1 Півні село, Васильківський повіт, Київська Губернія

Іоано Золотоувстівська церква

D_i_V_a