Відповідно до п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» (зі змінами), п. 1.6. Протоколу позачергового засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 04.06.2020 № 18 у Державному архіві Київської області з 10 червня 2020 року для користувачів відновлена робота читального залу по вул. Юрія Іллєнка, 38 та каталогу по вул. Юрія Іллєнка, 40. Реєстрація користувачів читального залу, приймання замовлень на видавання справ та копіювання документів здійснюється безконтактно, за допомогою електронної пошти (chitzal@dako.gov.ua)

https://dako.gov.ua/%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%b3%d0%b0/

Оцифрування українських архівів: поновлення співробітництва з американськими партнерами.

2 червня 2020 року Голова Укрдержархіву Анатолій Хромов підписав Меморандум про співробітництво між Державною архівною службою України та корпорацією Family Search International (США), метою якого є оцифрування документів Національного архівного фонду України генеалогічного характеру та створення фонду користування на такі документи.

В умовах карантинних заходів, пов’язаних з поширенням COVID–19 у світі, підписання Меморандуму відбулося в два етапи, спочатку він був підписаний американською стороною та переданий для підписання до Державної архівної служби України офіційним представником Family Search в Україні Олександром Січкаренком.

Реалізація Меморандуму відбуватиметься шляхом укладення договорів про співробітництво Family Search з конкретними державними архівами України.

Family Search – є правонаступником Генеалогічного товариства Юта, США. Сьогодні корпорація співпрацює з 33 країнами Європейського Союзу, серед них Австрія, Бельгія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Швейцарія, а також найближчі сусіди та партнери України, у тому числі в архівній сфері – Угорщина, Польща, Словаччина, Словенія, Чехія.

Основною метою співробітництва корпорації з архівними службами світу є реалізація спільних інформаційно-гуманітарних проєктів, провідним серед яких є створення цифрового фонду користування на документи генеалогічного характеру, що зберігаються в архівних установах та розширення доступу для користувачів до інформації оцифрованих архівних документів у режимі онлайн.

Цифровий банк генеалогічних даних, створений Family Search сприяє забезпеченню збереження оригінальних архівних документів, що містять зазначену інформацію. В каталозі корпорації вже є понад 20 500 000 цифрових зображень з українських архівів, які були створені протягом 1994-2011 років. Поновлення співпраці з американськими партнерами дозволить українським державним архівам в найближчі роки оцифрувати основні документальні комплекси необхідні для дослідження родоводу.

https://archives.gov.ua/ua/%d0%be%d1%86 … %be%d0%bd/

Давно не писал сюда новостей о выходе новых версий программы. А их аж 3 штуки уже.

►  Версия 2020.06.01 (GedcomReport)

• Значительное ускорение открытия больших GED-файлов за счет оптимизации кода.
• Попытка максимально, где это возможно, параметризировать нестандартные даты в GEDCOM
• В отчете " Поиск дубликатов" добавлена возможность выполнить поиск возможных дубликатов только у текущей персоны
• Изменения в отчете "Детектор проблем": 
   - добавлены даты жизни у персон (для улучшения их идентификации)
   - добавлен поиск женщин, у которых девичья фамилия не отличается от фамилии после замужества
   - добавлен поиск женщин, у которых не указана фамилия после замужества
• Изменения в Инструментах в части транслитерации:
  - Возможность раздельно выполнить транслитерацию Имен и Мест при работе с GED-файлом
  - Исправление нескольких ошибок при транслитерации в "пустой" символ (проблема мягкого знака)
• Другие незначительные изменения и исправления.
• Доработка Справки в части описания новых функций в Детекторе проблем


►  Версия 2020.05.23 (GedcomReport)

• Исправление ошибки с датами при работе с файлом формата at4 ("Древа жизни" 4-й версии), если дата в нем представлена в формате "Год-месяц-день"
• Исправление в отчете " Статистика" (не правильно работал фильтр по Фамилии)


►  Версия 2020.04.16 (GedcomReport)

• Изменения в диаграммах "Схема предков" и "Схема потомков ". Гиперссылки на персонах в случаях редукции (при наличии родственных браков). Подробнее в описании.
• Исправление в отчете "Поиск дубликатов" (при сравнении персон с именами на кириллице и латинице)
• Исправление некоторых известных ранее ошибок
• Небольшой редизайн.
• Доработка Справки.

Під час онлайн наради, яку організував та провів 26 травня 2020 року Державний архів Київської області з керівниками архівних установ області, було обговорено перспективи створення нового інформаційного ресурсу «Архівні фонди Київщини».

Враховуючи постійне підвищення інтересу науковців, дослідників, громадськості до ретроспективної інформації, що міститься в архівних документах, які зберігаються не лише в Державному архів Київської області, а й в архівних відділах райдержадміністрацій, міських радах, трудових архівах, архівісти Київщини обговорили організаційні та практичні питання створення нового інформаційного ресурсу.

На першому етапі планується узагальнити інформацію про наявність, склад, хронологічні межі архівних фондів, що зберігаються в 64 архівних установах області –в архівних відділах  25 райдержадміністрацій, 12 міських рад та 27 трудових архівах.

На другому етапі передбачається забезпечити можливість дистанційного доступу дослідників до актуальної інформації про склад і зміст документів архівів шляхом оприлюднення електронного (або сканованого) варіанту описів справ за допомогою бази даних «Оцифровані описи справ».

За результатами реалізації третього етапу підготовки ресурсу дослідникам буде надана можливість ознайомитися з цифровими копіями архівних документів.

Інформаційний ресурс планується розмістити на офіційному веб-сайті Державного архіву Київської області в розділі «Архівні установи Київщини». Термін реалізації першого етапу – не пізніше вересня 2020 року.

Директор державного архіву Київської області Соф`я Каменєва під час свого виступу підкреслила, що створення такого ресурсу надасть можливість зосередити та оприлюднити всю інформацію про наявність та склад ретроспективної інформації в архівних установах області на веб-сайті обласного архіву, підвищити ефективність роботи архівних установ у сфері надання послуг, що базується на принципах ефективності, прозорості, відкритості, та стимулювати розвиток інформаційного суспільства в Київській області.

В онлайн нараді взяли участь представники 49 архівних установ Київщини.

dako.gov.ua/%d1%81%d1%82%d0%b2%d … %b5%d1%81/

До відома користувачів архівними документами. На допомогу у вивченні генеалогії на сайті держархіву області у розділі «Довідковий апарат» розміщені окремі розділи бази даних «Ревізькі сказки», яка створювалась за 355 одиницями зберігання, опису 14, фонду 118 «Волинська казенна палата» за 1795-1888 роки.

П’ять розділів бази даних: «Євреї», «Іноземці, колоністи», «Солдати, кантоністи, рекрути», «Церковнослужителі, духовенство» та «Шляхта» містить 3288 заголовків.

Розділи містять такі пошукові дані, як номер справи (ф.118, оп. 14), рік перепису населення, назви населеного пункту (в алфавітному порядку),  повіту.

Розміщені відомості допоможуть користувачам  у вивченні родоводів.

Повністю база даних «Ревізькі сказки» за повітами Волинської губернії буде розміщена на сайті найближчим часом.

archive.zt.gov.ua/2020/05/22/%d0 … X0C1Gn7Feo

Державний архів Київської в умовах запровадження карантинних заходів через пандемію короновірусу інтенсифікував роботу щодо створення цифрового фонду користування, щоб надати доступ до архівних документів у віддаленому режимі.  Архів на своєму офіційному веб-сайті опублікував цифрові копії більше 800 архівних справ з історії м.Біла Церква періоду нацистської окупації, які зберігаються в фонді № р- 2225 «Управління бургомістра м.Біла Церква». Це – одна із найбільших та найцікавіших добірок архівних документів органів місцевого самоврядування періоду нацистської окупації на Київщині, що зберігається в обласному архіві.

     Однім із головних завдань Управління бургомістра м.Біла Церква, яке функціонувало з 16 липня 1941 року по 04 січня 1944 року, було забезпечення життєдіяльності міста та  його найближчих сіл, а також реалізація політики рабського використання труда місцевого населення та грабування захоплених територій.

    Документи фонду ілюструють терористичну та каральну політику окупаційної влади в м.Біла Церква  – введення комендантської години, обмеження пересування громадян, створення місць примусового утримання населення та військовополонених. Так, в м.Біла Церква було створено 6 таких таборів, в яких утримувалося  534 військовополонених, а в окрузі – 35таборів, де знаходилося 4 712 осіб. Найбільша кількість військовополонених була в с. Озерне – 316 осіб, в с. Трушки – 306, в с. Матюши -237, в с. Олександрія – 232, в с.Фурси – 231.

      В представлених документах міститься інформація, що свідчить про грабіжницьку фінансову, податкову політику та колоніальну експлуатацію економіки. Так, в травні – червні 1942 року у місті та найближчих сілах було експропрііровано 19 668 кг кольорового металу, в т.ч латуні – 15 484 кг, меді – 2 728 кг, алюмінія – 1 326 кг, цинка – 130 кг.  Була створена жорстока система штрафів та податків для місцевого населення: «за ухилення від чищення дворів від бруду – 200 крб., за  ухилення від трудової участі щодо упорядкування міста – 200 крб. або примусові роботи до 14 днів».

      Величезний інтерес представляють документи місцевого відділу РАЦС, якій здійснив реєстрацію всіх мешканців міста для відправки на примусові роботи до Німеччини. Документи фонду містять значний фактичний, статистичний матеріал про населення із зазначенням кількості новонароджених, померлих по місяцях  і за населеними пунктами.  Так,  в Білоцерківському окрузі за І півріччя 1942 р. народилося 534 особи, померло – 1 717; всього проживало – 40 640 мешканців. 

      Для дослідників власного родоводу будуть цікавими документи з перепису населення окупованого міста та округу – списки працівників підприємств і установ на отримання продовольчих карток, списки осіб, які добровільно виїхали на роботу до Німеччини з м. Біла Церква і сіл округу, списки родин остарбайтерів на отримання продовольчої допомоги, списки військовополонених, списки молоді 1924-1926 р.н.

    Для дослідників історії м.Біла Церква в архівних документах презентовано значний фактичний матеріал про стан медицини на окупованої території – в місті функціонувала одна хірургічна лікарня на 100 місць, одна терапевтична та інфекційна лікарня  на 100 місць, один госпіталь для військовополонених на 300 місць, 2 медичні та 13 фельдшерські амбулаторій.

       З цифровими копіями документів можна ознайомитися на сайті Державного архіву Київської області  в рубриці Е-АРХІВ за посиланням:

opisi.dako.gov.ua/web/index.php? … p;cfk=true

З метою надання віддаленого доступу до інформації архівних документів, що зберігаються у ЦДІАК України, рубрику “E-Archive/Документи он-лайн” доповнено цифровими копіями 146 справ з ф. 57, Генеральний опис Лівобережної України 1765–1769 років; ф. 147, Каташинський (Семигорський) Миколаївський чоловічий монастир; ф. 148, Гамаліївський Пустинно-Харлампіївський жіночий (з 1733 р. – чоловічий) монастир; ф. 150, Домницький (Думницький) Різдва Богородиці чоловічий монастир; ф. 151, Любецький Антоніївський чоловічий монастир; ф. 152, Макошинський Покровський жіночий монастир; ф. 153, Омбиський Введенський чоловічий монастир; ф. 154, Батуринський Крупицький Миколаївський чоловічий монастир; ф. 157, Чернігівський Єлецький Успенський чоловічий монастир; ф. 159, Густинський Свято-Троїцький чоловічий монастир; ф. 380, Сумська полкова канцелярія; ф. 1721, Охтирська полкова канцелярія; ф. 1722, Ізюмська полкова канцелярія; ф. 1725, Харківська полкова канцелярія.

До уваги користувачів представлено цифрові копії універсалів українських гетьманів на дарування чи підтвердження права власності на земельні володіння монастирів, а також вперше презентовано справи, в яких містяться дані перепису мешканців Слобідських полків, проведеного в 1732 році гвардії-майором Михайлом Хрущовим – т. зв. Хрущовський перепис (на сьогодні з п’яти полків Слобідської України збереглися документи лише чотирьох полків: Харківського, Сумського, Ізюмського та Охтирського).

Перейти до рубрики можна за посиланням -
https://cdiak.archives.gov.ua/full_files/

На вебсайті Державного архіву Харківської області у рубриці "Електронний архів" починається розміщення ревізьких казок (документи, що відображають проведення ревізій податного населення Російської імперії у XVIII — 1-й половині XIX ст., що проводилися з метою подушного податкового обкладання населення). На цей час розміщено:
1. Ревизские сказки на подданных черкас Ахтырского, Лебединского и Недригайловского округов. 1782 г. (ф. 31, оп. 141, спр. 1);
2. Ревизские сказки на вольноотпущенных крестьян, причисленных к мещанам г. Харькова. 1858 г. (ф. 31, оп. 141, спр. 543).
Всі файли доступні для завантаження у форматі .djvu

archives.kh.gov.ua/?page_id=1927 … P58nxo-Dbk

Державний архів Тернопільської області розмістив на офіційному веб-сайті електронні версії 34 описів 22 фондів періоду до вересня 1939 року. Зокрема, це найбільш затребувані фонди польських адміністративних (воєводського управління, магістрату, земельного управління,комісаріату поліції), освітніх ( гімназії, семінарії), релігійних (Волинської духовної консисторії та Успенської Почаївської лаври) установ; описи метричних книг, виборчих комісій та Теребовлянської філії товариства «Просвіти).

https://te.archives.gov.ua/index.php/he … Dde30q6eDw

ПОДВИГ ПАРТИЗАН
База данных об участниках партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, представленных к награждению государственными наградами
(по документам Центрального штаба партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования)

rgaspi.info/k-75-letiyu-pobedy/nagrady-partizan/

Травень 1920 р. Велико-Михайлівська волость.
Армія Махна після нищівної поразки від Будьонівської дивізії залишила Гуляйпільський повіт і вирушила на північ. Цим не забарилися скористатися більшовики. У Велико-Михайлівську волость прибув загін НКВС і провів масову мобілізацію. З тої мобілізації промайнуло 100 років. Понад 500 мешканців волості були відправлені ешелоном у Петроградський військовий округ, де вони потрапили до складу 187-ї окремої стрілецької бригади. Багатьом дібрівчанам судилося через рік стати учасниками антибільшовицького заколоту, який увійшов в історію під назвою Кронштадтського повстання 1921 р. Цим подіям присвячений запланований до виходу збірник. У виданні представлені неопубліковані дотепер  документи (накази, доповідні), які розкривають роль 187 бригади в згаданих подіях, списки особового складу, списки втрат під час штурму, слідчі протоколи; простежено долі наших земляків після повстання. Залучені документи архівів Росії, України, архівних управлінь СБ України, архіву ФСБ РФ.
Величезна подяка всім, хто протягом багатьох років підтримував і надавав допомогу в даному дослідженні. Сподіваємося, що збірка стане в нагоді тим, хто цікавиться історією Покровщини.http://images.vfl.ru/ii/1588239937/48c95119/30370403.png

А


Абеленус Максим Никифоровичрік народження: 1882с. Покровське, Апостолівський район українець куркуль, розкуркулений Тузик Улита, 1884 року, дружина; Тузик Пантелеймон, 1909 року, син; Тузик Иван, 1911 року, син; Тузик Григорий, 1918 року, син; Тузик Мария, 19 років, невістка; Тузик Мария, 13 років, донька; Тузик Варвара, 1915 року, донька Висланий із сім'єю Р. 6483, оп. 1, спр. 22, арк.127, 127 зв.

Авдеенко Яков Семеновичрік народження: 1911 с. Олександропіль, Солонянський район українець куркуль,розкуркулений Сысоева Мария, 38 років, дружина;  Сысоева Анна, 15 років, донька;  Сысоева Екатерина, 12 років, донька; Сысоев Александр, 5 років, синВисланий із сім'єюР-6483, оп.1, спр. 6, арк.84, 84 зв.

Авдеенко Кузьма Аввакумовичрік народження: 1888с. Мар'янівка, П'ятихатський районукраїнецькуркуль, розкуркуленийАбеленус Наталья, 1891 року, дружина; Абеленус Никифор, 1839 року, батько; Абеленус Михаил, 1912 року, син; Абеленус Надежда, 1914 року, донька Висланий із сім'єю   Р.6483, оп.1, спр. 59, арк.86

Авдеенко Кузьма Аввакумовичрік народження: 1888с. Мар'янівка, П'ятихатський районукраїнецькуркуль, розкуркуленийАвдеенко Ульяна, 1872 року. мати; Авдеенко Федор. 1914 року, братВисланий з сім'єюР-6483, оп.1, спр.23, арк. 1, 1 зв.АвраменкоКатрярік народження: 47 років    біднячка    Добро-Надеждівська сільрада Олександрійського району Авдеенко Домна, 39 років, дружина; Авдеенко Александр, 16 років, син; Авдеенко Павел, 10 років, син; Авдеенко Леонтий, 8 років, син; Авдеенко Ксения, 17 років, син; Авдеенко Ефросиния, 13 років, донькаВисланий із сім'єюР.6483, оп. 1, спр. 54, арк.128

...
Ашнавский Виктор Васильевич рік народження: 1888с. Данилівка, Покровський район українець куркуль, розкуркулений х. Зелений Луг, Покровський район Ахримий Домна, 38 років, дружина Висланий із сім'єю   Р.6483, оп. 1, спр 53, арк.61

Ашнавский Виктор Васильевич рік народження: 1888с. Данилівка, Покровський район українець куркуль, розкуркуленийх. Зелений Луг, Покровський район Ахримий Домна, 38 років, дружина Висланий із сім'єю Р.6483, оп. 1, спр 53, арк.61

До уваги користувачів!

Список фондів ЦДІАК України, розміщений у рубриках “Довідковий апарат” та "E-Directory", доповнено 959 анотаціями на описи фонду 127, Київська духовна консисторія.

Переглянути анотації можна за посиланням -
https://cdiak.archives.gov.ua/spysok_fondiv/0127/

Долучившись до проекту «Архів - on line», який створений забезпечити вільний доступ до цифрових копій архівних документів, Державний архів Хмельницької області до уваги дослідників розпочинає їх часткове оприлюднення на своєму сайті, із актуального нині періоду Української революції 1917-1921 рр. за посиланням :
https://dahmo.gov.ua/viev.php?cat=85

Ревизские сказки помещичьих крестьян Лохвицкого уезда за 1835 год.
(Краеведческий музей, Лохвица)
https://www.familysearch.org/search/cat … %20Library

До відома користувачів!
На сайті держархіву в рубриці "Оцифровані документи" (Описи до архівних фондів радянського періоду) розміщено описи справ (№ 1, № 1 дод., № 2, № 3, № 5 і № 5 дод.) фонду Р-6508 "Колекція актів реєстрації цивільного стану відділів державної реєстрації актів цивільного стану Дніпропетровської області".
https://dp.archives.gov.ua/index.php/di … -documents

До уваги користувачів!

З метою надання віддаленого доступу до інформації архівних документів, що зберігаються у ЦДІАК України, архів започатковує нову рубрику “E-Archive/Документи он-лайн”, де наразі розміщено цифрові копії 505 справ з ф. 21, Кременецький гродський суд; ф. 39, Магістрат м. Кам’янець Подільського воєводства; ф. 57, Генеральний опис Лівобережної України 1765–1769 років; ф. 129, Києво-Софійський кафедральний чоловічий монастир; ф. 133, Чернігівський Борисоглібський чоловічий монастир; ф. 293, Київський цензурний комітет; ф. 361, Канцелярія військового генерал-губернатора областей Австро-Угорщини, зайнятих за правом війни; ф. 739, Колекція стародруків; ф. 1235, Грушевські.

У подальшому рубрика буде поповнюватися цифровими копіями справ з фондів архіву.

Одночасно архівом запроваджено окремі рубрики “E-Directory” та “E-Service” для зручності користування он-лайн довідниками (Списком фондів, Зведеними каталогами метричних книг, клірових відомостей та сповідних розписів, описами, покажчиками) та он-лайн сервісами (зразками заяв та замовлень для направлення е-поштою).

Звертаємо увагу, що архів не несе відповідальності за достовірність та справжність будь-яких копій документів з наших фондів, розміщених на будь-яких інших Інтернет-ресурсах, окрім офіційного вебсайту ЦДІАК України та міжвідомчого проекту “Е-архів Михайла Грушевського”.

https://cdiak.archives.gov.ua/?fbclid=I … FXGbOU68mw

До уваги користувачів!

З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ скасовано прийом громадян.

Запити/ заяви/ звернення просимо спрямовувати на електронну mail.cdiak@arch.gov.ua та поштову 03110, м. Київ-110, вул. Солом'янська, 24 адреси архіву.

З врахуванням Звернення Президента України, рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України, протоколу позачергового засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації від 11.03.2020 № 9, рекомендаційного листа Державної архівної служби України від 13.03.2020 № 1144/01.4/189/03 ЦДІАК України тимчасово до особливого розпорядження запроваджує скорочений графік роботи читального залу (понеділок-п'ятниця з 10-00 до 16-00), зменшує кількість робочих місць у читальному залі, вводить щогодинне наскрізне провітрювання приміщень.

Закликаємо відповідально та з розумінням віднестися до заходів безпеки, відвідувати читальний зал у разі крайньої необхідності, мати засоби індивідуального захисту (маску, рукавички), в жодному разі не відвідувати архів за наявності ознак вірусного захворювання.

https://cdiak.archives.gov.ua/

ДЕРЖАВНІЙ АРХІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТИМЧАСОВО СКАСОВУЄ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН
На виконання пункту 19 протоколу від 10.03.2020 № 2 позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій «Про стан забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення України та заходів стосовно стабілізації епідемічної ситуації, спричиненої коронавірусом COVID-19» скасовується проведення особистих прийомів громадян у Державному архіві Київської області до особливого розпорядження.
Громадянам, які мають бажання звернутись до Державного архіву Київської області, прохання звертатись письмово за поштовою адресою: вул. Юрія Іллєнка, 38, м. Київ, 04119, або на офіційну електронну адресу: org@dako.gov.ua
Довідка за телефонами гарячої лінії : (044) 483-23-60, (044) 483-21-48.
У Державному архіві Київської області припинено роботу читальних залів та обмежено прийом громадян до 03 квітня 2020 року.
Довідка за телефонами читального залу: (044) 483-21-38.
Просимо вибачення за тимчасові незручності.

dako.gov.ua/%d0%b4%d0%b5%d1%80%d … %82%d0%b8/

ДЕРЖАВНІЙ АРХІВ М.КИЄВА ТИМЧАСОВО СКАСОВУЄ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН
Відповідно до пункту 1 протоколу доручень №20 (9346), напрацьованого під час нарад з обговорення оперативних питань виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 10.03.2020, протоколу №8 від 06.03.2020 постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на виконання пункту 19 протоколу № 2 від 10.03.2020 позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій «Про стан забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення України та заходів стосовно стабілізації епідемічної ситуації, спричиненої коронавірусом COVID-19» скасовується проведення особистих прийомів громадян у Державному архіві м.Києва до особливого розпорядження.
Громадянам, які мають бажання звернутись до Державного архіву м.Києва, прохання звертатись письмово за поштовою адресою: вул. О.Теліги,23, м.Київ, 04060, або на офіційну електронну адресу: info@kiev-arhiv.gov.ua.
Особистий прийом посадовими особами Державного архіву м.Києва буде здійснюватися за допомогою засобів телефонного зв’язку.
Стіл довідок та читальна зала +38(044) 468-34-72
Відділ формування НАФ та діловодства +38(044) 467-09-40
З питань особистого прийому керівництвом Державного архіву м.Києва звертатися за телефонами:
(044) 468-27-21 щопонеділка: з 15.00 до 18.00
(044) 468-33-52 щочетверга: з 15.00 до 18.00
У ДЕРЖАВНОМУ АРХІВІ М.КИЄВА ПРИПИНЕНО РОБОТУ ЧИТАЛЬНИХ ЗАЛІВ ТА ОБМЕЖЕНО ПРИЙОМ ГРОМАДЯН ДО 03 КВІТНЯ 2020 РОКУ.
Просимо вибачення за тимчасові незручності.

https://www.kiev-arhiv.gov.ua/novini/

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», пункту 19 протоколу № 2 позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 року «Про стан забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення України та заходів стосовно стабілізації епідемічної ситуації, спричиненої коронавірусом COVID-19» з 13 березня 2020 року в Державному архіві області скасовується особистий прийом громадян та відвідування читальних залів архіву до особливого розпорядження.
Заяви юридичних та фізичних осіб можна надіслати поштою м. Чернігів, вул. Мстиславська, 2, 14000, у тому числі електронною (archive_cn@arch.gov.ua).
За довідковою інформацією можна звернутися за телефонами 645 967, 77 42 34.

https://cn.archives.gov.ua/index.php

https://dn.archives.gov.ua/images/111.jpg

https://dn.archives.gov.ua/

http://daso.archives.gov.ua/images/stories/news/2020/0313.jpg

daso.archives.gov.ua/

http://davio.gov.ua/uploads/page/d658076d942c8f91b70ead0789e41e1c.jpg

davio.gov.ua/

З 16 березня 2020 року, у зв’язку із  заходами  щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, у Державному архіві Волинської області передбачено зміни у роботі з громадянами, а саме:
- обмежено проведення заходів за масовою участю громадян,
- скасовано: проведення особистого прийому громадян директором архіву,
проведення особистого прийому громадян у столі довідок,
обслуговування користувачів у читальному залі;
- у канцелярії  архіву  призупинено особистий прийом запитів громадян та установ, видачу архівних довідок (витягів, копій та ін.) громадянам,  забезпечено їх отримання та відправку поштовим або електронним зв’язком.

https://volyn.archives.gov.ua/

У зв'язку з карантинними заходами рекомендуємо звертатися до Державного архіву Дніпропетровської області письмово за допомогою пошти за адресою: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 89, або на офіційну електронну адресу: archive_dp@arch.gov.ua.
Робота читальних залів буде проводитися в обмеженому режимі.

https://dp.archives.gov.ua/

Особистий прийом громадян, у тому числі іногородніх громадян та громадян пільгових категорій у 1 та 2 корпусах Державного архіву Запорізької області з 16 березня 2020 року призупиняється.
Читальні зали у 1 та 2 корпусах Державного архіву Запорізької області з 16 березня 2020 року тимчасово не працюють (закриті для відвідувачів).
Прийом звернень громадян, запитів фізичних і юридичних осіб, консультування з 16 березня 2020 року буде проводитися таким чином:
через поштові скриньки: archive_zp@arch.gov.ua ; gromada@archivzp.gov.ua ;
через номери засобів зв’язку (телефон, факс):
тел.: (0612) 62 14 21;
факс: (0612) 62 14 31;
«гаряча» телефонна лінія: (0612) 62 05 21.
(Відповідні заходи запроваджені згідно з рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області (протокол позачергового засідання комісії від 12.03.2020 № 5), затвердженого головою облдержадміністрації, головою регіональної комісії з питань ТЕБ та НС).

https://www.archivzp.gov.ua/index.php?o … mp;lang=ru

З метою попередження поширення коронавірусу у Державному архіві Житомирської області припинено роботу читального залу та обмежено прийом громадян з 12 березня до 03 квітня 2020 року.

archive.zt.gov.ua/2020/03/13/%d0 … %bd%d1%8f/

У відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» та керуючись розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера від 12 березня 2020 № 131 «Про запобігання поширенню на території Харківської області коронавірусу COVID-19» з 16 березня до 3 квітня 2020 року у Державному архіві Харківської області призупинена робота читальних залів та столу довідок.

archives.kh.gov.ua/?p=19117

До уваги користувачів!

У розділі “Довідковий апарат” розміщено електронні версії описів наступних фондів з колекції архіву (формат pdf):

Ф. 206, Новгород-Сіверське намісницьке правління, м. Новгород-Сіверський
   Опис 1
   Опис 2
   Опис 3
      Том 1
      Том 2
      Том 3
      Том 4
   Опис 4
   Опис 5
Ф. 702, Управління окремого начальника дорожніх робіт армій Південно-Західного фронту Головного управління військових сполучень, м. Київ
   Опис 1
Ф. 906, Тимчасовий генерал-губернатор м. Кременчука, п. Крюкова і Кременчуцького повіту, м. Кременчук Полтавської губернії
   Опис 1
Ф. 1709, Харківське намісницьке правління, м. Харків
   Опис 1
   Опис 2
      Том 1
      Том 2
   Опис 3
Ф. 1958, Слобідсько-український губернатор, м. Харків
   Опис 1

https://cdiak.archives.gov.ua/daparat.php

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ

03.12.2019
   

м. Київ
   

N 3862/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 грудня 2019 р. за N 1215/34186
Про внесення змін до Порядку користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам

Відповідно до статті 19 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 листопада 2013 року N 2438/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 листопада 2013 року за N 1983/24515, такі зміни:

1) абзац третій пункту 3 розділу II виключити;

2) у розділі V:

у пункті 6:

в абзаці третьому слова "(телефони, фотоапарати, планшетні комп'ютери)" виключити;

абзац п'ятий виключити;

у пункті 7 слова "а також інформація, що міститься в автоматизованих інформаційно-пошукових системах, базах даних архіву, облікових та довідкових документах архіву (неопублікованих описах, каталогах, картотеках)" виключити.

2. Департаменту взаємодії з органами державної влади (Лозінський І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Горовця Є.Міністр
   

Д. Малюська

ПОГОДЖЕНО:
   Голова Державної архівної
служби України
   

А. Хромов

search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l … e4MjQ3fva0

Оновлено версію програми побудови Генеалогічних звітів

► Версія 2019.11.11 (GedcomReport)

1. Повноцінна підтримка файлів даних Древа життя 5-й версії (* .at5). Реалізовано Інструменти:
    1.1. Групова заміна імен, по батькові прізвищ
    1.2. Установка "технічного" поля
    1.3. Зміна регістра прізвищ
    1.4 Транслітерація даних
2. Змінено алгоритм "Детектора спорідненості":
    2.1. При пошуку зв'язків між персонами шукаються також не кровні зв'язки, навіть якщо знайдені кровні (опціонально).
    2.2. Родинний зв'язок вказується також і при обрано не кровного зв'язку
    2.3. У списку знайдених варіантів вони сортуються по мірі збільшення довжини ланцюжка між персонами
3. Інші незначні виправлення.

Качаємо з сайту go.inf.ua

Шановні відвідувачі!
З метою встановлення фактичної наявності документів Національного архівного фонду, виявлення та усунення недоліків в обліку документів Державний архів Київської області з 01 листопада 2019 року розпочинає суцільне перевіряння наявності та фізичного стану документів в архівосховищах по вул. Володимирська, 15-А. У зв’язку з чим тимчасово призупиняється видавання документів з цих архівосховищ, за виключенням документів, необхідних для виконання запитів соціально-правового характеру юридичних та фізичних осіб, а також судів, правоохоронних органів та органів фінансового контролю.
Архівні справи, які були замовлені для видавання із архівосховища по вул. Володимирська, 15-А до 01 листопада 2019 року, будуть надані користувачам відповідно до їх замовлень.

https://www.facebook.com/dako.gov.ua/ph … ;__tn__=-R

DVK_Dmitriy пишет:
DVK_Dmitriy пишет:
DVK_Dmitriy пишет:
DVK_Dmitriy пишет:

Украина, дупликаты метрических книг Киевской Православной консистории, 1734-1920

Обновление

23 Ноября 2016 (у них сбой в дате, читай 23 Марта 2016)

1 837 807 - количество проиндексированных записей.

919 225 снимков


По цифрам явных изменений не вижу.


Обновление

20 Апреля 2016

1 837 807 - количество проиндексированных записей.

1 124 441 снимков

https://familysearch.org/search/collect … lter=false


Украина, дупликаты метрических книг Киевской Православной консистории, 1734-1920

Обновление

15 Июля 2016

2 564 491 - количество проиндексированных записей.

1 124 441 снимков

https://familysearch.org/search/collect … lter=false


Украина, дупликаты метрических книг Киевской Православной консистории, 1734-1920

Обновление

12 Сентября 2017

2 564 491 - количество проиндексированных записей.

1 124 441 снимков

https://www.familysearch.org/search/col … lter=false

Что изменили не понятно.

Украина, дупликаты метрических книг Киевской Православной консистории, 1734-1930


Обновление


14 Марта 2018


2 571 622 - количество проиндексированных записей.


1 445 574 снимков


https://www.familysearch.org/search/col … lter=false


Получается, что добавлено:


7 131 проиндексированных записей и 321 133 снимков.


Похоже, что в этот раздел добавили снимки из описи 1079.
Т.е. можно предположить, что их теперь будут индексировать.

Украина, дупликаты метрических книг Киевской Православной консистории, 1734-1930


Обновление


7 августа 2018

2 571 622 - количество проиндексированных записей.

1 445 574 снимков

https://www.familysearch.org/search/collection/1503045


Цифры остались прежними.


Украина, дупликаты метрических книг Киевской Православной консистории, 1734-1930


Обновление


17 августа 2018


2 571 622 - количество проиндексированных записей.

1 756 678 снимков

https://www.familysearch.org/search/collection/1503045


Добавлено 311 104 снимков.

Обновление
30 Января 2019 г

2 571 622 количество проиндексированных записей
2 067 487 снимков

https://www.familysearch.org/search/collection/1503045

Добавлено 310 809 снимков.

Обновление
14 Мая 2019 г

3 009 818 количество проиндексированных записей
2 067 487 снимков

https://www.familysearch.org/search/collection/1503045

Добавлено 438 196 проиндексированных записей.

Похоже, что добавили индексы за 1856-1858 гг.

Обновление
16 Октября 2019 г

3 009 818 количество проиндексированных записей
2 156 546 снимков

https://www.familysearch.org/search/collection/1503045

Добавлено 89 059 снимков.

Чергове оновлення інформації в електронному каталозі
Державного архіву Київської області

В електронний каталог фонду № 5634 - Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області внесені дані щодо реєстрації актів цивільного стану про народження, шлюб та смерть мешканців Київської області за 1940 -1942 роки.
Інтерфейс каталогу підтримує українську, російську та англійську мову.
Всього до каталогу внесена інформація на 3075 справ цього фонду за 1919 – 1942 роки, що надає можливість користувачам прискорити пошук документів, що зберігаються в Державному архіві Київської області.
Перейти в каталог за посиланням:
dako.folium.info/