1

Тема: ГУК. Нариси історії козацьких полків (2004)

Кривошея В. Генеалогія українського козацтва: Нариси історії козацьких полків.
– Київ: видавничий дім „Стилос”, 2004. – 391 С.

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
(после фамилий - номера страниц)
==============================
Абази;185;297;
Абазин;А.;198;
Абрамовичі;55-57;108;302;
Агапови;93;218;
Аксаки;123;
Аксьонович;Філон;222;
Александровичі;162;309;
Ананки;12;
Андреевский;А.А.;347;
Андреевский;Ст.С.;307;
Андрієви;205;214;296;
Андрієвич;Яків;81;
Андрієнки;105;130;
Андрійовичі;156;158;233;258
Андріяш;243;
Андрущенко;Тиміш;226;
Аникієв;131;
Антонович;В.;6;14;330;
Апостоли;12;26;35;47;121;146;169-171;189;196;198;214;225;235;237;238;241;243;246;248;256;265;266;
267;270;272;273;275;276;287;293;302;335;347
Апостол-Катаржи;Павло;121;
Апостол-Кигич;254;
Апраксій;Петро;287;
Артемовичі;207;
Астаматій;198;199;344;
Афендики;41;246;253;265;
Бабиченки;86;
Бабінські;72;73;
Бабський;Василь;149;
Багриновський;Стефан;138;
Базилевичі;29;292;308;
Базилевський;Григорій;292;
Байбузи;60;78;184;297;
Байбузи-Грибницькі;60;
Байда;О.;327;335;
Баковські;54;
Бакуринський;Яків;29;
Балакиєнко;Павлушко;81;
Балакирі;59;
Балацький;Андрій;225;
Балики;86;
Балицький;Олексій;295;
Бантыш-Каменський;307;
Барабаші;81;156-159;
Барани;180;225;
Барановичі;312;
Барановські;180;226;297
Баранський;Тимофій;70;
Барашко;Іван;104;
Басанський;Федір;225;
Бахринський;С.;195;
Бачинські;86;
Башмаков;Дементій;207;
Безбородьки;26;41;173;190;191;277;278;283;284;291;292;307;348;349
Безверхий;Кирей;172;
Безвершко;Іван;164;
Безпалі;31;144;145;148;184;264;297;302;
Безштаньки;97;105;179;
Белькевичі;55;72;
Беляшевский;Н.;331;343;
Беневський;Станіслав;146;
Бердник;149;
Бережецькі;60;94;95;104;145;179;180;189;190;297;
Березаненко;Ничипір;226;
Березицькі;57;
Березовські;172;256;
Берли;96;151;190;223;
Бернашовський;Г.;195;
Бехи;60;68;
Бєдовський;Андрій;58;
Бикович;Федір;170;
Биковський;Василь;278;
Бистрицькі;60;226;236;243;252
Биховці;86;282;
Бичковський;Лукаш;114;
Бібікович;Кирило;167;
Бідний;Яким;113;
Бідні-Василенки;113;
Білаші;302;
Білевич;Іван;219;
Білецькі;37;
Білі;180;192;297;
Білицький;Іван;178;292;
Білобородьки;86;
Білобровка;Григорій;179;
Білогруди;130;184;189;191;297;309
Білозерський;М.;41;46;
Білоус;Семен;163;
Білоцерковці;86;
Блажовський;142;
Близнюк;Іван;222;
Блисько;97;
Блок;М.;322;
Блонський;Мартин;59;
Блябля;Васько;81;
Бобилі;86;
Бобир;Данило;236;
Бобри;230;
Бобривикович;Констанція-Євдокія;230;
Бобрикевичі;230;236;
Бобричанка;Настасія;230;
Бобрович;Дорофій;230;
Богатиренко;Іван;130;
Богатченко;Ілляш;105;
Богач;Ілляш;179;
Богаченки;126;179;184;189;192;297;
Богданови;302;
Боглевські;133;138;139;
Боголюб;Трохим;34;
Богомаз;Андрій;223;
Богославченко;Савка;226;
Богуни;46;104;116;117;127-129;144;145;147;149;154;179;184;185;225;297;322;334
Богунів;Іван;104;
Богуславський;Севастян;81;
Богуцькі;56;
Богуші;105;107;120;293;332
Богушевичі;107;138-140;
Божичі;246;285;302;
Божко;Василь Львович;312;
Бойко;І.;347;
Боклевський;Ян;134;
Болбаси;86;
Болботи;243;244;
Болдаковський;Григорій;224;
Болдко;Михайло;81;
Болсун;131;
Болсуновські;131;
Борисенко;В.Й.;45;241;321;336;346
Борисенко;Яцько;81;
Борисови;24;33;
Борзаківські;261;308;
Борзаковські;312;
Борковські;224;241;344;
Боровицькі;57;81;86;
Бородавки;156;222;
Бороздни;41;269;272;283;284;291
Бороховичі;41;235;237;261;302;
Борсуки;173;302;
Боруховський;Єлизар;57;
Борщак;І.;346;
Бояновський;Микола;81;
Боярини;60;81;87;181;
Бразули;246;
Брасуленко;Фесько;81;
Братковичі;131;
Бреус;103;111;
Бржозовські;60;
Брик;Ю.;335;
Брусиловські;60;
Бруяки;60;186;297;
Брюховецькі;47;108;146;157;160;161;162;163;172;177;178;187;199;201;207;210;302
Бублик;Яків;34;
Бубнівський;Левко;81;
Бувайло;Герман;223;
Бугаєвський;Мойсей;25;
Бугаї;25;35;112;185;
Бударенко;82;
Будлянські;269;284;
Буднівські;87;
Бужкевичі;185;297;
Булавка;Петро;214;
Булиги;130;184;196;197;297;
Булук-Баша;197;
Булюбаші;185;274;
Бунчужний;Васько;111;112;
Бунчучний;Костянтин;225;
Бурдило;157;
Бурлюй;Конрад;81;
Бурляї;223;302;
Бурляяка;242;
Бурмаки;118;130;
Бурчевські;87;
Бускевич;Лука;189;
Бути;81;82;85;161;181;182;185;297;302
Бутенки;130;181;183;297;
Бутич;І.;323;
Бутко;Филимон;186;
Бутовичі;60;61;235;252;253;307
Бутович-Голуб;64;
Бутовські;274;
Бутрими;61;181;297;
Бутримовичі;61;
Буцький;Григорій;256;
Бушковський;Ян;113;
Валевська;Бурнетта;76;
Валькевичі;41;277;280;383;374;
Вальковський;292;
Валюжинич;113;
Вараковські;87;
Варениця;185;198;199;
Варченко;Іван;296;
Варявський;Василь;258;
Варяниці;297;
Василевський;Василь;191;
Василенки;82;224;
Василенки-Шевченки;224;
Василиця;Василь;223;
Василієви;302;
Василіїв-Чечіль;309;
Васильківські;93;186;297;
Васильовичі;25;158;186;209;214;219;222;223;252;288
Васьківські;140;
Васьковичі;120;
Васьковські;135;
Васютенко;Остап;109;
Васютенко-Чемерис;Остап;157;
Вдовиченки;112;115;116;158;194;
Вейсбах;де;252;
Велецькі;263;
Велинські;36;307;
Величко;Іван;157;
Величко-Білковський;Іван;157;
Величковські;308;
Вербицькі;302;308;309;
Вергун;182;196;
Веремієнки;258;
Верещаки;61;62;138;139;145;
Верещакіна;Настасія;161;
Вернадські;12;49;
Верховський;Леонтій;222;
Вечірка;Юхим;235;
Вешняки;279;
Виговські;12;14;18;21;44;47;60;64;67;72;97;103;111;120;123;125;127;128-131;133-141;144;145;
153;155;156;158;159;172;186;198;212;229;297;302;308;335-337
Виговські-Лучичі;131;
Вигур;Станіслав;59;
Визгердня-Яцковичі;54;
Винар;А.;45;321;
Висоцький;242;
Височани;182;297;
Витуславські;231;232;107;
Витязенки;124;162;177;302;
Вишлі;54;56;
Вишневецькі;57;58;61;62;64;65;67;74;120;121;134;244;267;315
Вишневські;55;
Вілігорський;Микита;28;
Владимирський;Іван;168;
Вовки;75;76;87;140;
Вовканич;С.Й.;7;315;
Войнаровські;44;64;122;133;231;232;236;244;346;
Войткевич;Василь;130;
Войтович;А.В.;7;
Войцеховичі;146;261;323;
Волевач;Іван;104;111;179;
Волеваченко;Антін;105;
Волк-Карачевський;В.;196;
Волковицькі;243;
Волковські;135;198;
Володкевич;54;
Володковські;55;
Володьковський;Дмитро;251;
Воложецький;Яків;69;
Волошини;158;184;185;191;222;226;297;
Вольські;64;68;105;140;144;217;237;242;297;302
Воляновська;Ганна;65;
Воробей;Іван;161;
Ворони;34;41;82;196;197;
Вороненки;180;297;
Вороничі;58;64;70;72;
Воронченки;129;236;302;
Востоков;А.;341;
Вояновський;Микола;81;
Вронські;55;
Вуяхевичі;161;209;214;218;224;237;241;
Вуяхевич-Височинський;Михайло;189;352;353;354;
Гавриленко;Федір;125;
Гаврилович;Олешко;222;
Гаєвські;28;29;309;311;
Гаєцький;Ю.;45;
Газін;В.В.;322;340;
Гайворонський;233;
Гайдук;Васько;82;
Гайдученки;82;87;
Галагани;41;222;223;243;256;272;275;302
Галайда;Іван;181;
Галати;297;
Галеники;311;
Галенковський;Андрій;30;
Галецькі;284;
Галицькі;302;
Гамалії;41;180;183;184;188;189;205;218;223;224;234;237;242-244;261;272;291;297;302
Гамон;Павло;157;
Ґанджі;184;192;298;
Ганус;Гаврило;82;
Ганчевич;Лесько;82;
Гапоненко;Остап;226;
Гапоновичі;69;129;140;154;189;
Гардзеї;87;
Гаркуші;142;234;
Гасаненко;К.;195;
Гвинтовки;302;
Гвовський;Остафій;146;
Гедеміновичі;7;
Гензінська;Тереса;132;
Герасименко;Н.;237;267;
Герасимови;219;226;302;
Геродовський;90;91;
Герцики;28;41;44;164;235;237;241;243;244;302;
Гессен-Гамбурзький;фон;274;
Гиковський;Євстафій;198;
Гирі;82;87;183;298;
Гізель;Інокентій;49;
Глаговські;56;
Гладкі;18;82;111;112;114-117;151;182;185;198;214;266;294;303
Гладченки;114;
Глібовичі-Піроцькі;153;
Глібович-Пронський;227;
Глосинські;146-148;155;
Глуд;Матвій;82;
Глухи;184;298;
Гноїнський;Тимофій;72;
Гоголі;46;100;144;146;147;155;185;191;192;195;298;322
Гоголі-Яновські;41;309;
Годлевський;Матвій;268;
Голедуха;Мисько;82;
Голембіовський;Михайло;31;258;
Голіцини;239;251;265;
Голенник;Іван;82;
Голобуцький;В.О.;112;116;333;
Головацькі;113;303;
Головки;222;295;
Головкін;252;273;
Головченки;180;189;190;237;298;303;
Голуби;41;61;64;65;78;87;136;156;167;181;206;208;209;234;247;248;
Голубицький;Яцько;82;
Голубцов;В.В.;346;
Голуховські;146-148;150;151;188;
Голянка;Андрій;31;
Голяховські;283;
Горбаненки;243;
Горбачиха;Параска;166;
Горбовські;153;
Горголи;307;
Гордієнки;44;87;158;242;258;293;
Горілі;87;180;298;
Горкуші;37;303;
Горленки;41;44;231;233;236;237;243;244;252;253;264;267;268;270;272;283;284;292;303;309
Городничі;180;298;
Городський;Яків;37;
Городчаня;Данило;82;
Горонескул;Микола;225;
Горушкевичі;87;
Гостра;178;
Гоярин;Іван;37;
Грабковський;142;
Грабянки;23;41;172;197;303
Грановський;Леонтій;262;
Греки;246;
Греков;В.;160;
Грембецький;Микола;242;
Гречані;207;263;264;270;272
Гречаний-Потребич;Степан;162;264;
Гречанинка;Солоха;163;
Гречаниченко;Федір;264;
Гречиха;Параска;166;
Грибовичі;206;209;247;248;
Грива;В.К.;295;
Григаненко;Іван;264;
Григорієв;Осип;111;
Григорієвичі;174;226;
Григорович;Н.;348;349;
Григоровичі;61;82;130;157;180;226;298;311
Гримашевські;180;298;
Гриневич;Михайло;292;
Гриськович;Олексій;82;
Грицай;192;
Гриценко;Ярош;191;
Грицини;184;298;
Грицута;Іван;130;
Грицькович;82;
Грицюта;Ярош;191;
Гришко;197;198;
Грищенко;Пасько;222;
Грозденки;184;185;298;
Громеки;112;183;231;236;298;310;
Громики;310;
Грудина;Гаврило;82;
Груднецький;Михайло;28;
Грузевич-Нечай;106;
Груша;Іван;26;129;131;140;144;
Грушевський;М.С.;117;242;326;333;334-336;342;346
Грушевські;308;
Грушенко;Стецько;82;
Грушович;Харлам;82;
Грязні;54;
Губар-Бершадський;І.;198;
Губаренки;182;298;
Губчиці;175;271;289;
Гугняві;87;180;
Гудими;31;185;298;309;311;
Гуджоли;152;303;
Гудимиха;Марія;166;
Гудовичі;271;283;288;291;307;
Гулаки;157;181;189;190;214;
Гулька;Андрій;82;
Гуляницькі;39;65;74;121;124;130;131;141-143;148;182;298;303;308;338
Гунашевський;Михайло;138;
Гуні;87;157;
Гурбик;А.;322;
Гуржій;О.І.;329;334;346;
Гурки;240;
Гурські;24;65;181;214;312;
Гусаки;158;
Гуцький;157;
Давидовичі;25;38;
Даниловичі;58;105;
Дарагани;29;284;309;
Дашкевич;Я.Р.;43;96;153;320;330-332
Дашкевич;307;
Дащенко;Феодора;282;
Дворецькі;65;130;185;298;
Дейнека;237;
Деланенко;130;
Делатур;176;
Демешки;176;182;284;
Демиденки;154;180;189;
Демидович;Сасько;82;
Демидовські;36;175;
Денікін;311;
Дереневський;Стефан;130;
Держаловські;184;298;
Дешковська;71;
Джалалії;111;334;
Джеджалії;117;118;126
Джулаї;157;180;298
Дзелеренко;130;
Дзьобан;О.О.;321;
Дзьоболда;Оліфер;82;
Дзюба;Кирило;222;
Дзябульський;31;
Дилевський;237;
Діаковські;308;
Діденки;87;156;
Дідовичі-Трипольські;71;
Дідьковна;Богдана;71;
Дмитренки;181;298;
Дмитрієв;Василь;251;
Добронизькі;259;261;
Довгалі;131;303;
Довгані;87;
Довгий;Терешко;105;
Довгополи;44;243;244;
Довженки;105;
Долгорукі;161;252;262;269;
Долинські;34;39;292;307;309;
Доманицькі;308;
Домбровський;Андрій;64;
Домонти;59;65;
Домонт-Мошенська;69;
Домонтовичі;176;200-202;204;206;208;209;211;212
Донець;Іван;157;
Донці-Захаржевські;263;
Донці-Стефановичі;308;
Дороговінчаний;Іван;226;
Дорофійович;Василь;293;
Дорош;250;
Дорошенки;12;19;79;93;95;106;116;120;127;129;145;147;149;154-156;168;172;178-181;183;184;
186;187;188;189-195;198-201;207;208;212;-217;221;230;297;298;303;310;342
Дорошенко;Д.;342;
Дорошкевичі;309;
Дорошиха;Марія;187;230;
Драбовичі;59;71;100;
Драгомир;С.;55;
Драгомиров;307;
Драгомирецький;Василь;232;
Дробищенко;Данило;82;
Дроб'язга;197;
Дрозди;185;298;
Дрозденко;Василь;46;322;
Дроздовський;Андрій;312;
Дружкевич;С.;196;
Дручевський;Мартин;59;
Дубенський;Федір;129;
Дубини;111;182;284;298;
Дублянський;Олександр;287;
Дуб'яги;180;186;303;311;
Дука;196;
Дукаренко;82;
Дуленки;174;
Дульський;Федір;129;
Думитрашки;210;214;251;298;303;308;
Думитрашки-Райчі;41;170;185;188;237;240;241;246
Думінські;140;
Дуніни;211;279;
Дуніни-Борковські;167;211;237;267;268;271;303
Дунін-Раєцький;Я.;196;197;
Дурдило;157;
Дурдуківські;308;
Дурново;307;
Дурови;103;276;303;
Дурський;Войцех;68;181;
Душинський;Адам;68;
Дьомочка;152;
Дядюля;112;
Дяченки;151;303;
Дячиха;Марія;288;
Енгельгардт;Феодора;268;
Єлагін;Іван;161;
Єлець;Дмитро;59;
Єлизавета;Петрівна;244;284;285;
Єремієнко;Григорій;158;
Єремійович;Семен;211;294;
Єрмолаєвич;Дем'ян;24;
Єрмолаєнки;303;
Єропкін;Юрій;262;
Єрофійович;Мирон;226;
Єсимонтовський;Аркадій;312;
Єфремови;308;
Жадан;Шахно;104;
Жадченко;Омелян;217;
Жайворонков;Сергій;312;
Ждан;157;
Жданова;Зиновія;200;202;
Жданович;46;111;129;140;312;322
Жевжики;131;
Жежелі;118;
Жежеліовські;118;
Жеребецький;Гаврило;219;
Жеребило;Семен;65;
Жеребили-Лабунські;65;
Жереб'ятич;Сенько;65;
Жечинські;54;
Животовські;151;162;303
Жигимонт;III;55;
Жилінські;66;
Жилович;Яків;24;
Житецькі;308;
Жихаровна;Настасія;258;
Жлоба;Дмитро;312;
Жмайло;Марко;156;
Жовнір;Фесько;222;
Жолткевський;74;
Жолуді;82;217;
Жоравки;31;63;237;251;259;260;271;279;287;288;291;303;
Жуки;87;
Жукинські;42;73;
Жуковська;191;
Журавські;41;
Жураковські;167;170;205;237;251;260;261;266;268;290;291;303;
Журмани;283;287;288;
Жученки;149;152;161;237;241;264;303;
Жученки-Жуковські;42;
Забіли;24;162;163;164-167;169-171;173-177;204;206;207;209;211;223;224;232;237;244;249;261;269;277;283;284;303;341
Заблоцькі-Десятовські;307;
Заборний;Гришай;104;
Забузькі;126;258;
Завадовські;303;307;
Завадська;Урсула-Тереса;132;
Заваровський;31;
Завойки;308;
Зав'яличі;69;
Загоровські;66;189;
Загородченко;Гаврило;166;
Загрязмін;Микола;287;
Заєць;Онисько;83;
Зайко;Андрій;226;
Закаблуцькі;120;
Закревські;34;120;179;249;284;287;290
Закржевський;312;
Закусили;140;
Залеський;Михайло;83;159;250;
Заліський;Олександр;312;
Залізняк;Василь;36;
Замойський;70;79;193;
Заньковські;303;
Занькович;Кость;83;
Заремба;С.З.;45;321;
Заремби;222;
Заруба;В.;322;
Зарудні;111;129;130;140;155;268
Заруцькі;177;280;
Засановська;Софія;59;
Заславський;64;67;
Засядьки;303;
Затиркевичі;87;
Затиркевичі-Плотницькі;66;
Заульські;87;
Зацвіліховські;66;
Заяць;А.;321;
Зборовські;83;87;157;206;
Звенигородський;В.;278;
Згура;256;
Зеленецький;А.;197;
Зеленські;56;66;67;145;147;185;186;191;195;225;229;231;236;237;243;244;257;262;266;267;298;303;308
Зелинський;312;
Зелінські;309;
Зишкарі;87;
Зінькова;Марія;200;
Злочовські;87;
Значко-Яворські;115;309;
Золотаренки;19;98;99;105;108;126;142;145;155;161;163;181;182;186;188;189;298;303;
Золотаренки-Хмельницькі;99;
Золотницький;Іван;30;
Золотоніський;Ференс;89;
Золотуха;Іван;37;
Зоря;Микола;70;
Зосименки;87;
Зотенко;Антін;124;
Зоти;124;
Зощенко;312;
Зражевський;Кирило;223;
Зубриківна;Томіла;59;
Зубченко;Григорій;126;
Іван;Олексійович;169;
Іванашченко;Іван;105;
Іванеєвич;Василь;223;
Іваненко;А.О.;324;332;
Іваненки;27;30;42;109;176;185;195;241;251;253;279;298;303;346;347
Іванєєв;219;
Іваницькі;67;308;
Іванищовський;Старий;83;
Іванів;Самійло;184;
Іванія;195;
Іванови;162;203;223;253;265;339;
Івановичі;157;191;198;226;294;
Іванья;Василь;223;
Івахненко;Мисько;83;
Івахнюк;Михайло;181;
Ігнатовичі;12;47;163;178;199;200-208;210;212;294;302
Ігуменський;Василь;214;
Ізмайлови;260;303;
Іллінські;54;
Ілляшевичі;45;311;
Ілляшенки;303;
Ількевиченко;Процько;226;
Ільницькі;87;
Імшеницькі;308;
Іосифів;Василь;293;
Іскри;159;182;198;241;266;298;303;309;
Іскрицькі;41;140;141;153;154;197;237;266-268;283;291;312
Ічанський;Василь;37;
Йосифович;Герасим;226;
Казановські;54;59;71;
Каленик;756;
Каленикович;Данюк;164;
Калениченки;96;150;203;247;248;
Каленкович;Михайло;146;
Калетинський;Іван;141;
Калиник;157;
Калиниченки;304;
Калиновські;56;140;
Калишев;294;
Калістрати;180;191;298;
Калусовська;71;
Калькуль;П.;195;
Кальницькі;220;223;228;
Кальнишевський;Петро;295;
Калющенко;Богдан;96;150;
Каманин;И.М.;92-94;330;
Кандиби;182;218;243;269;272;298;309
Канівці;95;191;309;
Канієвський;Іван;29;
Каплуновські;129;179;298;
Капля;Марія;226;
Капністи;42;274;278;304;
Карабанович;Герасим;26;
Караїмович;Ілляш;83;
Караткевич;Самійло;126;
Карвовський;Мартин;60;
Кардаш;Яків;225;
Карніолін-Пінський;307;
Карновичі;304;
Карпеки;343;
Карпенки;146;311;
Карпець;168;
Карпинські;309;311;
Карпов;Г.;108;333;340;342
Катарські;55;
Катерина;II;27;
Катеринич;292;
Качмарчик;Януш;52;324;
Качур;Іван;226;
Качуровський;Григорій;226;
Каші;83;88;
Кваси;38;
Квасницькі;308;
Квашини;177;
Квашнін;157;
Кейт;283;
Кернозинський;Прокіп;72;
Керембашевський;196;
Кєурські;299;
Кизими;88;
Київські;56;
Кикоренко;Семен;163;
Килдій;Павло;161;
Киліян;197;
Кирилович;Прокіп;213;
Кирський;67;
Киселі;54;79;107;120;139;140
Киселівські;311;
Кисловичі;34;
Кицеші;246;
Кишка;Радко;226;
Кияниха;Тетяна;172;
Кияниця;Яцько;83;
Кияшки;195;221;223;299;304
Кияшко-Манжос;Семен;185;
Ківлічі;61;62;74;
Кікін;Василь;127;
Кілдеї;181;299;
Кістяковські;308;
Кістяний;Іван;226;
Кіхотський;Петро;157;
Кішка;Самійло;156;
Кладієвич;Іван;34;
Клеченко;Яків;147;
Клименко;П.;323;
Климів;Яків;111;
Климович;Влас;284;
Клиші;83;88;183;299;
Книшки;55;
Княгницький;Павло;312;
Кобелзький;195;
Кобзарь;196;
Кобилинські;140;
Кобиляцькі;304;
Ковалевські;19;67;72;93;111;127;129;131;140;144;147;148;185;299
Коваленко;О.;50;324;
Коваленко;Сидір;185;198;299;
Ковальський;М.;322;
Ковальський;Ян;68;
Кованьки;309;
Ковбаса;Андрій;223;
Ковтуненко;Гриць;226;
Когут;З.;44;321;348;
Кожарський;Каспер;72;
Кожухівський;О.;252;
Кожуховські;67;135;219;223;243;244;266
Козаренко;Сидір;226;
Козарченко;Бужан;83;
Козаченко;Матвій;83;
Козелецький;Павло;294;
Козинці;311;
Козки;88;
Козли;131;304;
Козловські;114;120;200;
Кокошкіни;304;
Колесники;88;
Количинські;135;
Кологривий;М.Л.;177;
Коломаки;124;
Колоси;28;179;
Колосенко;Вікула;152;
Колтин;Михайло;226;
Кольчевський;312;
Колюбаки;129;131;304;
Колющенко;Богдан;339;
Комаринський;34;
Комарницький;Федір;37;
Кемеровський;Еразм;74;
Комиші;88;
Конашевич-Сагайдачний;Петро;157;
Кондратович;Марко;294;
Кондратьев;І.;325;327;332;337
Кондратьєви;206;260;261;
Кононовичі;147;156;
Конотоп;222;
Конша;Богдан;88;156;
Копотич;Іван;226;
Коптевич;Іван;218;
Копцевич;Серафим;253;
Корвуцький;Антін;226;
Кордишевський;Григорій;30;
Корецькі;205;230;
Корицькі;67;104;180;189;272;292;299;312;313
Коркошки;69;
Коробки;105;111;149;179;180;299;
Коробовський;Олександр;260;
Коробченко;Мойсей;83;
Коровка-Вольський;Григорій;180;209;237;
Коровченко;183;
Королькевич;Олександр;24;
Корсак;Олена;268;
Корсунці;191;195-197;299;184
Корчевський;Самійло;61;
Корчовна;Настасія;74;
Косаківські;12;54;
Косаковські;57;
Косач;Стефан;29;
Косинський;Іван;130;
Косич;Тит;313;
Косів;Сильвестр;65;97;
Косовичі;309;
Косовський;Григорій;29;
Косогов;Григорій;152;
Косташ;Федір;36;
Костенецькі;41;176;251;308;
Костенки;83;264;
Костецькі;307;
Костжевські;88;
Костомаров;Н.;341;
Костомахи;259;261;
Костянтиновичі;246;
Котичинські;135;
Кохановські;67;203;204;211;
Кочу6еї;26;42;159;166;167;169;196;208;218;219;224;231;236;237;241;242;249;253;266;267;269;271;272;287;291;304;307
Кошки-Журавлинські;78;
Кравченки;14;146-148;183;226;299;
Крамаренко;109;
Красиловець;Лук'ян;37;
Красна Башта;Степан;199;
Красноперичі;243;250;252;
Красовські;309;311;
Кременчуцькі;179;299;304;
Кресін;О.;44;
Креховецькі;44;103;111;140;147;154;182;299;304
Кривда;Іван;83;
Кривенко;Григорій;184;
Кривецький;Станіслав;154;
Кривобок;Кіндрат;226;
Кривоносенко;183;
Кривоноси;112;113;114;157;182;185;210;299;
Кривошапки;104;186;299;
Кривошея;В.В.;315;322;323;324;326-338;341;345;
Кривошея;І.І.;43;320;329;330;333;334;343;
Крижановські;42;278;291;304;311;
Крикун;М.;321;
Криницькі;68;209;304;
Крип'якевич;І.П.;23;43;116;117;320;323;344
Криси;104;179;304;
Кричевські;68;179;299;
Кришталь;197;
Криштофович;Лукаш;83;
Крищак;Петро;226;
Крищеговський;58;
Кропивнинський;189;
Кропивницька;Ганна;230;
Крупенський;Яків;30;
Крупницький;Б.;121;335;
Крупський;Леонтій;222;
Крутневич;Гаврило;156;
Крушевський;Іван;226;
Кублицькі;68;304;327;
Кудар;Ганна;233;
Кудиновські;88;
Кудрі;88;
Кузнець;Т.В.;326;
Кузьменко;Василь;158;
Кузьминські;88;
Кукуля;Семен;172;
Кулаги;76;79;83;90;181;214;
Кулак;Василь;293;
Кулики;141;191;198;
Куликовська;Мавра;260;
Кульган;Яцько;183;
Кульги;299;
Кульженки;161;
Кульнинські;309;
Кульчевський;Казимир;68;
Кулябки;42;191;250;267;269;271;304
Кунековський;Семен;168;
Куницькі;126;196;197;199;309
Куниченко;Сахно;83;
Купченко;Павло;104;
Купчинський;277;278;282;
Курдюк;Лесько;166;
Куриленки;84;157;
Курило;157;
Курцевичі-Булиги;79;
Кутневський;Данило;35;
Куцевич-Миньківський;Іван;126;183;
Куцевичі;299;
Куцкевичі;84;88;156;
Куцкович;Йосип;208;
Кучковичі;88;
Кучми;12;
Кушакевичі;309;
Куші;88;
Лабашенко;129;
Лабунські;65;
Лабушний;Іван;146;
Лаворка;Федір;37;
Лаврененки;166;
Лаврениха;Вовда;166;
Лагоди;84;88;181;268;
Лагута;Андрій;84;
Ладович;Федір;59;
Лазаревичі;259;261;
Лазаревський;О.М.;6;41;45;46;174;314;315;319;324;332;335;344;348
Лазаренко;Марко;30;
Ламан;Дмитро;274;
Лантух;Георгій;294;295;
Ларичі;88;
Ласки;132;134;137;138;140;
Ласкевичі;45;
Лашкевич;Іван;259;
Лащ;Самійло;58;
Лащичі;61;
Лебашенко;129;
Левенці;32;42;224;237;304;
Левицкий;ОМ.;322;
Левицькі;31;76;292;309;310;313
Левко;184;197;
Левковські;140;
Левченко;32;
Ледоховська;Ганна;133;
Леленко;Микита;174;
Леонович;Марія;102;
Леонтовичі;37;194;225;261;
Лесаневич;176;234;
Лесевецький;260;
Лесевичі;68;
Лессій;фон;275;
Летвичі;88;
Лешницькі;126;
Лещиха;Параска;166;
Лиденко;Микита;172;
Лизогуби;24;35;42;113;181;184;189;201;205;218;237;243;247;248;269;272;276;281;283;284;291;299;304
Липа;Ю.;8;315;
Липинський;В.;42;93;116;119;134;136;319;320;330;335;337;
Липнявські;182;299;
Лисенки;12;30;32;171;203;207;209;210;223;237;264;270;272;282-284;288;304;313;344;
Лисиці;185;188;299;
Лисняченко;Іван;210;
Лисовець;Остап;103;111;112;
Лисянські;182;299;
Литка;Федір;126;
Лихачов;В.Б.;177;
Лихі;88;146;
Лихопека;Григорій;234;
Лихопої;88;158;
Лихополи;88;
Лихошерста;Проциха;166;
Личенко;109;
Лишки;61;
Лиштван;Іван;223;
Лівен;Юрій;249;
Лівинський;84;
Лісницькі;42;129;130;131;140;147;148;191;260;261;304
Лісовці;14;84;130;
Лісовські;31;111;313;
Ліщанський;84;
Лобаченко;Іван;84;
Лободи;74;78;111;140;304;
Лобойки;185;191;299;
Ловчиковичі;88;
Логвин;Іван;226;
Логвиненкова;166;
Лозинський;Степан;199;
Лозки;73;
Ломиковські;42;44;165;167;194;203;237;238;243;253;267;268;292
Лончинський;Криштоф;198;
Лопата;Тетяна;203;
Лось;Андрій;266;
Лотиш;Юрко;179;
Лукашевичі;27;130;308;310;
Лукашенко;Ничипір;226;
Лукейчик;М.;195;
Лукомські;68;311;
Лук'янович;226;
Луниченко;Іван;154;
Лупиненко;Іван;154;
Лутай;Федір;157;
Луценко;Гаврило;226;
Луцкевич;Богуш;58;
Лучки;88;
Лучченки;111;129;140
Лущевські;56;
Льонецький;84;
Люберський;Яцько;77;
Любомирські;56;
Лютаї;84;88;
Лютеренко;Яцина;84;
Люторенки;183;299;
Ляскоронский;В.;339;
Лясоди;88;
Ляхович;Іван;226;
Ляшенко;Прокіп;84;

Share

2

Re: ГУК. Нариси історії козацьких полків (2004)

Мазапети;54;
Мазаракі;246;
Мазепи;12;13;16;42;44;47;64;67;70;106;129;165;166;169;170;172;190;197;203;204;209-211;213;216-219;
222;224;225;227-238;240-244;250;251;253;262;266;270;302;323;341;343;345;346
Мазепа-Колядинський;227;
Макаревич;Любка;73;
Макаренко;198;
Макаровичі;70;88;
Маковецький;Гаврило;111;
Маковські;236;
Максимовичі;29;222;237;243;244;253;304;310;
Максимович;М.;46;93;142;330;331;338;339;
Макухи;152;183;197;299;
Малами;243;
Малаховські;55;
Малашевич;Іван;293;294;
Малишевський;Федір;29;
Мальчевський;О.;328;
Малюги;41;
Малюк;Роман;192;
Мамаєвичі;88;
Мандрики;260;261;
Мануйловичі;42;84;88;181;262;270;272;283;284;
Маркевичі;26;37;261;
Марковичі;42;74;84;205;247;251;256;260;270;279;283;284;304
Маркови;152;
Мартиненки;172;
Мартинів;Степан;162;
Мартинов;Матюшка;265;267
Мартиновичі;157;304
Мартос;242;
Масальські;69;
Масло;Григорій;70;
Масловський;Павло;35;
Масоли;12;
Матвійовичі;258;289
Матушевські;308;
Махаринський;Михайло;147;
Мацькович;Василь;84;
Медведівський;Стасько;84;
Медових;Леонтій;250;
Меленевський;Василь;198;
Мелешки;68;
Мельник;С.;324;
Мельниченки;304;
Менжинський;196;
Менко;166;
Меншиков;172;252;
Мережки;67;68;
Метельський;Самійло;134;
Метулицький;Микола;222;
Мешковський;71;
Мещерина;Регіна;132;133;
Мигалевські;182;185;195;246;299;
Микитичі;89;
Миклашевські;42;167;204;209;237;241;242;261;288;304;307;310;311
Миколаєвські;68;
Микошинський;Богдан;157;
Микула;Йосип;36;
Микулинські;308;
Микуличі;186;299;
Миллер;Д.;323;
Милорадович;Г.;6;
Милорадовичі;42;246;249;256;265;304;307;
Милютовичі;246;
Миньковські;68;
Мировичі;44;118;170;236;239;242-244;250;253;259;261;304
Мирон;196;197;226;
Мигай;Митка;140;
Миткевичі;211;282;283;292;
Митченко;Василь;130;
Михайлівн;24;
Михайловичі;14;89;185;
Михайловські;37;219;
Михненки;28;126;
Мицик;Ю.А.;47;98;103;117;133;136;139;192;193;316;321;323;324;329;331-334;336-338;343;344;349;
Мізерницькі;308;
Мікрачевський;59;
Мініх;295;
Міровські;89;
Мітли;89;
Міхновські;96;308;
Міщенки;28;
Многогрішні;165;200;304;344;
Мовчанн;97;98;175;191;219-223;305;
Могили;196;197;199;239;344;
Модзалевський;В.Л.;6;41;42;46;98;108;141;153;200;207;213;227;239;264;266;288;307;316;322;323;327;331-333;335;338;339;341-347;349
Модла;Григорій;36;
Мозерниця;156;
Мозирі;112;181;223;299;
Мозиряниці;89;
Мокієвські;61;84;180;218;227-230;232;236;237;243;252;299
Мокрієвичі;194;202;203;238;
Момонтов;Григорій;38;
Момот;Іван;214;
Морози;12;158;226;
Москаленко;О.;321;
Москаленки;84;183;299;
Москаль;Семен;84;
Москов;Федір;274;295;
Московський;Іван;222;
Мостопенко;Степан;104;
Моцарські;36;288;
Моцок;27;
Мочоний;Семен;26;
Мочульські;69;
Мошенські;57;58;
Мошковичі;131;
Мошковські;69;
Мощечаницький;Андрій;72;
Мрозовецький;181;299;
Мужиловський;Силуян;44;108;111
Муравйов;Матвій;269;
Мурзак;Василь;225;
Мурашки;180;300;310
Муха;Андрій;84;
Муховецький;Юрій;74;
Мушкевичі;70;
Мякотин;В.;331;341;
Нагоровський;Григорій;124;
Нарбути;69;
Наришкіни;273;285;
Натальчичі;186;
Науменки;101;
Нахімовські;44;243;244;
Нащинський;Клим;250;
Небаби;163;305;
Невгад;84;
Негребецький;Г.;199;
Недашковські;140;
Незамай;Георгій;162;
Незамаєвські;239;
Незнанські;89;
Некраси;75;
Некрашевичі;75;
Некрашевичі-Бережецькі;94;
Немець;Яцко;166;
Немиричі;61;64;67;69;122;124;130;131;136;231;335
Немирович-Данченко;Пилип;38;
Неплюєв;168;
Непраки;305;
Нераденко;Харко;84;
Нестеренки;81;89;181;182;202;300;305;
Нечаї;97;105;107;112;139;184-186;283;300;
Низькогляди;300;
Новаковичі;246;265;
Новаковський;Остафій;146;
Новицкий;И.;339;
Новицькі;46;69;168;188;218-223;232;236;243;327;
Новоселецький;Полікарп;264;
Носенки-Білецькі;42;
Носи;27;250;305;
Носачі;124;129;140;145-147;154;155;185;192;300;305
Нужні;84;162;
Обидовські;69;231;236;237;254;305;
Обіденки;177;
Оболонські;42;263;283;284;290;
Оглоблин;О.;218;228;230;231;241-243;345;346;349
Огранович;Григорій;235;
Огризок;Федір;141;
Одинці;89;129;147;180;300;
Одрживольські;59;60;
Ожеженки;89;
Озажинський;Я.;195;
Окіншевич;А.;14;43;315-318;320;325;336;348;
Окодонський;Сурин;72;
Оксак;Ян;71;
Олевченко;156;
Олексичі;69;70;73;
Олексієв;Мартин;258;
Олексієнко;Василь;192;
Олексій;Михайлович;49;
Олексійовичі;226;
Олеснич;76;
Олесчичі;69;
Олешко;Флоріан;74;
Олишевський;Яцько;226;
Олишівський;Семен;189;
Олферьева;Дарья;161;
Ольшанські;138;140;
Омеляненки;183;300;
Омельницькі;305;
Онацький;Матіяш;111;
Оникієв;151;
Оникієнки;108;131;182;300
Онисимовичі;226;
Онощенко;Борис;84;
Онуфрійович;Тарас;84;
Опанасович;Ісай;210;
Опари;19;84;179;300;
Оранські;54;
Оратівські;68;
Оргієнки;184;300;
Орендаренко;Тиміш;156;
Орлики;26;44;55;237;243;244;252
Осинські;56;
Осовські;77;89;
Осолинські;56;
Остаматенко;198;
Остренки;305;
Островські;15;3;
Остроградські;272;273;305;
Острозькі;57;58;67;69;70;
Остряниці;90;157;159;178;
Острянські;41;310;
Осухевські;56;
Павленко;С.;345;
Павлищев;Н.И.;345;
Павловичі;181;226;300;
Павловский;И.Ф.;42;319;
Павловські;35;70;79;219;223;
Павлюк;157;
Павша;Богуфал;59;
Паливода;Василь;234;
Палії;183;197;198;223;239;240;300;346
Панашенко;В.В.;23;43;316;318;321;333;345;348
Панкевич;Михайло;34;126;
Пантелеймонович;Михайло;225;
Пантелєєв;Григорій;166;
Панченко;Федір;129;
Папара;Юрій;130;
Папкевичі;55;130;161;
Пархоменки;179;180;300;
Пархомиха;Марія;164;
Паци;54;55;
Пашини;89;
Пашинські;135;140;
Пашко;157;
Пашкови;27;305;
Пашковські;70;89;219;223;
Пашковська-Гнилозубова;
Матрона;214;
Пекулицькі;31;130;140;153;154
Пекарський;Петро;67;
Пелех;Григорій;157;192;
Перев'язка;Семен;156;
Пенські;56;
Передерій;Іван;37;
Перехристи;85;
Перовські;307;
Петражицькі;76;
Петражицький-Кулага;Іван;156;
Петрановські;131;155;180;189;217;300
Петренки;136;137;182;226;300;
Петриковські;56;
Петрик;241;346;
Петриченко;І.;234;
Петро;І Олексійович;35;169;246;251;265;
Петро;II;171;
Петро;III;288;
Петрови;31;272;
Петровичі;70;85;146;155;209;225;
Петровські;54;85;129;184;300;
Петровський;М.;117;333;334;336;338;340;343
Петрункевич;Степан;283;
Пешти;85;89;179;
Пивоваренки;89;181;
Пилатович;Михайло;175;
Пилипенки;30;99;105;108;191;294;
Пиляй;189;237;
Пирські;89;305;
Пирятинський;Василь;292;
Писаренки;85;89;
Півторакожуха;117;157;
Підбільські;69;70;
Підвисоцький-Гейденштайн;157;
Підгорські;89;
Підгурський;Федір;313;
Підодні;182;300
Підтереб;Гафія;203;210
Пікачевські;89;
Пілатович;Олександр;278;
Піончинський;Станіслав;203;
Пісоцькі;305;
Пісочинські;54-57;
Пітух;Степан;147;
Піхотенко;Лаврін;226;
Пішанські;310;
Піщанський;Стефан;258;
Пластун;157;
Пламенці;305;
Плиси;305;
Пліси;177;
Плотники;160;305;
Плющі;12;
Пневські;89;
Побединський;59;
Пободайли;19;112;113;
Поволоцький;М.О.;313;
Подобайли;19;112;305;
Подуцький;Степан;146;
Покорські;33;291;
Покотили;70;223;243;244;251;
Покотиловичі-П'ятигорські;70;
Полетики;45;201;202;
Політковські;307;
Половченко;Іван;75;130;
Половський;Матяш;85;
Половці;75;183;189;230;236;300
Половці-Разнатовські;75;
Половці-Рожновські;75;
Положний;Матвій;111;183;
Полонецький;Володимир;36;
Полоус;Федір;77;
Полторацькі;308;
Полуботки;96;169;173;177;207;209;210;213;214;237;241;244;246;247;249;253;258;261;262;305
Полуботченко;Олексій;258;
Полуницький;Василь;33;
Полуян;104;
Поляновський;Михайло;133;
Пономарев;С.;349;
Попадайло;Михайло;146;
Поповичі;89;154;162;184;185;300;339;
Поповичовський;Олексій;295;
Поривай;Гаврило;130;
Постоленки;305;
Посудевські;207;249;
Потерацький;Михайло;85;
Потоцькі;54;58;64;68;136;244;
Потребич-Гречаний;162;264;
Почека;171;292;
Прало;89;
Правденко;Іван;148;
Правченко;148;
Працовкін;Опанас;111;
Преславці;89;
Пригари;38;280;
Прийми;158;275;
Приловський;Самійло;64;
Прокопенки;226;250;
Прокоповичі;25;85;145;149;180;209;213;224;237
Прокоф'єв;Іван;123;
Пронський;Фрідріх;227;
Проскуренки;94;95;104;105
Проскури;71;93;218;
Проскури-Сущинські;70;95;218;
Протасьєв;Ф.;27;251;252;
Проценко;Омелян;233;
Прутилчич;Демко;76;
Прямиці;28;
Псіол;311;
Пугач;Гринець;85;
Пугаченко;Олексій;226;
Пузини;61;66;
Пукержицький;Самуїл;146;
Пулвіка;Семен;85;
Пустовойтов;Іван;264;
Путивельці;89;
Путивлець;Васько;85;
Путро;О.;44;321;322;
Пуховичі;89;
Пушкарі;18;21;98;125;128;130;146;159;305
Пушкаренки;116;124;181;214;217;300;
Пушкаренки-Овсієнки;217;
Пушкарка;Петриха;125;
Пушкелі;105;152;
Пясецкий;315;
Пяйковський;196;
П'ятка;Фесько;104;
Рабус;Ярема;34;
Равич;Олександр;29;
Радвила;Януш;97;
Радецький;133;313;
Радзивил;126;
Радивил;97;
Радичі;56;70;161;
Радишевський;180;
Радищеви;305;
Радкевичі;89;148;154;155
Радлинський;Стефан;126;
Разгонов;307;
Разумовские;307;
Раки;115;157;
Раковичі;42;71;115;234
Ракушки-Романовські;162;270;271;
Рапочтинський;Дмитро;73;
Рачинські;31;311;
Рашевський;Іван;35;
Ребриковський;Андрій;185;219;
Рева;Андрій;313;
Ренненкампф;307;
Ресченко;Павло;75;
Решетили;181;295;
Риль;Василь;25;
Ринд;Пилип;214;
Ріг;Ждан;157;
Рогачовський;Андрій;77;
Родзянки;272;305;
Рожинські;284;
Рожновські;75;
Розуми;284;
Розумовські;12;46;47;49;278;284;285;287;302;305;324
Романенки;151;219;
Романова-Жураховська;259;
Романович;Василь;25;
Романовичі-Бобохи;217;
Романовські;310;311;
Ромодановський;Г.;141;151;152;158;242
Рославці;27;56;220;288;305
Ростовська;О.;321;
Ростковські;310;
Ростопчі;56;
Рубани;158;204;205;222;223
Рубан-Яненко;Григорій;26З;
Рубановські;223;285;
Рублевський;Пантелеймон;87;
Руденко;Михайло;28;
Рудина;Андрій;129;
Рудницькі;68;130;
Рузановичі;243;
Румпель;В.В.;346;
Рум'янцев;41;51;101;262;265;275;320;
Руновські;266;283;
Рустановичі;256;311;
Рутковські;311;
Рюриковичі;7;
Савенки;37;166;
Савицькі;161;219;225;310;
Савичі;79;85;103;170;181;205;213;214;253;259;261;262;300;305
Сагайдачні;77;156-158;
Сагайдачні-Конашевичі;78;
Сазонець;Кіндрат;251;
Сакаловна;Настя;163;
Сакуни;89;183;
Саливон;Іван;85;
Салогуби;71;
Салтики;54;
Салтиков;258;
Самборські;308;
Самбурські;308;
Самійленко;Максим;158;
Самовидець;23;197;333;334;336;338;340;343;
Самойловичі;12;28;33;47;49;162;163;165;169;172;177;178;190;193;195-197;203-205;206-210;212;
214;215;217-224;235;238;240;241;259;264;302;305;341
Самусь;198;239;247;
Самченко;146;199;
Сангурський;Михайло;313;
Сапіга;Криштоф;139;
Сапов;В.;324;
Сапсай;Григорій;166;
Сахно-Устимовичі;310;
Сахнович;Лаврін;222;
Сахновські;173;278;310;311;
Сачков;Дмитро;261;
Сверщенко;Яцько;85;
Свиридовичі;89;
Свічки;305;
Святополки-Четвертинські;205;241;
Святуха;Дмитро;151;
Себастяновичі;71;85;
Севериненко;Косця;146;
Секеринський;Амвросій;181;
Селеневицький;Юрій;69;
Семаковичі;89;
Семека;307;
Семенів;Пилип;111;
Семенович;Леонтій;226;
Сенчук;Кирило;105;
Сенютович-Бережний;В.;132;136;291;336;349;
Сербини;128;184;185;202;214;224;225;237;246;300;305
Сербиновичі;37;285;
Серафимовичі;90;
Сергійчук;В.;44;49;324;325;
Сергієнки;34;35;243;253;
Сердюк;Харко;226;
Середа;Кіндрат;222;
Сигизмундова-Сологубова;73;
Сидницький;Артем;218;
Сидорович;Яків;258;
Сили-Новицькі;71;
Силичі;41;71;161;199;201;213;305
Сильницький;Максим;146;
Симоновський;Данило;250;
Синегуби;30;
Синенки;181;300;
Синицькі;71;
Синьогуб;Леонтій;295;
Синявські;55;
Синяк;Герман;288;
Ситий;І.;50;341;
Сич;Василь;294;
Сірки;144;157;158;160;185;192;300;
Скаловский;307;
Скаржинські;250;275;
Скиба;Михайло;85;
Скидани;90;160;184;246;300;
Скоробагатьки;141;180;300;
Скоропадські;12;24;25;33;35;42;47;113;167;170-172;214;218;219;225;237;245-247;248;251;253;256;
261;269;281;283;284;287;290;291;302;305;309;323;346
Скорульська;Р.;344;
Скорупи;29;267;323;
Скрешовский;67;
Скрипчинські;308;
Скритенки;305;
Скурат;Марія;136;
Скуратівські;136;138;
Слабченко;М.Е.;42;319;348;
Славатинські;258;261;
Сливинські;262;
Слоневський;Криштоф;130;
Слупецькі;122;
Случановський;Федір;34;
Случевський;Іван;222;
Слюнка;Яків;114;
Слюсар;Яцько;166;
Смитка;Павло;85;
Сміровський;Бартоломій;59;
Смолій;В.;22;124;128;316;323;329;330;332;333;335;336;347
Собезький;Адам;62;68;
Соболевський;Семен;251;
Совачови;308;
Соколенські;69;
Соколки;90;
Соколовські;34;73;125;130;313;
Сокологорські;308;
Солов'ї;55;56;182;
Соловьев;С.М.;347;
Сологуби;71;313;
Соломахи;209;308;
Соломерецька;138;
Соломії;55;56;
Солонини;165;213;214;237;241;295
Солонинка;Дмитро;130;
Солониновна;Тетяна;163;
Солоха;Євхимиха;163;
Солтани;68;70;
Солухи;308;
Соляник;Андрій;105;
Соми;96;150;
Сомки;90;96;98;127;145;149;150;151;155;161;199;302;306;339
Сопученко;В.;141;
Сороки;90;
Сосновський;56;307;
Соха;178;201;
Соханські;41;
Сохацькі;45;
Спілі;181;300;
Ставецькі;71;72;93;94;
Ставецькі-Шишки;71;93;
Ставицкие;120;
Стадніцький;Я.;196;
Станіслав-Август;227;
Станіславенко;Яська;164;
Станіславський;В.В.;346;
Станіславські;246;
Стародуби;181;300;
Старосельські;281;307;
Статкевичі;132;134;138;139;
Стахович;Ганна;261;
Стахурський;55;
Степанков;В.С.;22;123;124;128;316;329;330;332;333;335;336;338;347
Степановичі;113;164;180;217;226;229;300;
Степенькін;СЮ.;321;329;333;
Стефан;Баторій;57;135;227;
Стефановичева;Марія;135;
Стецик;199;
Отецькі;72;130;
Стишевські;37;272;
Столяр;Іван;126;
Стороженки;98;214;237;306
Стоянський;Тимофій;72;
Стрелець;Іван;105;
Стрельницькі;90;
Стрешенцови;176;288;289;
Стрибалі;64;65;
Стришенець;Григорій;284;
Студьонова;А.;321;344;
Стук;Мартин;158;
Стукало;Мартин;158;
Стягайло;Іван;158;
Субтельний;О.;44;321;
Суденко;Самійло;172;
Судиенко;М.;342;
Судієнки;31;278;
Суковнін;Мокій;171;
Сулименки;183;199;301;
Сулими;30;45;79;145;151;156;169;194;208;231;243;249;255;259;261;306;316;323
Сулимка;199;
Суличичі;68;126;147;183;184;189;301;
Сульвіка;85;
Суриновна;Варвара;70;
Сурмачі;28;
Сурти;130;
Сусли;72;
Сусли-Жеребили;72;
Сухі;239;250;
Сухині;306;
Суховій;Петро;157;182;
Суходольські;56;138;139;
Сухопара;Самійло;182;
Тамарський;Василь;293;
Танські;169;170;183;223;240;253;256;266;290;301;306;310;313
Тарайковський;Стефан;27;
Тараненки;129;130;
Тарасевич;Федір;251;
Тарасевичі-Величковські;120;
Тарасенки;28;98;108;183;187;189;191;192;199;301;
Таращенко;199;
Тарнавські;130;291;323;
Тарновські;244;287;306;310;
Твердевські;90;
Тверитин;Бобер;230;
Телуєвський;Микита;226;
Теодорович;Андрій;26;
Теребов;О.В.;349;
Терещенки;207;233;306;
Тетері;12;95;97;120;129;131-133;137;141;145;146;148;152;153-155;187;237;297;302;306
Тимофійовичі;90;168;
Тимошевич;Богдан;151;
Тимошенко;242;
Тироненко;Яцко;85;
Тискиневич;156;
Титаренко;Василь;98;
Титкевич;Павло;37;
Тихі;168;
Тичини;85;214;
Тиша;Михайло;126;
Тиші-Биковські;56;59;61;68;
Тишатий;Гаврило;226;
Тишкевичі;59;69;70;72;74;93;135;
Тишко;Олексій;181;
Тищенки;162;164;306;
Тілець;Костянтин;61;
Ткаченко;М.;43;320;
Товкачі;72;73;222;
Товпиги;113;114;
Товстевич;Онисько;130;
Товстоліс;Параска;194;
Токаренко;Фесько;226;
Толочки;12;
Толсті;178;247;248;306;
Томазов;В.;324;
Томари;33;42;101;246;255;256;291;306;322
Томашевський;С.;115;
Томашевський-Томченко;Андрій;104;
Томиленки;30;111;179;
Томкевич;Феодосій;130;
Топальський;Лук'ян;258;
Топиги;90;
Топіхи;55;180;301;
Топольницькі;232;236;
Торба;Іван;225;
Требинський;Славуй;265;
Третяки;130;161;243;244;306;
Тризни;27;32;54;65;139;151;161;
Трипольський;Матвій;72;
Тройницький;Павло;257;
Тростяненко;Петро;107;
Трохимів;Григорій;31;
Трохимович;Дмитро;85;
Троцькі;153;
Трошенко;Степан;147;
Трощинські;42;73;169;231;232;236;237;250;266;306
Трусорченко;Харко;226;
Трухан;Мишко;295;
Трушенки;105;129;179;181;182;301
Труші;232;
Трущинські;232;
Туманські;217;287;289;307;
Тупиці;120;
Туптало;Сава;41;
Туранські;251;263;290;295;
Турковські;270;272;277;283;284;
Туровці;90;157;
Турчевський;242;
Турчиненко;255;
Тутич;Стефан;226;
Тягинський;Стецик;199;
Угловські;135;
Угорницькі;55;
Удовиченки;310;311;
Улановські;182;191;301
Улезьки;182;222;301
Уманець;Ф.;342;
Уманці;180;280;
Умен;Микита;30;
Униченко;Процик;85;
Урбановичі;157;196;
Урошевич;Ярема;146;
Устимович;Василь;269;
Уханська;61;
Ушакова;Софія;288;
Ущаповські;140;
Фальковський;Іван;239;
Фасцескевич;Остап;149;
Фасцієвич;Остап;140;
Фацкієвич;Євстафій;140;
Фацієвичі;301;
Фацієвич-Калієнко;Євстафій;182;
Фащі;54;
Федієнко;Василь;154;
Федоренко;Йосип;158;
Федорка;Федір;295;
Федоровичі;73;76;90;104;116;156;185;226;295
Федько;250;
Федяй;223;310;
Фіалковські;505;313;
Філіпов;Яків;179;
Філіпович;Андрій;31;
Філіповські;24;313;
Філоненки;181;182;301;
Фірлей;64;
Флоря;Б.;116;134;
Фридрикевичі;183;230;236;301;
Фридрикевичка;230;
Хаєвна;Єва;69;
Халаїми;73;
Халепські;74;
Халецький;Андрій;57;
Халчинський;307;
Ханенки;146-149;155;157;184;189;192-196;218;238;272;283;284;301;307
Харевичі;242;243;
Харленські;54;64;138;
Хвостов;Олександр;290;
Хилченки;172;
Хилькевич;55;
Хильченко;Іван;129;
Химичі;31;166;
Хлусовичі;72;
Хмелевські;56;73;
Хмелевські-Ващенки;56;
Хмеленки;183;301;306;
Хмелецькі;73;117;121;126;183;301;
Хмельницькі;12;15;16;18-20;28;43;44;47;60;71;85;92-109;112;114-120;123;124;126-128;132-134;138;141;
142;144-145;146-155;157;160;187;188;190;193;195;198;199;202;212;230;297;302;319;321-325;328;330-333;338;339
Хмельовський;55;271;
Хмілевські;73;
Хначенко;Іван;129;
Хованські;27;306;
Ходкевич;Ганна;59;
Ходоковські;135;
Ходот;Семен;37;
Холеневський;Симон;74;
Холминський;Степан;146;
Холодовичі;251;272;282;289;
Хоменко;307;
Хомичі;129;179;218;301;
Хомовичі;90;
Хоха;Іван;226;
Храповицька;268;
Хребтовичі;69;
Христичевські;308;
Хроленко;Гаврило;86;
Хрущов;Іван;276;306;
Худий;Баран;180;
Худолії;35;158;
Худичанка;68;
Цесарський;Іван;162;
Цеханський;Іван;219;
Цецюри;141;144;145;148;306
Циган;Василь;226;
Циганенко;Гаврило;226;
Цицайка;Гнат;105;
Цівки;186;301;
Цурка;165;
Чалий;Яків;158;
Чамара;Дахно;152;
Чаплич;Іосиф;67;
Чаплич-Шпановський;Іосиф;66;
Чарниш;Іван;252;
Часники;172;175;223;271;291
Чекановські;130;
Чепель;Іван;223;
Чепурка;Іван;34;
Череваненко;Кузьма;86;
Черевицький;Войцех;55;
Черкаси;58;128;152;226;
Черкес;Яцько;149;
Черлінковський;Стефан;58;
Чернявські;30;112;161;192;207;306;
Черняки;209;237;252;306;
Чериковець;Юхим;36;
Черніківські;186;
Чернишов;Лука;37;
Черняхівські;308;
Черняховський;Федір;26;
Четвертинська;Уляна;248;
Чехути;90;
Чечелі;12;219;223;225;243;308;345
Чечуги;90;
Чижі;55;73;181;
Чирські;57;59;73;
Чоботків;Онисим;140;148;
Чолганська;Ганна;132;
Чорниші;263;306;
Чорні;125;156;
Чорнобиль;Іван;191;
Чорногуб;131;
Чорнолузькі;35;242;291;
Чорнота;Іван;111;
Чорнушенко;Клим;152;
Чорторийська;65;248;
Чугуй;178;
Чуйкевичі;174;237;242-244;252;267;269;
Чухліб;Т.;195-197;239;322;336;343;344;346
Чючари;306;
Шабельський;307;
Шабильниченки;181;301;
Шаблевський;67;
Шам;Гришко;104;
Шамрай;С.;43;320;
Шамрицькі;151;161;306;
Шамшев;Олександр;269;
Шангиреї;181;301;
Шаркевичі;34;276;
Шарко;X.;197;
Шартило;Іван;158;
Шаули;33;71;74;78;223
Шафіров;252;
Шафонский;А.;345;
Шаховський;24;273;
Шашол;Овсій;158;
Швабовський;Іосиф;253;
Швейковська;Ганна;205;
Швеці;306;
Швець-Омелянович;Павло;130;
Швидько;Г.К.;44;321;322;
Шевченко;Стефан;86;
Шевчук;В.;46;116;322;
Шелест;Іона;33;
Шемет;Василь;38;
Шенделицький;Василь;180;
Шептицька;Ганна;142;
Шереметєви;149;159;161;177;188;219;251;252;287
Шидловські;120;
Шийки;182;301;
Шийкевич;Захар;32;147;162;189;
Шило;Микола;313;
Шилов;Сергій;103;
Шиман;Василь;160;
Шиман-Шиманські;306;
Шинкаренко;Петро;23;
Шираї;161;205;248
Шихуцькі;37;
Шиш;Григорій;158;
Шишки;71;
Шишки-Ставецькі;71;93;
Шквира;Данило;295;
Шкляревичі;271;292;
Шкоденко;Малик;104;
Шкури;157;293;
Шкуратівські;138;
Шкурин;Іван;37;
Шкурко;157;
Шматович;Микола;55;
Шнурчевський;Іван;29;
Шпаки;185;301;
Шпаковський;Михайло;222;
Шрамченко;Леонтій;251;
Штепа;197;
Шуба;Марія;212;
Шугач;85;
Шуєнко;Корній;34;
Шужугут;792;
Шуліка;85;189;
Шульги;195;221;223
Шумейки;36;200-202;306
Шумков;А.;327;
Щандиловський;Федір;58;
Щенієвські;72;
Щенковські;65;
Щербаки;162;222;306
Щербак;В.О.;43;320;329;
Щерби;56;
Щербини;157;186;191;192;301;306
Щербиненко;Григорій;86;
Щигловський;Богдан;86;
Щуровські;74;161;306;
Юзефовичі;311;
Юркевичі;32;290;
Юрченко;Михайло;105;
Юшковичі;68;
Ющенки;12;
Яблонський;О.;54;325;
Яблонські;90;132;
Яблоновські;138;295;
Яблунівські;90;
Яворницький;Д.І.;342;343;
Яворські;184;219;223;301;310;
Ягельницький;Іван;292;
Ягницькі;56;
Ягорлицький;Стецько;199;
Яготинський;Захар;86;
Якименки;105;109;158;189;
Якимовичі;86;308;
Яковенки;159;162;225;
Яковенко;Н.М.;7;44;60;75;76;81;119;131;134;138;320;325;328;329;335-338;346
Яковлева;Т.;20;116;117;315;322;336;
Якубенко;Яцько;86;
Якубинський;Федір;29;
Якубовичі;86;179;277;279;280;283;284;306;
Якубовський;59;180;
Ялоцький;Василь;262;
Ян-Казимир;55;65;95;155;345;
Яненки;86;104;105;106;127;130;155;180;182;184;187;188;301
Яненко-Хмельницький;Іван;198;
Янковські;243;
Янович;Іван;254;290;
Яновські;30;258;313;
Яреманенко;95;
Ярмолаєвич;Іван;168;
Ярмолківна;Олена;168;175;
Ярові;12;
Ярославські;56;
Ярош;Б.О.;334;
Ярошенко;Яків;192;
Ясеницька;Уланія;71;
Ясенський;А.;195;
Ясинський;В.;200;
Яскевичі;36;
Яськевичі;306;
Ясликовський;74;165;208;223
Ясліковські;67;74;
Ясноборський;Ясько;126;
Ясногорські;308;
Яснопольські;24;243;
Ястшемпські;56;
Яхно;Старий;84;
Яхонов;Григорій;28;
Яцини;90;
Яцкевич;Герасим;126;336;
Яцкович;Семен;75;
Яцьківські-Куницькі;146;185;301;
Яцькович;Карпо;168;169;
Ященки;169;
Czolowski;А.;336;
Dunin-Borkowski;J.H.;344
Gajecky;С.;321
=================================

Share

3

Re: ГУК. Нариси історії козацьких полків (2004)

Кривошея В.В.Вузлові протиріччя як передумови
національної революції середини XVII ст.

Post's attachments

I2.pdf 332.58 kb, 18 downloads since 2014-03-24 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
На кого Богъ пошлетъ
Thanks: Т.В., Алена2

Share

4

Re: ГУК. Нариси історії козацьких полків (2004)

Добрый день. Можно узнать, что в этой книге есть про фамилию Невгад? (Невгад;84;)

5

Re: ГУК. Нариси історії козацьких полків (2004)

nevgod пише:

Добрый день. Можно узнать, что в этой книге есть про фамилию Невгад? (Невгад;84;)

Это список Старшины за реестром 1638 р.:
Невгад з Бережани - отаман березанський Переяславського полку

Share

6

Re: ГУК. Нариси історії козацьких полків (2004)

Уважаемый Metallist!
в списки упоминается род Каші. Не могли Вы написать, какого полка и сотни этот род?

Share

7

Re: ГУК. Нариси історії козацьких полків (2004)

Т.В. пише:

в списки упоминается род Каші. Не могли Вы написать, какого полка и сотни этот род?

На с. 83 список старшины за реестром 1638 года:
Каша Михайло - сотник кропивнянський Переяславського полку

Этот же Михайло Каша - "військовий суддя" в 1634 г. (с.88)
------------------------

Thanks: Т.В., Алена2

Share

8 ( 05-03-2015 10:26:38 змінене margo20001 )

Re: ГУК. Нариси історії козацьких полків (2004)

Добрый день! Можно узнать, что в этой книге есть по фамилиям Березовські;172;256;Васьківські;140;Васьковські;135;Лукомські;68;311?

Share

9

Re: ГУК. Нариси історії козацьких полків (2004)

margo20001 пише:

Добрый день! Можно узнать, что в этой книге есть по фамилиям Березовські;172;256;Васьківські;140;Васьковські;135;Лукомські;68;311?

БЕРЕЗОВСЬКІ
===========
(c.172)
В росписи Забел указано, что мужем Настасьи Ивановны (?-1700-1715-?) (дочь Ивана Петровича) был Прокоп Семенович Березовский, значковый товарищ Черниговского полка.
(с.256)  наказной стародубский полковник Семен Березовский был среди тех, кто подписал коломацкую челобитную (1721 год)

ВАСЬКІВСЬКІ
===========
(с.140) - были среди тех, кто активно поддерживал Выговских в их борьбе за власть.

ВАСЬКОВСЬКІ
============
(с.135) "Наприкінці ХVІІ ст. серед власників с. Кожухівки були Виговські, Кожуховські, Ходоковські, Васьковські, Пашинські, Угловські, Волковські".

ЛУКОМСЬКІ
==========
(с.68) - Томаш (1646)
Здесь перечислены шляхетские роды, которые впоследствии дали козацкую старшину

(с.311)
Список "Нащадки козацько-старшинських родів в армії Денікіна (1919 р.):
Лукомські:
- звання - генерал-лейтенант
- посада - помічник головнокомандуючого"
===================

Thanks: Алена1

Share

10 ( 06-10-2015 23:27:23 змінене Letun )

Re: ГУК. Нариси історії козацьких полків (2004)

И еще раз здравствуйте, по этой книге очень прошу помочь с:-Ковалевські;19;67;72;93;111;127;129;131;140;144;147;148;185;299
-Орлики;26;44;55;237;243;244;252
-Ярош;Б.О.;334;
-Ярошенко;Яків;192;

Share

11

Re: ГУК. Нариси історії козацьких полків (2004)

здравствуйте, по этой книге очень прошу помочь. ищу много времени. Болсун;131;
Болсуновські;131; Чорногуб;131; скажите, что известно об этих фамилиях. Большое спасибо.

Share

12

Re: ГУК. Нариси історії козацьких полків (2004)

andybasicasd пише:

здравствуйте, по этой книге очень прошу помочь. ищу много времени. Болсун;131;
Болсуновські;131; Чорногуб;131; скажите, что известно об этих фамилиях. Большое спасибо.

Довго друкувати - скиньте мені в ПП свою ел адресу, я вам пришлю фото сторінок

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5

Share

13

Re: ГУК. Нариси історії козацьких полків (2004)

Добрий день! Кілька років тому почала досліджувати прізвище Барбаш в своєму роді. Відомо,що це гілка стасьовських Барабашів - прадід звідти. 
Тому зацікавила інформація з Нарисів:
Барабаші;81;156-159;

Дякую за допомогу!

Share

14

Re: ГУК. Нариси історії козацьких полків (2004)

Добрый день! Можно узнать, что в этой книге есть по фамилиям;          Гуржій;О.І.;329;334;346;
                                                                                                           Зражевський;Кирило;223; Полуботки;96;169;173;177;207;209;210;213;214;237;241;244;246;247;249;253;258;261;262;305
Сапов;В.;324;                                                                                      Терещенки;207;233;306;                                          Хоменко;307;            Спасибо !!!!

Ищу предков :   Тиль (Екатеринослав, Пологи Запорожскойобл.),
                         Дергачевы, Фоменко (Новый Буг, Костантиновка Донецкой обл.)
                         Писанка, Козенко,Терещенко,Чмура (Пирятинский уезд).
                         Чебаненко, Кия (Багатырь, В-Новоселовского р-на, Донецкой обл.)

Share

15

Re: ГУК. Нариси історії козацьких полків (2004)

Если не трудно, пожалуйста, информация по Верещака. С УВ.

Ищите и обрящете. (Мф 7, 7.)

Share

16

Re: ГУК. Нариси історії козацьких полків (2004)

Добрий день! Чи можно щось уточнити про прізвище - Зотенко. За Вашим списком - Зотенко; Антін; 124.

Share