пиріг Дмитро 45, 45, 55, 63, 151
Пироженки 192
Пироцький 77
Пирські 167, 179
Писаренки 167
Підгаєцькі 40, 321
Підгайна Тетяна 302
Підтереби 41, 42
Піковці 88, 153, 270, 347
Пілатович Олександр 109
Пінчук Ждан 227
Пісоцький Данило 21
Плакси 114, 290
Пламенець Радіон 79
Платковські 38, 235, 245, 250
Плотна 98
Плотники 167
Плошкевичі 113, 245, 250
Пляти 167
Побиванці 31, 255, 258
Повжій Герасим 245
Повинний Данило 21
Поголєйки 191
Погоріла 218
Погорілки 191, 193
Погребевич Марко (Тарас) 199
Подолинські 191
Подолянка Яцько 86
Покотило 291, 292
Поладченко Олексій 145
Полатка Федір 145
Полено Степан 169
Полєшко Яким 290
Поліни 166
Поліченко 313
Полозко 168
Полонські 290, 302, 305
Полонченко Сидір 301
Полоток 182
Полуботки 7, 28, 29, 32-34, 48, 63, 87, 121, 171, 172, 323, 349
Полуденські 191
Полуляшенки 140
Помошний Нестор 301
Попеко Софрон 199
Поповичі 24, 139, 262
Попонченко Агафон 119
Попченки 191
Попчинський Йосип 169
Постоєнки 167
Потапенки 73, 114
Потапов Гнат 153
Потаповичі 30, 67, 72-74, 84, 107
Потаповичі-Гайдовські 72, 345
Потаповичі-Григоровичі 30, 55
Потаповичі-Мошенські 72
Потоцький 63
Потьомкін 72
Похожей Васько 245
Пранець Матвій 54
Прасоли 145, 303
Прибудьки 99, 101
Пригаренко Дмитро 68
Пригари 24, 67, 68,119, 135
Пригарин Омелько 68
Придатки 191
Приймаки 168
Прийми 168, 175
Пристроменки 158
Притиски 119, 236, 237
Прозуби 167
Прокопенки 165, 182-184, 191, 238
Прокопова 294
Прокоповичі 95
Просейко Іван 220
Проскуренки 245, 246
Проскурня Григорій 227
Просяницький Іван 135
Прохорова 41
Прохоровичі 71, 89, 114, 126, 127, 176, 226, 227, 229, 230, 237, 296
Прохудьки 167
Процики 192
Прочений Григорій 143
Пруденко Васько 200
Прутилчич Демко 223
Пугаченки 191
Пугачі 167
Пучковський 17
Пушкаренко Давид 139
Пушкарі 8, 31
Пушкеля 20
Пясецькі 122
--------------------------------------------

Спасибо сказали: Алёна, сергей-гродовка2

Поделиться

3

Re: ГУК.Переяславський полк (2004)

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
ТА ПОКАЖЧИК ПРЕДСТАВНИКІВ РОДІВ
==================================
Р - Я

Рабенки 167
Рабки 167
Рабчуни 167
Радини 168
Радкевич Шимко 8
Радко Роман 220
Радченки 114, 169, 170, 312
РаєвськийЯків 237
Райча 30, 32-36, 43, 125, 126, 137, 186, 217, 297, 313, 316, 324
Раковичі 7, 78, 208
Раксії 168
Ракушка-Романовський 98
Раски 191
Рашки 167
Реви 113, 167, 168, 170, 200
Ревенки 141, 200
Ремнева Марфа 222
Ренне Карл-Евальд 55
Репи 164
Рижки 166
Риза Григорій 298
Робовий Мойсей 81
Робоволи 191
Рогоза Іван 113
Роден фон Франц 274
Родзянки 75, 77, 154
Родкевич 153
Роєнки (Роєвські) 245
Рожки 167
Розвиска Сахно 301
Роздеришин Андрій 89
Роздобудьки 314, 322
Розлачі 145, 300, 302, 309
Розуми (Розуменки) 290, 291,292
Розумкова Марина 195
Розумні 191
Розумовські 108, 135, 172, 239
Ройко Захар 290
Рокитні 119, 289, 296, 297
Романенки 6, 24-30, 44, 84, 120, 138, 140, 145, 146, 150, 151, 155, 291
Романенки-Кришталовські 26
Романиха 28, 122, 138
Романів Іван 256
Романова 102
Романовичі 116, 145, 147, 207, 212, 236, 244, 246
Романовські 98, 119, 122, 125, 294
Ромодановський 14, 16, 18, 19
Ртищев Федір 86, 336
Рубани 71, 135, 191-193, 220, 232, 268-270, 276, 345
Рубаник Григорій 31, 67
Рубаники 71
Рубани-Тищенки 71
Рубець Дем'ян 51
Руденки 166
Рудківські 59, 127, 168,175
Рудченко Онисько 301
Румина Василь 227
Рум'янцев 8, 59, 66, 121
Рустановичі 49, 54, 81, 84, 92, 95, 104-106, 130, 139, 211
Рустановські 104
Ручки 192, 195, 200, 300
Ручковські 195
Рядно Іван 219, 220

Савенки 166, 187, 212, 218, 244, 245
Савенков Йосип 264
Савицький Дмитро 140
Савичі 38, 42, 50,53,64, 175, 226, 274
Савон Прокіп 226
Савоненко Роман 289
Савостяненки 151
Савченки 92, 193, 321
Садковська 316
Садовський Прокіп 145
Сакович Олександр 56
Саливони 192
Салогуб 103
Салоуни 191
Салута Степан 211, 212
Сальковський Степан 237
Самко 19, 23
Самойленко Григорій 168
Самойлова 38
Самойловичі 25, 28, 32, 41, 43, 44, 48, 53, 54, 69, 96, 103, 123, 138, 171, 246, 292, 360
Самойловська Настасія 61
Самоненко Ничипір 227
Самсоненки 167
Самуйленки 167, 237
Самусі 345
Сангурський Іван 126
Сандалюк О.М. 353
Санки 270
Сапон Василь 169
Сапуни 192
Саранча 290
Сахновські 42, 109
Сацько Кіндрат 226
Саченки 44, 139,251
Сачки 246, 251
Свірські 113,117, 200, 205, 206, 240
Світличні 222, 300, 302-304
Свічка 165, 233
Свяжій Максим 135
Святуху Дмитра 21, 26, 84
Себастьяновичі 43
Севастьяновичі 107
Севериненки 151, 193
Северини 139, 269
Северинович Гнат 151
Сезонов Кирило 126
Сезоновичі 115,139
Сезченко Дорош 289
Селецькі 52, 78
Селистрениченки 140
Селистренко Іван 140
С(3)еличівна Ганна 47
Семеновичі 15, 200, 219, 237, 255, 268
Семенченки 191, 199
Семеняки 167, 168
Семеренко Семен 256
Сененки 111, 270
Сеничі 300, 301, 311
Сенки 302, 311
Сеновичі 311
Сентії 168
Сенченко Семен 311
Сеньки 311
Сербини 7, 43, 44, 62, 63, 126, 245, 255, 341
Сергієнко Верна 304
Серденко Дмитро 244
Сердюки 145, 154, 191, 192, 237
Середа Григорій 212
Серепки 168
Серженки 192
Серики 212, 220, 222
Сибелевич Леонтій 144
Сибілевич Леонтій 160
Сигизмунд III 73
Сиденки 168
Сидницькі 140
Сидоренки 167
Сидорови 192
Сидорович Оверко 163
Сизоненки 200
Сизонова Олена 299
Сизонович Іоан 241
Силин Карпо 17
Сильченко Григорій 193
Синдаровські 56, 78, 111, 296
Синеоков Антон 114
Синогради 192
Синьооки 216, 256, 257
Синьооков Андрій 114
Сириці 168, 169, 246
Ситенки 166
Ситий І. 362, 363
Ситник А. 368
Сичевські 62, 175
Сквирські 59
Скибинський Прокіп 290
Скидан Пилип 182
Скиленко Іван 139
Скорики 114, 152, 237
Скоропадський 47, 49, 53, 81, 88, 104, 216, 233
Скоченко Ааврін 289
Скрипки 192
Скрипчинські 154, 216, 217
Скрицький Яків 139
Скугаревський 101
Скук Петро 139
Слабченко М. 353, 371
Славатинські 39, 42, 123, 289, 317
Следзинський Костянтин 87, 262
Сливи 167
Словик Богдан 17, 21, 24, 137, 138, 158
Слуцькі 114, 122
Сльозки 166
Слюз Семен Семенович 230
Слюзки 32, 169
Слюсаренко Панко 220
Слюсарі 145
Смелії 166, 169
Смелій Тишко 168
Смолій В.А. 335
Смольський Іван 33
Смолянченки 192
Сніжко Денис 192
Соболевський Кирило 100, 220
Соболь Іван 299
Созошенки 166
Сокальський Іван 30
Сокери 167
Соколовский А. 352, 361, 373, 374
Сокольничий 139
Солов Яків 53
Соловьев С.М. 339
Сологуб Іван 220
Солодовников Кирило 114
Соломченко Григорій 68
Солонини 35-38, 82, 156, 212
Солтанова Марфа 71
Сом Федько, Семен 13
Сомки 6, 12, 13, 14-23, 26, 27, 86, 87, 91, 92, 136, 139, 159, 193, 213, 336 Сомкович Яким 14
Сомченко 16
Сопуни 167
Сорока Юхим 114
Соруцький 59
Сотникови 146
Софія, цариця 33
Соха-Конаровський 289
Соховичі 197
Спис Сава 193
Сподин Герасим 200
Стависький Стефан 245
Старі 167
Старосвіт 176
Стасюки 167
Стаховичі 101, 113, 314
Сташевські 167
Стеблевський 112
Стебленський 217
Стебліовські 192
Степаненко Лук'ян 181, 182
Степанів Михайло 255
Степанков B.C. 335
Степановичі 182, 227, 255
Степури 167
Стефан Іванів 182
Стефановичі 233, 240, 302
Стефановський Карпо 169
Стецюк К.І. 338
Стешки 167
Стовпа О. 282
Стопановська-Ничеговська Степанида 172
Сторожевський Хома 237
Стороженки 11, 43, 56, 174, 207
Стороженко А.В. 335, 339, 340, 354, 355, 358
Сторонні 192
Стояненки 192
Стратій Я.М. 198, 363
Стрешенці 80, 176
Стрешенцова 61
Стрикайло 314
Стрикуни 167
Стрієвський Костянтин 6
Стріла Федір, Пилип 9, 24
Стрільник Павло 19З
Строкаченки 192
Стукали 192, 227
Ступишин 23
Судиенко М. 369
Судики 167
Судієнко Степан 109
Судковські 767
Сужденки 168
Сук Ганна 62
Сулими 6, 7, 25-30, 37, 39, 44, 46-48, 50-53, 60, 63, 65, 67, 78, 81, 84, 88, 92, 97, 104, 105, 108, 112, 126, 129, 139, 142, 146, 149, 171, 182, 184, 192, 193, 199, 212, 216, 276, 294, 300, 339, 340-342, 344, 346, 348, 350, 353
Сулинські 192
Сусли 84, 85, 105, 263
Сусли-Жеребили 85
Сутула 276
Сухенки 180
Сухини 200
Суховієнко Василь 219
Сухонки 168
Сухопара Павло 256
Сушки 167, 192
Сьєдіна Дж. 349

Талди 262, 263
Танські 7, 50, 58-60, 108
Танчій Іван 136
Тарабани 192
Тарани 183, 192, 256, 314
Таранець Григорій 257
Тарановський Іван 257
Тарасевичі 39, 53
Тарасенки 148, 167, 200, 212, 237
Тарасов Іван 200
Таратурки 313, 314
Таращукова 320
Тарловський Антон 92
Тастаули167
Татарин Іван 43
Твердохліби 291, 295
Телюченко Михайло 268
Терентієва Марія 196
Терех 314
Терещенки 14, 192
Терлецькі 115, 240, 292
Тесленко Андрій 114, 116, 245
Тесленко І. 337, 356, 364
Теслі 167
Тетеря Павло 6, 22, 95
Тимешко Лукаш 169
Тимківський Федір 113
Тимковський Петро 241
Тимофієви 160
Тимофіїви 150, 158, 162
Тимофійовичі 152, 227, 302
Тимошевич Богдан 9, 21
Тимошенки 152, 256
Тимошівський Пантелеймон 169
Тимченки 71, 192
Типушки 167
Тихий Грицько 303
Тихонів Пантелеймон 162
Тихонов Гнат
Тихоновичі 207
Тиша-Биковська 153
Тишкевич Януш
Тишко (Тищенко) Пилип 302
Тищенки 194, 200, 227, 263, 302
Ткач Демко 105, 222
Товбич Йосип 130
Товкач Тиміш
Товстевич Онисько 236
Товстий Хвесько 303
Товстоліс Настасія 42
Товстяченко Онисим 84
Толачанов Семен 33
Томари 7, 42, 47, 52, 53, 54-56, 59, 67, 75, 80, 81, 89, 111, 112, 114, 119, 124, 132, 139, 141, 142, 205, 209, 215, 216, 233, 238, 244, 245, 254, 296, 363
Томашенко Мануйло 53
Томорка Іван 53
Тонкошкури 219, 221
Топальський Максим 113
Тоскали 167
Тоцькі 199, 200, 204, 207, 229
Требинські 79, 268-270, 272, 275
Третяки 256, 257, 259, 314
Третяки-Перетятьки 259
Трибенко Іван 227
Тригуб 314
Тризни 17, 21, 95
Трипольські 188, 189
Троїцький 314
Трохименко Семен 182
Троцькі 11, 114
Трошенко Данило 212
Трубачі 167
Трубецькі 28, 112
Труш 211, 212
Трушенко Степан 17
Трушенчиха Марія 212
Тулуб Дем'ян 268, 275, 276
Туманський Василь 43, 113
Тупило Гордій 135
Тур Іван 269
Туранські 78, 226, 266 ,
Турка Тарас 314
Туркало (Турченко) Ярема 212
Турковський 108
Туровець 45, 140, 142
Турчин 67, 313, 316
Турчиновські 38, 290, 314, 316

Убийбатько Роман 220
Угрічичі 271-273
Угрічичі-Требинські 270, 272
Удодинські 263, 280
УлезькоЯків 17
Уманці 32, 78, 106, 188
Урсул Василь 256
Уси 139, 143, 220
Усенко Сава 54
Устименки 167
Устимови 270
Устимовичі 269, 270
Усуленко Хвесько 263
Усяки 167

Фаворські 146, 186
Фастовці 167
Фаявенки 167
Федина Григорій 213
Федоренки 9, 135, 192, 212, 236, 238, 314
Федоренки-Костенки 238
Федоріви 113
Федорови 71, 106, 159, 263, 302, 314
Федоровичі 104, 164, 187, 200, 220, 236, 237, 256, 302
Федорченки 167
Федченки 22, 167, 192, 193, 256
Фельдні 192
Феодосіїв Дмитро 289
Фесенко 236
Фесуни 227, 153
Фесунов Осип 153
Фираченки 167
Філевський Яків 145
Філонова 175, 322
Філонович Павло 302
Форешко Прокіп 273
Фридрикевичі 56, 158
Фунесін 23
Фуршай 278

Халява Тишко 220
Хальчевський Дмитро 84
Хамаза Василь 220
Хандогії 113, 168, 180
Ханенки 128, 129, 292, 372
Харламовський Йосип 169
Харченки 119, 122,167, 186, 245-247, 298
Хвастовець Петро 169
Хвесенко Лесько 135
Хвостики 167, 192
Хераскова Марія 111
Хидак 245
Хижняк З.І. 344
Хильчевський Дмитро 95
Хильченки 167
Химченки 192
Хисари 167
Хлопов 23
Хлусовичі 85
Хмари 114, 295
Хмарські 168, 169
Хмельницькі 8, 12-17, 19- 22, 26, 47, 91, 164, 212-214, 223, 292, 315, 336, 338, 363
Хоменки 6, 7, 24, 29, 34, 114, 116, 135-140, 192, 193, 195, 197
Хоменченко Лукаш 168
Хомович 140
Хомутовський Яків 199, 200
Хорученки 208
Храни 192
Хрипко 5
Хрипуненко Іван 139
Хруленко Тиміш 227
Хубаси 192
Худолій Олена 174
Хурсей Іван 169
Хурські 301

Цалій Лизавета 59
Цапко Степан 244
Царенки 168,170
Цепковський 211
Цецура14
Цецюра 12
Цибуленко Семен 211, 212
Цибульський Васко 212
Циганенки 167
Цикали 167, 169
Цилерін Андрій 293
Цимбалії 192
Цщюри 3, 12, 13, 17, 68, 300, 337
Цурковський Олександр 24
Цюри 245, 246, 254
Цюрка Василь (Курка) 168
Цюцюра 12

Чайки 242
Чайковські 39, 40, 215, 224, 240, 242, 364
Чалі 167
Чарушинські 129
Часники 39, 40, 215, 224, 240, 364
Чаяловський Михайло 290
Чвори 167
Чеботко 21
Чекман 251
Челюскін Петро 17, 289
Челядники 192
Чемериси 167
Чепурні 9, 239
Чередниченки 192
Черкаси 15, 20, 146, 192, 336
Черкаський Іван 219
Черненко 112
Чернеці 167
Черниченко 57
Черниші 192
Чернушки 167
Чернявські 126, 127, 130, 200, 275, 280, 294
Черняхівські 55, 59, 84, 88, 89, 95, 96, 132, 233, 296
Черняк Григорій 53
Черпаки 192
Черушинський Антон 7, 90, 154, 256
Чеснейший Іван 181
Четукін Василь 95
Чечки 167
Чикмени 9, 46, 68, 156, 163
Чимериси 167
Чиргикало Мойсей 290
Чириков 31
Чирський Ян 72
Чиські 192
Чопили 167
Чопурний Мойсей 8
Чорні 270
Чорномази 227, 244, 253
Чуби 139,167
Чубуки 183, 212
Чучман Микита 156
Чучукали 238
Чюта Іван 244
Чючар Стефан 6

Шабаш Іван 200
Шабельники 87, 95, 240
Шаблинський Яковом 12
Шакун Овсій 264
Шамрай С. 375
Шамрицькі 14, 16, 20
Шаповаленки 167, 168, 171-173
Шапочники 183, 258
Шапошники 68, 216
Шаратенко Федір Шарати 236-238
Шаргородські 179
Шаркевичі 185, 229
Шарун 292
Шастуни 192
Шатрани 168
Шаула Андрій 174
Шахворости 192
Швабовський Іосиф 64
Швайки 192
Шведи 168
Шведин Павло 246
Шевейко Петро 237
Шевель 314
Шевченки 167, 192, 193, 284
Шевченко О.М. 347
Шелехівна Олена 54
Шелешенко Корній 17
Шельпунчик Іоаникій 147
Шепеленки 139, 264, 301
Шепель Іван 263
Шепетьки 167
Шепотько Настасія 171
Шеремет 14
Шереметев Петро 12,31
Шереметев В. 12
Шийкевич Захар 33
Шиман-Шимоновський Василь 15
Шимки 245, 252
Шимковський Ярема 8
Шинкар Олексій 76
Шинкаренки 216, 230
Шипов 207
Шипульки 167
Шираї 21, 66, 100, 110, 217
Ширков 23, 278
Шишка Іван 263
Шишковський Іван 263
Шишченки 246, 263
Шкабура Овсій 181
Шкардуни 192
Шкарупа Григорій 237
Шкоденки 139, 140
Шкоди 139, 140, 244
Шкрабко Фесько 236
Шкурка Сидір Шкурники 167
Шленчаки 216
Шматкович Іван 21
Шорсткі 300, 301, 303
Шпаки 192
Шпаковські 196
Шпана Василь 256
Шпиндали 167
ШтепаЯків 314
Штриха Остап 220
Шулговський Павло 145
Шульги 80
Шульчиха 123
Шуми 167, 301, 306
Шумки 192
Шумлянський 88
Шурляков С. 375
Шурупченки 192
Шурутури 167
Шут Никифор 264
Шушки 192

Щасні 252
Щегловський 169
Щенеївські 85
Щербак В. 358
Щербаки 40, 137, 197
Щербань Іван 302
Щербатов 137, 138
Щербацькі 197, 198, 363
Щербиненки 159, 167
Щербини 70, 88, 158-160, 181, 192, 245
Щиголь Микола 302
Щипака Григорій 280
Щирі 143,144
Щуренки25, 199
Щури 23
Щуровські 6, 13, 21, 23, 92, 105, 200

Эварнщкий Д.И. 340

Юзефовичі 113-116, 142, 269, 289, 295, 296
Юрець Ганна 229
Юркевич 49
Юрковський Михайло 95
Юрченки 119, 135, 247
Юхименки 23
Юхимовичі 219
Ющенки 167, 264

Яблуновський Станіслав 32
Яворський Стефан 84
Явтушевські 270
Яготинский Крихно (Грихно) 165
Ядзенки 192
Якименки 17, 114, 227
Якимович Андрій 53
Якимовський Григорій 193
Яковенки 145, 192, 230, 260, 263, 301, 302
Яковлев 58, 121
Якубенко Семен (Силуян) 199
Якубенський Федір 189
Якубовичі 43, 79, 238
Якубовські 43, 275, 295
Яли 167
Яловці 167
Янаки167
Яненко 76
Яненко-Хмельницький 17
Янковські 115
Янов Іван 76

Янович Іосиф 64
Яновські 72,190, 256, 302, 314
Янчій Павло 256
Ярачі 192
Яременки 167, 219, 220, 256, 280
Яресько Іван 246
Ярещенки 192
Ярмак Василь 302
Ярмаченки 192
Ярмолаєнко 6
Ярмоленки 21, 23, 24, 67, 68, 263
Ярмолович Павло 41, 227
Ярош Андрій 237
Ярошевка Марія 142
Ярошевський Трохим 227
Ярошенки 167, 267
Ясенські 270
Яхнеї 192
Яценки 192, 264
Яцинич Михайло 92
Яцькевич 6
Яцьковичі 168, 171
Яцюти 192
Яшарицький Никифор 168, 169
Ященко Тишко 171
Ящирицькі

Gajecky G. 359
======================================

Спасибо сказали: сергей-гродовка, Алёна2

Поделиться

4

Re: ГУК.Переяславський полк (2004)

Кривошея В., ГЕНЕАЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА: ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ПОЛК. – К.: Видавничий дім „Стилос”, 2004. – 418 с.

ПОКАЖЧИК НАЗВ
НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
ТА ТОПОНІМІВ
==============================

Аланд, острів 11
Алоя, хутір 297
Альта, р. 107
Андруші, с 86, 211, 286
Антипівка, с. 261
Антонівка, с. 255
Архангельськ, ж. 97
Аслан

Багновате, войтівство 27
Бакумівка, с. 34, 36-39
Баришівка, м. 31, 34, 36, 49-52, 65, 104, 136, 181, 183, 187, 188
Басань, м./с. 34, 166, 171, 173, 175, 176, 320, 321, 359
Басихин, с. 98
Батурин, м. 32-34, 46, 120, 194, 214, 362
Бахчисарай, м. 107
Башківщина, с 255
Безпальче, с 88, 155, 194, 199, 204
Безуглівка, с. 297
Белоусова могила 30
Бендери 56, 97, 98, 177
Березанка, р. 36
Березанка, с. 32, 35, 36
Березанський хутір 296
Березань, м. 32, 35, 36, 106, 136, 189, 287, 316, 320, 323, 376
Березки, с 26
Березове, с. 207
Биків, с./м. 34, 166, 177
Бикова, с. 167
Бирлівський хутір 203
Біла Церква, м. 14, 25, 152, 228, 337, 356, 364
Білики, слобода 268
Білозерка 50
Білоусівка, с. 288
Білоцерківка, с 156, 166, 286
Білоцерківці, с 167
Бзів, с. 181
Богдани, с. 108, 143, 199, 209, 287, 288
Богданівка, с 140
Богодухівка, с. 217, 262, 264
Богуслав, м. 20
Богуславець, с. 255, 258, 259
Богушківка, с. 136, 137
Богушківська Слобідка 57, 89
Богушкова Слобідка, с. 262
Богушова Слобідка 136
Вологи, с. 239
Борзна, м. 215
Бориспіль, м. 26, 71, 80, 89, 90, 96, 103-105, 161, 303, 315, 335, 338, 339, 344-346, 348, 350, 352, 354, 374, 378
Борки, с. 96
Борочичі, с. 311
Брагин, м. 27
Брагинська економія 27
Брагинський ключ 27
Брагинці, с. 166, 167, 173, 177-179
Бражниківщина, хутір 272
Бранденбург 58
Брацлав, м. 45
Бубнів, м. 43, 234
Бубнівка, м. 226
Бубнівська Слобідка, с. 48, 128, 226, 228, 229, 288
Бубнівське урочище 222
Буг, p. 43
Буди, с. 148
Будки, с. 272
Бузки, с. 268
Бурляївський хутір 298
Буромка, р. 233
Бучачок, хутір 48

Валахія 8, 30
Варшава, м. 16
Васютинці, с. 267, 268, 272, 279, 284
Велаське, с. 85
Велика гребля 81
Велика Каратуль, с. 63, 76, 79, 132, 150, 217, 234
Велика Могила, урочище 148
Великий Хутір, с. 112, 255
Великі Канівці, с. 280
Великомостянська башта 49
Великохуторянська, с. 255
Веприк, с. 166, 167
Виповзки, с. 54, 70, 146, 151, 217
Висока Могила 146
Власівка, с. 52, 181, 286
Вовківня, сінокіс 148
Вовчки, с. 121, 164, 213
Вовчків, с. 142, 149, 172
Вовчок, с. 35
Вознесенське, с. 255
Войнинці, с. 69
Войтів, с./м. 32
Войтівці, с. 45, 57, 81, 82, 117, 118, 124, 148, 149, 203
Войтове, с. 35, 45, 106, 318, 321, 324, 325
Волчки, с. 82
Волошинівка, с. 181, 184
Вороб'ї, с. 157
Воронинці, с. 280
Вороніж, м. 123, 232
Вороньки, с. 166, 167
Вороньків, м./с. 13, 27, 29, 31, 48, 91-93, 105, 116, 191, 193, 195-197, 362
В'юнище, с. 41, 44, 63
В'юнища, с. 211, 214, 215, 217, 265

Гадяч, м. 12, 15, 21, 25, 137
Гаєвий хутір 173
Гайшин,с. 82, 116, 144, 146, 155, 184, 216
Гельмязів, м. 23, 31, 57, 117, 132, 136, 137, 199, 201, 202, 204, 205, 285
Гладишів, с. 82, 164
Гладківський ставок 80
Глибоке, с. 189, 292
Глухів, м. 28, 37, 48, 52, 77, 89, 107, 111, 188
Гниловода, урочище 222
Гоблена могила, урочище 222
Говтва, м. 118
Гоголів, с./м. 22
Годонівські ґрунти 215
Головенька, р. 77
Горбані, с. 112, 122, 199, 208
Городище, с. 41, 44, 63, 211, 214, 217, 292
Гостролуччя, с. 44, 64, 65, 181, 190
Грабарівка, с. 164
Гречаники, с. 111
Гречанівка, с. 76
Гречанівка, хутір 140
Григорівка, с. 72
Гришківський хутір 173
Гришковий хутір 173
Грищенці, с. 48
Грушів, с. 214
Гудівка, с. 50
Гуляники, с. 48, 139
Гути, с. 11

Данилівка, с. 41
Данилівський скит 86
Даріївка, с. 49
Дворячне, с. 132
Девички, с. 46
Демки, с. 268
Дем'янівка, p. 215
Дем'янці, с. 13, 75, 80-82, 120, 124, 140, 144-147, 160, 163, 217
Дем'янчицький хутір 44
Дениси, с. 41, 294
Денисівка, с. 128
Деньги, с. 240, 241, 262
Деренцовичі, с. 228
Деркачівка, с. 230, 255
Дернівка, с. 181
Диканька, с. 214
Димер, м. 47
Дівички, с 145, 288, 298
Дмитрівка, с 156, 244
Дніпро, р. 16, 17, 19, 48
Дністер, р. 50
Добролежівський гай 44
Домонтів, м. 43, 137, 244
Дон, р. 25
Драбів, с. 255
Драбівці, с. 255, 259
Драбовець, с. 44
Дубинка, слобода 262
Дубно, м. 12
Дунинівка, слобода 255
Дягове, с. 40

Єрківці, с. 86, 97, 99, 145, 148
Єрусалим, м. 35

Жаровський хутір 77
Жердеве, с. 72, 73
Жеребятин, с. 92, 93
Жингар, м. 47
Жовква, м. 36
Жовнин, с. 288
Жорнокльови, с. 63, 111, 112, 199, 259
Жуковський хутір 39
Журавка, р. 49, 50
Журавка, с.164

Забілашівка, с. 146
Заворичі, с. 13, 38
Загони, хутір 207
Загородище, с 277, 278
Задовгомостянський форштат 143
Заліське, слобідка 262
Запорожанський, хутір 272
Згар, р. 83
Згарський хутір 124
Згурівка, м./с. 166, 168, 297
Зіньків, с./м. 173
Золотоноша, м. 31, 34, 83, 127, 131, 132, 136, 137, 141, 157, 255, 286, 288
Золотоношка, p. 111, 156
Золотоношка, с. 199
Золотоношка, слобода 199
Зубані, с. 285
Зубець, с. 55
Зуївка, с. 55

Илтица, р. 30
Ирклей, р. 8
Исайшин грунт 30
Іваниця, м. 207
Іванків, с. 29, 34, 305
Ілтицька башта 105
Ільвовка, с 255
Іржавець, р. 291, 292, 295, 297
Іржавка, р. 54, 291, 295
Іржавки, хутір 299
Іржавець, слобода 272
Іркліїв, м. 31, 268, 272, 273, 275, 276, 278, 287, 288
Ірклій, р. 8, 274
Ірпінь, р. 47
Іслам-городок 16
Істороп, с. 148
Ічня, м. 195

Кабанівські ґрунти 254
Кагул 65
Кайлів 50
Каленики, с. 199
Калинівка, с. 287
Калитівка, с. 296
Кальне, с. 41, 44, 46, 48, 49, 60
Кам'янець-Подільський, м. 116
Кам'яний Затон 8, 47
Кам'яний Міст, с./м. 107
Канів, м. 19, 20, 50, 72, 105, 204, 265
Канівський хутір 73
Канівці, м./с. 71, 73, 141, 272, 278, 281
Капустина долина 214
Капустинці, с. 41, 103
Карань, р. 26
Карань, с. 93, 211
Каратуль, с. 52, 55, 70
Карпаї, с. 294
Кафа777
Келеберда, с. 219
Кизи-Кермен 44, 47
Київ, м. 28, 50, 64, 96, 97, 99, 137, 286
Кобизький хутір 320
Ковалин, с. 188
Ковбасівка, слобода 81, 82, 127
Коврай, с. 55, 57, 111, 140, 199, 201, 268, 272
Коврай, р. 209, 238
Коврайські ґрунти 81
Коврайський хутір 81, 272, 287
Коврайці, с. 111
Коврань, хутір 287
Ковтуни, с. 255
Ковтунівка, хутір 234
Ковтунівський хутір 210
Кодинці, с. 44
Козар, м. 47
Козари, с. 76
Козелець, м. 16, 17, 68, 251
Козацьке, с. 166, 170
Козлів, с. 35, 54, 56, 87
Козинець, с. 265
Козинці, с. 41, 63, 76, 96, 185, 186, 211, 216
Колесники, с. 148, 286
Колобуще, грунт 152
Коломак, р. 104
Коломийці, с 63
Коржі, с. 181, 187
Коломістів, слобода 255
Комарівка, с. 294
Комаровка, с. 9
Конотоп, м. 11
Корніївка, с. 305
Коробівка, с. 244, 285, 293
Короп, м. 99
Коропове озеро 146
Корсунь, м. 15
Котки, с. 272
Котлів, с. 268, 274
Кощиць, грунт 152
Краконовський хутір 224
Крапивны, города 20
Красенівка, с. 262, 280
Красне, с. 166, 168, 267, 312
Краснохижинці, с. 274
Кременчук, м. 286
Крестителів, с. 262
Кривоносівка, с. 255
Кривоносівка, слобода 82
Крим 16, 98
Криски, с. 75, 77
Кропивна, р. 81, 100, 141, 142, 267
Кропивна, м. 8, 224, 262, 265-267
Кружики (Кружки), с./м. 120
Крупівська гребля 76
Крупілля, с. 166, 167
Крупське, с. 262
Крутьки, с. 272, 280
Кузнецьк, с./м. 87
Кулажинці, с 59
Кунів, с. 217
Купчич, с. 77
Кучаків, с. 28, 29, 49, 50, 104, 181
Кущовський, хутір 49

Ладижин, м. 43
Ладижине, урочище 304
Ладозьке озеро 164
Лебедин, с. 15, 28, 29, 49, 54, 181
Левада, нива 140, 145
Леглич, р. 48
Леляки, с. 318, 319
Лелянці, с. 347
Леплява, м. 219
Лехнівка.с. 104, 122, 151
Лехнівці, с. 32, 36
Лецьки, с. 41, 63, 80, 184
Липівське, с. 255
Лисовичі, с. 153
Лисняківський хутір 210
Лихолітки, с. 278, 280
Ліски, с. 160
Лісні, с. 268
Лісняки, с. 209, 293
Лубенський ключ 26
Лубни, м. 11,14,68
Лукаші, с. 32, 35, 38, 188, 318
Лукашівка, с. 82, 255
Луки, с. 128, 286
Лукин, с. 49
Лук'янівка, с. 32, 35, 36
Лупула, хутір 297
Любарів (Любарці), с. 145
Любарці, с. 120, 145
Люблін, м. 128
Ляховичі, с./м. 104, 204, 228, 316

Максимівка, с. 131
Максимовичева гребля 185
Максимовичівські ґрунти 50
Мала Березанка, с. 35, 39
Мала Бурімка, с. 286
Мала Каратуль, с. 44, 69, 70, 121, 156, 157
Мала Стариця, с. 181
Мала Топальська, с. 181
Малий Чумгак, р. 81
Малий хутір 112
Малі Канівці, с. 280
Мамаївка, с. 147
Мамаленки, с. 272
Манжелівка, с. 273
Маслівка, м./с. 204
Матвіївка, с. 216, 244
Махна, p. 35
Мельники, с. 272, 280
Мельня, с. 194
Миколаївка, с. 166, 168, 255
Миргород, м. 22, 55, 288
Митки, с. 268, 272, 274
Михайлівщина, слобода 255
Михайлівський хутір 57
Михальчина Слобода, с 50, 52
Мицалівка, с. 255
Міщенкова гора 222
Мойсенці, с. 268, 282-286
Мокієвський хутір 59
Мокра Оржиця, р. 106, 107
Морозівка, с. 181, 278
Морозівщина, хутір 83
Москва 11-13, 15, 17, 20, 24, 27, 32-34, 36, 43, 46, 48, 68, 71, 85, 98, 99, 104, 123, 136, 148, 170, 171, 275, 292, 297, 317, 338
Москаленики, с. 74, 268, 274
Мотишинці, с. 271
Мохначі, с. 272
Мошни, с. 43, 72, 73
Мути, с. 285

Нарим 87
Недра, р. 34, 176
Недра, с. 32, 35-37
Некрасів, с. 311
Нестерівка, с. 89
Нехайки, с. 63, 92, 112, 199, 209
Ніжин, м. 15, 16, 24, 96, 97, 223, 238
Ничипорівка, с. 143, 297
Нова Гребля, с. 236
Нові Санжари 288
Нудич, с. 27

Обич, с. 27
Обичев, с. 286
Обмачів, с. 194
Озерищі, с. 164
Озеряни, с. 166, 167
Олексинці, с. 160
Олешківський плец 52
Олешня 15
Ольхи, с. 255
Опішня 20
Оржиця, р. 164, 271
Оржиця, с./м. 166, 168, 272, 286
Орлик, м. 287
Оробіївський хутір 205
Осовці, с. 166, 173
Остаповичівське місце комірне 187
Остапівський, хутір 232
Остров Рещенковский 30
Островський кут 44
Осьмаки, с. 40, 41
Охтирка, м. 15, 356
Очаків 159, 177

Паволоч 215
Панське, с. 262, 286
Панфіли, с. 45,92-94, 104
Панфілівський хутір 94
Паришків, с. 189
Пасічна, с. 181
Пасічна, хутір 36
Пасне, озеро 222
Перевод(а/ь), р. 59
Переволочна 64
Перегон, с. 214
Перекоп 50, 107, 177
Переяслав, м. 11, 12, 14-17, 19-22, 24-26, 29, 31, 33, 34, 41,44-46, 49, 52, 55, 57, 59, 63, 67, 76, 79, 81-83, 92, 96, 98, 100, 105, 106, 108, 111, 113, 115-118, 122-125, 127, 135-137, 139-143, 145, 146,148, 149,151, 154, 156-158, 160, 161, 163, 164, 176, 184, 185, 216, 217, 266, 271, 273, 287, 291, 293, 298, 299, 316, 317, 326
Песчаное, местечко 16
Петербург, м. 37, 63, 109, 188, 206, 271, 317
Петрівка, с 166
Пилипчичі, с 274
Пирятин 107
Пищики, с. 268, 274, 283-287
Підлипне, с. 44
Підсінне, с. 86, 211,265
Підставки, с. 57, 199, 205
Піски, с. 167
Піщана, м./с. 217, 236
Плескачі, с. 199
Погар, м. 217
Погоріле, с. 85
Полежаї, с. 45
Пологи, с. 41, 45, 46,63, 125
Пологи, сінокіс 52
Пологи-Яненки, с. 153
Полтава, м. 342, 348, 352, 353, 362, 371, 373, 374
Полуботківська гребля 100
Полуботківська слобода 211
Помоклі, с. 41, 44, 46, 52, 63, 68, 72, 122, 138, 156
Поперечинський хутір 50
Попівка, с. 11, 15, 17, 83
Попівка, урочище 140, 145
Попівщина, хутір 274
Посудичі, с. 214
Прага, м. 37
Прилука 158, 159
Прилуки, ж. 14, 110, 195, 286
Прип'ять, р. 26
Прислениці Гайшинецькі, с. 94
Пристроим, с. 54, 106, 126, 157, 164, 165
Прокопенківський хутір 187
Прохорівка, с./м. 226, 231
Пулинці, с. 177
Пункове озеро 304
Путкари, с. 38
Пшехдани, с. 108

Ревбинці, с. 272, 280
Решітки, с. 219
Ржищів, м. 48
Рогозів, с. 91,92, 94, 154, 192, 196, 198, 362
Рогоща, с. 26, 47
Рокита, урочище 146
Россохи, с. 13
Рудницьке, с. 181

Сазонівка, с. 286
Салогубівка, с. 206
Сальків, с .195
Самарчик 107
Самовище, с. 268, 272, 275, 279
Сари, с. 25
Сасинівка, с. 164
Седельники, урочище 111
Сезенків, с. 181
Сезки, с. 148
Селичівка, с. 65, 181, 183, 187
Селичовка, с. 124
Селище, с. 181, 189
Семенівка, с. 32
Семенівка, слобода 77
Семенчичі, с. 36
Сенківці, с. 44
Сенча, м. 115
Сергіївка, с. 115
Сергіївці, с. 72
Сиволож, с. 77
Симонівський хутір 11
Синьківці, с. 255
Синьооківка, с. 255
Ситець, с. 104
Сівськ 47
Скопці, с. 26, 29, 50, 69, 82, 104, 124, 135, 139, 145, 146, 150, 190, 276
Скородистка, с. 268, 279
Слобідка, с. 45
Слобідка Слюжчина, с. 32
Смотрики, с. 164
Сокирна, с./м. 137
Сомівка, с. 274
Сосниця 77
Соснівка, с./м. 136
Соснова, с. 292
Сосновка, с. 299
Сотниківка, слободка 295
Сотниківка, хутір 296
Софіївка, с. 93
Сошників, с 28, 122, 148, 170
Сошники (Сошників), с. 11
Сперша, р. 41
Ставища, с. 147
Стамбул, м. 98
Стара Басань, м./с. 59-62, 166, 167, 170, 172
Старе, с. 23, 41, 44, 46, 48, 49, 60, 92, 184
Старий Биків, с. 166
Стариця, р. 28
Стародуб, м. 91, 98
Старосілля, с. 100
Степовий, хутір 274
Стовпяги, с. 26, 44, 63, 105, 140, 211, 217, 218, 265
Стольне, с. 108, 109
Строкова, с. 48, 87
Студеники, с. 35, 41, 50, 87, 88, 154, 296
Студенки, с. 188
Ступаківський хутір 11
Сулак 49
Сулимівка, с. 48, 52, 181
Сулимінці, с. 28, 29, 50
Суми, м. 17, 148, 356
Сумка, р. 148
Супой, р. 54, 104, 106, 238
Сусловський плец 105
Суха Оржиця, р. 106
Сухий Чумгак, р. 125
Сушки, с. 100, 226, 228, 234

Тавань 47
Тарандинці, с. 176, 177
Тараща, с. 152, 153
Тачанче, с. 72
Ташань, с. 41, 45, 63
Товкачівка, с. 286
Томськ, м. 12
Топальський хутір 205
Торопов 120
Требухів, с. 307
Трипілля, с. 34
Тростяне, с. 108
Трубіж, р. 49, 105, 106, 187
Турівка, с. 285, 287
Тютюрі, с. 98

Убідь, р. 77
Уздиця, с 77
Усівка, с. 166, 167, 174, 175, 359
Ухівка, с. 234

Фаївка, с. 101
Филиповичі, с. 288

Харків, м. 287
Харківці, с./м. 24, 120, 132, 135, 146, 298
Ходорків 34
Хоробичі, с. 38
Хорунжівка, с. 286
Хотин 165
Хотуч, с. 27
Хоцьки, с. 44, 76, 112, 124, 152, 159
Хрущівка, с. 255
Хубнова долина, урочище 222

Царицин 48, 55
Циблі, с. 41, 44, 46, 63, 142, 143, 145, 222

Чауси, с. 52
Черкаси, м. 73, 127, 137
Чернігів, м. 33, 110, 368
Чехівка, м./с. 262, 267
Чигирин, м. 19, 68, 89, 137, 159
Чирське, м. 79
Чопилки, с. 112, 199
Чорнобаї, с. 262, 267
Чорнухи, м. 101
Чумацкий хутор 81
Чумгак, гора 59, 121
Чумгак, р. 54, 89
Чумгак, хутір 140, 164
Чумгацький хутір 57, 81, 82, 157
Чутівка, с. 272, 287

Шабельники, с. 236
Шаповалівський хутір 173
Шелехівка 34
Шелехівський ліс 29, 34
Шимковский хутор 8
Шклярівський хутір 11
Шурша, урочище 52

Щаснівка, с. 166, 171
Щенеїве, с. 85
Щербинівка, с. 262

Юльче, с. 26
Юріївка, с 123
Юрщинів окоп 30
Юрщинова нива 30

Яблунів, с. 26
Ягівка, с. 157
Яготин, м. 36, 49, 50, 82, 121, 290, 291, 299, 317, 372
Ядлівка, с. 44, 181
Яненки, хутір 76
Яреськи, с. 32, 36
Ярославка, с. 138, 197, 207
Яслозовський хутір 57
Ячники, с 41, 44, 211
============================

Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

5

Re: ГУК.Переяславський полк (2004)

Кривошея Ір.І.
Неурядова старшина та урядники Переяславського
полку за присягами 1676 і 1682 рр.

Post's attachments

I8_doc.pdf 74.48 Кб, 49 скачиваний с 2014-03-24 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
На кого Богъ пошлетъ
Спасибо сказали: сергей-гродовка, Алёна2

Поделиться

6

Re: ГУК.Переяславський полк (2004)

Добрый день. Можно узнать, что в этой книге есть про фамилию Невгад? (Невгади 322)

Сайт nevgod

Поделиться

7

Re: ГУК.Переяславський полк (2004)

НЕВГАДИ
========
Упродовж більше ста років у сотні проживали Невгади: Грицько Невгад за реєстрами 1638, 1649 рр., Павло - можний козак (1731-1736), його син Іван - комісар сотенний (1732), можний (3-ї статті) козак (1736). У 1741 р. Іван з братами Василем та Іваном складав присягу на вірність імператриці Єлизаветі Петрівні. А в 1752 р. Іван жив в одному дворі з братами Павлом і Василем. До двору: 3 хти, 6 волів, 6 коней, 1 ліс, хліба на 80 кіп, винокурня на 2 котли.
(с.322)

Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

8

Re: ГУК.Переяславський полк (2004)

Спасибо большое!Не подскажете, как можно эти даты понять (1731-1736) (1732) (1736). Можно ли по ним вычислить примерную дату рождения?

Сайт nevgod

Поделиться

9

Re: ГУК.Переяславський полк (2004)

Это даты упоминания в документах. В данном случае возраст вычислить будет сомнительно

Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

10

Re: ГУК.Переяславський полк (2004)

Можно ли Вас попросить посмотреть - Нестеренки 168, 169, 192, 193?
И если есть возможность - Софіївка, с. 93
Заранее огромное спасибо!

Поделиться

11

Re: ГУК.Переяславський полк (2004)

Посмотрите "Репи 164"
Заранее огромное спасибо!

Поделиться

12

Re: ГУК.Переяславський полк (2004)

YurikVD пишет:

Посмотрите "Репи 164"

Упоминаются среди козачьих семей села Брагинцы Басаньской сотни.
И в книге это страница 167 (но в указателе имен стоит как раз 164)

Спасибо сказали: YurikVD, Алёна2

Поделиться

13

Re: ГУК.Переяславський полк (2004)

gartvich.mariia пишет:

Можно ли Вас попросить посмотреть - Нестеренки 168, 169, 192, 193?
И если есть возможность - Софіївка, с. 93

Софиевка
------------
Справок о населенных пунктах здесь нет, просто упоминается, что Даниил Иванович Берла (ок.1693 - до 1725) купил, среди прочего, "гай за Софіївкою"

НЕСТЕРЕНКИ
----------------
 (с.168)
Список сотников басаньских:
Нестеренко Степан (наказной: 1721, 1724, 1732)

(с.169)
Список атаманов басаньских:
Нестеренко Федор (1721, 1728)
Нестеренко Степан (1734, наказной)

"Осавулы" сотенные басанские:
Нестеренко Иван (1738)

Хорунжие сотенные басаньские:
Нестеренко Омелько (1737-1743)

(с.192)
Список козачьих семей села Рогозова Вороньковской сотни - Нестеренки

(с.193)
"Осавулы" сотенные вороньковские:
Нестеренко Аврам (1748-1752)
==============

Спасибо сказали: gartvich.mariia, ГіП, Алёна3

Поделиться

14

Re: ГУК.Переяславський полк (2004)

Интересуют Сердюки 145, 154, 191, 192, 237
если можно, пожалуйста поподробнее

Поперека, Сенько, Сердюк, Дорошенко, Нужний, Калюжний (село Іваниця,  Сумська обл), Єлисеєнко(Шияновський до  серед. 18 ст.),Фесенко(с.Деркачівка)

Поделиться

15

Re: ГУК.Переяславський полк (2004)

СЕРДЮКИ
==========

(с.144)
"Сердюк Семен - козак 1-ї полкової сотні, значковий товариш (1720-1751-?)"

(с.153)
В росписи Лесевичей упоминается, что Даниил Константинович (сотник Ковалёвской сотни в 1738-1768 гг.) "вирубав ліс, потравив сіно, захопив ниви та сінокоси в козаків сотні Носенка, Сердюка й Куця"

(с.191)
Сердюки упоминаются в перечне козацких родов Воронькова

(с.192)
... и Рогозова (Вороньковской сотни)

(с.237)
Список атаманов Песчанской сотни:
Сердюк Максим (1738)
----------------------------

Спасибо сказали: ГіП, Алёна2

Поделиться

16

Re: ГУК.Переяславський полк (2004)

Здравствуйте! Вы не смогли бы посмотреть Бурдуни(141) Паришков(189) и Миненко Савка(273) С уважением Лариса.

Бурдун-Вырячко ,Пселы, Миненко, Онищенко, Лагута, Бабак, Голота ,Егоров.

Поделиться

17

Re: ГУК.Переяславський полк (2004)

Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, по фамилии Шаблинський. (Шаблинський Яковом 12). Заранее благодарен!

Поделиться

18

Re: ГУК.Переяславський полк (2004)

ШАБЛИНСКИЙ
=============
(с.12)
Ну там всего-то, что после ареста Тимофея Цюцюри "у травні 1671 р. старшинська рада просила царя про його звільнення (разом з Яковом Шаблинським переславським)".
-------------------


БУРДУНИ
========
(с.141)
Андрій - дем"янцівський козак, 10 жовтня 1688 р. продав за 40 золотих частину шинку в Переяславі переяславському війту Івану Туровцю.
Андрій - значковий товариш
Д.: Ганна Корніївна Гоярин, донька сотенного отамана
-----------------

с. ПАРИШКОВ
==========
(с.189)
В росписи Трипольских упомянуты:
- сын Якова Трипольского, священника с. Селища, был дячком в с. Паришкове (1784), здесь же пономарем был Сава Трипольский;
- Григорий Яремович Трипольский - козак 3-й статьи с. Паришкова (1732);
- Филипп Яремович Трипольский - козак 3-й статьи с. Паришкова (1732).
-------------


МИНЕНКО Савка
==============
(с.223)
В росписи рода Завойки родоначальником выступает Сава.
В. Кривошея отмечает, что в Ирклиеве в середине 17 в. в первой сотне фиксируется только Сава Омельченко, во второй - Савка Миненко. Возможно, они имеют какое-то отношение к этому роду.
-------------------

Спасибо сказали: Алёна, kbg_dnepr2

Поделиться

19

Re: ГУК.Переяславський полк (2004)

ШАБЛИНСКИЙ
=============
(с.12)
Ну там всего-то, что после ареста Тимофея Цюцюри "у травні 1671 р. старшинська рада просила царя про його звільнення (разом з Яковом Шаблинським переславським)".
-------------------


БУРДУНИ
========
(с.141)
Андрій - дем"янцівський козак, 10 жовтня 1688 р. продав за 40 золотих частину шинку в Переяславі переяславському війту Івану Туровцю.
Андрій - значковий товариш
Д.: Ганна Корніївна Гоярин, донька сотенного отамана
-----------------

с. ПАРИШКОВ
==========
(с.189)
В росписи Трипольских упомянуты:
- сын Якова Трипольского, священника с. Селища, был дячком в с. Паришкове (1784), здесь же пономарем был Сава Трипольский;
- Григорий Яремович Трипольский - козак 3-й статьи с. Паришкова (1732);
- Филипп Яремович Трипольский - козак 3-й статьи с. Паришкова (1732).
-------------


МИНЕНКО Савка
==============
(с.223)
В росписи рода Завойки родоначальником выступает Сава.
В. Кривошея отмечает, что в Ирклиеве в середине 17 в. в первой сотне фиксируется только Сава Омельченко, во второй - Савка Миненко. Возможно, они имеют какое-то отношение к этому роду.
-------------------

Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

20

Re: ГУК.Переяславський полк (2004)

Доброго дня! А чи можна детальніше про таких?:

Ярошевка Марія 142

Ярошевський Трохим 227

З вдячністю, Володимир

Повозник, Петренок, Шинкаренко - Городнянський повіт Чернігівської губернії
Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

21

Re: ГУК.Переяславський полк (2004)

ЯРОШЕВСКИЙ
===========
(с.227)
Список хорунжих Бубновской сотни:
Ярошевский Трофим (1771-1781)

ЯРОШЕВКА Мария
----------------
(с.141)
Упомянута в росписи Карповичей, как жена №1 - Дмитрия Карповича, священника (1740-1746-ранее 1752) ирклиевской Троицкой церкви.
"Д.: Марія N Ярошевка, яка проживала в с. Канівцях (1752)"

Спасибо сказали: v_golub, Алёна, kbg_dnepr3

Поделиться

22

Re: ГУК.Переяславський полк (2004)

По примеру предыдущих вопрошающих спрошу про Петровських (37, 93, 95, 98, 104, 113, 126, 139, 226).

С уважением,
Петровский Д.Н.

Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

23 (06-10-2015 23:25:26 отредактировано Letun)

Re: ГУК.Переяславський полк (2004)

Здравствуйте, помогите пожалуйста по этим фамилиям из моего рода:

-Журби 270
-Ісаєнки 237, 245
-Ковалевські 301
-Мелешки 314
-Мелешенки 147
-Мелещенки 146, 147, 148, 164
-Орлик 63, 98, 338
-Сененки 111, 270
-Ярошенки 167, 267
-Березки, с 26

Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

24

Re: ГУК.Переяславський полк (2004)

Не могли бы Вы помочь ? :

Шкурка Сидір Шкурники 167

Буду признателен.

С уважением, Никита

Демидов, Мокин (Вязниковский у., Владимирской губ.); Рейнгольд (Рогачевский у., Могилевской губ.), Кичигин, Киприанов (Пермская губ.); Кечек(ян) (Нахичевань-н/Д), Рапопорт (Киев ?), Приходько (Новозыбковский у.), Остапенко (Гомельский у.), Колодяжный (Томаковка), Нужный (Козелецкий у.), Jakus, v. Albedyll, v. Mengden (Freiherr von Altenwoga), v. Nieroth, Bonde, Daa

Поделиться

25

Re: ГУК.Переяславський полк (2004)

Здравствуйте, помогите пожалуйста по фамилии  Сапуны - 192. Буду очень признателена.

Ищу предков : Тиль (Екатеринослав, Пологи Запорожскойобл.),
                         Дергачевы (Новый Буг, Костантиновка Донецкой обл.)
                         Фоменко (Новый Буг), Писанка (Пирятинский уезд)
                         Чебаненко, Кия (Багатырь, В-Новоселовского р-на, Донецкой обл.)
Спасибо сказали: NDEMIDOFF_VON_ALBEDYLL, kbg_dnepr2

Поделиться

26

Re: ГУК.Переяславський полк (2004)

Думаю, что ветка "умерла" sad

Демидов, Мокин (Вязниковский у., Владимирской губ.); Рейнгольд (Рогачевский у., Могилевской губ.), Кичигин, Киприанов (Пермская губ.); Кечек(ян) (Нахичевань-н/Д), Рапопорт (Киев ?), Приходько (Новозыбковский у.), Остапенко (Гомельский у.), Колодяжный (Томаковка), Нужный (Козелецкий у.), Jakus, v. Albedyll, v. Mengden (Freiherr von Altenwoga), v. Nieroth, Bonde, Daa

Поделиться

27

Re: ГУК.Переяславський полк (2004)

Metallist пишет:

Прошу докладнішу інформацію:
Гриненко Лук'ян 182, 300, 301
.........................................
Драбівці, с. 255, 259
Драбовець, с. 44

Гринько, Черкащів (с.Юсківці Сенчанські та Лохвицький повіт - с.Збур'ївка, Дніпровський повіт)
Власенко (с.Кардашинка, Дніпровський повіт)
Ткаченко, Кушнір  (с.Кізий Мис - острів Бакай, Херсонський повіт)
Рудий, Химич, Черватюк (с.Жван, Могилівський повіт)
Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

28

Re: ГУК.Переяславський полк (2004)

NDEMIDOFF_VON_ALBEDYLL пишет:

Думаю, что ветка "умерла" sad

Ну, може, варто писати (або дублювати) просто автору в ПП?

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Поделиться

29

Re: ГУК.Переяславський полк (2004)

Никита, смотрите почту.

NDEMIDOFF_VON_ALBEDYLL пишет:

Не могли бы Вы помочь ? :

Шкурка Сидір Шкурники 167

Буду признателен.

С уважением, Никита

Спасибо сказали: NDEMIDOFF_VON_ALBEDYLL1

Поделиться

30

Re: ГУК.Переяславський полк (2004)

Натали, смотрите почту.

натали пишет:

Здравствуйте, помогите пожалуйста по фамилии  Сапуны - 192. Буду очень признателена.

Поделиться

31

Re: ГУК.Переяславський полк (2004)

GRYN, смотрите почту.

GRYN пишет:
Metallist пишет:

Прошу докладнішу інформацію:
Гриненко Лук'ян 182, 300, 301
.........................................
Драбівці, с. 255, 259
Драбовець, с. 44

Спасибо сказали: GRYN1

Поделиться

32

Re: ГУК.Переяславський полк (2004)

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста с информацией :Губа Василь, 192.
Заранее спасибо!

Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

33

Re: ГУК.Переяславський полк (2004)

stv555, добрый день!

Воронкiвська сотня
Сотники
Губа Василь (1737, нак.)

Спасибо сказали: kbg_dnepr, stv5552

Поделиться

34

Re: ГУК.Переяславський полк (2004)

Добрый день, нет ли у вас возможности посмотреть?
Фамилия:
Коропи 22

Населен.пункты:
Коропове озеро 146
Васютинці, с. 267, 268, 272, 279, 284Если Старе Васютинской волости то и :
Старе, с. 23, 41, 44, 46, 48, 49, 60, 92, 184

ищу предков КОРОП, Грубый, Гарашко

Поделиться

35

Re: ГУК.Переяславський полк (2004)

Я в интернете видела содержание про Логивн Рокитний и Иван Рокитный (семья, должность, имущество), но сейчас найди не могу. Прошу Вас, у кого есть данные про Рокитних, напишите, пож-та. Спасибо.

Поделиться