1

Тема: ИВАНГОРОДСКАЯ сотня

ІВАНГОРОДСЬКА СОТНЯ
(1648-1782 pp.).
========================

Виникла влітку 1648 р. як військовий підрозділ Ніжинського полку. Входила також до Борзнянського полку (1649). Юридично оформлена Зборівським трактатом і юридично закріплена 16 жовтня 1649 р. за Чернігівським полком у кількості 99 козаків. Десь між 1651-1653 pp. відійшла до Ніжинського полку, у якому значиться за присяжними списками 1654 р, у складі містечка Іван Города та сіл Більмачівка, Омбиш, Максимівка, Мартинівка, Махнівка, Фастівці. Відтак від 1654 і до ліквідації у 1782 р. сотня незмінно знаходилася в складі Ніжинського полку. Після скасування сотенна територія увійшла до Чернігівського намісництва.
Сотенний центр: містечко Іван Город, сьогодні - село Івангород Ічнянського району Чернігівської області.

Сотники: Дорошенко Онисій (1649). Богданович Гнат (1654). Радимирський Леонтій (1654). Билдич Федір, Малащенко Федір (1669). Михальченко Федір (1670). Дем'ян Іванович (1672). Малюга Федір (1694-1697). Лучченко Дмитро (1700). Дмитренко Василь (1719-1727). Безпалий Андрій (1728-1736). Кониський Матвій Григорович (1737-1759). Григоровський Іван (1766-1779). Забіла Іван Карпович (1779-1782).

Населені пункти у середині XVIII ст.: Біловежі, містечко; Більмачівка, село; Іван Город, містечко; Колчинівський хутір; Мартинівка, село; Махнівка, село; Фастівці, село.
В Рум'янцевському описі 1765-1769 pp. відсутнє лише містечко Біловежі.
=================================

Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

2

Re: ИВАНГОРОДСКАЯ сотня

Списки сотенной старшины

ІВАНГОРОДСЬКА СОТНЯ
======================

СОТНИКИ:
-------------------
Дорошенко Ониско (?-1649-1651-?),
Радиминський Лесько (?-1654-?),
(можливо, Оринка Іван),
Билдич Федір,
Малюга Федір Степанович (?-1669.03.-1670-?),
Іванович Демко (?-1672-?),
Малюга Федір Степанович (?-1676.02.-1697.05.-?),
Лучченко Василь Дмитрович (1701.16.04.-?),
Лучченко Дмитро Стефанович (?-1705.04.-?),
Лучченко Василь Дмитрович (1715.2.06.-1725-?),
Леонтійович Гнат (1719, нак.),
Борсук Матвій (1725, нак.),
Безпалий Андрій (1728-1736.08.-?),
Лучченко Василь Дмитрович (1734, 1735, нак.),
Кониський Матвій Григорович (1737-1759),
Романенко Андрій (1738, нак.),
Григоровський Іван (1766-1779),
Забіла Іван Карпович (1779.21.04.-1782.14.06.).

ОТАМАНИ:
--------------------
Гонтаренко Данило (?-1682.07.-?),
Білошенко Степан (?-1693-1694-?),
Рибка Тиміш (?-1705.06.-?),
Леонтійович Гнат (?-1719-?),
Кривоніс Пилип (?-1721-?),
Гладкий Яків (?-1725-?),
Давидович Антін (?-1736-1746-?),
Давидович Іван (1738),
Струков Іван (?-1749-1769-?),
Апостольський Федір.

ПИСАРІ:
-----------------
Курганський Микола (?-1721-?),
Козаченко Іван (?-1732-?),
Малюга Сава (?-1736-1738-?),
Сандаровський Федір (?-1746-?),
Апостольський Федір (?-1769-?),
Клименко Гаврило (1766-1782).

ОСАВУЛИ:
--------------------
Юрійович Василь (?-1654-?),
Поганяйло Пархом (?-1654-?),
Мітла Федір (?-1736-1737-?),
Сивтак Федір (?-1738-?),
Малюга (?-1746-?),
Пайдетов Семен (?-1769-?).

ХОРУНЖІ:
------------------------
Белмачевський Михайло (?-1654-?),
Россошка Іван (?-1737-?),
Малюга Дмитро (?-1736-1759),
Малюга Іван (1759.25.09.-1773),
Бібик Іван.
===============================

Кривошея В. Українська козацька старшина. Ч 1. Реєстр урядників гетьманської адміністрації. – Вид. 2-ге, доповнене, уточнене і виправлене. – К.: Стилос, 2005. – С. 83-84.

Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

3

Re: ИВАНГОРОДСКАЯ сотня

Список казаков сотни в реестре 1649 года.

СОТНЯ ИВАНЪГОРОДИНСКАЯ
=============================
Белмачовъский Павел
Белонович Демъко
Бобренко Нестер
Болоховец Степанъ
Болоховченко Васко
Борсченъко Иванъ
Брага Юско
Бутъ Гриц
Вакуленко Мартинъ
Васченко Тимошъ
Высоколѣненко Васко
Гапоненко Ярошко
Гнилорибенко Миско
Гнилорибенко Яцъко
Гриневичъ Гаврилъ
Гриценко Исай
Гупиря Васко
Довгал Васко
Довгаленко Васил
Домашенко Огий
Донецъ Павел
Дорошенко Ониско
Жданенко Курило
Животовченко Стецко
Закорка Грицъко
Залозненко Процик
Звѣрченъко Иванъ
Зѣнченко Левко
Иваненко Карпъ
Имхарович Евхим
Каневец Жданъ
Каневецъ Трохим
Ключка Грицко
Колопинко Тишко
Колот Овдѣй
Кононенъко Иванъ
Косчемат Костюк
Котенецкий Грицко
Куриленко Васко
Куценко Анъдрушко
Кушнеренко Семенъ
Лещенко Яцко
Лобаченко Яцко
Лукянович Олекса
Макаренко Тарасъ
Малый Фома
Матюшенко Омелян
Молодый Игнат
Молодый Савъка
Наливайко Васко
Наливайченко Семенъ
Негреба Грицко
Ничипоренко Кузма
Ничипоренко Мартинъ
Омылецъ Тарасъ
Онъбиский Якубъ
Онъбицкий Матюша
Опанасенко Данило
Особинко Тарасъ
Павленко Иванъ
Перетятко Яким
Переяславец Грицко
Переяславець Гарасим
Петренъко Васко
Петренъко Криско
Пилипенко Данило
Радиленский Костюк
Радиминский Леско
Радиминский Степанъ
Радиминский Яско
Рихликъ Иванъ
Романенко Каленик
Романенко Семенъ
Романенко Юръко
Савъченъко Грицко
Сажъченко Грицко
Сененко Тишко
Сеняченко Хвеско
Скочко Степанъ
Сугаченъко Иванъ
Сумъ Фвеско
Счербиненко Трохим
Сыченко Иванъ
Тросченко Макаръ
Тупъчанко Васил
Уюнъникъ Паско
Фастовец Юско
Федорович Супрун
Хоменко Анъдрушко
Хоменъко Васил
Цѣлуйченъко Гриц
Шаповаленко Хвеско
Шахворостенко Анъдрушко
Шекгеренко Хведор
Шекеренко Протас
Шимоненко Васко
Шубанъко Фалко
Ярмаченко Семенъ
Ясченко Оприй
=======================

Реєстр Війська Запорозького 1649 року. - Київ, 1995. - С. 486-487.

Спасибо сказали: d_sergiy, Алёна2

Поделиться

4

Re: ИВАНГОРОДСКАЯ сотня

Сотне Ивангородской.

Василь Дмитров сотник действителний,
Яков Гладкой атаман,
Хведор Иванов хоружий,
Никифор Евфимов писарь,
Иван Омелянов асаул.

Личный состав малороссийской козацкой старшины в 1725 году // Киевская старина, № 7-8. 1904

Шукаю предків - Коритько, Гащенко, Бунак, Кононенко, Бутримович, Шабранський (Szabranski) Шапранський), Порвенко, Малявко, Прачик, В'язовик, Білодід, Шурига, Юрченко, Голиш, Жура, Пророк, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis, Пагодіс
R1 M173
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

5 (21-04-2018 16:41:22 отредактировано parus)

Re: ИВАНГОРОДСКАЯ сотня

СОТНЯ ИВАНГОРОДСКАЯ

Веденіе коликое число в сотне Івангородской в местечку Івангороде з старшини сотенной атамане и радових козаковъ и кто імянно по указу Ея Імператорского величества и по уневерсалу ясне велможного господина гетмана и кавалера у присяги былъ за приводом бунчукового товариша Івана Пироцкого и глуховского гварнезону капрала Михайла Мошковского 1732 году генваря 17 дня.

Сотникъ івангородскій Андрей Безпалій
Атаман городовій Филипъ Кривонос
Хоружій сотенній Дмитро Могила
Писар івангородскій Андрей Воротиляк(?)

Миронъ Шило
Кузма Шевченко
Яковъ Гладкій
Іванъ Костюченко
Дмитро Маляга
Демко Сороченко
Андрей Тищенко
Іванъ Павленко
Грицко Снежченко
Грицко Гриценко
Семенъ Ігнатенко
Нестор Мукосей
Есипъ Мартиненко
Грицко Лавриченко
Грицко Тарапата
Павел Сквира
Ярема Шубка
Левко Кудлаенко
Андрей Внушко
Харко Щербына
Іванъ Лукашенко
Грицко Павленко
Гаврило Шевченко
Василъ Снежко
Омелко Ромащенко
Іаким Денисенко
Васил Чорноногъ
Кирило Лавренко
Вакула Галушка
Семенъ Козаченко
Данило Боченко
Николай Лавриченко
Стефан Кирей
Денис Освеенко
Грицко Логвиненко
Гаврило Сквира
Савка Сквира
Максим Зубко
Стефанъ Шерепенко
Стефанъ Пуценко
Данило Несторенко
Андрей Таранъ
Іванъ Чорнишенко
Максим Костюченко
Андрей Кононенко
Іванъ Матюшенко
Сидор Бараненко
Трохим Кононенко
Матвей Тарапата
Карпъ Омеляненко
Павелъ Гладкій
Миско Лаврикъ
Грицько Сетало
Федор Хлянъ 
Семен Качанъ
Процко Есипенко
Грицко Ювженко
Тимошъ Максимченко
Семенъ Цехмистренко
Кондрат Марченко
Данило Гуленко
Семенъ Лаврикъ
Яцко Лаврикъ
Семенъ Величко
Моисей Мищенко 
Павелъ Мартиненко
Панко Бобрикъ
Василъ Бобрикъ
Хвеско Гладкій
Моисей Галушка
Леско Есипенко
Грицко Колотиченко
Грицко Костюченко
Іванъ Бей 
Іванъ Контар
Грицко Перетяжко
Леско Перетяжко
Клим Гулій(?)
Петро Сидоненко
Хвеско Миколаенко
Михайло Мироненко
Іванъ Юхименко
Грицко Бодровскій
Корней Снегуренко
Данило Купченко
Іванъ Чорноногъ
Ярема Снежко
Матвей Снежко
Назар Тарасенко
Федор Внучко
Опанас Михалченко
Данило Опанасенко
Романъ Хоменко
Данило Борисяка
Савка Шуба
Яковъ Кудлай
Хведор Кудлай
Юрко Свистюлникъ
Хведор Болоховецъ
Василъ Щерба
Стефанъ Дмитренко
Хведор Рибка
Яковъ Белоусенко
Іванъ Пащенко
Ілля Писаренко
Михайло Постоленко
Іванъ Хведоряка
Грицко Михалченко
Михайло Казченко
Михайло Турчинъ
Грицко Несторенко
Ничипор Хведоряка
Савко Хведоряка
Грицко Товкаченко
Андрей Романенко

Села Махновки козаки
Атаманъ Хведоръ Колесниченко
Матвей Мандрика
Клим Постолъ
Юско Чередниченко
Гаврило Лукашенко
Яцко Матюшенко
Хведор Сидоренко
Кирикъ Демченко
Грицко Певненко

Села Мартиновки козаки
Атаман Овсей Рошошка
Лукъянъ Калениченко
Трофим Кравченко
Грицко Онищенко
Мартин Романенко
Дмитро Онищенко
Яцко Котенко
Наумъ Тюткало
Лукъянъ Тюткаленко
Остапъ Рошошка
Іванъ Оникій(?)
Семенъ Семеновъ 
Яцко Улитъ
Дмитро Левченко
Прокоп Оникіенко
Михайло Котъ
Грицко Уласенко
Яковъ Зенченко
Роман Ломака
Герасим Крицкій
Мартинъ Даценко
Васил Скибенко
Марко Чепелюкъ
Прокопъ Гасало
Андрей Микитущенко
Лавринъ Корнеенко
Хведор Онищенко
Василъ Мишура
Моисей Марченко
Петро Марченко
Лукіянъ Дмитренко
Климъ Василенко
Улас Даниленко
Андрей Яковенко
Іванъ Боженко
Антонъ Кіръяненко
Остапъ Кіряненко
Лукъянъ Дяченко
Іванъ Короленко
Іванъ Юрченко
Хведор Максюченко
Кононъ Дедикъ
Хведор Гарасименко
Юско Кравченко
Грицко Залузненко
Іванъ Кондратенко
Яцко Чепелюкъ
Михайло Хведоренко
Васил Гуржіенко
Матвей Савченко
Кондрат Рошошка
Харко Ковтуненко
Грицко Тригубъ
Семенъ Хомака

Села Фастовецъ козаки
Атаман Стефан Кошка
Павелъ Шекера
Павелъ Лусса(?)
Никита Дрохва
Кондрат Орелъ
Грицко Бурякъ
Хвеско Орелъ
Юско Максименко
Грицко Насенникъ
Тимош Щербына
Васил Макаренко
Ониско Янчукъ
Яковъ Гриненко
Улас Лесенко
Іванъ Лесенко
Семенъ Тома
Гаврило Шекера
Петро Даценко
Хведор Яременко
Васил Хоменко
Остапъ Ширедко
Остапъ Шкреко

Села Билмачовки козаки
Атаман Іванъ Киреенко
Хведор Тригубенко
Пилипъ Тригубенко
Михайло Шкоденко
Данило Тригубенко
Петро Топтуненко
Левко Ілляшенко
Василъ Пащенко
Савка Заковка(?)
Іванъ Романенко 
Матвей Хоменко
Іванъ Ващенко
Трофим Топтуненко
Якимъ Моренецъ
Михайло Гриценко
Василъ Дмитренко
Грицко Дягилъ
Василъ Топтунъ
Петро Берусъ
Миско Шкоденко
Микита Мищенко
Матвей Бондаренко
Тимошъ Левченко
Андрей Берусъ
Тимошъ Шпанченко
Назар Шпанченко
Романъ Шкода

Виденіе коликое число священниковъ мирских(?) в сотне Івангородской и кто іменно у присяги былъ 1732 году генваря 17 дня.
Сотне Івангородской города Івангорода церкви Іоана Златоустого іерей Андрей Михайловъ.
Села Белмачовки іерей Іаковъ Андреевъ.
Села Фастовецъ іерей Василій Евфимовъ.
Нежинской протопопіи села Мартиновки іерей Феодор Семионовичъ.

Виденіе коликое число и кто іменно з присяжниковъ церковних в сотне Івангородской у присяги былъ 1732 году генваря 17 дня.
Города Івангорода церкви С[вя]таго Іоана дякъ Василъ Андреевъ.
Села Белмачовки дякъ Феодор Андреевъ.
Города Івангорода церкви Успенія поддячій Іванъ Василіевъ.
Города Івангорода церкви Успенія Паламар Стефанъ Полковъниченко

Парусимов, Найда, Гудко, Витко[ченко], Сидько, Варяник, Слушний, Спивак, Чупик, Сидорчук, Коломиец,  Корниенко, Билик, Рудой, Клищенок, Божок, Павлюк, Прядка, Загний, Понька, Горбач, Ворона, Дяченко, Войташевский, Примак, Руденко, Кот, Максименко, Коваленко, Сирик, Мартыненко, Бутко, Кобизский, Колесник, Ильенко, Лемешенко, Бойко, Карпенко, Братчик, Самохвал, Святина, Панасенко
Спасибо сказали: Vlad S.1

Поделиться

6

Re: ИВАНГОРОДСКАЯ сотня

Ведомость с расположеня в Генеральную Войсковую Канцелярию о наборе по силе высочайшего Ея Императорского Величества грамоты с Малоросии для заграничной армии трех тысяч пар волов … 1761 года.ЦДИАК Ф51-3-16904.

Сотни Ивангородской.

Местечка Ивангорода с козаков:
Тимоша Мацка-9;
Ничипора Шила-6,5;
…? Паска?-6,5;
Прокопа Есипенка-5;
Якова Кривоноса-5;
Ивана Оношко?-5,5.
С посполитого:
Федора Ляха?-5.


Села Фастовцы с козаков:
Лаврена Шеки?-6,5;
Ивана Фурсы-6,5;
Михайла Фоста?-7;
Ивана Шкребка?-6;
Тимоша Ященка?-7;
Ивана Яська?-7.
С посполитого:
Федора Васька?-7.
Села Махновки козака:
Карпа (Ш?)ур(?)б…?-7.
Итого сотни Ивангородской: 16 волов, 102 рубля 50 копеек.

Парусимов, Найда, Гудко, Витко[ченко], Сидько, Варяник, Слушний, Спивак, Чупик, Сидорчук, Коломиец,  Корниенко, Билик, Рудой, Клищенок, Божок, Павлюк, Прядка, Загний, Понька, Горбач, Ворона, Дяченко, Войташевский, Примак, Руденко, Кот, Максименко, Коваленко, Сирик, Мартыненко, Бутко, Кобизский, Колесник, Ильенко, Лемешенко, Бойко, Карпенко, Братчик, Самохвал, Святина, Панасенко
Спасибо сказали: Vlad S.1

Поделиться

7 (21-04-2018 16:45:55 отредактировано parus)

Re: ИВАНГОРОДСКАЯ сотня

1732 год

Сотня Ивангородская

Местечка Ивангорода козаки
Яцко Рибка
Яков Половинка
Васил Снежко
Яцко Муха
Федор Максименко
Гаврило Романенко
Красим Маценко
Лукян Костюченко
Семен Романенко
Грицко Романенко
Васил Остапенко
Павел Несторенко
Грицко Кривонус
Иван Овчар
Матвей Половинченко
Иван Чорноног
Петро Каза
Роман Маценко

Иван Есипенко
Иван Есипенко
Роман Сердюк
Грицко Гуденко
Васил Маршалко
Демко Снежченко
Семен Остапенко
Грицко Боженко
Иван Седченко
Михайло Костюченко
Юхим Семенченко
Конон Степанченко
Ничипор Шушеня
Грицко Горбиченко
Федор Кудлаенко
Матвей Белоус
Роман Несторенко
Данило Десятниченко
Васил Рабченко
Захарий Мороз
Трохим Кривонос
Федор Струк
Грицко Зубченко
Федор Метла
Стецко Шевченко
Федор Коленко
Хвеско Глущенко
Степан Петреченко
Грицко Щербенко

Той же сотне Ивангородской
Села Билмачовки козаки

Юско Прокопенко
Васил Прокопенко
Иван Динисенко
Степан Мищенко
Семен Шилко
Давид Опанасенко
Грицко Мартененко
Семен Тригуб
Карп Прокопенко
Яцко Беруенко
Оверко Мищенко
Грицко Бондаренко
Матвей Прокопенко
Матвей Бондаренко

Той же Ивангородской сотне
Села Мартиновки козаки

Васил Устименко
Микита Хорол
Васил Ткаченко
Назар Супруненко
Семен Овдеенко
Демко Гриценко
Юхим Росошка
Гаврило Хвесюк
Кирик Овсеенко
Иван Дзога
Назар Дяченко
Ничипор Уласенко
Иван Дедиченко
Петро Мартиненко
Клим Шкоденко
Андрей Склоренко
Михайло Мироненко
Федор Кириченко
Федор Дащенко
Павел Козка
Васил Василченко
Иван Супруненко
Харко Бугаенко
Грицко Семченко
Федор Кривченко
Микита Оникий
Моисей Кривобоченко
Игнат Былченко
Семен Уласенко
Трохим Иваненко
Гордей Клепенко
Моисей Дедиченко
Омелко Онищенко
Остап Шиленко
Иван Снеженко
Игнат Малюженко
Данило Третятко
Моисей Маценко

Того ж села Мартиновки
Церковние причетники

Ктитор Кост Копитец
Дячок Григорий Науменко

Тоей же Ивангородской сотне
Села Хвастовец козаки

Васил Шекеренко
Иван Курсенко
Яков Чминосенко
Кирик Мазур
Павел Гужовский
Ярош Лесенко
Мартин Ткаченко
Семен Самуско
Хведор Коваленко
Грицко Яченко
Иван Ященко
Степан Шокаленко
Андрей Илляшенко
Матвей Евтушенко
Юско Косенко
Андрей Махновец
Васил Костюченко
Андрей Орел
Иван Яременко
Васил Серенко
Иван Боиченко

Той же Ивангородской сотне
Села Махновки козаки

Юско Улитенко
Гордей Носенко
Михайло Попович
Степан Попович
Васил Ковал
Евтух Шурубенко
Степан Солодченко
Леско Улитенко
Евтух Штанщенко
Васил Сахненко
Хвеско Шкирий
Грицко Ярмаченко
Юско Сахненко
Иван Нагорний
Терешко Тувстуненко
Марко Колесниченко
Ничипор Хоменко
Прокоп Гетманенко
Грицко Стеценко
Грицко Кабаненко
Опанас Сахненко
Андрей Ювченко

с благодарностью Huginn

Парусимов, Найда, Гудко, Витко[ченко], Сидько, Варяник, Слушний, Спивак, Чупик, Сидорчук, Коломиец,  Корниенко, Билик, Рудой, Клищенок, Божок, Павлюк, Прядка, Загний, Понька, Горбач, Ворона, Дяченко, Войташевский, Примак, Руденко, Кот, Максименко, Коваленко, Сирик, Мартыненко, Бутко, Кобизский, Колесник, Ильенко, Лемешенко, Бойко, Карпенко, Братчик, Самохвал, Святина, Панасенко
Спасибо сказали: Vlad S., klwtina, stepanokai3

Поделиться

8

Re: ИВАНГОРОДСКАЯ сотня

ІР Вернадського Ф 1 спр 58241.Може хтось може перекласти та викласти перепис сотні? 
https://drive.google.com/open?id=1rVgJ8 … HApS-niorW

Сумська область село Тулиголове, село Землянка (хутори Гута та Каплиця)

Поделиться