1 Груздовские

помощь потомку

terik

5 Ломжинська губ. / Ломжинская губ. / Gubernia łomżyńska

Царство Польське, Російська імперія (1867-1917), зараз Польща

kbg_dnepr