1

Тема: ВОРОНЕЖСКАЯ сотня

ВОРОНІЗЬКА СОТНЯ
(1653-1782 pp.)
======================

Одна з так званих „засеймських" сотень. Сформувалася у 1653 році як військовий підрозділ та адміністративна одиниця Новгородського (Новгород-Сіверського) полку (1653-1654 pp.). В кінці 1654 p., після ліквідації цього полку, сотня відійшла до Ніжинського полку, в якому перебувала від 1654 до 1663 р. Протягом 1663-1665 pp. - адміністративна складова Глухівського полку, у 1665-1668 pp.- знову в Ніжинському полку, у 1668 р. на короткий час відійшла до відновленого П. Дорошенком Новгородського полку. У січні 1669 року гетьман Д. Многогрішний передав сотню Ніжинському полку і далі вона знаходилася в ньому аж до ліквідації у 1782 році. її територію після скасування включили до Новгород-Сіверського намісництва.
Сотенний центр: містечко Вороніж, нині - селище Шосткинського району Сумської області.

Сотники: Супрун (1654). Власов Василь (1667). Прокопович Сава (1669). Григорович Сава (1672-1687). Гудович Павло (1690). Лазаревич Роман Лазарович (1693-1708). Безпалий Іван Семенович (1698, н.). Піскуненко Потап Назарович (1708-1715). Кобець Роман (1713, н.). Поплавський Іван (1715, Я.). Слабий Іван (1716). Холодович Іван Іванович (1716-1740). Холодович Андрій Іванович (1740-1763). Бугаєвський Микола Мусійович (1764-1770). Хильчевський Тимофій Іванович (1770-1777).

Населені пункти у середині XVIII ст.: Богданівка, село; Вороніж, містечко; Гамаліївка, слобідка; Гута, хутір; Клишки, село; Лазарівка, хутір; Локотки, село; Лучники, село; Макове, село; Ображіївка, село; Пирогівка, село; Собич, село; Чепліївка, село.
Дані по сотні в "Генеральному описі Малоросії" 1765-1769 pp. відсутні.
============================

Спасибо сказали: Nasnaga1

Поделиться

2

Re: ВОРОНЕЖСКАЯ сотня

ф 51 опис 3 справа 6137 (6 листів)
(4-9.11.1737р)
Справа
про звільнення від військового походу до Української лінії козака
Воронізької сотні Ніжинського полку Федора Безпалого у зв"язку зі
знаходженням його сина у поході та розорення від військових постоїв.

Поделиться

3 (08-06-2014 23:22:08 отредактировано AppS)

Re: ВОРОНЕЖСКАЯ сотня

ЦДІАК ф51 оп3 спр7565
22.06.-24.09.1739р.,  1-394л
Справа про
будівництво нового порохового заводу під наглядом майора Постельникова
на р.Шостці у Воронізькій сотні Ніжинського полку. Про передачу йому
Воронізьким магістратом млина з плотиною, про постачання селітри і сірки
та ін.


 М.Г. Кокшайкін В.Д. Кириєвський Ф.П. Пушкар МАЄТНОСТІ ШОСТЕНСЬКОГО ПОРОХОВОГО ЗАВОДУ У ХVІІІ СТ.

О.В. Кужельна РОЛЬ І МІСЦЕ ШОСТЕНСЬКОГО ПОРОХОВОГО ЗАВОДУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ ПОРОХОМ ПІД ЧАС ВІЙН КІНЦЯ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Поделиться

4

Re: ВОРОНЕЖСКАЯ сотня

Сотне Воронежской.

Иван Холодович сотник действителний в Сулацком походе
Кирило Слабей наказний сотник,
Демид Яковлев писарь,
Тимофей Закорка асаул,
Хоружого не определено,
Петро Андреев войт,
Григорий Фуницкий бурмистр.

Личный состав малороссийской козацкой старшины в 1725 году // Киевская старина, № 7-8. 1904

Шукаю предків - Коритько, Гащенко, Бунак, Кононенко, Бутримович, Шабранський (Szabranski) Шапранський), Порвенко, Малявко, Прачик, В'язовик, Білодід, Шурига, Юрченко, Голиш, Жура, Пророк, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis, Пагодіс
R1 M173

Поделиться

5

Re: ВОРОНЕЖСКАЯ сотня

ЦДІАК, ф.127, оп.1015, спр.28а   
Исповедная роспись церквей сел, принадлежащих Пустынно - Харлампиевскому  монастырю за 1758 год

Некоторые фамилии с. Локотки :                                                                                                   

Военные : Беззубец,Бубенец,Бугай,Вареник,Губский,Дебта,Догижиха,Дозычиха,Дусь,Жуковский,Заренко, Зеленский, Инденко,Карпенко,Кобец,Коваль,Ковбасенко,Колодка,Колодченко,Кулик,Кулиш,Лисенко,Максион, Менчик,Опанасенко, Остриха,Перегуда, Подкова,Рибалка, Романко,Световый,Соломка,Спас,Стакан, Тимошенко,Третяк,Унучко, Чиж                                                                                                                                               

Посполитые : Бондар,Носовский,Тимошик 

R1a - BY30762

Пошук предків : Яценко, Косенко, Божко, Костенко, Хмельницький, Луговий, Мазин, Бураков
Спасибо сказали: Vlad S.1

Поделиться

6 (21-04-2018 17:28:23 отредактировано parus)

Re: ВОРОНЕЖСКАЯ сотня

1732 год
Сотне Воронежский

Сотенная старшина
Сотник Воронежский Иван Холодович
Хоружий Остап Онищенко
Тимофей Закурка асаул
Писар Демян Яковлев
Атаман Кирило Слабей

Куреня сотенного козаки
Иван Никитов
Федор Безпалий
Дорош Безпалий
Яким Конотопец
Федор Олховик
Харко Лукинец
Григорий Редченко
Демко Вощенко
Карп Закурченко
Петро Сухман
Давид Брусиловец
Терешко Брусиловец
Тимуш Олховик
Павел Закурка
Лаврен Плут
Михайло Мунич
Леско Мачушенко
Артем Денисенко
Иван Олховик
Матвей Верещака
Михайло Плуток
Василь Славуцкий
Василь Шкура
Юско Мисенко
Марко Ющенко
Игнат Криворук
Петро Коваленко
Андрей Семенов
Михайло Олховик

Куреня Григория Онисимова козаки
Атаман Григорий Онисимов
Яцко Корецкий
Савка Криско
Семен Москаленко
Семен Пилипенко
Илля Бабак
Яков Портянка
Гапун Куницкий
Игнат Портянка
Павел Швидун
Иван Радко
Стефан Радченко
Терешко Черняховский
Андрей Гордеенко
Максим Портянка
Федор Горкавенко
Павел Мережка
Стефан Даценко
Хома Романенко

Куреня Леонтия Кулика
Атаман Леонтий Кулик
Андрей Кулик
Иван Задиора
Василь Задиора
Корней Задиора
Леско Задиора
Леско Рева
Тимуш Рева
Павел Загородний
Герасим Загородний
Герасим Краснощок
Каленик Шевченко
Федор Дейнека
Омелко Скиба

Куреня Михайла Слабея козаки
Атаман Михайло Слабей
Иван Нежинец
Степан Краско
Кондрат Сивий
Степан Семенченко
Леско Ященко
Федор Тарасенко
Мойсей Тарасенко
Иван Казанувский
Иван другий Казанувский
Данило Юрченко
Корней Сергиенко
Грицко Костиренко
Мирон Фостенко
Грицко Гармаш
Грицко Пешовец
Кузма Кинда
Федор Крико
Степан Туз
Костя Пешовец
Хома Иченский

Куреня Филипа Лебеда
Атаман Филипп Лебедь
Андрей Череван
Самуйло Гречка
Опанас Ковтун
Яцко Мороз
Грицко Пискун
Василь Москаленко
Юско Панченко
Павел Люля
Семен Штан
Яцко Лебеденко
Андрей Пискун
Василь Мисетченко
Есиф Фесенко
Стефан Бардак
Леско Бардак
Петро Жидченко
Данило Чайка
Иван Пиганка
Игнат Сениченко
Иван Гаевий

Села Чеплеевки козаки
Атаман Петро Мисевра
Грицко Дубовец
Иван Грибан
Игнат Шевченко
Данило Кочкаленко
Юско Гурба
Иван Денкало
Василь Шевченко
Иван Меченко
Охрем Дейкало
Грицко Жолудь
Михаль Бендзик
Пархом Манко
Гаврило Цекало
Яцко Скрипка
Стецко Пилипич
Ярема Копач
Иван Костюченко
Семен Ярошенко
Яцко Зубенко
Андрей Волинец
Терешко Дубовий
Яков Василенко
Кондрат Подлипний
Иван Подлипний
Тимуш Илкун
Грицко Кузменко
Охрем Нестеренко
Яцко Кузменко
Охрем Нестеренко
Яцко Кузменко
Максим Онопреенко
Василь Овсюченко
Гаврило Довбня
Иван Тарасенко
Тишко Нагурний
Стефан Побуйненко
Павел Василенко
Василь Васюхно
Иван Павлюченко
Иван Пасюченко
Иван Сиробадийко
Иван Бурнасенко
Федор Науменко

Села Клишок козаки
Атаман Олифер Загумненой
Лаврен Залога
Максим Корж
Процка Муха
Терешко Тетера
Борис Валко
Мирон Корж

Села Собича козаки
Атаман Омелян Оружило
Лаврен Скореков
Роман Нус
Роман Фесенко

Села Бражиевки козаки
Атаман Трохим Хоминич
Малафей Бондаренко
Мартин Максун
Кондрат Батуринец
Павел Мамченко
Денис Захаренко
Андрей Петренко
Грицко Чащовий
Оксюн Баченко
Левко Сезионенко
Войтех Андрусенко
Мина Табаленко
Ярмола Кажоцубенко
Макар Малишок
Захарко Стукаленко
Иван Коваленко
Кирик Шиман
Сидор Мицюк
Тимуш Кириченко
Яким Малишок
Конон Малишок
Иван Малишок
Грицко Ивчин
Иван Корх
Антун Батуринченко
Федор Захарин
Кондрат Скуйбеца
Исай Головач
Ефим Кириенко
Федор Яценко
Сахон Дзюбенко
Семен Левченко
Грицко Дорошов зят
Есиф Кожурина
Хома Вареник
Артем Петренко
Максим Савченко
Гаврило Шиманенко

Села Богдановки козаки
Атаман Лукян Галич
Федор Новаченко
Иван Суховей
Самуйло Великоненко
Павел Великоненко
Кондрат Великоненко
Василь Захарченко
Иван Демиденко
Грицко Нагурненко
Василь Савченко
Хвеско Демиденко
Игнат Демиденко
Иван Мишенко
Михайло Кудравченко
Андрей Буйницкий
Василь Буйницкий
Матвей Буйницкий
Матвей Бойко
Нестор Саленко
Михайло Козарченко
Сексюн Хохленко
Грицко Уласенко
Семен Голощоченко
Кирик Денисенко
Гарасим Москаленко
Иван Паламар
Кирик Борох
Омелко Титенко
Юско Пакало
Дмитро Матвеенко
Роман Матвеенко
Демко Фесь
Харко Сачок
Грицко Скрипченко
Савка Сексоненко
Трофим Евтушенко
Яким Скрипченко
Данило Шкляр
Михайло Шепель
Васил Захарченко
Грицко Зайченко
Кирило Новиченко
Лаврен Новиченко
Кирик Белоус
Игнат Демиденко
Ничипор Бондаренко

Села Локоток козаки
Аиаман Яким Колодка
Василь Пилипенко
Семен Колодка
Потап Менчик
Грицко Кулик
Яцко Третяк
Кузма Безручко
Данило Романченко
Иван Кощей
Михайло Острий
Андрей Чиж
Грицко Игнатенко
Илля Тищенко
Грицко Висоцкой зят
Мойсей Беззубец
Тимуш Опанасенко
Яков Карачун
Федор Колодка
Андрей Ковбаса
Яков Губский
Карп Опанасенко

Села Макова козаки
Атаман Супрун Кролевеченко
Максим Федоренко
Яким Михаленко
Ефим Михаленко
Грицко Михаленко
Кирик Демченко
Андрей Карпенко
Корней Артюх
Петро Блошенко
Конон Демченко
Тишко Терещенко
Матвей Кириченко
Семен Алексеенко
Петро Корнеенко
Данило Козел
Наум Савченко
Демко Лукашенко
Федор Михайленко
Иван Гармашенко
Терешко Кролевеченко
Филун Кролевеченко
Яцко Савченко
Иван Корнееко
Василь Кириченко

Сотне Воронежской гражданские урядники и мещане
Войт Афанасий Деречча
Бурмистр Федор Шабелник

Мещане
Андрей Бардак
Петро Бардаченко
Василь Александренко
Дмитро Кадигроб
Лаврен Кандиба
Демко Кулиш
Есиф Гречка
Улас Крупа
Олексей Градченко
Гаврило Финицкий
Игнат Кулиш
Василь Олейник
Иван Вернигор
Яков Бардаченко
Андрей Пилипенко
Матвей Бондар
Гаврило Надточей
Хвеско Антоненко
Опанас Солодкий
Грицко Ярошенко
Процко Олейник
Мойсей Сердюк
Стефан Чечуга
Иван Клушко
Костюк Краснощокий
Иван Стефаненко
Улас Ефименко
Иван Панченко
Федор Прасол
Федор Степаненко
Грицко Никон
Федор Яременко
Яцко Потелня
Михайло Швачуненко
Грицко Хоменко
Яков Хоменко
Хведор Гордеенко
Яцко Довгорученко
Лаврен Бутрименко
Демко Омелченко
Харко Очеенко
Кондрат Брасловец
Гарасим Антоненко
Трохим Ярошенко
Харко Иващенко
Грицко Вовкотеченко
Павел Колоша
Леско Загребелний
Данило Середа
Антон Колоша
Петро Ященко

Мещане цеху кравецкого
Цехмистер Григорий Кузменко
Михайло Пигар
Лукян Глухий
Хведор Иванов
Карп Еремеев
Кузма Солодовник
Грицко Мамченко
Леско Матвеенко
Петро Данилович
Федор Данилович
Кирило Антоненко
Гарасим Руденко
Федор Иванович
Яков Кондратович
Корней Семенович
Григорий Пестенко
Гаврило Кирилович
Леско Карпенко
Грицко Курдюк
Лаврен Кислиця
Максим Бойченко
Тимуш Закурка
Грицко Кравченко
Гаврило Чухрай
Захарий Авраменко
Тимуш Лучинец
Левко Носач
Юско Иващенко
Леско Иващенко
Омелко Друзд
Иван Чупринка

Цеху резницкого
Цехмистер Максим Найдич
Федор Заненко
Зенко Калачник
Михайло Куриленко
Онопрей Стребучненко
Роман Сухман
Стефан Зименко
Тарас Куриленков син
Гордей Ночненко
Михайло Новотко
Петро Коробейник
Федор Рострухан
Сергей Купченко
Федор Друзд
Прокоп Многогрешний
Яким Белодеденко
Яков Мироненко

Цеху ковалского
Цехмистр Стефан Овдеенко
Яков Котляр
Иван Денисенко
Игнат Гапоненко
Лукан Забуга
Данило Забуга
Алексей Бойко
Грицко Чернец
Грицко Молодший
Павел Овдеенко
Ониско Гончар
Мартин Гранюк
Карп Даниленко
Максим Василенко
Яков Малцюк
Леско Бойченко
Михайло Слабеюв зят
Стецко Лесенко
Антон Коваль
Стефан Слюсар
Тимуш Воскобойник
Прокоп Воскобойного зят
Трофим Лютий
Гарасим Коваль
Стефан Коваль
Опанас Филоненко
Тимко Котляр
Грицко Кротик

Цеху ткацкого
Цехмистер Федор Григориенко
Гарасим Лесенко
Василь Пащенко
Грицко Роспутний
Улас Бурдюженко
Давид Дубенченко
Николай Корнеевич
Юско Дубенченко
Кузма Дубенченко
Роман Осиюв зят
Тимуш Бурдюженко
Грицко Клесак
Иван Панченко
Алексей Сюсюра
Павел Яременко

Цеху шевского
Цехмистер Михайло Опанасенко
Иван Гома
Андрей Дзецина
Иван Гришаенко
Мойсей Яценко
Михайло Бурко
Антон Антоненко
Хома Захарченко
Денис Бородей
Карп Конко
Стефан Кириченко
Тарас Бойченко
Петро Бойченко
Грицко Колибаба
Грицко Колибабенко
Улас Захарченко
Иван Набожний
Андрей Науменко
Яцко Дубина
Василь Дзециненко
Максим Кириченко
Кирик Казюка
Миско Гришаенко
Федор Лаврененко

Видение коликое число и кто именно в сотне Воронежской з духовенства над сказку од протопопии данну Воронежского у присяги был сотне Воронежской села Ображиевки цркви Архангела Михайла свщенник Вонифантий Тарасевич


1732 год
Сотня Воронежская

козаки
Михаило Пикус
Федор Сидоренко
Сидор Брускаловец
Иван Шкурин
Микита Денисенко
Алексей Козинец
Трофим Бережний
Кирик Павленко
Василь Кинда
Грицко Пешовец
Степан Синицкий
Филип Левченко
Петро Кривонос
Яков Левченко
Михаило Лошкуренко
Грицко Харченко
Грицко Шкуренко
Грицко Шиш
Максим Каменистий
Юско Ралченко
Олексей Нагорной
Васил Скороход
Василь Кондратенко
Федор Крикун
Гаврило Греченко
Федор Красуля
Грицко Скляженко
Грицко Сердюченко
Матвей Наливаиченко
Максим Ревенко
Остап Харченко
Петро Сеножацкий
Герасим Филоненко
Ониско Пешовец
Иван Шкура
Иван Гранистий
Иван Дицененко
Сидор Портянка
Моисей Радченко
Павел Нагурний
Харко Кириченко
Федор Кириченко

Тои же сотне Воронежской
Села Чеплеевки козаки

Ничипор Мисевра
Лукян Нагорний
Дацко Радченко
Иван Полешук
Петро Полешук
Моисей Подлипний
Демян Якуненко
Максим Волинченко
Грицко Ковбасенко
Петро Буиратний
Кирило Грибан

Той же сотне Воронежской
Села Клишок козаки

Грицко Загуменний
Исай Корженко
Леско Корженко
Семен Руденко
Николай Корженко

Тои же сотне Воронежской
Села Макова козаки

Мартин Кролевеченко
Грицко Федоренко
Илля Грицаенко
Самоило Кролевеченко
Остап Козел

Сотне же Воронежской
Села Жоражиевки козаки

Андрей Щербаненко
Кирик Морозов зят
Степан Харутнко
Исай Батуринец
Дмитро Швец
Роман Варениченко
Иван Перерва
Федор Чащовий
Семен Савченко
Василь Шинкаренко
Ничипор Гребенний
Грицко Малишок
Петро Малишко
Антон Белозор
Васил Старозуб
Данило Боровиченко
Федор Меман
Василь Родогосний
Кирик Антип
Процко Быкун
Степан Харутенко
Исак Батуринец
Панко Батуринец
Кондрат Костянченко
Гаврило Коваленко
Федор Антоненко
Сергий Бондаренко
Грицко Гребенний
Федор Петренко
Осип Ничипоров син
Сахно Дзюбенко
Иван Кириенко
Федор Яценко
Тарас Гордеенко
Микита Кулик
Симон Карачун
Кирик Дюгтяр


С благодарностью Huginn!


Парусимов, Найда, Гудко, Витко[ченко], Сидько, Варяник, Слушний, Спивак, Чупик, Сидорчук, Коломиец,  Корниенко, Билик, Рудой, Клищенок, Божок, Павлюк, Прядка, Загний, Понька, Горбач, Ворона, Дяченко, Войташевский, Примак, Руденко, Кот, Максименко, Коваленко, Сирик, Мартыненко, Бутко, Кобизский, Колесник, Ильенко, Лемешенко, Бойко, Карпенко, Братчик, Самохвал, Святина, Панасенко
Спасибо сказали: Vlad S.1

Поделиться