1 Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут / ДИСИ - ПГАСА

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури - ПДАБА

kbg_dnepr

2 ДНУЗТ (колишній ДІІТ - ДДТУЗТ) / ДИИТ - ДГТУЖТ - ДНУЖТ

Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту

kbg_dnepr

3 Киевский институт благородных девиц

Киевский институт благородных девиц ( Київський інститут шляхетних дівчат )

DVK_Dmitriy

4 Харківський Технологічний Інститут - ХПІ - НТУ "ХПІ"

Харьковский Тахнологический Институт - ХПИ - НТУ "ХПИ"

kbg_dnepr

8 ДМетІ-ДМетАУ-НМетАУ / ДМетИ-ГМетАУ-НМетАУ

Дніпропетровськ-Дніпро

kbg_dnepr

14 Дніпропетровський державний педагогічний інститут іноземних мов

Днепропетровский государственный педагогический институт иностранных языков

RostOwl

16 ндпі

AppS