37 Катеринославська губернія

Екатеринославская губерния

RostOwl

39 Всероссійскій Земскій Союзъ помощи раненымъ

и другіе благотворительные общества и комитеты

AppS

40 Національно-визвольні змагання 1917-1924

Консультація за літературою

LuckyLuke