3 Джерела по Кролівству Русі, воєводству Руському, Австро-Угорській імп.

В темі посилання на архіви, оброблені метрики: Йосифінська, Францисканська, гербівники.

Ostapec`-Strilbyckyj ( Страницы 1 2 )

6 Німецькі колонії в Галичині та Буковині

Deutsch-Kolonie in Galizien und der Bukowina

Ostapec`-Strilbyckyj