МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ

03.12.2019
   

м. Київ
   

N 3862/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 грудня 2019 р. за N 1215/34186
Про внесення змін до Порядку користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам

Відповідно до статті 19 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 листопада 2013 року N 2438/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 листопада 2013 року за N 1983/24515, такі зміни:

1) абзац третій пункту 3 розділу II виключити;

2) у розділі V:

у пункті 6:

в абзаці третьому слова "(телефони, фотоапарати, планшетні комп'ютери)" виключити;

абзац п'ятий виключити;

у пункті 7 слова "а також інформація, що міститься в автоматизованих інформаційно-пошукових системах, базах даних архіву, облікових та довідкових документах архіву (неопублікованих описах, каталогах, картотеках)" виключити.

2. Департаменту взаємодії з органами державної влади (Лозінський І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Горовця Є.Міністр
   

Д. Малюська

ПОГОДЖЕНО:
   Голова Державної архівної
служби України
   

А. Хромов

search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l … e4MjQ3fva0

Оновлено версію програми побудови Генеалогічних звітів

► Версія 2019.11.11 (GedcomReport)

1. Повноцінна підтримка файлів даних Древа життя 5-й версії (* .at5). Реалізовано Інструменти:
    1.1. Групова заміна імен, по батькові прізвищ
    1.2. Установка "технічного" поля
    1.3. Зміна регістра прізвищ
    1.4 Транслітерація даних
2. Змінено алгоритм "Детектора спорідненості":
    2.1. При пошуку зв'язків між персонами шукаються також не кровні зв'язки, навіть якщо знайдені кровні (опціонально).
    2.2. Родинний зв'язок вказується також і при обрано не кровного зв'язку
    2.3. У списку знайдених варіантів вони сортуються по мірі збільшення довжини ланцюжка між персонами
3. Інші незначні виправлення.

Качаємо з сайту go.inf.ua

Шановні відвідувачі!
З метою встановлення фактичної наявності документів Національного архівного фонду, виявлення та усунення недоліків в обліку документів Державний архів Київської області з 01 листопада 2019 року розпочинає суцільне перевіряння наявності та фізичного стану документів в архівосховищах по вул. Володимирська, 15-А. У зв’язку з чим тимчасово призупиняється видавання документів з цих архівосховищ, за виключенням документів, необхідних для виконання запитів соціально-правового характеру юридичних та фізичних осіб, а також судів, правоохоронних органів та органів фінансового контролю.
Архівні справи, які були замовлені для видавання із архівосховища по вул. Володимирська, 15-А до 01 листопада 2019 року, будуть надані користувачам відповідно до їх замовлень.

https://www.facebook.com/dako.gov.ua/ph … ;__tn__=-R

DVK_Dmitriy пишет:
DVK_Dmitriy пишет:
DVK_Dmitriy пишет:
DVK_Dmitriy пишет:

Украина, дупликаты метрических книг Киевской Православной консистории, 1734-1920

Обновление

23 Ноября 2016 (у них сбой в дате, читай 23 Марта 2016)

1 837 807 - количество проиндексированных записей.

919 225 снимков


По цифрам явных изменений не вижу.


Обновление

20 Апреля 2016

1 837 807 - количество проиндексированных записей.

1 124 441 снимков

https://familysearch.org/search/collect … lter=false


Украина, дупликаты метрических книг Киевской Православной консистории, 1734-1920

Обновление

15 Июля 2016

2 564 491 - количество проиндексированных записей.

1 124 441 снимков

https://familysearch.org/search/collect … lter=false


Украина, дупликаты метрических книг Киевской Православной консистории, 1734-1920

Обновление

12 Сентября 2017

2 564 491 - количество проиндексированных записей.

1 124 441 снимков

https://www.familysearch.org/search/col … lter=false

Что изменили не понятно.

Украина, дупликаты метрических книг Киевской Православной консистории, 1734-1930


Обновление


14 Марта 2018


2 571 622 - количество проиндексированных записей.


1 445 574 снимков


https://www.familysearch.org/search/col … lter=false


Получается, что добавлено:


7 131 проиндексированных записей и 321 133 снимков.


Похоже, что в этот раздел добавили снимки из описи 1079.
Т.е. можно предположить, что их теперь будут индексировать.

Украина, дупликаты метрических книг Киевской Православной консистории, 1734-1930


Обновление


7 августа 2018

2 571 622 - количество проиндексированных записей.

1 445 574 снимков

https://www.familysearch.org/search/collection/1503045


Цифры остались прежними.


Украина, дупликаты метрических книг Киевской Православной консистории, 1734-1930


Обновление


17 августа 2018


2 571 622 - количество проиндексированных записей.

1 756 678 снимков

https://www.familysearch.org/search/collection/1503045


Добавлено 311 104 снимков.

Обновление
30 Января 2019 г

2 571 622 количество проиндексированных записей
2 067 487 снимков

https://www.familysearch.org/search/collection/1503045

Добавлено 310 809 снимков.

Обновление
14 Мая 2019 г

3 009 818 количество проиндексированных записей
2 067 487 снимков

https://www.familysearch.org/search/collection/1503045

Добавлено 438 196 проиндексированных записей.

Похоже, что добавили индексы за 1856-1858 гг.

Обновление
16 Октября 2019 г

3 009 818 количество проиндексированных записей
2 156 546 снимков

https://www.familysearch.org/search/collection/1503045

Добавлено 89 059 снимков.

Чергове оновлення інформації в електронному каталозі
Державного архіву Київської області

В електронний каталог фонду № 5634 - Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області внесені дані щодо реєстрації актів цивільного стану про народження, шлюб та смерть мешканців Київської області за 1940 -1942 роки.
Інтерфейс каталогу підтримує українську, російську та англійську мову.
Всього до каталогу внесена інформація на 3075 справ цього фонду за 1919 – 1942 роки, що надає можливість користувачам прискорити пошук документів, що зберігаються в Державному архіві Київської області.
Перейти в каталог за посиланням:
dako.folium.info/

До уваги користувачів!

Список фондів ЦДІАК України, розміщений у розділі "Довідковий апарат", доповнено анотаціями на описи фондів судових установ та органів прокуратури:

315, 316, 317, 318, 346, 347, 348, 375, 376, 419, 474, 484, 485, 486, 487, 733, 734, 1071, 1072, 1421, 1504, 1591, 1616, 1893, 1894, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1950, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957.

Переглянути список фондів можна за посиланням -
cdiak.archives.gov.ua/spysok_fondiv

DVK_Dmitriy пишет:

База даних оцифрованих описів справ Державного архіву Київської області періоду до 1917 року.

Шановні користувачі, до Вашої уваги пропонується «База даних оцифрованих описів справ Державного архіву Київської області періоду до 1917 року», яка містить інформацію щодо змісту 2269 описів справ за 1778-1917 рр. За списком фондів з № 1 по № 2230 періоду до 1917 року є в наявності 670 фондів (номерів переданих 1297,приєднаних 84, втрачених 2, пропущених 117).

Приємного та зручного користування!

opisi.dako.gov.ua/

http://i5.imageban.ru/out/2018/08/17/a44908301324f9830d8c155b7d1541fe.png

Начали загружать описи после 1917 года.

Мой прадед - Гудко Василий Иванович родился в 1890-х годах в Петропавловке Мелитопольского уезда Таврической губернии (современное село Тарасовка Пологовский район Запорожской области) в семье переселенцев-казаков  из Стародубского полка - Ивана Галактионова Гудко. В 1910 семья Ивана Галактонова Гудко вместе с 6 сыновьями и их семьями переселились в село Тавричанка Омской губернии.  В этом сибирском селе в 1922-м родилась моя бабушка Мария Васильевна. Большие семьи Гудко прожили в Сибири до 1924 года и далее переселились в Область Войска Донского в хутор Бударка. В семье моего прадеда  Василия Ивановича, после переселения их Сибири, во времена жизни в Бударке в 1930-е годы произошла большая трагедия. Подробности известны только по воспоминаниям потомков, никаких архивных документов найти оказалось невозможным... В то время их семью раскулачили, забирали скот, отбирали урожай, начинался голод. Старшие братья Егор и Николай возили в колхозе пшеницу, которая собиралась и хранилась в закромах по планам советской власти. Есть было нечего, дети пухли от голода и один раз Егор и Коля сделали попытку взять немного пшеницы, были пойманы властями и их вдвоем арестовали и позднее посадили. За это дело "арестовали"" и их отца- Василия Ивановича, заковав и привязав к тачанке и пешим по холодной и слякотной погоде увели и больше его никто не видел и судьба его не известна. Уточняющих или что-либо подтверждающих документов в архивах( см. папку с ответами из архивов) найти не удалось. Возвращаясь к трагической истории жизни предков в те годы известно, что спустя немного времени мать Агреппина и маленький сын Яков умерли от голода и дети остались сиротами. Выжившие дети жили в семьях ближайших родственников Гудко в Бударке. Далее была не менее трагичные годы войны... Некоторые документы о участии/гибели потомков Ивана Галактовича Гудко в этой кровопролитной войне собраны(см. папку Гудко_2_Мировая)... Старший брат моей бабушки - Егор погиб на лесоповале в местах заключений, брат Николай вернулся из тюрьмы и был позже призван на войну, попал в плен, прошел войну и после войны жил в Бударке (см. документы в папке  Бударка). В процессе поисков документов о трагедии семьи Гудко в 1930-х  было обнаружено, что семья его брата Максима Ивановича так же подверглась раскулачиванию, Максим был осужден и выслан. Думаю не меньшую трагедию пережила семья Максима Ивановича и мне трудно, что-либо комментировать... Каждый может делать выводы лично сам, думаю потомкам необходимо знать про тяжкие условия жизни их предков, помнить и уважать тех, благодаря которым мы появились на свет!

Ссылка на документы


806x1280

Архивные фонды Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года.


Цель проекта и содержание информационного ресурса


Целью проекта было создание историографической и источниковедческой информационной on-line системы, объединяющей сведения об опубликованных и архивных материалах Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года.


На данном информационном ресурсе Вы сможете найти следующую информацию:


— Сведения об архивах, фондах и делах, в которых сохранились первичные материалы переписи 1897 г. Под первичными материалами понимаются не только переписные листы, но и другие документы статистических комитетов и переписных комиссий (циркуляры, переписка, подсчетные ведомости, списки населения и населенных мест, др.)


— Библиографию по материалам переписи 1897 г. Если в работе использовались архивные данные, то в аннотации к публикациям и фондам Вы сможете увидеть соответствующие ссылки.


— Список губерний и уездов Российской империи, по которым сохранились первичные материалы переписи 1897 г. (в том числе о производстве переписи)


— Формы и бланки переписных листов, использовавшихся при производстве переписи 1897 г.


arch1897.histcensus.asu.ru

У мережі започаткована цифрова бібліотека «Київ» з унікальними виданнями.


«Цифрова бібліотека «Київ» – колекція вибраних цифрових об’єктів з бібліотек, організацій, наукових установ, а також приватних колекцій про Київ, його історію, культуру, суспільне та економічне життя.


dlib.kiev.ua/about

Скорее всего закончились поиски по Парусимовым в разных архивах России, Казахстана, Украины. На сегодня осталось мало идей, где еще можно было бы что-то полезное найти. Что удалось установить главное - подтвердились предположения, что все Парусимовы потомки одного человека - казака Ивана Порусима и еще ранее Порусименко, которые проживали в Кучеряевке - Бутурлиновской вотчине Бобровского уезда Воронежской губернии. Если быть точнее есть еще одна ветка Парусиновых- потомков Саратовских купцов, один из товаров которых, по устным дошедшим слухам была парусина. Связи между двумя ветками не выявлены и скорее всего их и не было. В основном потомки купцов так и остались Парусиновыми, а потомки Порусима приблизительно все в конце 19 ст стали Порусимовыми и уже с начала 20 ст Парусимовыми. Частично попадались документальные записи, когда Кучеряевские потомки писались - Парусиновы, или Саратовские - Парусимовы, но это было очень редко... Что касается возникновения вопроса фамилии, к сожалению из-за пожара в Воронежском архиве во время Второй Мировой войны было потеряно большинство документов и можно лишь выдвинуть предположения...
Как вариант происхождения фамилии Порусим могло быть имя общего предка Апросим (Ефросин, Афросим) или Харасим (Гарасим), по аналогии с Афанасий (Панас) и фамилии Панасенко. Так же возможно корень фамилии Порос говорит о прошлом процессе "порусачивания" наших предков.
Покрайней мере мой ДНК-тест указывает на Балкарские корни в далеком прошлом. Сравнить с другими результатами Парусимовых пока не возможно по известным всем причинам.
Было найдено множество документов о жизни Парусимовых после переселений из Кучеряевки, составлена карта переселений с центром в Кучеряевке и с информацией о семьях, все документы выложены в общий доступ и может кому-то окажутся ценными для сохранения истории семьи. Мы вместе собрали много фотографий предков, обсудили дошедшие до нас истории жизни наших предков. Чтобы сохранить это для будущих поколений важная рекомендация - сохранить все полезное на свои носители!

360x155

Что еще можно было бы со временем сделать:
1) Уточнить даты рождений, свадеб, смертей, участия как свидетелей по метрическим книгам за период 1910-1920-х годов Парусимовых в Георгиевке под Актобе.
2) Тоже самое с Парусимовыми из Горячего ключа.
3) Сделать больше ДНК тестов у старшего поколения Парусимовых и сравнить результаты.
4) Собрать свои семейные архивы совместно с родственниками
5) На основании всех найденных семей наших предков построить общее генеалогические дерево.
6) Собрать всю информацию и написать общую интересную историю

DVK_Dmitriy пишет:
DVK_Dmitriy пишет:
DVK_Dmitriy пишет:

Украина, дупликаты метрических книг Киевской Православной консистории, 1734-1920

Обновление

23 Ноября 2016 (у них сбой в дате, читай 23 Марта 2016)

1 837 807 - количество проиндексированных записей.

919 225 снимков


По цифрам явных изменений не вижу.


Обновление

20 Апреля 2016

1 837 807 - количество проиндексированных записей.

1 124 441 снимков

https://familysearch.org/search/collect … lter=false


Украина, дупликаты метрических книг Киевской Православной консистории, 1734-1920

Обновление

15 Июля 2016

2 564 491 - количество проиндексированных записей.

1 124 441 снимков

https://familysearch.org/search/collect … lter=false


Украина, дупликаты метрических книг Киевской Православной консистории, 1734-1920

Обновление

12 Сентября 2017

2 564 491 - количество проиндексированных записей.

1 124 441 снимков

https://www.familysearch.org/search/col … lter=false

Что изменили не понятно.

Украина, дупликаты метрических книг Киевской Православной консистории, 1734-1930


Обновление


14 Марта 2018


2 571 622 - количество проиндексированных записей.


1 445 574 снимков


https://www.familysearch.org/search/col … lter=false


Получается, что добавлено:


7 131 проиндексированных записей и 321 133 снимков.


Похоже, что в этот раздел добавили снимки из описи 1079.
Т.е. можно предположить, что их теперь будут индексировать.

Украина, дупликаты метрических книг Киевской Православной консистории, 1734-1930


Обновление


7 августа 2018

2 571 622 - количество проиндексированных записей.

1 445 574 снимков

https://www.familysearch.org/search/collection/1503045


Цифры остались прежними.


Украина, дупликаты метрических книг Киевской Православной консистории, 1734-1930


Обновление


17 августа 2018


2 571 622 - количество проиндексированных записей.

1 756 678 снимков

https://www.familysearch.org/search/collection/1503045


Добавлено 311 104 снимков.

Обновление
30 Января 2019 г

2 571 622 количество проиндексированных записей
2 067 487 снимков

https://www.familysearch.org/search/collection/1503045

Добавлено 310 809 снимков.

Обновление
14 Мая 2019 г

3 009 818 количество проиндексированных записей
2 067 487 снимков

https://www.familysearch.org/search/collection/1503045

Добавлено 438 196 проиндексированных записей.

Похоже, что добавили индексы за 1856-1858 гг.

Документы послевоенной жизни (1946-1957) моих предков: прадеда Парусимова Петра Федоровича, бабушки Марии Васильевны и отца Парусимова Виктора Григорьевича в хуторе Бударка Котельниковского р-на Волгоградской обл по ссылке!

360x288

360x288

360x288

360x288

360x288

360x288

360x288

360x288

ВГД - 20 и они желают знать,  что и как им  улучшить. Мы не попали к ним в список Генеалогических ресурсов,  что очень даже ожидаемо...

taradaev пишет:

Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, к какой церкви относилось с. Васильевка Бахмутского уезда?

В Бахмутском уезде их было,как минимум,три...
Какая нужна?

ОНОВЛЕНИЙ СПИСОК ФОНДІВ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ НА ВЕБ-САЙТІ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ

У рубриці Довідковий апарат (Фонди) веб-сайту державного архіву Київської області оновлений список фондів громадських об’єднань, до якого ввійшло 2 854 фонди з № П-1 до № П-112777.

У стислій анотації до кожного фонду міститься наступна інформація: шифр і назва фонду, місцезнаходження фондоутворювача, крайні дати документів фонду, загальна кількість одиниць зберігання в фонді.

dako.gov.ua/wp-content/uploads/2 … %D1%96.pdf

Украина, Запорожская перепись подушного налога (ревизские сказки), 1811-1858


27 Февраля 2015
62 154 снимков


Обновление
22 Февраля 2019
130 469 - количество проиндексированных записей.
62 154 снимков


https://www.familysearch.org/search/collection/2465061


Вот так быстро бежит время.
Прошло 4 года и добавили 130 469 проиндексированных записей.

До уваги користувачів!

Список фондів ЦДІАК України, розміщений у розділі "Довідковий апарат", доповнено цифровими копіями комплексу актових книг ф.21, Кременецький ґродський суд – неоціненною документальною пам’яткою з історії Кременеччини за XVI–XVIII ст., введення якої до наукового обігу є надзвичайно важливим для дослідження давнього періоду історії України.

Детальніше за посиланням:
cdiak.archives.gov.ua/n_2019_02_14.php

Державним архівом Київської області здійснено оцифрування покажчиків на документи фондів архіву до 1917 року та після 1917 року, а також предметно-тематичного покажчика з історії м. Києва.

Оцифровані копії на паперові покажчики у кількості – 4307 аркушів розміщено на веб-сайті державного архіву:

до 1917 року - dako.gov.ua/category/pokazhchiki/,
після 1917 року - dako.gov.ua/category/pokazhchiki/after1917/ ,
«Історія м. Києва» - dako.gov.ua/category/pokazhchiki/kiev-ukazateli/ .

Складені у 1960-х – 1980-х роках ці видання і на сьогодні не втратили своєї актуальності. Покажчики надруковано російською мовою (з огляду на час видання та мову оригіналу переважної більшості документів в описах).

До уваги користувачів представлені міжфондові покажчики за тематикою:

• Дворянські установи кінця XVIII-початку XX століття (Київська губернія, Київський повіт);
• Повітові земські управи;
• Повітові суди;
• Дворянські опіки;
• Міські магістрати;
• З’їзди мирових посередників Київської губернії;
• Київські відділення банків;
• Землеміри Київської губернії та окремих повітів;
• Волосні революційні комітети Київської губернії;
• Повітові революційні комітети Київської губернії;
• Відділи комунального господарства;

П’ятитомний покажчик «Історія м. Києва» вміщує інформацію стосовно документів про територію, населення, державний устрій, економіку, соціальну сферу і культурне життя міста впродовж кінця XVIII – другої половини XX століття. Видання структуровані за тематично-хронологічним принципом та містять детальні відомості про номери фондів, описів та справ з кожного конкретного питання, що значно полегшує роботу дослідників. Інформація представлена в трьох розділах, за якими можна здійснювати пошук потрібної інформації.

dako.gov.ua/%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D … %BC%D1%83/

DVK_Dmitriy пишет:
DVK_Dmitriy пишет:

Украина, дупликаты метрических книг Киевской Православной консистории, 1734-1920

Обновление

23 Ноября 2016 (у них сбой в дате, читай 23 Марта 2016)

1 837 807 - количество проиндексированных записей.

919 225 снимков


По цифрам явных изменений не вижу.


Обновление

20 Апреля 2016

1 837 807 - количество проиндексированных записей.

1 124 441 снимков

https://familysearch.org/search/collect … lter=false


Украина, дупликаты метрических книг Киевской Православной консистории, 1734-1920

Обновление

15 Июля 2016

2 564 491 - количество проиндексированных записей.

1 124 441 снимков

https://familysearch.org/search/collect … lter=false


Украина, дупликаты метрических книг Киевской Православной консистории, 1734-1920

Обновление

12 Сентября 2017

2 564 491 - количество проиндексированных записей.

1 124 441 снимков

https://www.familysearch.org/search/col … lter=false

Что изменили не понятно.

Украина, дупликаты метрических книг Киевской Православной консистории, 1734-1930


Обновление


14 Марта 2018


2 571 622 - количество проиндексированных записей.


1 445 574 снимков


https://www.familysearch.org/search/col … lter=false


Получается, что добавлено:


7 131 проиндексированных записей и 321 133 снимков.


Похоже, что в этот раздел добавили снимки из описи 1079.
Т.е. можно предположить, что их теперь будут индексировать.

Украина, дупликаты метрических книг Киевской Православной консистории, 1734-1930


Обновление


7 августа 2018

2 571 622 - количество проиндексированных записей.

1 445 574 снимков

https://www.familysearch.org/search/collection/1503045


Цифры остались прежними.


Украина, дупликаты метрических книг Киевской Православной консистории, 1734-1930


Обновление


17 августа 2018


2 571 622 - количество проиндексированных записей.

1 756 678 снимков

https://www.familysearch.org/search/collection/1503045


Добавлено 311 104 снимков.

Обновление
30 Января 2019 г

2 571 622 количество проиндексированных записей
2 067 487 снимков

https://www.familysearch.org/search/collection/1503045

Добавлено 310 809 снимков.

ГАВО ( Воронежский архив)

Фонд И331 оп.2 д.5051872

рождения:

28 октября 1872, Параскева, родители Иван Казьмин Порусимов и Афимия Григорьева,
восприемники: Терентий Михайлов Патока и Параскева Васильева Гузенкова

упоминания:
Антон Иванов Порусим

1873рождения:

29 сентября 1873, Харитина, родители Андрей Иванов Порусимов и Елена Андреева,
восприемники : Федор Степанов Гурин и Евдокия Тихонова Ярошева

28  сентября 1873, вдова Ефросиния Максимова Порусимова, 50 лет

упоминания:
Антон Иванов Порусим
жена Матрена Авраамова Порусимова

Степан Иванов Порусим

1874


рождения:27 сентября 1874, Анастасия, родители Иван Казьмин Порусимов и Афимия Григорьева,

восприемники: Терентий Михайлов Патоха и Параскева Васильева31 мая 1874, Федосия, родители Степан Иванов Порусим и Фекла Федорова, 

восприемники : солдат Николай Иванов Гира и дьяконица Анна Иванова Ильинская

 

смерти:


15 декабря 1874, Андрея Иванова Порусима жена Елена Андреева 

16 декабря 1874, Андрея Иванова Порусима дочь Харитинаупоминания:

Андрей Иванов Порусимов

Иван Косьмин Порусим

Косьма Иванов Порусим

Степан Иванов Порусим

1875свадьбы:

 

27 января, 1875, Андрей Иванов Порусим 25 лет вдов, Васса Иванова Рогова 20 лет, 

поручители:по жениху Степан Иванов Порусим, Федор Игнатов Кучерявый, по невесте Никифор Семенов Сухорукий, Казьма Иванов Рогов


упоминания:

Афимия Григорьева Порусимова

Матрена Авраамова Порусимова

Степан Иванов Порусим1876


рождения:

21 июня 1876, Иван, родители Иван Косьмин Парусимов и Афимия Григорьева, 

восприемники: Степан Иванов Порусимов и Параскева Евдокимова Костенкова 11 августа 1876, Наталья, родители Иван Иванов Порусим и Мотрена Иванова, 

восприемники Макар Никитин Колымбет и Ульяна Петрова Гурина


смерти:

28 августа 1876, Лукьян 3 года, отец Степан Иванов Порусимов

упоминания:

Степан Иванов Порусим1877


свадьбы:16 декабря 1877, Михаил Косьмин Порусимов 18, Мария Максимова Герусова 16, 

восприемники: по жениху Степан Иванов Порусимов, Иван Иванов Карявый, по невесте Яков Степанов Патокин и Иван Евдокимов Шопинский 


упоминания:

Яков Иванов Порусим

Списки времен 2-й мировой ( из донесений о безвозвратных потерях, из документов госпиталей и медсанбатов ) по Парусимовым

********************************************************************************
Номер записи: 101182685
Тип записи: Человек ВПП
Имя: Александр
Отчество: Петрович
Фамилия: Парусимов
Дата рождения: __.__.1926
Звание: сержант
ВПП, дата прибытия: 18.09.1944
ВПП, дата убытия: 21.09.1944
ВПП, откуда прибыл: 2 ОБВ
ВПП, номер команды: 5313
Источник информации: ЦАМО
Фонд: Картотека ПРБ 36 ЗСД
Дело: 10005
Адрес изображения:
 obd-memorial.ru/Image2/filterima … a9930ea733

********************************************************************************

Номер записи: 60514069
Тип записи: Человек Дополнительное Донесение
Имя: Андрей
Отчество: Яковлевич
Фамилия: Парусимов
Дата рождения: __.__.1924
Место призыва: __.06.1941 Ново-Кубанский РВК, Краснодарский край, Ново-Кубанский р-н
Звание: ст. сержант
Дата выбытия: __.08.1943
Причина выбытия: пропал без вести
Источник информации: ЦАМО
Фонд: 58
Опись: 977520
Дело: 359
Адрес изображения: obd-memorial.ru/Image2/filterima … 12b6d56e70

Номер записи: 410764681
Тип записи: Человек Печатной Книги Памяти
Имя: Андрей
Отчество: Яковлевич
Фамилия: ПАРУСИМОВ
Дата рождения: __.__.1924
Дата выбытия: __.08.1943
Книга памяти: Книга памяти. Краснодарский край. Том 7
Источник информации: Книга памяти. Краснодарский край. Том 7

********************************************************************************
Номер записи: 407764315
Тип записи: Человек Печатной Книги Памяти
Имя: Борис
Отчество: Петрович
Фамилия: ПАРУСИНОВ
Дата выбытия: __.09.1942
Книга памяти: Назовем поименно. Книга памяти. Республика Дагестан. Том 3
Источник информации: Назовем поименно. Книга памяти. Республика Дагестан. Том 3

Номер записи: 60742896
Тип записи: Человек Дополнительное Донесение
Имя: Борис
Отчество: Петрович
Фамилия: Парусинов
Дата рождения: __.__.1905
Место призыва: 17.06.1941 Саратовский ГВК, Саратовская обл., г. Саратов
Звание: рядовой
Дата выбытия: __.09.1942
Причина выбытия: пропал без вести
Источник информации: ЦАМО
Фонд: 58
Опись: 977520
Дело: 258
Адрес изображения: obd-memorial.ru/Image2/filterima … 03363f2308

Номер записи: 406910169
Тип записи: Человек Печатной Книги Памяти
Имя: Борис
Отчество: Петрович
Фамилия: ПАРУСИНОВ
Дата рождения: __.__.1905
Дата выбытия: __.09.1942
Книга памяти: Книга памяти. Саратовская область. Том 8
Источник информации: Книга памяти. Саратовская область. Том 8

Номер записи: 300944723
Тип записи: Человек Плен
Имя: Борис
Отчество: Петрович
Фамилия: Парусинов
Дата рождения: 24.07.1910
Место рождения: Саратов
Звание: красноармеец|рядовой
: Лагерный номер63287
Место пленения: Горошино
Дата пленения: 20.09.1941
Судьба: Погиб в плену
Название лагеря: шталаг III B
Дата сметри: 12.08.1942
Источник информации: ЦАМО
Фонд: 58
Опись: 977525
Дело: 79
Адрес изображения: obd-memorial.ru/Image2/filterima … 98706a2fc5
Адрес изображения: obd-memorial.ru/Image2/filterima … 6dc57be8c0
********************************************************************************
Номер записи: 410638551
Тип записи: Человек Печатной Книги Памяти
Имя: Василий
Отчество: Кузьмич
Фамилия: ПАРУСИМОВ
Книга памяти: Книга памяти. Краснодарский край. Том 2
Источник информации: Книга памяти. Краснодарский край. Том 2

********************************************************************************

Номер записи: 33539067
Тип записи: Человек ВПП
Имя: Г.
Отчество: Ф.
Фамилия: Парусилов
Дата рождения: __.__.1914
Название ВПП: Минераловодский ПП
ВПП, дата прибытия: 06.05.1945
ВПП, дата убытия: 06.05.1945
ВПП, откуда прибыл: Минераловодский РВК, Ставропольский край, Минераловодский р-н
ВПП, куда убыл название: в/ч 13357
Источник информации: ЦАМО
Фонд: Минераловодский ПП
Опись: 294908
Дело: 3
Адрес изображения: obd-memorial.ru/Image2/filterima … 0c545f4ee6

Номер записи: 72264575
Тип записи: Человек Дополнительное Донесение
Имя: Георгий
Отчество: Федорович
Фамилия: Парусимов
Дата рождения: __.__.1914
Место призыва: Минераловодский РВК, Орджоникидзевский край, Минераловодский р-н
Место службы: 351 див. атд
Звание: сержант
Причина выбытия: попал в плен (освобожден)
Источник информации: ЦАМО
Фонд: 58
Опись: 18001
Дело: 1582
Адрес изображения: obd-memorial.ru/Image2/filterima … d99afbb576
********************************************************************************
Номер записи: 408056217
Тип записи: Человек Печатной Книги Памяти
Имя: Григорий
Отчество: Петрович
Фамилия: ПАРУСИМОВ
Дата выбытия: 01.01.1943
Книга памяти: Книга памяти. Волгоградская область. Том 2, книга 17
Источник информации: Книга памяти. Волгоградская область. Том 2, книга 17

Номер записи: 56785663
Тип записи: Человек Донесение
Имя: Григорий
Отчество: Петрович
Фамилия: Парусимов
Дата рождения: __.__.1915
Место призыва: Котельниковский РВК, Сталинградская обл., Котельниковский р-н
Место службы: 37 бао
Звание: красноармеец
Дата выбытия: 01.01.1943
Причина выбытия: умер от болезни
Источник информации: ЦАМО
Фонд: 58
Опись: 18003
Дело: 1643
Адрес изображения: obd-memorial.ru/Image2/filterima … 147ffee85a

Номер записи: 72966164
Тип записи: Человек Дополнительное Донесение
Имя: Григорий
Отчество: Петрович
Фамилия: Парусимов
Дата рождения: __.__.1915
Место призыва: __.__.1941 Котельниковский РВК, Сталинградская обл., Котельниковский р-н
Звание: рядовой
Дата выбытия: 01.01.1943
Причина выбытия: умер от болезни
Источник информации: ЦАМО
Фонд: 58
Опись: 977523
Дело: 332
Адрес изображения: obd-memorial.ru/Image2/filterima … c0a3c56f6a

********************************************************************************

Номер записи: 300165872
Тип записи: Человек Плен
Имя: Иван
Отчество: Васильевич
Фамилия: Парусимов
Дата рождения: __.__.1904
Место рождения: Краснодарский край
Звание: красноармеец|рядовой
: Лагерный номер44126
Место пленения: Крым
Дата пленения: 12.06.1942
Судьба: Погиб в плену
Название лагеря: шталаг VI F
Дата сметри: 24.12.1942
Источник информации: ЦАМО
Фонд: 58
Опись: 977520
Дело: 1792
Адрес изображения: obd-memorial.ru/Image2/filterima … 69d5b413eb
Адрес изображения: obd-memorial.ru/Image2/filterima … 6660411e65

Номер записи: 410638553
Тип записи: Человек Печатной Книги Памяти
Имя: Иван
Отчество: Васильевич
Фамилия: ПАРУСИМОВ
Дата рождения: __.__.1909
Дата выбытия: __.01.1944
Книга памяти: Книга памяти. Краснодарский край. Том 2
Источник информации: Книга памяти. Краснодарский край. Том 2

********************************************************************************

Номер записи: 71893407
Тип записи: Человек Дополнительное Донесение
Имя: Иван
Отчество: Васильевич
Фамилия: Парусинов
Дата рождения: __.__.1909
Место призыва: __.__.1941 Закатальский РВК, Крымская АССР, г. Керчь, Закавказский ВО
Звание: ст. сержант
Дата выбытия: __.01.1944
Причина выбытия: пропал без вести
Источник информации: ЦАМО
Фонд: 58
Опись: 977522
Дело: 224
Адрес изображения: obd-memorial.ru/Image2/filterima … 41630927e4
********************************************************************************
Номер записи: 62321993
Тип записи: Человек Дополнительное Донесение
Имя: Иван
Отчество: Иванович
Фамилия: Парусимов
Дата рождения: __.__.1905
Место призыва: 01.03.1941 Актюбинский ГВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., г. Актюбинск
Звание: красноармеец
Дата выбытия: __.02.1945
Причина выбытия: пропал без вести
Источник информации: ЦАМО
Фонд: 58
Опись: 977520
Дело: 955
Адрес изображения: obd-memorial.ru/Image2/filterima … e14d8c3613

********************************************************************************

Номер записи: 73294312
Тип записи: Человек Дополнительное Донесение
Имя: Иван
Отчество: Иванович
Фамилия: Парусимов
Дата рождения: __.__.1922
Звание: красноармеец
Дата выбытия: 06.07.1941
Причина выбытия: убит
Источник информации: ЦАМО
Фонд: 58
Опись: 977537
Дело: 27
Адрес изображения: obd-memorial.ru/Image2/filterima … a5e8d94452

********************************************************************************

Номер записи: 58360910
Тип записи: Человек Дополнительное Донесение
Имя: Иван
Отчество: Михайлович
Фамилия: Парусимов
Дата рождения: __.__.1924
Место рождения: Казахская ССР, Актюбинская обл., Родниковский р-н, п. Георгиевск
Место призыва: 18.08.1942 Ключевой РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Ключевой р-н
Звание: рядовой
Дата выбытия: __.08.1943
Причина выбытия: пропал без вести
Источник информации: ЦАМО
Фонд: 58
Опись: 18004
Дело: 476
Адрес изображения: obd-memorial.ru/Image2/filterima … 30cbe52965

********************************************************************************

Номер записи: 3662508
Тип записи: Человек Донесение
Имя: Иван
Отчество: Петрович
Фамилия: Парусимов
Дата рождения: __.__.1906
Место рождения: Сталинградская обл., Котельниковский р-н, х. Бударка
Место призыва: Зимовниковский РВК, Ростовская обл., Зимовниковский р-н
Место службы: 669 п
Звание: командир отделения
Дата выбытия: __.06.1942
Причина выбытия: пропал без вести
Источник информации: ЦАМО
Фонд: 58
Опись: 18001
Дело: 1121
Адрес изображения: obd-memorial.ru/Image2/filterima … 0f81393a9e

Номер записи: 401494963
Тип записи: Человек Печатной Книги Памяти
Имя: Иван
Отчество: Петрович
Фамилия: ПАРУСИМОВ
Дата рождения: __.__.1906
Дата выбытия: __.07.1942
Книга памяти: Книга памяти. Волгоградская область. Том 2
Источник информации: Книга памяти. Волгоградская область. Том 2

Номер записи: 411320980
Тип записи: Человек Печатной Книги Памяти
Имя: Иван
Отчество: Петрович
Фамилия: ПАРУСИМОВ
Дата рождения: __.__.1906
Дата выбытия: __.07.1942
Книга памяти: Книга памяти. Ростовская область. Том 4
Источник информации: Книга памяти. Ростовская область. Том 4

Личные данные:
Ф.И.О.   ПАРУСИМОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ
Год рождения   1906
Область рождения   
Место рождения   Волгоградская обл.
 
Служба:
Мобилизован РВК   Сталинградским РВК
Звание   кр-ц
Должность   
Место службы   815 автобат
 
Выбытие:
Причина смерти   
Дата смерти   //
Область выбытия   Германия
Место выбытия   Полт обл;23.09.41
 
Похоронен:
Область захоронения   
Место захоронения   
Госпиталь   
 
Архивные сведения:
Опись   5889
Дело   
Лист   
 
Дополнительные сведения:
Примечания   
Источник   Книга Памяти Республики Татарстан


В сводной базе данных ВИПЦ "Отечество" v-ipc.ru/svodn/603068:
Парусимов Иван Петрович, 1906 г.р.
Место рождения: Волгоградская обл.; Мобилизован: Сталинградским РВК; Звание: красноармеец; Место службы: 815 автобат
Дата выбытия: --.--.----; Место выбытия: Германия, Полт обл;23.09.41
Архивный источник: Опись: 5889
Источник сведений: КП Республики Татарстан (из сведений в картотеке военнопленных следует, что на тот момент был жив)

v-ipc.ru/svodn/603068

********************************************************************************

Номер записи: 56311174
Тип записи: Человек Донесение
Имя: Иван
Отчество: Яковлевич
Фамилия: Парусимов
Дата рождения: __.__.1925
Место рождения: Актюбинская обл., Родниковский р-н, с. Георгиевка
Место призыва: 10.02.1943, Актюбинский ГВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., г. Актюбинск
Место службы: 1 гв. сд
Звание: рядовой
Дата выбытия: 31.12.1943
Место выбытия: Белорусская ССР, Витебская обл., Витебский р-н, д. Сыворотка, в районе
Причина выбытия: пропал без вести
Источник информации: ЦАМО
Фонд: 58
Опись: 18002
Дело: 256
Адрес изображения: obd-memorial.ru/Image2/filterima … 3916144bdf

********************************************************************************

Номер записи: 58360909
Тип записи: Человек Дополнительное Донесение
Имя: Михаил
Отчество: Евдокимович
Фамилия: Парусимов
Дата рождения: __.__.1905
Место рождения: Воронежская обл., с. Кудряшово
Место призыва: 15.07.1941 Ключевой РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Ключевой р-н
Место службы: п/п 696 часть 62
Звание: рядовой
Дата выбытия: __.05.1943
Причина выбытия: пропал без вести
Источник информации: ЦАМО
Фонд: 58
Опись: 18004
Дело: 476
Адрес изображения: obd-memorial.ru/Image2/filterima … 30cbe52965

********************************************************************************

Номер записи: 66242744
Тип записи: Человек Дополнительное Донесение
Имя: Михаил
Отчество: Иванович
Фамилия: Парусимов
Дата рождения: __.__.1925
Место призыва: 05.01.1943 Актюбинский ГВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., г. Актюбинск
Звание: красноармеец
Дата выбытия: __.03.1944
Причина выбытия: пропал без вести
Источник информации: ЦАМО
Фонд: 58
Опись: 977520
Дело: 220
Адрес изображения: obd-memorial.ru/Image2/filterima … 7aeeab62f2

********************************************************************************

Номер записи: 61055176
Тип записи: Человек Дополнительное Донесение
Имя: Николай
Отчество: Константинович
Фамилия: Парусимов
Дата рождения: __.__.1914
Место призыва: Есильский РВК, Казахская ССР, Акмолинская обл., Есильский р-н
Место службы: п/п 1500
Звание: рядовой
Дата выбытия: __.12.1941
Причина выбытия: пропал без вести
Источник информации: ЦАМО
Фонд: 58
Опись: 977520
Дело: 381
Адрес изображения: obd-memorial.ru/Image2/filterima … 9b4cde3b57

********************************************************************************

Номер записи: 31344917
Тип записи: Человек ВПП
Имя: П.
Отчество: И.
Фамилия: Парусимов
Звание: ст. сержант
Название ВПП: СПП Закавказского ВО
ВПП, дата прибытия: После 22.08.1944
ВПП, откуда прибыл: 2451 ЭГ
Источник информации: ЦАМО
Фонд: СПП Закавказского ВО
Опись: 273450
Дело: 1_20
Адрес изображения: obd-memorial.ru/Image2/filterima … 4bd98ab7e0

Номер записи: 17525717
Тип записи: Человек ВПП
Имя: Петр
Отчество: Иванович
Фамилия: Парусимов
Дата рождения: __.__.1907
Звание: сержант
Название ВПП: СПП Закавказского ВО
ВПП, дата убытия: 24.08.1944
ВПП, куда убыл название: 38 зсд
Источник информации: ЦАМО
Фонд: СПП Закавказского ВО
Опись: 273451
Дело: 2_10
Адрес изображения: obd-memorial.ru/Image2/filterima … fb263e4040

Номер записи: 18034817
Тип записи: Человек ВПП
Имя: Петр
Отчество: Иванович
Фамилия: Парусимов
Дата рождения: __.__.1907
Место рождения: Казахская ССР, Актюбинская обл., ст. Курайли
Место призыва: [неразборчиво] РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл.
Звание: сержант
Название ВПП: СПП Закавказского ВО
ВПП, дата прибытия: 23.08.1944
ВПП, дата убытия: 24.08.1944
ВПП, откуда прибыл: ЭГ 2451
ВПП, куда убыл название: 38 зсд
ВПП, номер команды: 2765
Источник информации: ЦАМО
Фонд: СПП Закавказского ВО
Опись: 361768
Дело: 12
Адрес изображения: obd-memorial.ru/Image2/filterima … decb47dda8


********************************************************************************

Номер записи: 61953815
Тип записи: Человек Госпиталь
Имя: Петр
Отчество: Андреевич
Фамилия: Парусимов
Место службы: 191 рр
Звание: ст. сержант
Дата выбытия: 10.08.1943
Причина выбытия: умер от болезни
Госпиталь: ГЛР 1800
Источник информации: ЦАМО
Фонд: 58
Опись: А-83627
Дело: 3424

Номер записи: 261626614
Тип записи: Человек Захоронение
Имя: Петр
Отчество: Андреевич
Фамилия: Парусинов
Звание: ст. сержант
Страна захоронения: Россия
Регион захоронения: Курская обл.
Место захоронения: Беловский р-н, в центре с. Илек, около с/с
Дата сметри: 26.08.1943

Номер записи: 53150596
Тип записи: Человек Донесение
Имя: Петр
Отчество: Андреевич
Фамилия: Парусимов
Дата рождения: __.__.1923
Место службы: 27 А 191 развед. рота
Звание: ст. сержант
Дата выбытия: 10.08.1943
Причина выбытия: умер от ран
Источник информации: ЦАМО
Фонд: 58
Опись: 18001
Дело: 838
Адрес изображения: obd-memorial.ru/Image2/filterima … 7411976f91

Номер записи: 410762445
Тип записи: Человек Печатной Книги Памяти
Имя: Петр
Отчество: Андреевич
Фамилия: ПАРУСИМОВ
Дата рождения: __.__.1923
Дата выбытия: __.08.1943
Книга памяти: Книга памяти. Краснодарский край. Том 7
Источник информации: Книга памяти. Краснодарский край. Том 7

Номер записи: 61954002
Тип записи: Человек Госпиталь
Имя: Петр
Отчество: Андреевич
Фамилия: Парусинов
Дата рождения: __.__.1923
Место призыва: Новокубанский РВК, Краснодарский край
Место службы: 191 рр
Звание: ст. сержант
Дата выбытия: 10.08.1943
Причина выбытия: умер
Госпиталь: ГЛР 1800
Источник информации: ЦАМО
Фонд: 58
Опись: А-83627
Дело: 3427

********************************************************************************

Номер записи: 65935798
Тип записи: Человек Дополнительное Донесение
Имя: Петр
Отчество: Васильевич
Фамилия: Парусимов
Дата рождения: __.__.1912
Место призыва: 28.06.1941 Горяче-Ключевский РВК, Краснодарский край, Горяче-Ключевский р-н
Звание: красноармеец
Дата выбытия: __.01.1943
Причина выбытия: пропал без вести
Источник информации: ЦАМО
Фонд: 58
Опись: 18004
Дело: 681
Адрес изображения: obd-memorial.ru/Image2/filterima … a9739d8500

Номер записи: 410638552
Тип записи: Человек Печатной Книги Памяти
Имя: Петр
Отчество: Васильевич
Фамилия: ПАРУСИМОВ
Дата рождения: __.__.1912
Книга памяти: Книга памяти. Краснодарский край. Том 2
Источник информации: Книга памяти. Краснодарский край. Том 2

********************************************************************************

Номер записи: 57237033
Тип записи: Человек Дополнительное Донесение
Имя: Петр
Отчество: Евдокимович
Фамилия: Парусимов
Дата рождения: __.__.1903
Место рождения: Донская обл.
Место призыва: 15.08.1941 Ключевой РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Ключевой р-н
Место службы: 1081 сп
Звание: рядовой
Дата выбытия: __.10.1941
Причина выбытия: пропал без вести
Источник информации: ЦАМО
Фонд: 58
Опись: 18004
Дело: 287
Адрес изображения: obd-memorial.ru/Image2/filterima … 9a115a95d8


********************************************************************************

Номер записи: 17525717
Тип записи: Человек ВПП
Имя: Петр
Отчество: Иванович
Фамилия: Парусимов
Дата рождения: __.__.1907
Звание: сержант
Название ВПП: СПП Закавказского ВО
ВПП, дата убытия: 24.08.1944
ВПП, куда убыл название: 38 зсд
Источник информации: ЦАМО
Фонд: СПП Закавказского ВО
Опись: 273451
Дело: 2_10
Адрес изображения: obd-memorial.ru/Image2/filterima … fb263e4040

Номер записи: 18034817
Тип записи: Человек ВПП
Имя: Петр
Отчество: Иванович
Фамилия: Парусимов
Дата рождения: __.__.1907
Место рождения: Казахская ССР, Актюбинская обл., ст. Курайли
Место призыва:  Оренбургская ж.д. РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл.
Звание: сержант
Название ВПП: СПП Закавказского ВО
ВПП, дата прибытия: 23.08.1944
ВПП, дата убытия: 24.08.1944
ВПП, откуда прибыл: ЭГ 2451
ВПП, куда убыл название: 38 зсд
ВПП, номер команды: 2765
Источник информации: ЦАМО
Фонд: СПП Закавказского ВО
Опись: 361768
Дело: 12
Адрес изображения: obd-memorial.ru/Image2/filterima … decb47dda8

********************************************************************************

Номер записи: 404697977
Тип записи: Человек Печатной Книги Памяти
Имя: Сергей
Отчество: Алексеевич
Фамилия: ПАРУСИНОВ
Дата рождения: __.__.1913
Книга памяти: Книга памяти. Республика Коми. Том 8
Источник информации: Книга памяти. Республика Коми. Том 8

Личные данные:
Ф.И.О.   ПАРУСИНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Год рождения   1913
Область рождения   
Место рождения   
 
Служба:
Мобилизован РВК   Сыктывкарский ГВК, 11.1943
Звание   
Должность   
Место службы   
 
Выбытие:
Причина смерти   
Дата смерти   //
Область выбытия   
Место выбытия   
 
Похоронен:
Область захоронения   
Место захоронения   
Госпиталь   
 
Архивные сведения:
Опись   
Дело   том 8
Лист   стр. 323
 
Дополнительные сведения:
Примечания   
Источник   Книга Памяти Республики Коми

********************************************************************************

Номер записи: 62216669
Тип записи: Человек Дополнительное Донесение
Имя: Тихон
Отчество: Иванович
Фамилия: Парусимов
Дата рождения: __.__.1910
Место призыва: __.05.1941 Бутурлиновский РВК, Воронежская обл., Бутурлиновский р-н
Звание: рядовой
Дата выбытия: __.10.1941
Причина выбытия: пропал без вести
Источник информации: ЦАМО
Фонд: 58
Опись: 977520
Дело: 467
Адрес изображения: obd-memorial.ru/Image2/filterima … e406ce3ef4

Номер записи: 300317476
Тип записи: Человек Плен
Имя: Тихон
Отчество: Иванович
Фамилия: Парусимов
Дата рождения: 18.09.1910
Место рождения: Кучерявка
Звание: красноармеец|рядовой
: Лагерный номер122684
Место пленения: Десна
Дата пленения: 02.10.1941
Судьба: Погиб в плену
Название лагеря: шталаг XVII A
Дата сметри: 19.02.1942
Источник информации: ЦАМО
Фонд: 58
Опись: 977520
Дело: 2339
Адрес изображения: obd-memorial.ru/Image2/filterima … 46c1172234

Номер записи: 408605493
Тип записи: Человек Печатной Книги Памяти
Имя: Тихон
Отчество: Иванович
Фамилия: ПАРУСИМОВ
Дата рождения: __.__.1910
Дата выбытия: __.__.1941
Книга памяти: Книга памяти. Воронежская область. Бутурлиновский район, г. Нововоронеж
Источник информации: Книга памяти. Воронежская область. Бутурлиновский район, г. Нововоронеж

********************************************************************************

Номер записи: 63871350
Тип записи: Человек Дополнительное Донесение
Имя: Федор
Отчество: Елизарович
Фамилия: Парусимов
Дата рождения: __.__.1911
Место призыва: 20.07.1941 Актюбинский ГВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., г. Актюбинск
Звание: красноармеец
Дата выбытия: __.02.1943
Причина выбытия: пропал без вести
Источник информации: ЦАМО
Фонд: 58
Опись: 977520
Дело: 608
Адрес изображения: obd-memorial.ru/Image2/filterima … 4b48797df2

********************************************************************************

Номер записи: 33014122
Тип записи: Человек Госпиталь
Имя: Феодосий
Отчество: Елизарович
Фамилия: Парусинов
Место службы: 157 кап
Звание: красноармеец
Дата выбытия: 23.04.1942
Причина выбытия: умер
Госпиталь: ЭГ 271
Источник информации: Филиал ЦАМО (военно-медицинских документов)
Фонд: Фонд МСБ 271
Дело: 1

********************************************************************************

Номер записи: 53835226
Тип записи: Человек Госпиталь
Имя: Федор
Отчество: Яковлевич
Фамилия: Парусимов
Дата рождения: __.__.1893
Место призыва: Новокубанский РВК, Краснодарский край
Место службы: 36 пп
Звание: красноармеец
Дата выбытия: 15.01.1945
Причина выбытия: умер
Госпиталь: 123 ОМСБ
Источник информации: ЦАМО
Фонд: 58
Опись: А-71693
Дело: 554

Номер записи: 53835274
Тип записи: Человек Госпиталь
Имя: Федор
Отчество: Яковлевич
Фамилия: Парусимов
Дата рождения: __.__.1893
Место призыва: 13.09.1943 Краснодарский край, Новокубанский РВК
Место службы: 36 пп
Звание: красноармеец
Дата выбытия: 15.01.1945
Причина выбытия: умер от ран
Госпиталь: 123 ОМСБ 9 сд
Источник информации: ЦАМО
Фонд: 58
Опись: А-71693
Дело: 556

Номер записи: 56608784
Тип записи: Человек Донесение
Имя: Федор
Отчество: Яковлевич
Фамилия: Парусимов
Дата рождения: __.__.1893
Место рождения: Краснодарский край, Новокубанский р-н, х. Ковалевский
Место призыва: __.09.1943, Ново-Кубанский РВК, Краснодарский край, Ново-Кубанский р-н
Место службы: 9 сд
Звание: красноармеец
Дата выбытия: 15.01.1945
Причина выбытия: умер от ран
Источник информации: ЦАМО
Фонд: 58
Опись: 18003
Дело: 260
Адрес изображения: obd-memorial.ru/Image2/filterima … 2fe8911b22

Номер записи: 410762446
Тип записи: Человек Печатной Книги Памяти
Имя: Федор
Отчество: Яковлевич
Фамилия: ПАРУСИМОВ
Дата рождения: __.__.1893
Дата выбытия: __.01.1945
Книга памяти: Книга памяти. Краснодарский край. Том 7
Источник информации: Книга памяти. Краснодарский край. Том 7

Личные данные:
Ф.И.О.   ПАРУСИМОВ ФЕДОР ЯКОВЛЕВИЧ
Год рождения   1893
Область рождения   
Место рождения   
 
Служба:
Мобилизован РВК   
Звание   Старший лейтенант
Должность   
Место службы   
 
Выбытие:
Причина смерти   
Дата смерти   //
Область выбытия   
Место выбытия   
 
Похоронен:
Область захоронения   Польша
Место захоронения   Еленегурское воеводство, Болеславец, ул. 2-й Армии Войска Польского.
Госпиталь   
 
Архивные сведения:
Опись   
Дело   
Лист   
 
Дополнительные сведения:
Примечания   
Источник   Список советских воинов, похороненных в Польше (данные АПН)


В сводной базе данных ВИПЦ "Отечество" v-ipc.ru/svodn/2322730:
Парусимов Федор Яковлевич, 1893 г.р.
Звание: Старший лейтенант
Дата выбытия: --.--.----; Место выбытия: Польша, Еленегурское воеводство, Болеславец, ул. 2-й Армии Войска Польского.
Источник сведений: Погибшие в Польше (данные АПН)

v-ipc.ru/svodn/2322730

********************************************************************************

Списки ветеранов

Россия / Поволжье / Пензенская область
Парусимов Яков Павлович,
22.01.1929 г. р., Пенза
Россия / Центр / Воронежская область
Парусимов Александр Никитович,
15.09.1926 г. р.

www.pobediteli.ru/veteran-search … 0%BE%D0%B2


********************************************************************************

Личные данные:
Ф.И.О.   ПАРУСИМОВ АРСЕНТИЙ ТИМОФЕЕВИЧ
Год рождения   1913
Область рождения   РСФСР, Омская обл.
Место рождения   Одесский р-н, Чугуевский с/с
 
Служба:
Мобилизован РВК   Одесским РВК
Звание   красноармеец
Должность    
Место службы   247 мсп 37 мсд
 
Выбытие:
Причина смерти   Погиб в бою
Дата смерти   24/02/40
Область выбытия    
Место выбытия    
 
Похоронен:
Область захоронения    
Место захоронения    
Госпиталь    
 
Архивные сведения:
Опись    
Дело   Том 7
Лист    
 
Дополнительные сведения:
Примечания    
Источник   Книга Памяти советско-финляндской войны 1939-1940

old.v-ipc.ru/Ref/fields.asp?f=%C … E68FA1632}

Парусимов Арсентий Тимофеевич, 1913 г.р.
Место рождения: РСФСР, Омская обл., Одесский р-н, Чугуевский с/с; Мобилизован: Одесским РВК; Звание: красноармеец; Место службы: 247 мсп 37 мсд
Причина выбытия: Погиб в бою; Дата выбытия: 24.02.1940
Архивный источник: Дело: Том 7
Источник сведений: КП совет.-фин. войны 1939-1940

v-ipc.ru/svodn/3710700


********************************************************************************

Наградные листы Парусимовых во времена 2 Мировой войны

**************************************************************************************************************************************************************************************

Парусинов, Филипп Алексеевич
Филипп Алексеевич Парусинов (27 ноября 1893, с. Кучеряево, Воронежская губерния[1] — 25 октября 1973, Москва) — советский генерал-лейтенант (1940).
Русский. Из крестьян. Член РКП(б) с 1919 года. В РККА с 1918 года.
Семья
Жена — Парусинова Анна Яковлевна. Дети: Николай и Татьяна.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 … 0%B8%D1%87

**************************************************************************************************************************************************************************************

номер записи: 28246867
Парусимов Александр Владимирович
г.р.: __.__.1914
место рождения:
звание: мл. сержант
призван: __.06.1941, Селивановский РВК, Ростовская обл., Селивановский р-н,
награда: Медаль «За отвагу»
дата награждения:
фонд, опись, дело: 33-686196-4018
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … 219f4328f3
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … 49a11a4314
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … e21ccc2c49

**************************************************************************************************************************************************************************************

номер записи: 18388376
Парусимов Александр Дмитриевич
г.р.: __.__.1922
место рождения:
звание: лейтенант
призван: __.__.1941, ,
награда: Орден Красной Звезды
дата награждения: 15.09.1943
фонд, опись, дело: 33-686044-768
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … 7d19c75fec
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … ed8ae0c2ea
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … a16f86fee4
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … ffc69cec20

**************************************************************************************************************************************************************************************

номер записи: 20066014
Парусимов Александр Иванович
г.р.: __.__.1922
место рождения:
звание: гв. красноармеец
призван: , Актюбинский ОВК, Казахская ССР, Актюбинская обл.,
награда: Медаль «За отвагу»
дата награждения:
фонд, опись, дело: 33-686044-3983
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … 68d3ae247a

номер записи: 20605998
Парусимов Александр Иванович
г.р.: __.__.1922
место рождения:
звание: красноармеец
призван: __.08.1941, Актюбинский ГВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., г. Актюбинск,
награда: Медаль «За отвагу»
дата награждения:
фонд, опись, дело: 33-686196-168
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … 5c5887f6ff
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … adf327ea86
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … f040af1f61

номер записи: 1514270628
Парусимов Александр Иванович
г.р.: __.__.1922
место рождения: Казахская ССР, Актюбинская обл., Актюбинский р-н, п. Георгиевка
звание:
призван: , ,
награда: Орден Отечественной войны II степени
дата награждения: 06.04.1985
фонд, опись, дело: Юбилейная картотека награждений--шкаф 45, ящик 21
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … d17a069b23


**************************************************************************************************************************************************************************************

номер записи: 1514270630
Парусимов Александр Петрович
г.р.: __.__.1924
место рождения: Украинская ССР, Днепропетровская обл., г. Ново-Московск
звание:
призван: , ,
награда: Орден Отечественной войны II степени
дата награждения: 06.04.1985
фонд, опись, дело: Юбилейная картотека награждений--шкаф 45, ящик 21
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … 07e621780c

Призвался на фронт в 1941 году, прошел почти всю войну рядовым стрелком.
Были неоднократные ранения, в 1944 году получил сквозное осколочное ранение правой голени, был направлен на излечение в госпиталь г. Ленинграда, после лечения в госпитале отправлен на учебу в школу прапорщиков. Закончил войну старшиной в Кёнигсберге в 1945 году.
После войны был направлен на Восточный фронт, откуда был демобилизован, прибыл в с.Заводское Троицкого района Алтайского края для прохождения дальнейшей службы в войсках химической защиты.
В сентябре 1952 года принят в члены КПСС политотделом специальных частей...

www.moypolk.ru/biysk/soldiers/pa … -petrovich

**************************************************************************************************************************************************************************************

номер записи: 23795932
Парусимов Алексей Петрович
г.р.: __.__.1908
место рождения:
звание: рядовой
призван: 16.11.1941, Зимовниковский РВК, Ростовская обл., Зимовниковский р-н,
награда: Медаль «За боевые заслуги»
дата награждения:
фонд, опись, дело: 33-686196-1497
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … 8d42bdba96
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … 0cbe1787bd
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … 21e8dedd79

номер записи: 30087289
Парусимов Алексей Петрович
г.р.: __.__.1908
место рождения:
звание: красноармеец
призван: 16.10.1941, Зимовниковский РВК, Ростовская обл., Зимовниковский р-н,
награда: Орден Красной Звезды
дата награждения:
фонд, опись, дело: 33-686196-7381
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … f708ba4f4d
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … a4de2a62c4
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … 00f996f97a

**************************************************************************************************************************************************************************************

номер записи: 39665980
Парусимов Алексей Тимофеевич
г.р.: __.__.1907
место рождения:
звание: ст. сержант
призван: __.__.1941, Одесский РВК, Омская обл., Одесский р-н,
награда: Медаль «За боевые заслуги»
дата награждения:
фонд, опись, дело: 33-687572-214
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … 7f0e8d24ad
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … 125534df5e
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … 2cf0ffad94

**************************************************************************************************************************************************************************************

номер записи: 25367740
Парусимов Антон Елизарович
г.р.: __.__.1911
место рождения:
звание: лейтенант
призван: __.__.1941, Черлакский РВК, Омская обл., Черлакский р-н,
награда: Орден Красной Звезды
дата награждения:
фонд, опись, дело: 33-686196-3167
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … 86dfdae442
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … 8450aa138c
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … ba169ef86e

Парусимов Антон Елизарович (1912 – 1958), с. Славянка

Лейтенант, командир взвода. Прибал- тийский фронт. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».Антон Елизарович в 1936 году окончил курсы комбайне- ров и стал трудиться в Славянской МТС. В 1939 году за 25 календарных дней убрал урожай с 482,7 га, за что был ут- вержден участником Всесоюзной сельскохозяйственной вы- ставки и занесен в Почетную книгу ВСХВ.17 июля 1941 года Антон Елизарович ушел на фронт. Бое- вой путь был очень длинным. Воевал на Ленинградском, 2 Белорусском фронтах. После прорыва блокады Ленинграда участвовал в освобождении территории Прибалтики, Поль- ши, Восточной Пруссии.А 9 июня 1944 года совершил личный боевой подвиг. Из его описания (информация найдена в январе 2015 года на сайте Минобороны РФ «Подвиг народа»): «Во время разру- шения вражеской долговременной сильно укрепленной по- лосы на переднем крае врага из своих орудий разрушил три вражеских пулеметных двухамбразурных дзота, при этом сэ- кономил 30 снарядов. Во время разрушения в одной из бата- рей вышло из строя орудие.Лейтенант Парусимов А.Е. своими орудиями еще разрушил два пулеметных дзота, этим самым дал возможность выполнить боевой приказ дивизиону по разрушению». За данный подвиг был награжден орденом Красной Звезды.В составе 3-го дивизиона 96-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригады дошел до Берлина. За от- вагу и мужество, проявленные в боях, был награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».Возвратился домой в декабре 1945 года, работал комбайнером в Славянской МТС. В 1948 году по постановлению Омского областного Совета депутатов трудящихся и обкома ВКП(б) был занесен в об- ластную Книгу почета передовиков сельского хозяйства. Награжден двумя орденами Трудового Крас- ного Знамени, медалью «За освоение целинных земель». Был участником ВДНХ (1955) и занесен на Доску почета как передовой комбайнер в Омском сельскохозяйственном институте.Принимал активное участие в общественной жизни: был членом бюро Нововаршавского обкома партии, избирался депутатом местного и районного Советов, проводил занятия с призывниками.«Целинник – НВ» No12 (7918) от 27 марта 2015 г.

docplayer.ru/79488080-V-pervoy-c … _full_text

**************************************************************************************************************************************************************************************

номер записи: 80554305
Парусимов Василий Антонович
г.р.: __.__.1925
место рождения:
звание: гв. рядовой
призван: 07.01.1943, Есильский РВК, Казахская ССР, Акмолинская обл., Есильский р-н,
награда: Медаль «За боевые заслуги»
дата награждения:
фонд, опись, дело: 33-744808-1650; 112
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … 698785632d
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … c994566b15
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … 116ff9a6c7

**************************************************************************************************************************************************************************************

номер записи: 21073548
Парусимов Георгий Федорович
г.р.: __.__.1914
место рождения:
звание: красноармеец
призван: , Либкнехтовский РВК, Ставропольский край, Либкнехтовский р-н,
награда: Медаль «За отвагу»
дата награждения:
фонд, опись, дело: 33-686044-1119
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … 062bd2e930

номер записи: 41918985
Парусимов Георгий Федорович
г.р.: __.__.1914
место рождения:
звание: сержант
призван: 12.09.1941, Либкнехтовский РВК, Ставропольский край, Либкнехтовский р-н,
награда: Орден Красной Звезды
дата награждения:
фонд, опись, дело: 33-690306-3439
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … 917fb5bcd7
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … 065cb0f23b
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … dbb1a66922

**************************************************************************************************************************************************************************************

номер записи: 80181928
Парусимов Григорий Иосифович
г.р.: __.__.1925
место рождения:
звание: красноармеец|гв. красноармеец
призван: 06.07.1943, ,
награда: Медаль «За отвагу»
дата награждения:
фонд, опись, дело: 33-744807-996; 30
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … f7f7f84b78
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … f15b427dbc
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … f8db79312e


**************************************************************************************************************************************************************************************

номер записи: 1514270632
Парусимов Егор Елизарович
г.р.: __.__.1917
место рождения: Омская обл., Нововаршавский р-н, с. Славянка
звание:
призван: , ,
награда: Орден Отечественной войны II степени
дата награждения: 06.04.1985
фонд, опись, дело: Юбилейная картотека награждений--шкаф 45, ящик 21
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … f446429e9f

48. Парусимов Егор Елизарович (1917 – 2001), с. Славянка. Младший сержант, командир отделения 508 зенитного артиллерийского полка; 2 Прибалтийский фронт. Ранен. Награды Парусимова Егора Ели- заровича: медали «За Победу над Германией», 2 медали «За отвагу», медаль «Жукова», орден Отечест- венной войны 2 степени, юбилейные медали – 20,25,30,40,50 лет Победы.
Родился Егор Елизарович в 1917 году. Действительную службу завершил в 1940. Вернулся домой, работал в колхозе. В начале войны пришел в военкомат без повестки, просил, чтобы его направили на фронт. Отказали. Сказали: «Ждите, придет срок – вызовем». Срок пришел в 1942 году. Направили Его- ра Елизаровича в 1-ую воздушно-десантную дивизию Северо – Западного фронта. Отправили в Ивано- во, где формировались воздушно-десантные войска. Учили прыгать с парашютом, затем сформировали 1-ю воздушно-десантную дивизию и отправили в Калининскую область. Воевал под Старой Руссой, служил в конной разведке в районе г. Новгорода. После госпиталя отправили в запасной полк, а затем в 40-й танковый полк в резерв главного командования. С этим полком прошли по всей Европе. День По- беды встретил в Румынии. В Славянку вернулся в 1947 г, до ухода на пенсию работал в МТС, РТС, сельхозтехнике водителем. К боевым наградам добавились трудовые: медали «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие».
Умер 1 августа 2001г.
docplayer.ru/79488080-V-pervoy-c … _full_text

**************************************************************************************************************************************************************************************

номер записи: 1514270634
Парусимов Иван Елизарович
г.р.: __.__.1909
место рождения: Казахская ССР, Актюбинская обл., г. Актюбинск
звание:
призван: , ,
награда: Орден Отечественной войны II степени
дата награждения: 06.04.1985
фонд, опись, дело: Юбилейная картотека награждений--шкаф 45, ящик 21
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … 4bd7b3d0f9


Парусимов Иван Елизарович (1919 – 2003), с. Славянка. Старший сержант, командир бронема- шины 171 танковой бригады. Награжден 2 орденами, 10 медалями.
Коренной житель села Славянка Парусимов Иван Елизарович родился 5 марта 1919 года в семье батра- ка. Родители Ивана, чтобы прокормить семью, выну- ждены были работать дни и ночи. Иван Елизарович с семи лет пошел зарабатывать на хлеб. До 1939 года работает трактористом в колхозе имени Рассохина, затем призван в Красную Армию.
В 1939 г. призван на действительную службу, служил на Дальнем Востоке, учился в полковой школе. Когда началась война, весь полк отправили на фронт, в Ха- баровске полк расформировали и старшину Паруси- мова отправили охранять границу на Востоке. Участ- вовал в боях с Японией в 60-й танковой бригаде – был командиром бронемашины. Демобилизовался в 1946 году, вернулся в Славянку, работал в колхозе, совхозе имени Рассохина механиком, главным инженером, председателем колхоза, председателем профсоюзного комитета. За трудовые успехи награжден орденом Ле- нина и многими медалями. В 1979 году ушел на за- служенный отдых.

docplayer.ru/79488080-V-pervoy-c … _full_text

**************************************************************************************************************************************************************************************

номер записи: 1514270636
Парусимов Иван Елизарович
г.р.: __.__.1919
место рождения: Омская обл., Нововаршавский р-н, с. Славянка
звание:
призван: , ,
награда: Орден Отечественной войны II степени
дата награждения: 06.04.1985
фонд, опись, дело: Юбилейная картотека награждений--шкаф 45, ящик 21
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … 834628fe73

**************************************************************************************************************************************************************************************

номер записи: 1530292149
Парусимов Иосиф Павлович
г.р.:
место рождения:
звание: красноармеец
призван: ,
награда: Медаль «За оборону Сталинграда»
дата награждения:
фонд, опись, дело: 345-5504-82
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … 7cba4b07ff

номер записи: 1532137654
Парусимов Иосиф Павлович
г.р.:
место рождения:
звание: красноармеец
призван: ,
награда: Медаль «За оборону Сталинграда»
дата награждения:
фонд, опись, дело: 345-5504-57
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … 955807b175

номер записи: 41585962
Парусимов Иосиф Павлович
г.р.: __.__.1907
место рождения:
звание: старшина
призван: __.11.1942, Есильский РВК, Казахская ССР, Акмолинская обл., Есильский р-н,
награда: Орден Красной Звезды
дата награждения:
фонд, опись, дело: 33-690306-2490
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … 70de3bf196
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … a73c888e4e
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … 4f2e42bf64

**************************************************************************************************************************************************************************************

номер записи: 1514270638
Парусимов Кузьма Алексеевич
г.р.: __.__.1911
место рождения: Воронежская обл., Бобровский р-н, с. Кудрявка
звание:
призван: , ,
награда: Орден Отечественной войны II степени
дата награждения: 06.04.1985
фонд, опись, дело: Юбилейная картотека награждений--шкаф 45, ящик 21
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … f9c52a8bcf

**************************************************************************************************************************************************************************************

номер записи: 34260864
Парусимов Леонид Иванович
г.р.: __.__.1914
место рождения:
звание: красноармеец
призван: __.__.1941, Бутурлиновский РВК, Воронежская обл., Бутурлиновский р-н,
награда: Медаль «За боевые заслуги»
дата награждения:
фонд, опись, дело: 33-690155-1759
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … f8260705dd

**************************************************************************************************************************************************************************************

номер записи: 38463446
Парусимов Никита Иванович
г.р.: __.__.1901
место рождения:
звание: рядовой
призван: , Бутурлиновский РВК, Воронежская обл., Бутурлиновский р-н,
награда: Медаль «За отвагу»
дата награждения:
фонд, опись, дело: 33-690155-6589
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … bf89d4a9c6

номер записи: 44116245
Парусимов Никита Иванович
г.р.: __.__.1901
место рождения:
звание: красноармеец
призван: 01.09.1941, Бутурлиновский РВК, Воронежская обл., Бутурлиновский р-н,
награда: Орден Красной Звезды
дата награждения:
фонд, опись, дело: 33-690306-3316
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … 3feb03fe78
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … a436ce8835
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … f6c19fe9fe

номер записи: 1514270640
Парусимов Никита Иванович
г.р.: __.__.1901
место рождения: Воронежская обл., Таловский р-н, п. Высокий
звание:
призван: , ,
награда: Орден Отечественной войны II степени
дата награждения: 06.04.1985
фонд, опись, дело: Юбилейная картотека награждений--шкаф 45, ящик 21
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … 42086c7903

**************************************************************************************************************************************************************************************

номер записи: 1534593458
Парусинов Николай Иванович
г.р.:
место рождения:
звание: мл. техник-лейтенант
призван: ,
награда: Медаль «За оборону Ленинграда»
дата награждения:
фонд, опись, дело: 204-103-94_Т1
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … b1b9720465

номер записи: 36971377
Парусинов Николай Иванович
г.р.: __.__.1920
место рождения:
звание: мл. техник-лейтенант
призван: __.__.1939, Москаленский РВК, Омская обл., Москаленский р-н,
награда: Орден Красной Звезды
дата награждения:
фонд, опись, дело: 33-687572-993
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … 90cbb41b7b
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … a428268334
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … 710465d5cd

**************************************************************************************************************************************************************************************

номер записи: 1514270642
Парусимов Николай Иванович
г.р.: __.__.1909
место рождения: Казахская ССР, Актюбинская обл., Родниковский р-н, п. Георгиевка
звание:
призван: , ,
награда: Орден Отечественной войны II степени
дата награждения: 23.12.1985
фонд, опись, дело: Юбилейная картотека награждений--шкаф 45, ящик 21
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … 3e980e5b39

**************************************************************************************************************************************************************************************

номер записи: 31969839
Парусинов Николай Филиппович
г.р.: __.__.1917
место рождения:
звание: красноармеец
призван: 09.09.1939, Конотопский РВК, Украинская ССР, Сумская обл., Конотопский р-н,
награда: Медаль «За боевые заслуги»
дата награждения:
фонд, опись, дело: 33-690155-1465
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … aff70f96c8
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … e7b4638828
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … 65aabf5fff

номер записи: 37368627
Парусинов Николай Филиппович
г.р.: __.__.1917
место рождения:
звание: красноармеец
призван: 09.09.1939, Конотопский РВК, Украинская ССР, Сумская обл., Конотопский р-н,
награда: Медаль «За отвагу»
дата награждения:
фонд, опись, дело: 33-687572-2659
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … 37f9986c5a
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … 90f1ff54fb
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … 2a71aa43b0

**************************************************************************************************************************************************************************************

номер записи: 20380229
Парусимов Павел Иванович
г.р.: __.__.1910
место рождения:
звание: ефрейтор
призван: __.__.1941, Актюбинский ГВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., г. Актюбинск,
награда: Медаль «За отвагу»
дата награждения:
фонд, опись, дело: 33-686044-59
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … cf584aa293

номер записи: 1514270644
Парусимов Павел Иванович
г.р.: __.__.1910
место рождения: Казахская ССР, Актюбинская обл., Актюбинский р-н, п. Георгиевка
звание:
призван: , ,
награда: Орден Отечественной войны II степени
дата награждения: 06.04.1985
фонд, опись, дело: Юбилейная картотека награждений--шкаф 45, ящик 21
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … 67bf74a0ab

**************************************************************************************************************************************************************************************

номер записи: 31726483
Парусимов Петр Иванович
г.р.: __.__.1907
место рождения:
звание: гв. мл. сержант
призван: __.__.1941, Родниковский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Родниковский р-н,
награда: Медаль «За боевые заслуги»
дата награждения:
фонд, опись, дело: 33-690155-1457
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … e21012dcb5

**************************************************************************************************************************************************************************************

номер записи: 1514270646
Парусимов Семен Елизарович
г.р.: __.__.1919
место рождения: Казахская ССР, Актюбинская обл., Актюбинский р-н, п. Георгиевка
звание:
призван: , ,
награда: Орден Отечественной войны II степени
дата награждения: 06.04.1985
фонд, опись, дело: Юбилейная картотека награждений--шкаф 45, ящик 21
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … 5b47526bef

**************************************************************************************************************************************************************************************

номер записи: 1514270648
Парусинов Сергей Алексеевич
г.р.: __.__.1913
место рождения: Московская обл., г. Москва
звание:
призван: , ,
награда: Орден Отечественной войны II степени
дата награждения: 21.02.1987
фонд, опись, дело: Юбилейная картотека награждений--шкаф 45, ящик 21
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … 452bc2c965

**************************************************************************************************************************************************************************************

номер записи: 43540807
Парусимов Федор Яковлевич
г.р.: __.__.1893
место рождения:
звание: красноармеец
призван: 12.09.1943, Ново-Кубанский РВК, Краснодарский край, Ново-Кубанский р-н,
награда: Медаль «За отвагу»
дата награждения:
фонд, опись, дело: 33-690306-3263
Адрес изображения: podvignaroda.ru/filter/filterima … 1a2768f107

**************************************************************************************************************************************************************************************

47. Парусимов Василий Елизарович (1908 – 1946), с. Славянка. Лейтенант, техник авиационный Призван в 1941г, войну закончил в звании лейтенанта. Участвовал в боях в р-не г. Смоленска, Москвы. Затем был отправлен на авиационный завод, готовил к отправке на фронт военную технику. Умер в 1946 г, похоронен в Славянке.

docplayer.ru/79488080-V-pervoy-c … _full_text

**************************************************************************************************************************************************************************************

www.kdpu-nt.gov.ua/content/za-ci … -zobrazhen

Державні премії 1986 

ПОСТАНОВА Центрального Комітету компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 5 грудня 1986 р. № 417

За цикл робіт "Аналогова та цифрова обробка астрономічних зображень"


ПАРУСИМОВУ Віктору Григоровичу, керівникові групи Головної астрономічної обсерваторії Академії наук УРСР


http://www.kdpu-nt.gov.ua/sites/default/files/card/6862_11.jpg

Vlad S. пишет:

Parus, гарний у Вас рік!
А по сповідкам Решетилівськоі сотні прізвищ немає? чи Ви не все знімали?

Дякую,  більшість знахідок для мене неочікувано,  точніше були з втраченими надіями. 
Решетиловка якось випала з сповідок 1771 року зі справи в ЦДІАК, яке мормони чомусь не оціфрували,  чи не сфоткали.  Прізвищ багато,  це ж сповідні по 6-7 церквам...

nfs79 пишет:

Сейчас вот такое окошко на сайте...
Может,что-то еще добавят?!)))


На сайте героев Первой Мировой Войны доступны карточки красноармейцев и сотрудников ВЧК с 1918 по 1921 годы.

В настоящее время для поиска доступна информация из документов о потерях русской армии, включая 6 666 243 записи из Картотеки Бюро по учету потерь на фронтах войны 1914–1918 гг., 5 606 545 записей, полученных из дел с именными списками потерь солдат и офицеров Первой мировой войны. Информационный ресурс содержит 845 168 записей о награждениях. Наполнение сайта документами и информационными материалами продолжается.

Новость Года!!!
Если бы сам не увидел, никогда бы не поверил!
Дела Хмельницкого архива на сайте Familysearch!!!

Фонд 29 Опись 1
Фонд 67 Опись 1
Фонд 115 Опись 1
Фонд 115 Опись 2
Фонд 132 Опись 1
Фонд 132 Опись 2
Фонд 233 Опись 1
Фонд 241 Опись 1
Фонд 244 Опись 1
Фонд 315 Опись 1
Фонд 831 Опись 1

https://www.familysearch.org/search/cat … %20Library
https://www.familysearch.org/search/cat … %20Library
https://www.familysearch.org/search/cat … %20Library
https://www.familysearch.org/search/cat … %20Library

Особенно интересен Фонд 244 - Перепись 1897 года
и Фонд 315 - Подольская духовная консистория.

Не все дела ещё в доступе, но думаю скоро откроют все.

Справочная клировая книга по Полтавской епархии на 1912 год.


Полтава, 1912. XCII, 303 с.


pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/libr … rial/8877/

До уваги користувачів!

Читальний зал Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

НЕ ПРАЦЮВАТИМЕ:

22-25 грудня 2018 року,
28 грудня 2018 року-1 січня 2019 року.

cdiak.archives.gov.ua/?fbclid=Iw … eYQG1qQIV0

DVK_Dmitriy пишет:

Украина, Киевские исповедные ведомости 1799-1911


28 Сентября 2018 г.


310 347 - количество проиндексированных записей.


40 448 снимков


https://www.familysearch.org/search/collection/2290980

4 Декабря 2018 г.


379 071 - количество проиндексированных записей.


40 448 снимков


https://www.familysearch.org/search/collection/2290980
Добавлено 68 724 - проиндексированных записей.


ПРИЙМАННЯ ДОКУМЕНТІВ ГОЛОВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

З метою забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду України 26 листопада 2018 року до Державного архіву Київської області було передано документи Відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіальне управління юстиції у Київській області (фонд № Р-5634).

Документи були передані за описом № 1 (продовження) справ постійного зберігання за (1935, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941) 1942 роки у кількості 70 справ. Документи опису сформовано з перших примірників актових записів цивільного стану (про народження, смерть, шлюб, розірвання шлюбу) складених органами державної реєстрації актів цивільного стану Київської області.

dako.gov.ua/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D … %80%D0%B8/

Печальная новость...

З почуттям глибокої скорботи у серці колектив Державного архіву Київської області сповіщає, що 15 листопада 2018 року  передчасно пішла з життя

Бєлая Ольга Миколаївна

Світла пам’ять про Ольгу Миколаївну завжди буде жити у серцях, рідних, друзів, товаришів та колег архіву.

Прощання з покійною відбудеться 17 листопада 2018 року 0 10.30 год. у Малій залі Байкового кладовища, м. Київ.

dako.gov.ua/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D … %BC%D0%BE/

Мой прадед- Парусимов Петр Федорович родился в селе Кучеряевка Воронежской губернии Бобровского уезда в 1884 году, прошел первую мировую войну, был призван из хутора Бударка 2 Донского округа - гренадером в 11  гренадерский Фанагорийский полк,  17.09.1915 был ранен под деревней Тугановичи ( ныне с. Карачево Барановичский район Брестской области Белоруссии), 19.09.1916 был кантужен при взятии высоты 114.8 у деревни Затурцы. Под убийственым артиллерийским, пулемётным и ружейным огнем, полк дойдя до проволочных заграждений противника, расстащив руками рогатки, бросился в атаку и прорвав три линии окопов противника овладел высотой 114.8 и закрепился на ней. В этом бою полк потерял 9 офицеров убитыми , а всего ранеными и убитыми около 850 человек. 07.07.1917 Парусимов Петр Федорович - гусар 1 эскадрона 11-ого гусарского Изюмского полка  11-й кавалерийской дивизии был ранен под деревней Конюхи ( ныне Тернопольской обл) и 12.07.1917 направлен на лечение в госпиталь.


http://cdn.gwar.mil.ru/imagesfww/SpiskiPoter/16196/1/45/00000026.jpg
http://cdn.gwar.mil.ru/imagesfww/SpiskiPoter/16196/1/45/00000210.jpg
http://cdn.gwar.mil.ru/imagesfww/SpiskiPoter/16196/1/1011/00000169.jpg

http://cdn.gwar.mil.ru/imagesfww/KartotekaPoter/00002801_P/00001505.jpg

1915
Должность/Звание
гренадер
Воинская часть
11-й гренадерский Фанагорийский полк
Место рождения
Донского Войска обл., Донской второй округ, х. 23-й уч., Бударка
Причина выбытия
ранен/контужен
Место выбытия
перевязочный отряд 3 гренадерской дивизии
Дата события
17.09.1915
Место события
д. Тугановичи-Карчева
Тип документа
Именной список потерь
Архив
Российский Государственный Военно-исторический архив
Фонд
Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведений о выбывших за смертью или за ранами, а также пропавших без вести воинских чинах, действующих против неприятельских армий (1914 - 1918)
Опись
Именные списки потерь солдат и офицеров 1 мировой войны 1914-1918 гг. (по полкам и бригадам)
Дело
Именные списки 11 гренадерского Фанагорийского полка о потерях солдат на фронтах

1916
Должность/Звание
гренадер
Воинская часть
11-й гренадерский Фанагорийский полк
Место рождения. Губерния
Донского Войска обл.
Место рождения. Уезд
Донской второй округ
Причина выбытия
ранен/контужен
Место выбытия
перевязочный отряд 3 гренадерской дивизии
Дата события
19.09.1916
Место события
за выс. 114.8 у г.дв. Затурцы
Тип документа
Именной список потерь
Архив
Российский Государственный Военно-исторический архив
Фонд
Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведений о выбывших за смертью или за ранами, а также пропавших без вести воинских чинах, действующих против неприятельских армий (1914 1918)
Опись
Именные списки потерь солдат и офицеров 1 мировой войны 1914-1918 гг. (по полкам и бригадам)
Дело
Именные списки 11 гренадерского Фанагорийского полка о потерях солдат на фронтах

1917
Должность/Звание
гусар
Воинская часть
11-я кавалерийская дивизия
Причина выбытия
пропал без вести
Место выбытия
д. Конюхи
Дата события
07.07.1917
Тип документа
Именной список потерь
Архив
Российский Государственный Военно-исторический архив
Фонд
Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведений о выбывших за смертью или за ранами, а также пропавших без вести воинских чинах, действующих против неприятельских армий (1914 1918)
Опись
Именные списки потерь солдат и офицеров 1 мировой войны 1914-1918 гг. (по полкам и бригадам)
Дело
Именные списки потерь солдат стрелковых кавалерийских частей и ополченских конных сотен

Болен. Данные из лазарета
Должность/Звание
рядовой
Воинская часть
11-й гусарский Изюмский полк
Причина выбытия
болен
Дата события
12.07.1917
Тип документа
Уведомление о приеме раненого
Архив
Российский Государственный Военно-исторический архив
Фонд
Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат)
Ящик
2801-П
gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital23662497/

ДО ВІДОМА КОРИСТУВАЧІВ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ!

Повідомляємо Вам про стан роботи з документами фонду № 280 Київська казенна палата.
Відповідно до наказу державного архіву від 19.09.2018 № 70 «Про  закриття читального залу Державного архіву Київської області», в державному архіві були розпочаті роботи з перевіряння наявності справ фонду № 280 – Київська казенна палата, описів №№ 2, 174, 174 дод., 47, 55, 207 – де містяться ревізькі казки, загальною кількістю 4485 од.зб.
Інформуємо, що на 07.11.2018, працівниками відділу забезпечення збереженості документів державного архіву перевірено усі справи за описом № 2, у результаті чого встановлено наступне:
– за описом справ обліковано – 1632 од.зб.;
– загалом в наявності за даним описом є 1625 од.зб.;
– не виявлено 18 од.зб., які взято на облік до розшуку;
– виявлено не облікованих 11 од.зб., які взято на державний облік.
У ході проведення перевірки наявності виконувались роботи щодо покращення санітарно-гігієнічно7го режиму збереження архівних справ – знепилено 560 картонажів з вийманням справ.
Також зазначаємо, що в державному архіві тривають роботи з перевіряння наявності документів за описом № 174, де за обліковими даними нараховується 2430 од.зб., у зв’язку з чим, відповідно до Правил роботи архівних установ України, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.04.2013  № 656/5, доступ до зазначених документів користувачам для роботи в читальному залі буде обмежено.

dako.gov.ua/%D0%B4%D0%BE-%D0%B2% … VuLsegxr-o

Портал "Памяти героев Великой войны. 1914-1918". Новости

Олег Чистяков: "Сообщаю, что портал "Памяти героев Великой войны" обновлен.

В настоящее время для поиска доступна информация из документов о потерях русской армии, включая 5 566 878 записей из Картотеки Бюро по учету потерь на фронтах войны 1914–1918 гг., 4 641 642 записи, полученных из дел с именными списками потерь солдат и офицеров Первой мировой войны. Информационный ресурс содержит 286 441 запись о награждениях.

Наполнение сайта документами и информационными материалами продолжается.

Вместе с новой доступна и предыдущая версия портала" (https://m.facebook.com/story.php?story_ … 1298949233)

Ссылка на новую версию сайта: gwar.mil.ru/

На сайт реально добавили много новых документов!
Рекомендую проверить данные по своим поисковым фамилиям.